söndag 29 mars 2020

Aztec Myths

Serie/Series: Del av en mytologiserie, men fristående/part of a mythology series but stand alone.
Författare/Author: Jake Jackson.
Genre: Fakta/non fiction, mytologi/mythology.
Språk/Language: Engelska/English.
Sidor/Pages: 255.


(English below)


Handling: Vad vet vi om de tidiga folken i Sydamerika? Vilka byggde de enorma stenpyramiderna mitt i djungeln? Vad hette deras gudar och vad var deras krafter? Hur lyder deras skapelseberättelser och vad skiljer sig folken emellan?


Min åsikt om boken: Detta var en intressant bok att läsa, även om den var lite svår att ta till sig, i alla fall för min del. Dels är gudarnas namn väldigt könsneutrala för min del och rätt lika varandra, så det var svårt att hålla koll på vem som var vem. Speciellt när det är längre namn som innehåller en hel del "zlatlan"-delar och liknande. Och dels är språket lite väl fackmannamässigt på engelska, så det var inte helt enkelt att förstå allt. Men boken var spännande överlag, för det var mycket jag inte visste! Jag upplever att gemene man ren generellt blandar ihop t.ex. inkafolket och azteker, som att de vore samma sak, när det inte stämmer. Inkariket fanns i Peru medan aztekerna levde i Mexiko om jag inte minns fel nu. De levde inte under samma tidsperiod heller. Det var också väldigt intressant att få reda på varför man höll på med så mycket människooffer som aztekerna gjorde! Utan människoblod trodde man att gudarna skulle dö, så man var tvungen att mata dem hela tiden. För om gudarna dog, så gick ju hela världen under trodde man. Ganska bisarrt men ändå logiskt. Man byggde individuella tempel för varje gud och vissa tempel hade flera olika rum som var inredda på olika sätt. En del var helt klädda i guld, silver, snäckor, fjädrar och liknande. Måste ha varit en ganska stor upplevelse att se ett sånt rum!
Om man är intresserad av azteker, maya, inka och liknande samt kan ta fackmannaspråk på engelska är detta helt klart en passande bok. Den är packad med fakta och intressanta legender om ett flertal gudar men också information om folkslagen i sig.


Mitt favoritcitat ur boken:

Om guden Xipe:
"Xipe (the Flayed) was widely worshipped throughout Mexico, and is usually depicted in the pinturas as being attired in a flayed human skin. At his special festival, the 'Man-flaying', the skins were removed from the victims and worn by the devoteesof the god for the succeeding twenty days."
- sid 72-73.
💥        💥        💥        💥
Story: What do we know about the early people of South America? Who built the huge stone pyramids in the middle of the djungel? What were the names of their gods and what were their powers? What are their creation stories and what seperates the people from each other?


My opinion of the book: This was an interesting book to read, even though it was a bit hard to grasp at times. Partly because the name of the gods are very gender neutral for me and pretty much alike each other, so it was hard to keep track of who's who. Especially when the names contain a lot of "zlatlan"-ends and such and partly because the text is written in a very technical language in english, so it wasn't easy to get everything. But the book was intriguing to read over all, because there was a lot I didn't know! I also feel like people in general often mix the incas with the aztecs, like they were the one and the same when that's not true. The Incas lived in Peru and the aztecs in Mexico and in different time periods as well. It was also interesting to get to know more about why the dealt so much in human sacrifices like the aztecs did. They believed that without human blood the gods would die which meant the end of the world, so they had to keep feeding them. Pretty bizarre but kind of makes sense. They built individual temples for each god and some temples had several different rooms that were dressed in gold, silver, seashells, feathers and so on. Must have been a pretty big deal seeing a room like that!
If you're interested in the aztecs, mayans, incas and so on, and can take the technical language in english then this is the perfect book for you! It's packed with facts and interesting legends about several gods but also information about the different peoples in general.


My favorite quote from the book:

About the god Xipe:
"Xipe (the Flayed) was widely worshipped throughout Mexico, and is usually depicted in the pinturas as being attired in a flayed human skin. At his special festival, the 'Man-flaying', the skins were removed from the victims and worn by the devoteesof the god for the succeeding twenty days."
- page 72-73

torsdag 26 mars 2020

The Orphanage of Gods

Serie/Series: Nej/No.
Författare/Author: Helena Coggan.
Genre: Fantasy, äventyr/adventure, YA.
Språk/Language: Engelska/English.
Sidor/Pages: 401.


