fredag 31 januari 2020

Nytt i hyllan/New on the shelf

(English below)

Alltså, nu har nya böcker hittat hem till mig igen! Haha. Jag försöker fortfarande dra ner på shoppandet och jag har faktiskt inte köpt mer än 1 bok sen senast (när det nu var) men jag har ändå fått hem 4 nya böcker... Jag får snart inte plats med fler och jag har så mycket att läsa.
Jaja, Queenslayer är boken jag köpte själv. Gideon fick jag av min man i veckan. Verkar vara en väldigt speciell bok med lesbiska necromancers i rymden eller nåt sånt, hahaha. Låter galet men kul! Requiem är ett recensionsexemplar, likaså Xirianas gåta. Ska bli kul att läsa!

Har ni några nya böcker i hyllan som ni verkligen ser fram emot att läsa?


Jeez, new books have found their way home to me again! Haha. I'm trying to not shop as much books anymore and I've honestly only bought 1 book since the last time (whenever that was) but I still have for 4 new books at home... I don't have room for that many more and I have so much to read.
Anyway, Queenslayer is the book I bought myself. Gideon was a gift my husband gave me this week and it seems to be a really special book about lesbian necromancers in space or something, hahaha. Sounds crazy but fun! Requiem is a review copy and so is Xirianas gåta. Will be fun to read!

Do you have any new books that you really look forward to read?

tisdag 28 januari 2020

The Witch's kind.

Serie/Series: Nej/No.
Författare/Author: Louisa Morgan.
Genre: Historisk roman/Historical novel, övernaturligt/paranormal.
Språk/Language: Engelska/English.
Sidor/Pages: 440.(English below)


Handling: Barrie Anne Blythe blev föräldralös mycket tidigt och blev omhändertagande av sin konstnärliga moster Charlotte. Det är inte mycket Barrie Anne vet om sin moster, men samtidigt har hon varit för upptagen med sitt liv för att fråga. Något som hon däremot vet är att mostern kan få "föraningar" via vatten, vilket Barrie Anne inte riktigt förstår. Det hindrar henne dock inte från att tycka om Charlotte väldigt mycket.

När Barrie börjar på college träffar hon en kille som hon blir störtförälskad i men Charlotte är inte lika förtjust i honom. Men innan de vet ordet av det har andra världskriget startat och många män måste lämna sina familjer. Och detta är bara början på en lång rad problem som kommer att förfölja Barrie i flera år framöver.

Mitt allt kaos hittas ett underligt barn vid en kanal och Barries liv känns med ens bättre. Men var kommer barnet ifrån och varför kryllar det plötsligt av myndighetsmän i deras lantliga samhälle?


Min åsikt om boken: Det här är samma författare som till "A secret history of witches" som jag tyckte så mycket om (tips!) och inte blev jag besviken på den här boken heller. Författaren har en speciell berättarstil som verkligen faller mig i smaken samtidigt som handlingen är enkel, men ändå väldigt spännande. Det mesta utspelar sig i Barries barndomshem eller på hennes farm, men det gör inget för det sker saker hela tiden, från stort till smått. Jag tyckte det var mysigt att få följa med Barrie ut i trädgården när hon rensar bland grönsaker, plockar äpplen, pumpor m.m. och säljer på marknaden. Det känns som att jag är där med henne, jag kan nästan känna solen lysa på mig en kvav sommardag - så indragen i handlingen blev jag. Sen så är det inte fy skam heller att karaktärerna i boken är mestadels kvinnor, som är komplicerade. De är inte antingen starka eller svaga, utan komplexa och mångfacetterade, vilket känns befriande. En väldigt bra och spännande bok!


Mitt favoritcitat ur boken:

"I felt a tremor of anxiety, recalling Charlotte in the moonlight eight years before, describing her premonitions. She had another one when I brought Will home to meet her. She told me about it at the time, but I was blind with love. I didn't listen."
- sid 71💥       💥       💥       💥

Story: Barrie Anne Blythe was orphaned at an early age and was taken care of by her artistic aunt Charlotte. There's not much Barrie Anne knows about her aunt, but at the same time she's too busy with her life to ask. Something she does know however is that her aunt gets "premonitions" through water, wich Barrie Anne doesn't really understand. It doesn't stop her from loving Charlotte a lot though.

When Barrie begins college she meets a guy and falls head over heels for him but Charlotte is not as fond of him as Barrie. But before they know it the second world war starts and many men have to leave their families and that's only the beginning of a long series of problems that will haunt Barrie for years to come.

In the middle of all the chaos a strange child is found by a canal and Barrie's life turns for the better. But where does the child come from and why is the rural village invaded by government men all of the sudden?


