onsdag 30 september 2020

Alla lästa böcker i september / All the books I read in September

(English below)

Eftersom jag läser en relativt tjock bok nu så kommer jag inte hinna läsa klart den idag, så kan lika gärna "redovisa" månadens läsning redan nu.
Det blev totalt 4 böcker, 1 serietidning och 1 mangabok. Helt ok ändå, med tanke på att min hjärna har strejkat en hel del under månaden som gott. Jag har dock gått ner lite i arbetstid och börjat promenera hem från jobbet (5 km) 2 gånger i veckan till att börja med, i hopp om att det ska göra mig lite gott. Kan ju alltid hoppas att hjärnan blir glad av det. Man ska inte ha för höga krav på sig har jag lärt mig, haha. Men jag är nöjd ändå.


Since I'm reading a relatively thick book now I wont finish it today, so I can just as well "report" this month's read books now.
In total it came down to 4 books, 1 comic book and 1 manga book. It's alright, considering that my brain has been on a strike on and off pretty much the whole month. I've gone down in work hours and began walking home from work (3.11 miles) 2 times a week to begin with, in the hopes of it doing something good for my health. One can only hope it'll make my brain happy. It's never good to have too high expectations of oneself I've learned, haha. But I'm content no matter what.

lördag 26 september 2020

Kvinnor och kungar - Women and kings.

Serie/Series: Nej/No.
Författare/Author: Ove Bring.
Genre: Fakta/Non fiction, historia/history.
Språk/Language: Svenska/Swedish.
Sidor/Pages: 263.


(English below)


Handling: Hur kommer det sig att Sverige har hållit sig neutral under många år och på så sätt undvikit krig i cirka 200 år? Hur hamnade en fransk general under Napoleon på den svenska kungatronen? Vad tyckte dåtidens människor om krig och fred?
Några av den tidens kvinnor drog sig inte för att göra sina åsikter hörda, bland annat Madame de Staël, Fredrika Bremer, Olympe de Gouges och Mary Wollstonecraft.

Min åsikt om boken: Detta var en intressant bok om både Europa under revolutionen men också om Sveriges historia och syn på krig. Även om kvinnor sällan får ta någon plats i våra historieböcker betyder det inte att de var helt tysta, snarare tvärtom. Många var välkända författare som inte drog sig för att lufta sina åsikter och skapa opinion. Andra var rika societetslejon som höll salonger i sina hem och diskuterade filosofi, religion, mänskliga rättigheter m.m. med andra likasinnade. En väldigt intressant bok helt i min smak! Jag roades en hel del över Sveriges värvning av general Bernadotte. Att man åkte till Frankrike och i princip försökte ragga upp vem som helst som ville bli kung hellre än att sätta en dansk kunglighet på den svenska tronen. Helt klart en läsvärd bok om man gillar historia och vill veta hur Sveriges utrikespolitik blev som den blev.

Mitt favoritcitat från boken:

"Hans förnamn Jean blev på svenska Johan, men dessutom fordrade svenskheten och patriotismen att det vördade kunganamnet Karl fogades till kronprinsens officiella benämning. Han fick från med nu gå under namnet Karl Johan, ett namn som senare också skulle tillkomma den svampsort som han särskilt gouterade".
- Sid 54.


💥         💥         💥         💥


Title: This book doesn't have an english title so I just translated it.


Story: How come Sweden kept itself neutral for many years and avoided war for 200 years? How come a french general under Napoleon ended up on the swedish royal throne? What did people of the time think about war and peace?
Some of the women during that time didn't hesitate to share their opinions, like Madame de Staël, Fredrika Bremer, Olympe de Gouges and Mary Wollstonecraft.

My opinion of the book: This is an interesting book about both Europe during the revolution but also about Sweden's history and view on war. Even if women are rarely given a spot in our history books it doesn't mean they were silent, quite the opposite. Many were well known authors that didn't hesitate to make their opinions public and shaping opinion. Others were rich socialites that held clubs in their homes and discussed their opinions, religion, human rights and so on with like minded people. A very interesting book in my taste! I was amused about Sweden's recruitment of general Bernadotte. That they went to France and practically tried to pick up anyone who wanted to become king rather than putting a danish royalty on the swedish throne. A book worth reading if you like history and want to know how Sweden's foreign politics became what it became.