(English below)


Handling: 17-åriga Hero bor på ett barnhem i Amareth. Det är 20 år efter den blodiga revolutionen som slutade med att the Guardsmen slaktade de vuxna gudarna och i jakt på deras barn vaktar the Guardsmen barnhemmet som Hero bor på. När barnen fyller 18 år förs de iväg och testas. Genom ett enkelt snitt nånstans på kroppen (oftast armarna) kan the Guardsmen lätt se ifall personen är en gud eller inte; rött blod betyder människa och grått eller silvrigt blod betyder halvgud eller gud. De som inte är människor ses aldrig igen och ingen vet var de tar vägen.

Hero delar rum med två andra, människan Kastrel och guden Joshua. De kommer alla varandra nära och innan Joshua fyller 18 år bestämmer de sig för att rymma, men för att klara det måste de göra upp en vattentät plan. När dagen väl kommer sätts planen i rullning men det går inte riktigt som de hade tänkt sig. Alla lyckades inte rymma och nu måste de ta sig norrut till det mytomspunna tornet Elida för att befria sin vän. Men hur länge kan man undvika the Guardsmen och alla hatiska människor som inte skulle tveka att blåsa skallen av en gud om de fick chansen? Och hur ska de lyckas frita sin vän ur det svarta tornet som kryllar av fiender?


Min åsikt om boken: Den här boken är lite svår att förklara känner jag. Konceptet med handlingen är väldigt intressant men det var lite svårt att få någon koppling till karaktärerna. I början kändes lite för styltigt, i stil med faktaböcker. Det fanns liksom inget djup i varken karaktärerna eller handlingen. Men ju längre jag läste desto djupare fastnade jag i berättelsen, men den där kontakten dök aldrig upp. Handlingen kunde ha varit så mycket mer och jag önskar att man hade fått mer info om gudarna och livet innan revolutionen. Varför skedde den? Hur länge hade människor och gudar levt tillsammans? Var kom gudarna ifrån och varför gick de under, de var ju trots allt gudar? Det fanns alltså mer att önska av boken rent generellt, då handlingen inte kändes helt genomtänkt. Men jag kan inte säga att boken var dålig, fast inte heller jättebra. Ganska intetsägande med en intressant handling trots allt, även om det kanske låter motsägelsefullt. Helt ok med andra ord.


Mitt favoritcitat ur boken:

"In mid air I twist and I'm a falcon. I dive for them in a scream of wings, but Luca closes her eyes and then they're gone, vanished, swallowed by the air. There's silence but for the crackle of the flames."
- sid 131.

💥        💥        💥        💥
Story: 17 year old Hero lives in an orphanage in Amareth. It's 20 years after the bloody revolution that ended with the Guardsmen slaughtering the adult gods and in the hunt for their children the Guardsmen are guarding the orphanage Hero lives in. When the children turn 18 they are taken away to be tested. By a cut somewhere on their body (usually the arms) the Guardsmen can easily see if the person is a god or not; red blood means human and grey or silver blood means half god or god. Those that are not human are never seen again and no one knows what happens to them.

Hero shares room with two others, the human Kastrel and the god Joshua. They all get really close to each other and before Joshua turns 18 they decide to escape, but to do that they need a bulletproof plan. When the day comes the plan is in motion but it doesn't go exactly like they planned it. Everyone doesn't get out and now they must go north to the mysterious tower Elida to free their friend. But how long can you avoid the Guardsmen and all the hateful humans that wouldn't hesitate to blow the head off of a god if they got the chance? And how are they going to free their friend from the black tower that is crawling with enemies?


My opinion of the book: I feel like this books hard to explain. The concept of the plot is really interesting but it's hard to get any connection to the characters. It felt a bit stiff, like reading a non fiction book. There was no depth to the characters or the plot. But the more I read the deeper I got into the story, but that connection never came. The story could be so much more and I wish we got to know more about the gods and life before the revolution. Why did it happen? How long had humans and gods lived together? Where did the gods come from and why did they perish, they were after all gods? There's more to wish for by the book in general since the plot didn't feel thoroughly thought through (what a sentence! Haha). But I can't say the book was bad all the way through, but not great either. Pretty bland but with and interesting plot after all, even if that sounds contradictory. An ok book with other words.


My favorite quote from the book:

"In mid air I twist and I'm a falcon. I dive for them in a scream of wings, but Luca closes her eyes and then they're gone, vanished, swallowed by the air. There's silence but for the crackle of the flames."
- page 131.
 