My opinion of the book: This is the same author that wrote "A secret history of witches" that I liked alot (tips!) and I wasn't disappointed by this book either. The author has a very special style of telling stories that really resonates with me and at the same time the plot is fairly simple yet so suspenseful. Most of it takes place in Barrie's childhood home or on her farm, but it doesn't matter because things happen all the time, big or small. I find it cosy to follow Barrie out into the garden when she's working with her vegetables, picking apples, pumpkins and so on, and sells at the market. It feels like I'm there with her, I can almost feel the sunshine on my a hot summer day - I'm that far into the story. It's also not a bad thing that the characters are mostly women that are complicated. They're not strong or weak, but complex and multifaceted, which feels freeing. A very good and tense book!


My favorite quote from the book:

"I felt a tremor of anxiety, recalling Charlotte in the moonlight eight years before, describing her premonitions. She had another one when I brought Will home to meet her. She told me about it at the time, but I was blind with love. I didn't listen."
- page 71

söndag 26 januari 2020

Grekisk mytologi/Greek mythology

Serie/Series: Nej/No.
Författare/Author: Michael Gibson (bilder av/illustrations by Giovanni Caselli)
Genre: Mytologi/Mythology.
Språk/Language: Svenska/Swedish.
Sidor/pages: 160.


(English below)


Handling: Grekisk mytologi består av många gudar och gudinnor som denna bok tar upp och presenterar. Varje gud/gudinna har sin egen berättelse och sina egna områden som de har ansvar över. Men något som förenar dem är att de alla verkar vara både narcissistiska och svartsjuka, vilket påverkar den vanliga dödliga på rätt brutala sätt ibland. Den som utmanade gudarna kunde förvänta sig att bli hämnade på och möjligen ha oturen att förvandlas till något ganska obehagligt. De grekiska gudarna var inte rädda för att lägga sig och påverka människors liv, både till det bättre och det sämre. För dem fanns det inte mer spännande och underhållande, vilket inte alltid var så uppskattat...


Min åsikt om boken: Mytologier överlag är lite av en svag sida hos mig, jag älskar dem. Grekisk mytologi är väl ganska känd, men jag hade inte så jättebra koll på varje individuell gud/gudinna eller vad de ansvarade för. Hade inte heller stenkoll på hur de skapades eller vilka som var deras föräldrar osv, så denna bok var väldigt givande att läsa. Den är informativ, lättläst och är full av fina illustrationer. Den passar så väl yngre som äldre som vill veta mer om de grekiska gudomligheterna. Helt klart ett tips!

Jag har valt att inte ha med ett citat den här gången, för det kändes svårt att välja ett när boken handlar om så många olika personer och historier. Istället kan man få lite trivia: Mina favoriter ur just grekisk mytologi är Artemis, Hecate, Kirke och Medusa. Jag har omedvetet påbörjat ett mytologitema vad gäller mina tatueringar och jag letar alltid efter inspiration till fler. Medusa kommer jag helt klart att tatuera in. Något mer omedvetet som jag tydligen har "bestämt" utan att veta om det är att vänsterarmen är "tjejarmen" (kvinnliga gudomer) och höger är "killarmen". Det är lite udda! Alltså inget medvetet beslut, utan det har bara blivit så. Det är intressant! Haha.

Är ni intresserade av mytologier och har ni några favoritgudar?

💥         💥          💥        💥

Story: Greek mythology consists of many gods and goddesses that this book presents. Each god/goddess has his/her own story and their own areas that they are responsible for. But something that unites them is that they all seem to be both narcissistic and jealous, which affects the lives of the mortals, sometimes in a very brutal way. If you challenged the gods you could expect them to take their revenge on you and possibly have the misfortune of being transformed into something pretty nasty. The greek gods were not afraid of getting involved and affect human lives, for better or for worse. To them there wasn't anything more exciting and entertaining than messing with mortals, which wasn't always appreciated...


My opinion of the book: Mythologies are somewhat of a weak point for me, I just love them. Greek mythology is pretty well krown, but I didn't have that much knowledge about each individual god/goddess or what areas they had responsibility of. The same with how they were created or who their parents were and so on, so this book was really worthwhile to read. It's informative, easy to read and full of pretty illustrations. It's well suited for both younger and older readers who wants to know more about the greek gods. Definitely a tips!


I have chosen not to include a quote this time, because it felt really difficult to choose one when the book is about so many different people and stories. So instead, here's some trivia: My favorites from greek mythology is Artemis, Hecate, Circe and Medusa. I have unconsciously begun a mythology theme when it comes to my tattoos and I'm always looking for inspiration for more. Medusa is definitely something I will get tattooed. Something else that I have unconsiously "decided" without even knowing is that the left arm is the "girl arm" (female goddesses) and the right is the"boy arm". That's a bit odd! I really didn't make that decision consciously, it just happened, which is a bit interesting, haha.

Are you interested in mythologies and do you have any favorite gods?

torsdag 23 januari 2020

Verarnas drottning

Serie/Series: Ja, del 2/Yes part 2.
Författare: Joseph A. Davis.
Genre: Fantasy.
Språk/Language: Svenska/Swedish.
Sidor/Pages: 352.