My favorite quote from the book (my own translation):

"His first name Jean became Johan in swedish, but the swedishness and patriotism also required that the revered kings name Karl was attached to the crown prince's official royal name. He now went under the name Karl Johan, the name given to the king of mushroom that he often ate."
- Page 54.

onsdag 23 september 2020

Nytt i hyllan / News on the shelf

(English below)


Förra veckan var så himla kass, så jag uppskattade när det ramlade in lite böcker. Både sånt som jag själv har beställt men också ett recensionsex. Jag bestämde mig också till slut för att köpa en jättedyr kudde i form av en katt, för den liknade en sur variant av min ena katt, haha. Kunde inte få den ur skallen så lika bra att slösa några hundralappar på den. Nu är jag supernöjd när den väl har anlänt!

Decagon av författaren Capes har jag som bekant redan läst och recenserat men när jag skulle köpa uppföljaren upptäckte jag att man har bytt omslag på båda böckerna och jag vill ju helst att de ska matcha, så köpte hem första boken också. En riktigt bra bok förresten, så värd att läsa!
Dunkelstjärnan är ett recensionsexemplar som författaren Joseph A. Davis har skickat. Jag gillar verkligen hans böcker om Markus av Trolyrien så ska bli riktigt kul att läsa ännu en av hans böcker, den här gången även med jättefina illustrationer!


Last week was really lousy, so I appreciated when I got books in the mail. Both those I've bought myself but also a review copy. I also finally decided to buy a very expensive pillow in the form of a cat, because it looks like an angry version of one of my cats, haha. I couldn't get it out of my head so I just had to get it. I'm very happy with my decision now that it has arrived!

Decagon by the author Capes I've already read and reviewed but when I was about to buy the sequel I noticed that the covers had changed and I want the books to match, so I bought the first book even though I already have it. A very good book btw, really worth reading!
Dunkelstjärnan is a review copy that the author Joseph A. Davis sent me. I liked his books about Markus av Trolyrien a lot so I look forward to read yet another of his books, this time with beautiful illustrations!

måndag 21 september 2020

Häxorna/The witches

Serie/Series: Nej/No.
Författare/Author: Elisabeth Östnäs.
Genre: Historisk roman/historical novel.
Språk/Language: Svenska/Swedish.
Sidor/Pages: 378.


(English below)


Handling: I en liten by i Skåne i början av 1700-talet bor den egensinniga tjejen Isabella tillsammans med sin moster Karna. De arbetar som pigor på prästgården där de även bor. Karna är en klok gumma och hjälper byborna vid födslar, skador och sjukdomar med Isabella till hjälp. Till skillnad från sin moster tror inte Isabella på gudar och magi. Hon bryr sig inte heller om att bete sig som hon bör. Istället drömmer hon sig bort från den trånga lilla byn. Hon vill fly från elaka blickar och tungor men också sitt förflutna.
Pesten härjar och krig har utarmat landet. Den spända stämningen i byn leder bara till misstankar och fler konflikter och när Isabella pekas ut som häxa känner hon sig riktigt rädd. Det brukar inte sluta bra för dem kvinnorna...

Min åsikt om boken: Jag trodde att detta skulle vara en bok om just häxor, alltså med lite magi och kanske nåt "övernaturligt" inblandat men egentligen är det en historisk roman om livet som piga och kvinna i 1700-talets Sverige. Det enda "övernaturliga" är Karnas trollformler och sätt att bota sjukdomar och skador. Det hela kändes som en dagbok skriven av en piga, vilket inte riktigt är min grej. Jag förstod inte riktigt syftet med boken. Alla böcker brukar ändå ha en grundié, något man vill förmedla men jag tyckte det saknades här. Det hände inte så värst mycket heller och jag tyckte handlingen var upprepande, lite som att man inte litade på att läsaren skulle förstå om man inte upprepade saker flera gånger. Tyvärr inte en jätteintressant bok i mina ögon. Den saknade djup och en röd tråd. Karaktärerna kändes platta och allt beskrevs på ytan. Jag fick aldrig någon riktig koppling till någon av dem eller händelserna, så jag kände mig inte speciellt engagerad. En ok bok, men inte så mycket mer än så.

Mitt favoritcitar ur boken:

"För maten tackar vi prästfan och hoppas att han snart ska skita blod och pissa syra"
- Sid 225.

💥         💥         💥         💥

Title: The book doesn't have an english title so I just translated it.

Story: In a small village in Skåne (southern Sweden) during the 1700's lives the willful girl Isabella together with her aunt Karna. They are maids at the parsonage where they also live. Karna is a cunning woman and helps the villagers with births, injuries and illnesses with the help of Isabella. Unlike her aunt Isabella doesn't believe in gods and magic. She also doesn't care about behaving the way she should. Instead she dreams about leaving the small village. She wants to escape the mean looks and talk but also her past.
The Plague is raging and war has depleted the country. The tense ambience in the village leads to suspicion and more conflicts and when Isabella is singled out as a witch she gets really scared. It usually doesn't end well for those women...