 

tisdag 24 mars 2020

Bokpost/Book mail

(English below)

Idag fick jag hem ett bokpaket som jag helt hade glömt bort. Blev väldigt förvirrad när jag tömde posten efter jobbet men sen kom jag ju på att jag hade tackat ja till ett recensionsexemplar nån gång förra veckan. Ska bli kul att läsa! Boken verkar intressant.

Snart kommer bokrecensioner förresten. Läser som sagt två böcker samtidigt (ena fakta och den andra är fiction, bra att varva emellanåt så inte hjärnan smälter) och den ena är jag klar med nu ikväll. Så framåt torsdag lär det kommer en recension.

Hur ofta får du bokpost?


Today I got a book in the mail that I had totally forgot about. I was a bit confused when I checked the mailbox after work but then I remembered that I had accepted a review copy sometime last week. Will be fun to read! It seems really interesting.

Soon I'll post a book review by the way. As I've written before I read two books at the same time (one is a non fiction and one is fiction, always good to alternate so the brain doesn't melt) and I'm done with one of them tonight. So should be a review coming on thursday.

How often do you get books in the mail?

fredag 20 mars 2020

Månfolkets land

Serie/Series: Ja, del 2/Yes, part 2.
Författare/Author: Caroline Hurtig.
Genre: Fantasy.
Språk/Language: Svenska/Swedish.
Sidor/Pages: 362.


(English below)


Handling: Vilda och Vilja är tvillingar med en mor som är ödesgudinna och en far som är en svartängel. Alla vet vilka de är och väntar otåligt på att få veta vad just deras krafter består av. Vilda lever upp till sitt namn, då hon är lite som ett yrväder som far runt och är väldigt nyfiken av sig. Det är inte alltid hon gör som hon blir tillsagd och hon hamnar ofta i trubbel. Vilda tränas av trollet Runa att använda magi och besvärjelser medan Vilja är mer den lugna personen som kan sitta i biblioteket och läsa böcker i flera timmar. Hon lär sig att styra elementen och skänker alla i hennes närhet kärlek och ljus.

Efter striden med demonerna (förra boken) försöker resten av varelserna få reda på vad demonerna har gjort av deras familjemedlemmar, då de blev bortförda av demonerna och inte synts till igen. Efter många om och men får de en ledtråd och reser till ett land bortom demonernas rike. Tvillingarna får följa med och där möter de ett enormt hot som ingen av dem någonsin varken sett eller hört talas om tidigare. De tvingas slåss för både sin egen och varandras överlevnad. Många av dem behöver inse hur saker och ting egentligen ligger till, innan det är för sent.


Min åsikt om boken: Jag bör påpeka att det är ett bra tag sen jag läste första boken, så jag kan ha fått någon detalj om bakfoten, men jag tror ändå jag har lyckats beskriva handlingen relativt korrekt. Jag gillade första boken väldigt mycket minns jag och jag tyckte verkligen om 2:an också. Det enda som var lite svårt var att komma ihåg vad som hade hänt innan, men oavsett det så kom man in i boken väldigt snabbt. Jag gillade tvillingarna och deras relation samt att de båda hade hemliga känslor för personer i deras närhet. Man kunde verkligen leva sig in i deras olyckliga och "förbjudna" känslor. Ett tag blev det lite olidligt för man ville verkligen att just de två personerna skulle få varandra och man bara väntade på att det skulle hända. Boken är fängslande, originell vad gäller världen och varelserna som bor där och innehåller en lagom mängd intriger och skurkar. Så fort jag hade läst klart boken kände jag att jag ville läsa nästa, så nu väntar man otåligt på bok nr 3. Superbra svensk fantasy som fler borde läsa!


Mitt favoritcitat ur boken:

"'Vi båda älskar någon som inte är kapabel att älska oss tillbaka', svarade han och log mot henne innan han samlade ihop alla plädar han bundit och gick bort med dem till gruppen som gjorde sig beredda för färden hem."
- Sid 234.
💥        💥         💥        💥


Title: Something like "The moon people's land" or "The land of the moon people".


Story: Vilda and Vilja are twins with a goddess of fate as their mother and a black angel as their father. Everyone knows who they are and are eagerly waiting to disvocer what their powers are. Vilda lives up to her name (Vild/Vilda = Wild), because she's a bit like a whirlwind that's all over the place and very curious by nature. She doesn't always do as she's told and that often gets her into trouble. Vilda is trained by the troll Runa to learn how to use magic and incantations while Vilja is more the calm person that can sit in a library for hours and read books. She's taught to control the elements and bestows love and light to everyone around her.