(English below)


Handling: Det råder kaos och falskspel i Valarien. Kung Josua utropade Diomeda till drottningen av landet men istället för en tron har hon fått gå i exil och kung Albrak drar land och rike runt i trasiga kläder och dricker glömskevin, allt för att komma undan greven Stronius Pärlehand - rådsmannen som tagit över makten i smyg och riskerar landets undergång.

Samtidigt räddas en verflickan undan monster av kung Albrak och blir hans lojala trotjänare. Tillsammans med Diomeda reser de tillsammans till Kréernas land och där upptäcker de potentiella lösningar till sina problem. Men vem är egentligen ens vän och vem är ens fiender? Och den slutgiltiga frågan; vem ska egentligen styra landet?


Min åsikt om boken: Detta är ett recensionsexemplar jag har fått av författaren, vilket jag tackar så mycket för! Uppskattas verkligen! 🙏

Jag tror att boken kanske låter väldigt allvarlig och dyster av min beskrivning, men i så fall stämmer det inte! Serien om Markus av Trolyrien (trots att han inte nämns i beskrivningen ovan så är han med på ett hörn) är allt annat än dyster. Böckerna är intressanta, knasiga och väldigt underhållande. Jag gillar speciellt miljöerna som känns lite barnsliga, fast på ett bra sätt! De är liksom väldigt fantasifulla, originella och inte alls vad man förväntar sig, vilket bidrar till underhållningen i boken. Jag tycker också att författaren är skicklig på att gestalta de olika karaktärerna, deras individuella personligheter kommer verkligen fram. Just i den här boken gillade jag Ilasa rätt mycket, för hon var så irriterande, haha. Hon slutade ju aldrig att prata! Men det gjorde henne också väldigt charmig på ett barns sätt. Handlingen i sig var också spännande och flöt på i en bra takt, de olika miljöerna tillförde ju mycket som sagt. En väldigt bra serie som jag kan rekommendera!


Mina favoritcitat från boken:

"Det här var ett... unikt sätt att tillaga blågräset", sa Ilasa uppmuntrande och lyckades svälja en munfull av sin frukost. "Jag ser att ni har valt att inte slösa på kryddorna. Det var mycket... sparsamt tänkt av er."
- sid 190.


"Greve Stronius Pärlehand ställde sig upp. Greven av Stjärnstaden gav honom en blick - det var hans tur att prata - men då såg Fuminor den döda fisken i Stronius hand. Han höjde ett ögonbryn. Det var högst ovanligt att någon använde sin instickarfisk så tidigt i ett rådslag."
- sid 310.


💥        💥        💥        💥Title: This is my own translation, so it might not be correct at all, but since the book doesn't have an english title (yet atleast) I guess it'll have to do. But maybe "The queen of the Vers"? Or "The Vers' queen"? I don't know, but something like that.


Story: There's chaos and foul play in action in the land of Valarien. King Josua appointed Diomeda to be queen of the land but instead of a throne she's in exile and king Albrak is roaming the country dressed as a beggar and drinking wine of forgetfulness, just so he can avoid count Stronius Pearlhand - the nobleman who's taken over the power and is risking destruction to befall the land.

At the same time a young ver girl is saved from monsters by the king Albrak and becomes his faithful servant. Together with Diomeda they travel to the land of the Krées, where they discover potential solutions to their problems. But who's your friends and who's the enemy? And the final question; who is going to rule the country?


My opinion of the book: This is a review copy sent home to me by the author, which I am very grateful of! I really appreciate it!🙏

This book might sound very serious and dull by my description, and if so it's not true at all! There's nothing dull in the series about Markus of Trolyrien (even though he's not mentioned in the description he is in it) . The books are interesting, goofy and very entertaining. I especially like the different environments, because they feel a bit childish, but in a good way! They're very imaginative, original and not at all what you expect, which contribute to the entertainment of the story. I also think that the author is very skillful when it comes to giving life to the different characters, their individual personalities really comes through. In this particular book I really liked Ilasa, because she was so annyoing, haha. She never stopped talking! But that also made her charming in a way that kids usually are. The plot in itself was suspenseful and had a nice flow to it, the different environments brought a lot to the story as I've already mentioned. A very good series that I can recommend!


My favorite quote(s) - (My own translations as always):

"This was a... uniqe way of cooking the blue grass", Ilasa said encouraging and managed to swallow a mouthful of her breakfast. "I see that you've chosen to not waste any spices. That was very... sparingly thought of you".- page 190


 "Count Stronius Pearlhand stood up. The count of Starcity gave him a look - it was his turn to speak- but then Fuminor saw the dead fish in Stronius' hand. He raised an eyebrow. It was highly unusual for anyone to use their insertion fish so early in a counsel".
- page 310.


tisdag 21 januari 2020

Daughter of the Siren Queen

Serie/Series: Ja, del 2 av 2/Yes, part 2 of 2.
Författare/Author: Tricia Levenseller.
Genre: Fantasy, Äventyr/Adventure.
Språk/Language: Engelska/English.
Sidor/Pages: 338.(English below)


Handling: Alosa är ute med sin kvinnliga besättning och letar efter delar av en karta. Hon har precis hittat den sista och tillsammans avslöjar delarna vägen till en legendarisk skatt, som hon och hennes pappa Piratkungen ska hämta tillsammans med sin piratarmada.
Men en av Alosas fiender avslöjar något om hennes pappa som förändrar allt och tidigare vänner har nu blivit dödliga fiender, men om Alosa och hennes besättning kan få tag på skatten för alla andra kan de möjligen klara sig mot alla odds.
Om bara den attraktiva Riden inte distraherar Alosa allt för mycket vill säga...


Min åsikt om boken: Jag älskade första boken men jag tror fasen att jag älskade del 2 ännu mer! Det blev ett sånt bra och spännande avslut på historien! Hemligheten med hennes pappa fick mig nästan att tappa hakan, för det var inte riktigt vad man förväntade sig. Handlingen är väldigt skickligt uppbyggd och varje karaktär känns originell och tillför handlingen nåt. Jag har inte läst så många piratböcker tidigare, men dessa två är grymt bra, så de är ett hett tips om man gillar pirater!

Sen så gillar jag även huvudkaraktären Alosa, för hon blir uträknad av männen hela tiden, trots att hon många gånger är bättre än dem på det mesta. Hon har dock skinn på näsan och bevisar mer än gärna hur bra hon är, bara för att ge snubbarna en smäll på käften, haha. Riktigt härlig karaktär! Önskade bara att det skulle komma fler böcker om henne, för de är så bra! Alosa påminner om en kvinnlig Jack Sparrow, fast inte lika flummig.


Mitt favoritcitat från boken:

"He'll need to shave first thing when he leaves the room.
Otherwise the girls won't be able to focus on their work."
- sid 18
💥        💥         💥        💥

Story: Alosa is out with her female crew and is looking for a piece of a map. She's just found the last one and together the pieces reveal the spot where a legendary treasure is hidden, that her and her father the Pirate King are to fetch it together with their armada of pirates.
But one of Alosa's enemies reveals something about her father that changes everything and former friends are now turned to dealy enemies, but if only Alosa and her crew can get their hands on the treasure before everyone else they might have a chance to make it, against all odds.
Let's just hope that the very attractive prisoner Riden won't distract Alosa too much...


My opinion of the book: I loved the first book but I think I loved the second book even more! The ending of the whole story was so awesome and suspenseful! The secret about her father almost made my jaw drop, because it was so unexpected. The plot is skillfully structured, each and every character feels original and brings something to the story. I haven't read that many pirate books before, but these two are great, so read them if you like pirates!
I also like the main character Alosa, because she's always the underdog in the eyes of the men, even though she's often better than them at almost everything. But she has thick skin and gladly proves to them how awesome she is, just so she can give the men a punch in the face, haha. A really great character. I just wish there were more books coming about her because they are so good! Alosa reminds me of a female Jack Sparrow, but not as goofy.


My favorite quote from the book:

"He'll need to shave first thing when he leaves the room.
Otherwise the girls won't be able to focus on their work."
- page 18

lördag 18 januari 2020

Hallahem

Serie/Series: Ja, del 1/Yes, part 1.
Författare/Author(s): Susanne Trydal & Daniel Åhlin.
Genre: Fantasy.
Språk/Language: Svenska/Swedish.
Sidor/Pages: 256.(English below)


Handling: Hallahem är en stad som ligger i ett berg, under marken. Där bor vitterfolket, som ser ut ungefär som människor fast ändå lite annorlunda. Mänskligheten vet inte om att de existerar, men de har alltid funnits där.
12-åriga Torun tillhör vitterfolket och en dag får hon höra att något hotar hela Hallahem och deras sätt att leva. Hon får också höra att en speciell tjej i hennes egen ålder är den enda som kan hjälpa dem, men varför? Vad gör henne så speciell?

12-åriga Tilda är en lite ovanlig tjej som bor i en norrländsk småstad. Hon kan springa mycket snabbare än alla hon känner, hon ser bra i mörker och verkar kunna kommunicera med djur, både tama och vilda. En vacker dag korsas Tildas väg med vitterfolket och det är början på en kamp för alla inblandade. Tilda och Torun kämpar för att hitta sin plats i det hela och vitterfolket kämpar för både sin stad och sin existens.


Min åsikt om boken: Detta var en relativt mysig bok. Den är skriven för yngre läsare (9-12 år skulle jag gissa), vilket märks då språket känns lättläst och enkelt, utan att för den sakens skull vara förenklat. Karaktärernas problem känns åldersanpassat och är relativt "enkla" jämfört med vad man annars kan möta i böcker. Boken passar helt klart sin målgrupp!
Jag gillade karaktärerna och språket i boken, allt hade ett bra flyt och utvecklingen kändes logisk. Handlingen innehöll både komiska delar tillsammans med spänning och man blev nyfiken på hur det hela skulle sluta.