Since the war with the demons (previous book) the rest of the creatures are trying to find out where the demons brought their family members, since the demon took them away and no one has seen them since then. After many ifs and buts they finally get a clue and travels to a land beyond the kingdom of demons. The twins goes with the rest of the group and there they meet a threat no one has ever seen or heard of before. They are forced to fight for both their own and other's suvival. Many of them need to realise what the truth is before it's too late.


My opinion of the book: I should point out that it was quite a while ago since I read the first book, so I might have gotten some detail wrong, but I think I managed to describe the story pretty correctly. I remember that I liked the first book a lot and I really liked this one too. The only thing was that it wasn't easy to remember what had happen before, but no matter what I got into the book pretty fast. I liked the twins and their relationship but also that they both had hidden feelins for people around them. You could really imagine their unhappy and "forbidden" feelings. At one part it almost became insufferable because you wanted them go get each other and were just waiting for it to happen. The book is enthralling, original when it comes to the world and the creatures living there and also contains just the right amount of intrigues and villains. As soon as I had read it I felt that I really wanted to read the next part, so now I'm eagerly waiting for book no 3. Really great swedish fantasy that more people should read!


My favorite quote from the book (my own translation):

 "'We both love someone who's not capable of loving us back', he said and smiled before he gathered up the blankets he had tied together and took them over to the group that were getting ready to go home."
- Page 234. 

onsdag 18 mars 2020

Alla lästa böcker i februari/All the books I read in February

(English below)

Jag läser två böcker samtidigt nu och har inte riktigt hunnit färdigt med någon av dem, så under tiden tänkte jag att jag kunde passa på att "redovisa" det jag läste i februari. Det blev sammanlagt 6 st böcker, vilket känns rätt lagom ändå. Jag har uppenbarligen ingen lässvacka just nu, så det är ju skönt! Den bästa ur högen nedan måste jag ändå säga var "The Girl in Red". Jag gillade den riktigt mycket!

Hur går det för er med läsningen mitt i pandemin?


I'm reading two books at the same time right now and haven't finished anyone of them yet, so in the meantime I thought I might as well summarize last month's read books. It came down to 6 books in total, which felt pretty good. I'm obviously not in a reading dip right now, which is very nice! The best one of the books above was without a doubt "The Girl in Red". I liked that one a lot!

How's your reading going in the middle of the pandemic?

måndag 16 mars 2020

The Princess Beard

Serie/Series: Nej/No.
Författare/Author(s): Delilah S. Dawson & Kevin Hearne.
Genre: Fantasy.
Språk/Language: Engelska/English.
Sidor/Pages: 359.

(English below)


Handling: En dag vaknar en prinsessa upp efter en väldigt lång sömn, men istället för en prins ser hon bara sina överväxta naglar och enormt långa hår, vilket var äckligt men också bättre än en läskig prins som tar för sig utan samtycke. Prinsessan använder sig av sina flätor för att fly tornet men behåller sitt jättelånga skägg som förklädnad. Hon antar också ett nytt namn och hoppas att ingen ska känna igen henne när hon bär skägg och går under namnet Morgan.

Väl på rymmen möter Morgan en snäll bonde som kör in henne till närmsta stad där det går till en restaurang för att äta. Morgan är lite misstänksam mot köttet de serverar, eftersom det bara heter "EATUM" och ingen verkar veta vad det består av, men innan hon hinner tänka närmare på det möter hon en papegoja som är kapten över ett skepp som heter "The Puffy Peach". Morgan tar värvning direkt för att komma bort men där möter hon även en brokig skara varelser, t.ex. dryaden Tempest som vill bli advokat innan hon förvandlas till ett människoätande träd, halvalven Al som vill bli den nya S'narchivisten istället för att sälja fejkalvgrejer till människor och kentauren Vic, som är så supermacho att man vill mörda honom men som kan trolla fram bakelser helt random. Vad alla har gemensamt är att de vill bort ifrån något och att de alla tror att de vet vad de vill göra i framtiden men sanningen är egentligen något helt annat.


Min åsikt om boken: Det här är en av de roligaste böcker jag har läst! Jag skrattade högt flera gånger och älskade både författarnas fantasi och namn på saker och ting. T.ex. ett par öar som hette Mack Guyverr, en fiende vid namn Ramekin Cloudwalker (Anakin Skywalker), en besättningsman som hette Qurt Qobayne m.m. Jag älskar att de tar till extrema saker och mixar dem med varandra, karaktären Vic är ett sådant typexempel. En muskulös kentaur som gör allt för att verka vara så manlig och macho som möjligt samtidigt som han kan trolla fram bakelser. Alltså små kakor, fina tårtor, téer och liknande. Det hör liksom inte ihop men blir så himla bra tillsammans. Berättelser är rolig, knasig och intressant. Det händer saker hela tiden och man har slängt in komiska inslag lite här och var, från smått till stort, vilket gör att läsningen känns som en härlig berg- och dalbanetur! En oerhört bra och nytänkande bok som jag verkligen kan rekommendera!