Det enda jag hade problem med i början var att Tilda skulle börja i 6:an, vilket kallades för "högstadiet" i boken. Det gjorde mig väldigt förvirrad, då högstadiet alltid har varit från årskurs 7 till 9, alltså när man är mellan 13 och 15 år. Så jag störde mig lite på det, för jag trodde att det måste ha blivit fel. Men sedan googlade jag och upptäckte att man på vissa ställen räknade med årskurs 6 i termen "högstadiet", så där lärde jag mig nånting! Haha. Det var ju lite otippat men kul.

Hur som, en mycket välskriven och lättläst bok som jag definitivt kan rekommendera, speciellt till yngre läsare. Svensk fantasy överlag är det ju snålt med ute på marknaden, så jag tycker det är hur bra som helst när sånt dyker upp. Bra tips till yngre barn som gillar spänning, folktro och liknande. Dessutom är omslagen grymma!


Mitt favoritcitat från boken:

"Jag har funnits här sen urminnes tider medan ni småfolk kommer och går som korta vindpustar. Knappt har ni kommit till jorden innan det är tid för er att dö igen."
- sid 235
💥        💥        💥        💥

Story: Hallahem is a city within a mountain, under the ground. There lives the vitter folk, that looks almost like humans but are still a bit different. Humanity doesn't even know they exist, but they've always been there.
12 year old Torun belongs to the Vitter folk and one day she hears of a threat to Hallahem and their way of living. She also hears about a special girl of her own age and that she's the only one who can help them, but why? What makes her so special?

12 year old Tilda is a bit of an unusual girl that lives in a nothern small town. She can run faster than anyone she knows, she sees well in darkness and seem to communicate with animals, both wild and tame ones. One day Tilda comes across the vitter folk and that's the start of a fight for everyone involved. Tilda and Torun is fighting to find their place in the world and the vitter folk are fighting for their city and existence.


My opinion of the book: This is a cosy book. It's written for younger readers (9-12 years of age I would guess), which shows because the way it written feels easy to read and to understand, without it feeling too simple. The characters' problems feel age appropriate and fairly "simple" compared to what you otherwise can meet in books. The books is very appropriate for the intended target audience!
I liked the characters and the way the books was written. It had a good flow and the plot felt logical, but also contained some comical bits mixed with suspense and I was curious about how it all would end.

The only problem I had was in the beginning regarding that Tilda was going to start in the 6th grade, which was called "högstadiet" (upper level lower secondary school) in the book. That made me very confused, because högstadiet has always been from the 7th to the 9th grade (in Sweden), when you're between 13 and 15 years old. So that really bugged me, because I thought it must have gotten wrong. But then I googled and discovered that some places include 6th grade in the term "högstadiet", so I learnt something! Haha. Didn't see that coming.

Any way, a well written book that's also easy to read and that I recommend, especially for younger readers. Swedish fantasy is over all not found on the market, so I think it's awesome when something like this shows up. A really good choice for younger children who likes suspense, folktales and such. Also the book covers are awesome!


My favorite quote from the book (my own translation):

"I've been here since forever while you little people (pixies) come and go like short puffs of wind. You've barely arrived in the world before it's time for you to die again."
- page 235.

onsdag 15 januari 2020

Exorsisters

(English below)

Måste tipsa om den här serietidningen, för jag tyckte den var riktigt bra. Exorsisters heter den och handlar om Cate och Kate Harrow som hämtar fördömda själar i Helvetet. En del säljer sina själar till demoner och när demonerna tar med deras själar till Helvetet kan anhöriga ringa till "systrarna" Harrow och be dem hämta hem själen igen, men för ett pris så klart. Båda systrar är stenhårda och har inget emot att ta död på en demon eller fem. Dessutom gillar jag deras "fisk" som verkar bestå av eldsflammor...? Haha. En underhållande, originell och fartfylld serie!


I must recommend this comic book because I liked it so much. The Exorsisters is about Kate and Cate Harrow, who goes to Hell now and then to rescue damned souls. Some sell their souls to demons and when the demons drags their souls down to Hell someone close to that person might call the "sisters" and ask them to go and get the soul back again, for a price of course. Both sisters are badass and doesn't mind killing a demon or five. Also I like their "fish", that seems to consist of just flames...? Haha. A very entertaining, original and action packed comic!

måndag 13 januari 2020

Nytt i hyllan/ News on the shelf

(English below)

Jag har börjat återhämta mig efter all feber och grejer, men jag har inte riktigt orkat läsa så mycket. Däremot har jag lyckats samla på mig ännu en hög med nya böcker och serietidningar, haha. Är ej förvånad... Jag försöker verkligen att inte köpa mer, men på nåt sätt råkar nya böcker hitta hem till mig!? Förstår inte hur det händer 🙈
Vissa av böckerna är dock julklappar eller recensionsexemplar, så allt har jag inte köpt själv. Alltid något!