Mina favoritcitat från boken:

"Blood sprayed behind what was left of the chef, and his eyes widened in surprise as a large portion of his abdomen was blown out by a deadly high-velocity scone, which had appeared in the air, rocketed forward, and disintegrated into crumbs even as it destroyed, leaving a visible hole clear through the man's torso."
- sid 163


"Filthy Lucre felt a cold shrill shudder through his cloaca at the sight of the gryphon sail"
- sid 193.
💥       💥        💥        💥

Story: One day a princess wakes up after a long sleep, but instead of a prince all she sees is her overgrown nails and long hair, which is disgusting but also better than a creepy prince doing things without consent. The princess uses her braids to escape the towert but keeps her very long beard as a disguise. She also takes on a new name and hopes no one will recognise her wearing a beard and the name of Morgan.

While on the run Morgan meets a friendly farmer that takes her to the nearest city, where they go to a restaurant to eat. Morgan is a bit suspicious of the meat they serve, because it's simply called "EATUM" and no one seems to know what it's made of. But before she can think any longer on the mysterious meat she meets a parrot that's captain of the boat "The Puffy Peach". Morgan joins the crew right away to get away and there she also meets a weird array of creatures, like the dryad Tempest what wants to become a lawyer before she turns into a man eating tree, the half elf Al that wants to be the new S'narchivist instead of selling fake elf things to people and the centaur Vic, who's so super macho that you want to kill him but that can also conjure baked goods at random. What they all have in common is that they want to get away from something and that they all think they know what they want to do in the future, but the truth is something else.

My opinion of the book: This is one of the funniest books I've read! I laughed out loud several times and loved the authors' imagination and name of things. Like the island of Mack Guyverr, an enemy by the name of Ramekin Cloudwalker (Anakin Skywalker), a crew member by the name of Qurt Qobayne and so on. I loved that the took extreme things and mixed them together, which the character Vic is a great example of. A really muscular centaur that does everything to seem to be so manly and macho as possible but that can also use magic to create cookies, pretty cakes, teas and stuff. They don't belong together but they just fit! The story is fun, quirky and interesting. Stuff is happening non stop and they've thrown in some comedic stuff here and there, which makes the reading feel like a nice ride on a rollercoaster! A very good and original book that I really recommend!


My favorite quotes from the book:


"Blood sprayed behind what was left of the chef, and his eyes widened in surprise as a large portion of his abdomen was blown out by a deadly high-velocity scone, which had appeared in the air, rocketed forward, and disintegrated into crumbs even as it destroyed, leaving a visible hole clear through the man's torso."
- Page 163


"Filthy Lucre felt a cold shrill shudder through his cloaca at the sight of the gryphon sail"
- Page 193.

lördag 14 mars 2020

Bokreand del 3/The book sale part 3

(English below)

Nu har det sista från bokrean anlänt. Blev lite mer än vad hade tänkt mig men jaja, det är som vanligt! Noll koll, haha. Serien jag köpte från Bokus.com var the Witcher. Jag har läst "The Last Wish" (som jag trodde var bok nr 1) så nu har jag två upplagor av den boken, fast en nyare med snyggare omslag. Vet dock inte vad jag ska göra med den gamla boken. Ge bort? Ha en utlottning? Är någon ens intresserad av den? Vi får väl se.
Sedan köpte jag även "Livstjuvarna" av Linda Andersson efter att ha läst Bokugglors recension av den. Jag har både hört om och sett den tidigare samt tänkt läsa den, men det har aldrig blivit av. Men nu så kontaktade jag författaren och bad om att få köpa ett exemplar. Ska bli kul att läsa!
Nu får det nog räcka med böcker för ett tag framåt, men det säger jag ju hela tiden 🙈

Har ni läst the Witcher-böckerna och/eller sett serien?
Vad tyckte ni om det i så fall?The last order from the book sale has arrived. It ended up being a lot more than I thought, but that's just typical me. Totally clueless, haha. The series I bought from Bokus.com was the Witcher. I've read "The Last Wish" (that I thought was bok no 1) so now I have two copies of that book, but one a bit newer with a much nicer book cover. Don't know what I'm supposed to do with the old copy. Give it away? Host a giveaway? Does anyone even want it? I dont know.
I also bought "Livstjuvarna" (something like "Life thieves" in english) by Linda Andersson after having read a review of it by Bokugglor. I've heard of it and seen it before, so I've thought about reading it but didn't make it happen until now, when I contacted the author and bought a copy from her. Looking forward to read it!
I think this is enough of books for a while, but I always say that and new books still keeps arriving 🙈