Har du mycket som väntar på att bli läst och hur är det för dig? Jag kan bli stressad av att ha för mycket att välja på. Har du läst nån av böckerna/serierna nedan?I've begun to bounce back after all the fever and stuff, but I haven't managed to read that much still. On the other hand I've had yet another big bookpile build up with new books and comics, haha. Doesn't surprise me though... I try to not buy more books, but somehow they just seem to fins their way home to me!? Don't understand how that happens 🙈
Some of the books are however christmas gifts or review copies, so I haven't bought them all by myself. Atleast that's something!

Do you have a lot waiting to be read and how's that for you? I can get stressed out by having too much to read. Have you read any of the books/comics above?

lördag 11 januari 2020

Vem är jag?/Who am I?

(English below)

Jag gjorde en kortare presentation på Instagram på nyårsdagen och eftersom jag är sjuk i feber bland annat, sen i onsdags och därmed inte orkar läsa speciellt mycket, tänkte jag att jag ju lika gärna kan göra en kort presentation här också. Ibland kan väl det behövas så man får sig en bild av vem som är bakom kontot och böckerna.

➤ Jag är 31 år och bor på västkusten tillsammans med min man och våra husdjur (2 katter, ödlor, ormar och grodor).
➤ Jobbar som medicinsk sekreterare, vilket är hur kul som helst och jag känner att jag verkligen har hittat rätt yrke!
➤ Jag har läst böcker sen jag lärde mig att läsa, då det var en sorts verklighetsflykt för min del. Jag förstod aldrig riktigt vad som inte funkade för mig i livet så min tröst blev att läsa böcker (tills jag upptäckte alkohol i tonåren iaf och senare i livet tv-spel). De har påverkat mig väldigt mycket och jag är så tacksam för att böcker finns!
➤ Jag har ADD och högfungerande autism (som det heter idag), vilket så klart påverkar både mig och min vardag en hel del. Men jag har också turen att ha en man med samma diagnoser som förstår mig bättre än någon annan. 💓
➤ Jag har aldrig känt mig så välkommen och accepterad som inom "bokvärlden", tack så jättemycket för det! Att ens kärlek för böcker kan överbrygga så många problem och hinder som man annars brukar ha/möta känns helt fantastiskt. Och tack till alla de som jag fått kontakt med och delar boktips med mig, uppskattas massor! 🙏


I did a shorter presentation on Instagram the day after new year's eve and since I'm sick with a fever among other things and don't have the energy to read much, I figured I could do a small presentation here as well. Sometimes it can help to have a notion of who's behind the account and the books.

➤ I'm 31 years old and live on the west coast (in Sweden) with my husband and our animals (2 cats, lizards, snakes and frogs).
➤ I work as a medical secreterary, which is really fun and I feel like I've really found the right career for me!
➤ I've read books since I was taught to read, because it was like an escape from reality for me. I never really understood what it was that didn't work out for me in life so my comfort was to read (until I discovered alcohol as a teenager anyway and later in life videogames). They're affected me alot and I'm very grateful that books exists!
➤ I have ADD and high functioning autism (as it's called today), which of course affects both me and my every day life quite a lot. But I'm also fortunate enough to have a husband with the same diagnoses that understands me better than anyone else. 💓
➤ I have never felt so welcomed and accepted as in the "book world", so thank you very much for that! That one's love for books can overcome so many problems and difficulties that one usually has feels amazin. And thank you to all of the people I've been in contact with and that shares book suggestions with me, I really appreciate it! 🙏

fredag 10 januari 2020

Grave Importance

Serie/Series: Ja, del 3/Yes part 3.
Författare/Author: Vivian Shaw.
Genre: Fantasy.
Språk/Language: Engelska/English.
Sidor/Pages: 395.(English below)


Handling: Greta Helsing är en helt vanlig människa, förutom att hon också är en s.k. "monsterdoktor". Hon hjälper diverse typer av varelser med olika problem dem har. Det kan vara allt från mumier som drabbats av svamp till vampyrer som druckit dåligt blod.
Den här gången får Greta ett erbjudande om att bli överläkare på Oasis Natrun, ett spa för mumier med de senaste medicinska och magiska maskinerna, under en tid, vilket hon inte kan tacka nej till. Men hon hinner knappt dit innan mystiska saker börja hända. Mumierna verkar drabbas av yrselattacker och varje attack verkar göra mumierna allt svagare.

Samtidigt verkar något större vara i görningen. Någon försöker medvetet göra revan i rumtiden större, men varför? Och hur kan Greta, tillsammans med sina vänner, lösa problemet?


Min åsikt om boken: Jag gillar den här bokserien, för vad mer kan man önska sig? Greta är en duktig doktor som genuint bryr sig om sina monsterpatienter, hon känner folk i Helvetet och råkar alltid ut för konstiga saker, vilket leder till äventyr. Sen att hon också har kärat ner sig i en vampyr gör ju inte saken värre, haha. Boken är stundtals romantisk men utan att vara sliskig, spännande, intressant och den håller ett bra flyt hela tiden. Jag upplevde den aldrig som tråkig eller seg. När även en gammal gud blandas in, tyckte jag att det hela blev ännu roligare. Ett smart inslag! En mycket bra och rolig bokserie.


Mitt favoritcitat ur boken:

"Greta looked up at Grisaille with a shrug. "Get packed for Hell," she said. "You get a front-row seat to this whole mess, apparently".
"My nipples explode with delight," he said solemnly, and despite how old and worn and exhausted Greta felt, she discovered she was still able to laugh"
.
- sid 262.

💥        💥        💥        💥

Story: Greta Helsing is an ordinary human, except for being a "monster doctor". She helps different creatures with problems they might have, like mummies with fungus infections or vampires getting sick from drinking bad blood.
This time Greta is invited to become clinical director at Oasis Natrun, a spa for mummies with the latest medical and magical machines, for sometime, which she can't say no to. But she hardly has the time to land before mysterical things happens. The mummies seems to be affected by attacks of lightheadedness and each attack seems to make the mummies weaker.

At the same time it seems like something bigger is going on. Someone is deliberately trying to make the rip in time and space bigger, but why? And how can Greta, together with her friends, solve the problem?


My opinion of the book: I like this bookseries, because what more could you wish for? Greta is a great doctor who genuinly cares about her monster patients, she knows people in Hell and always end up getting involved in weird stuff what leads to adventures. That she's also in love with a vampire just makes it even better. The book is at times romantic, but without being cheesy, suspensful, interesting and it has a good flow. I never thought it was boring or slow. And when an old god was involved, everything just got even better. A fun elemt! A very good and funny bokseries for sure.


My favorite quote from the book:

"Greta looked up at Grisaille with a shrug. "Get packed for Hell," she said. "You get a front-row seat to this whole mess, apparently".
"My nipples explode with delight," he said solemnly, and despite how old and worn and exhausted Greta felt, she discovered she was still able to laugh".
- Page 262.

onsdag 8 januari 2020

Betvingade/Coerced

Serie/Series: Nej/No.
Författare/Author: Simona Ahrnstedt.
Genre: Historisk roman/Historical novel.
Språk/Language: Svenska/Swedish.
Sidor/Pages: 357.


(English below)


Handling: I Sverige år 1349 bor Illiana Henriksdotter på en stormannagård tillsammans med sina föräldrar och bröder. Föräldrarna har försökt gifta bort Illiana flera gånger men det har aldrig gått vägen. Nu verkar det äntligen som att de kan få Illiana ur huset och gifta bort henne med Axel, en enkel bonde men hellre det än att ha henne hemma på gården. Men ödet vill nåt annat även den här gången...

Markus Järv är en fruktad krigare som jobbar för den svenska kungen och det går rykten om hans våldsamhet. Alla fruktar honom och ingen vågar komma nära. Markus är visserligen tyngd av sitt liv i fattigdom och trauman, men är han verkligen så farlig som han utmålas?

Ödet sammanför både Illiana och Markus, mot deras viljor och det ser ut som att de båda kommer få leva ett ytterst känslofattigt och trist liv tillsammans. Eller?


Min åsikt om boken: Åh, jag slukade den här boken! Den kändes så enkel men ändå så komplicerad med alla missförstånd och två osäkra personers tveksamma försök till att närma sig varandra. Handlingen är full av passion, intriger och kärlek, men den blir ändå inte sådär jobbigt sliskig tack och lov. Jag gillade också hur Markus förflutna knöts ihop i slutet och fick ett rätt stort avslut med mycket spänning. Jag har egentligen inte så mycket mer att säga om boken annat än att jag gillade den väldigt mycket! Fantastiskt bra faktiskt.


Mitt favoritcitat ur boken:

"Han skrattade till och ett tag låstes deras blickar och det kändes som om hon föll och föll."
- sid 303

💥        💥         💥        💥Title: Since it's a swedish book it doesn't have an english title, so "Coerced" is just my take on the swedish title. I have no idea if that's the title the book would have if it ever were translated into english.


Story: It's the year 1349 in medieval Sweden where Illiana Henriksdotter lives on a rich farm with her parents and brothers. The parents have tried to marry Illiana off several times but it simply wont happen. Now it seems like they might finally get Illiana out of the house and get her married with Axel, a simple farmer but that's better than having her at home. But destiny intervenes yet again...

Markus Järv (Järv = wolverine) is a fearsome warrior working for the swedish king and there are rumors of his violent ways. Everyone fears him and no one dares to get close. Markus carries a heavy burden of his earlier years in poverty and with trumas, but is he really as dangerous as people say?

Destiny brings both Illiana and Markus with each other against their will and it looks like they'll have to live a very dull and emotionless life with each other. Or will they?