Have you read the Witcher books and/or seen the tv series?
If so, what did you think?

onsdag 11 mars 2020

Wychwood

Serie/Series: Ja, del 1/Yes, part 1.
Författare/Author: George Mann.
Genre: Deckare/crime, thriller, fantasy, mysterium/mystery.
Språk/Language: Engelska/English.
Sidor/Pages: 346.


(English below)


Handling: Elspeth Reeves bor i London men hon har nyligen förlorat både sitt jobb och sin pojkvän, så hon åker till sin mamma och barndomshem i Wilsby-under-Wychwood. Elspeth hinner knappt komma fram innan ett fasansfullt brott upptäcks i den närliggande skogen Wychwood. En kvinna har blivit ritualistisk mördad på ett väldigt speciellt sätt och Elspeth känner igen det från bilderna i en av hennes gamla böcker som avhandlade en lokal myt om "the Carrion King", en saxisk magiker som sas hålla ett hov ute i Wychwoodskogen och hämnades på de som sårat honom. Fler mord begås och Elspeth befinner sig snart mitt i utredningen tillsammans med sin gamla barndomskompis Peter Shaw, som är polis.


Min åsikt om boken: Detta var en salig blandning till bok. På ytan är den som vilken deckare som helst, men den innehåller en del magi och fantasy också. Det är lite tvetydigt om morden har begåtts på "vanliga" sätt eller med hjälp av magi. Ingen vet riktigt vad de ska tro och det är svårt att förklara hur vissa har dött. Boken var väldigt lättläst och trots att den egentligen inte riktigt är i min smak så tyckte jag ändå att den gick bra att läsa. Allt flöt på bra och höll en lagom takt utan att det blev tråkigt. Å andra sidan blev det kanske inte heller jättespännande, men jag stundtals ville jag inte sluta läsa. En helt ok bok med andra ord.


Mitt favoritcitat ur boken:

"It was the bones of a small child, bundled into a tidy heap. Slowly, his hands trembling, he reached down for the skull, cupping it in his palms, lifting it so that it was level with his own face. 'Soon. I promise. I'm coming for you. Just a little longer.'"- Sid 161.
💥        💥        💥        💥

Story: Elspeth Reeves lives in London but she recently lost both her job and boyfriend, so she travels to her mom and childhood home in Wilsby-under-Wychwood. Elspeth barely reaches her mom's house before a heinous crime is discovered in the nearby woods of Wychwood. A woman has been ritualisticly murdered in a very special way and Elspeth recognise it from the pictures in one of her books about a local myth about "the Carrion King", a saxon magician that was said to have held a court in Wychwood and retaliated against those who hurt him. More murders are commited and Elspeth is soon in the middle of the investigation together with her old childhood friend Peter Shaw who's a police officer.


My opinion of the book: This was a very mixed book. On the surface it seems to be like any other crime novel but it also has some magic and fantasy parts. It's a bit equivocal if the murders has been commited in the "usual" way or with the help of magic. No one really knows what to believe and has a bit of a hard time to explain how some of them died. The book is very easily read and even though it's generally not my taste I actually thought it was very good to read. It had a good pace and the plot went on smoothly without it getting boring. On the other hand it wasn't really suspenseful either, but I had moments when I didn't want to stop reading. The book was okey with other words. Not bad, just not more than alright.


My favorite quote from the book:

"It was the bones of a small child, bundled into a tidy heap. Slowly, his hands trembling, he reached down for the skull, cupping it in his palms, lifting it so that it was level with his own face. 'Soon. I promise. I'm coming for you. Just a little longer.'"
- Page 161.

måndag 9 mars 2020

Nyheter i hyllan/News on the shelf.

(English below)

Äh, jag har gett upp det där med att inte köpa fler böcker. Jag kan ju uppenbarligen inte avhålla mig från det! Dessutom köpte jag en hel bokserie häromdagen också som jag väntar på och en bok till, som borde anlända hem snart. Så ja... självdisciplin är nåt jag gärna hade köpt om det gick! Haha.
Jag köpte dock min första manga! Det kändes lite udda faktiskt. Men det handlade om en katt i katthem som ingen ville ha och som sedan blev adopterad av en äldre man. Så ja... var ju tvungen att köpa. 😆

Läser ni manga eller är det nåt ni kan tänka er att börja läsa?

Geez, I've given up the whole "not buying more books"-thing. I can obviously not refrain from it! I also bought a whole bookseries the other day and I'm also waiting for another book to arrive home. So yeah... I'd buy some self discipline if I could! haha.
I bought my very first manga too! It felt a bit odd actually. But it was about a shelter cat that no one wanted and that got adopted by an older man so, I just HAD to buy it. 😆

Do you read manga or is it something you could start doing?

fredag 6 mars 2020

Bokrean del 2/The booksale part 2.

(English below)

Idag kom mer fynd från bokrean hem till mig! Det var dock i princip allt jag hittade, för jag tyckte inte det fanns så mycket mer. Eller så var jag lat och inte orkade leta ordentligt, haha. Vore ju inte osannolikt i för sig.
Men jag slogs av att alla böcker såg ut att vara av samma skrot och korn, haha. Varje bok såg liksom "ondskefull" ut, härligt! Den enda som inte var på rea är "God's Demon", så den köpte jag till fullpris.

Hur är det med er och reor? Hittar ni alltid väldigt mycket eller knappt något alls?


Today more findings from the booksale arrived home to me! This was pretty much all I could find, because I felt like there weren't that much more of interest for me. Or maybe I was too lazy to look properly, haha. Wouldn't be improbable.
But I was struck by how the books looked like they're all the same, haha. Each book looked a bit "evil", lovely! The only one that wasn't on sale is "God's Demon", I bought that at full price.

How do you deal with sales? Do you always find a lot or hardly anything?

onsdag 4 mars 2020

Enchantée

Serie/Series: Nej/No.
Författare/Author: Gita Trelease.
Genre: Fantasy, historia/history.
Språk/Language: Engelska/English.
Sidor/Pages: 452.


(English below)


Handling: I 1700-talets Paris bor syskonen Camille, Sophie och Alain i en nedgången vindsvåning. Deras föräldrar dog i en sjukdom och syskonen får klara sig på egen hand. Alain super och spelar bort det lilla han har och när hans pengar är slut tigger eller hotar han mer från sina systrar. Sophie är sjuk och bräcklig, så det är upp till Camille att se till så de överlever. Innan deras mamma gick bort fick Camille lära sig att använda magi, men det enda hon kan göra är att förvandla metallbitar till pengar, dock bara för en kort stund innan de återgår till sin rätta form. Därför måste hon gå långt ifrån sitt hem för att handla, så ingen ska komma på henne.

När Alain har stulit i princip allt systrarna äger får Camille nog och tar till förbjuden magi, trots hennes mammas varningar. Hon förvandlar sig själv till en adelskvinna och ger sig av till Versailles för att spela in stora summor pengar, så att hon aldrig mer behöver gå hungrig. Eller det är i alla fall tanken. Livet bland adeln fyller Camille med både fascination och avsmak, men så länge hon tjänar på det tänker hon fortsätta. Det dröjer dock inte länge innan andra förklädda magiker upptäcker henne och hon inser att hon spelar ett farligt spel. Om kungen får reda på att det finns magiker i närheten kan allt sluta med att Camille får sätta livet till...


Min åsikt om boken: Detta var en rätt mysig bok överlag. Jag tyckte dock att början var väldigt seg, så det tog ett tag att komma in i boken. Den första tredjedelen var mest text efter text, knappt några dialoger alls och det blir tröttsamt i längden men så fort dialogerna kom så blev det med ens lättare att komma in i boken. Två tredjedelar av boken flöt på bra och jag tyckte det blev riktigt spännande. Hade faktiskt svårt att lägga ifrån mig boken ett tag! Jag gillade karaktärerna och de historiska händelserna som författaren vävt in vid sidan av magi och andra fantasydetaljer. Både Camille och Sophie var intressanta och jag gillade deras systerrelation. Så med andra ord var boken helt ok. Om man orkar ta sig igenom den sega början så blir boken helt klart värd mödan!


Mitt favoritcitat ur boken:

"Paris would need all the printers it could get. Printers who would tell the truth, reveal injustices, so the king and the nobles and all those in power could no longer ignore it. Printers who could change France for good. Camille planned to be one of them."
- sid 262.