My opinion of the book: I pretty much devoured this book! It felt so simple yet so complicated with all the misunderstandings and two insecure people's attempts at getting closer to each other. The story is full of passion, intrigues and love, but not that horribly cheesy, thank the gods. I liked how Markus' passed was tied together in the end and got a pretty big ending with alot of suspense. I really don't have much to say other than I really, really liked this book! Truly amazing actually.


My favorite quote from the book (my own translation):

"He laughed and for a while their eyes locked and it felt like she fell and fell."
- Page 303

måndag 6 januari 2020

Läsåret 2019 / What I read in 2019

(English below)

Nu ska jag försöka mig på en sammanfattning av året 2019. Jag har ju dåligt minne, så vi får se hur bra det här går, haha.
Hur som, de första 5 månaderna av året skrev jag min examensuppsats och hade mer tid till att läsa, tro det eller ej, eftersom vi inte hade några lektioner i skolan. Sedan tog jag min examen och hade ungefär 1 vecka ledigt innan jag började på mitt nya jobb i början av juni och efter det så har man så klart inte haft lika mycket tid till att läsa. Det är skillnad på att vara i skolan 3-4 dagar i veckan, sluta kl 12 och liknande, jämfört med att jobba heltid och komma hem runt 5 på dagarna. Dessutom har jag perioder av både ledinflammationer, värk och muskelsmärtor som gör att jag dels har ont som fan men också blir helt slut i huvudet. Så det påverkar också ens läslust och ork. Men annars har det nog flutit på rätt bra. I alla fall fram till i september/oktober då jag började spela Assassin's Creed Odessey, haha. Då höll man på med det istället. Men sån är jag, jag gör vissa saker enormt mycket i perioder för att sedan inte göra det alls eller i alla fall mycket mindre.

2018 läste jag sammanlagt 76 böcker och jag började med bookstagram och bokbloggandet just för att se hur mycket jag egentligen läser. Innan dess hade jag ingen aning, jag trodde att det var kanske 20-30 böcker/år. Men så var det visst inte. Och nu har jag äntligen sammanställt läsningen 2019. Om jag räknar med de serietidningar jag läste så landar antalet på 83 böcker och serietidningar! Det känns rätt bra. Jag ville läsa mer än året innan, så oavsett om jag räknar med serietidningarna eller inte (79 böcker) så slog jag året dessförinnan. Känns bra!

Håller du koll på antalet böcker du läser per år och hur mycket läste du i så fall under 2019?
 I will now try to do a summary of 2019. I have a really bad memory, so we'll see how well this will go, haha.
Anyway, the first 5 months of the year I wrote my graduation thesis and had more time to read, believe it or not, since we didn't have any classes in school. And then I graduated and had like 1 week off before I began working at my new job in the beginning of june. After that I didn't have that much time to read because it's a huge difference to be at school like 3-4 days per week, get off at 12 and so on, compared to work full time and get home by 5 o'clock every day. I also have periods of joint inflammations, aches and muscle pains, so I'm in pain but it also affects my brain, it makes me so terribly tired and that does alot for your reading and energy. But other than that I think it's been going well. Atleast until September/October, because that's when I began playing Assassin's Creed Odessey, haha. So I was busy with that instead. But that's me, I do certain stuff alot some months but can all of the sudden not do them at all or very little the months afterwards.

2018 I read 76 books in total and I began with the whole bookstagram and book blogging just to see how much I really read. Before that I had no idea, I thought I read like 20-30 books/year, but apparently not! And now I've done a summary of 2019. If I count in the comic books I read than the total amount came down to 83 books and comic books! It feels nice. I wanted to read more than the previous year and if I dont count in the comic books I still read more than the year before (76 books 2018 and 79 books 2019), so it feels good!


Do you keep count of the books you read each year and how much did you read durin 2019 if so?

lördag 4 januari 2020

Alla lästa böcker i december/ All the books I read in December

(English below)

Jag ska snart göra en sammanfattning av läsåret 2019, men först tänkte jag "redovisa" det jag läste i december. Det blev trots allt 7 lästa böcker, vilket jag faktiskt blev förvånad över med tanke på hur mycket tvspel jag har spelat, haha. Men samtidigt har man ju varit mer ledig i december jämfört med annars. 7 böcker kändes ändå rätt lagom. Jag tror annars att jag brukar ligga på cirka 5 st/månad i genomsnitt.

Hur mycket läste du i december?


I'll soon do a summary of everything I read in 2019, but first an account of what I read in December. It came down to 7 books after all, which surprised me since I've been playing alot of videogrames, haha. But at the same time there was alot more holidays during december compared to other months. 7 books is pretty alright. I think I usually read somewhere around 5 books per month in average.

How much did you read in December?

A Thousand Ships

Serie/series: Nej/No. Författare/Author: Natalie Haynes. Genre: Historisk roman/Historical fiction. Språk/Language: Engelska/English. Si...