💥        💥        💥       💥


Story: In Paris during the 1700's lives Camille, Sophie and Alain in a shabby attic flat. Their parents died of a disease and the siblings are on their own. Alain is drinking and gambling the little he has and when his money are gone he begs or threathen his sisters for more. Sophie is sick and frail, so it's up to Camille to make sure they survive. Before their mother died she taught Camille how to use magic, but the only thing Camille can do is to turn scraps of metal into coins and only for a short period of time before they turn back to their original form. That's why she has to walk a long way from home to shop so no one detects her fraud.
When Alain finally steals everything they own Camille has had enough and turns to forbidden magic, despite her mother's warnings. She turns herself into a noble woman and heads off to Versailles to gamble and win a lot of money, so she doesn't have to go hungry any longer. Or that's her plan at least. Life amongst the noble is both fascinating and disgusting to Camille, but as long as she gains something from it she'll continue. But it doesn't take long before magicians in disguise discovers her and she realises she's playing a dangerous game. If the king were to find out that there are magicians close by it might end with Camille's life on the line....


My opinion of the book: This was a cosy book over all. I did however think the beginning was so very slow, so it took me some time to get into the book. A third of the book was just text upon text, hardly any dialogues and that's pretty tiresome but as soon as the dialogues came it was so much easier to get into the story. I actually had a hard time putting the book down! I liked the chatacters and the historical events that the author weaved together with magic and other fantasy parts. Both Camille and Sophie were interesting and I liked their sisterhood. So with other words; the book was fine. If you can manage the slow beginning the book will be worth the hazzle!


My favorite quote from the book: 

"Paris would need all the printers it could get. Printers who would tell the truth, reveal injustices, so the king and the nobles and all those in power could no longer ignore it. Printers who could change France for good. Camille planned to be one of them."
- sid 262.

måndag 2 mars 2020

Bokrean del 1/The book sale part 1

(English below)

Varje år glömmer jag av att det är bokrea, så när det väl är så blir jag lika förvånad varje gång. Förstår inte varför! Men jag förhandsbeställde ett par saker i alla fall och sen när rean var igång beställde jag hem några böcker till som jag väntar på.
Dessa böcker kom för 2 veckor sen säkert, men det har varit fullt upp här så jag har inte varken hunnit eller orka posta nåt om dem. Jag genomgick ju en koloskopi förra veckan, vilket innebär ett par dagars fasta och annat jobbigt, så då har man ju ingen ork till sånt. Men själva undersökningen gick bra. Jag var hög på morfin så jag minns ingenting, haha. Det är tur att de drogar en, för jag har nåt minne av att det gjorde fasligt ont när de blåste in luft men har bara väldigt suddiga minnen, tack och lov. Hur som, i fredags fick vi åka in akut till Blå Stjärnan med vår ena katt, för då hade han fått urinstopp och det är tydligen väldigt allvarligt när hankatter får det. De kan dö väldigt fort av det. Så jag hann knappt komma hem från jobbet innan vi fick åka iväg med honom och väntetiden var rätt lång. Vi kom inte hem förrän runt 22.30. Var helt slut efter det. Nu mår vår kisse bra igen! Han har fått nytt foder mot urinsten och antiinflammatorisk medicin som verkligen har hjälpt honom. Aldrig varit med om detta tidigare så det kom från ingenstans!

Jaja, har ni också shoppat loss på rean och har ni läst nån av böckerna nedan?


Every year I forget about the big book sale, so when it begins I'm always very surprised, but I don't know why! I did preorder some stuff anyway and when the sale was on I ordered some more books that I'm now waiting for.
These books arrived home like 2 weeks ago but I've been very busy so I haven't had the time or energy to post about them. I went through a colonoscopy last week, which ment I had to fast for a couple of days and other horrible things, so I din't have any energy. But the exam went well. I was high on morphine so I hardly remember anything, haha. It's good they drug you because I remember a lot of pain when they pumped in air in my intestines but that memory is really faint, thank the gods. Anyway, this friday we had to go to the ER with one of our cats, because he had a urine blockage, which is apparently very, very bad for male cats. They can die pretty quickly of not being able to urinate, so I was barely home after work before we had to go with him to the veterinary. Was a long time waiting and I don't think we were back home until 10.30 in the evening. I was pretty much wasted after that. So tired. But out kitty is now well again! He's got a new feed that will prevent urinary problems and anti inflammatory medicine that has really helped him. I've never experienced this with a cat before and it came from nowhere!

Anyway, do you shop a lot on book sales and have you read any of the books above?
I realise they are mostly in swedish so maybe not, but you never know! haha.

A Thousand Ships

Serie/series: Nej/No. Författare/Author: Natalie Haynes. Genre: Historisk roman/Historical fiction. Språk/Language: Engelska/English. Si...