My opinion of the book: I thought this was a book about witches, i.e magic and maybe something "paranormal" involved but in reality it's a historical novel about life as a maid and a woman during the 1700's in Sweden. The only "paranormal" thing might be Karna's spells and way of healing sicknesses and injuries. It felt like a diary written by a maid, which isn't really my cup of tea. I didn't really understand the purpose of the book. Every book usually has a basic idea, something you want to convey to people but I think that's missing here. Not much happened and I feel like the story was a bit repetitive, like the author didn't trust the reader to understand what's happening unless it's told again and again. Unfortunately not a very interesting book in my opinion. It lacked depth and a red thread. The characters felt flat and the plot was thin. I never got a connection with any of the characters or the happenings, so I wasn't really engaged in the book. It was alright but not much more than that.

My favorite quote from the book (my own translation):

"We thank the god damn priest for the food and hope he soon shall shit blood and piss acid"
- Page 225.

 

lördag 19 september 2020

Kim Reaper - Grim Beginnings.

Serie/Series: Ja, del 1/Yes, part 1.
Författare/Author: Sarah Graley.
Genre: Serietidning/comic book.
Språk/Language: Engelska/English.
Sidor/Pages: 100.


(English below)


Handling: Kim är en universitetsstudent och likt många andra studenter jobbar hon för att kunna betala för allt. Men olikt andra studenter har hon ett väldigt speciellt jobb, nämligen som liekvinna. Hon hämtar själar och guidar dem till efterlivet när de står på tur.

Becka är student på samma universitet som Kim och har varit hemligt kär i henne i hela 2 veckor. En dag bestämmer hon sig för att bjuda ut Kim på dejt, men innan hon hinner göra det råkar hon gå igenom en portal och hamna på Kims jobb. Det här kan sluta riktigt illa...

Min åsikt om serien: Detta är en väldigt underhållande och knasig serietidning. Kim är ganska ny på sitt jobb så hon får än så länge bara "skörda" djursjälar men det betyder inte att jobbet är enkelt bara för det, vilket man får se när hon stöter på en "angry cat dad", haha. Sedan råkar Becka bli besatt av onda andar och Kim får panik, så hon gör det första hon kommer på och slår anden ur Becka, vilket inte uppskattas! Jag ska inte berätta för mycket om serien, för den är sjukt rolig och härlig! Kan verkligen rekommendera den.

💥         💥          💥          💥

Story: Kim is a university student and much like other student she works to pay for everything. But unlike many students she has a very special job as a reaper. She picks up souls and guides them to the afterlife when it's their time.

Becka is a student at the same university as Kim and has been secretly in love with her for nearly 2 whole weeks. One day she decides to ask Kim out on a date but before she has the opportunity she happens to walk through a portal and ends up on Kim's job. This could end badly...

My opinion about the comic: This is a very entertaining and quirky comic book. Kim is pretty new at her job so she can only reap animal souls but that doesn't mean the job is easy, which you see when she meets an "angry cat dad", haha. Then Becka happens to be possessed by evil spirits and Kim panics, so she does the first thing that comes to mind and punches the spirit out of Becka, which is not appreciated! I won't reveal much more about the series, but it's really funny and lovely. I really recommend it.

onsdag 16 september 2020

Mellody Looh - Flykten/ The escape

Serie/Series: Ja, del 2/ Yes, part 2.
Författare/Author: Garbiella P. Kjeilen.
Genre: Fantasy.
Språk/Language: Svenska/Swedish.
Sidor/Pages: 333.


(English below)


Handling: Mellody Looh är på flykt från sin egen pappa efter att hon svikit honom. Där och då hade något brustit inom henne, vilket gjorde att mörker och ljus slåss om kontrollen över hennes kropp. Hon flyr och söker skydd långt ifrån allting. Men när hon får reda på att hennes bror har blivit kidnappad och torterad av det mörka rådet gör hon allt för att rädda honom, vilket kräver en hel del. Bland annat hjälp från de ljusa gudarna men också att komma nära de mörka varelserna, som vill att Mellody ska ansluta sig till dem.

Min åsikt om boken: Jag minns att jag gillade första boken väldigt mycket, även om jag inte kommer ihåg den så väl men jag tyckte inte riktigt bok nr 2 höll måttet. Jag fann den förvirrande på många sätt. Dels kommer jag inte ihåg vad som hände i den första boken och trots att man får en "recap" i början kändes det fortfarande inte tillräckligt. Dels var det lite förvirrande med Mellodys två olika sidor, för de var egentligen två olika personer med samma namn men där den ena var ond och den andra god. Och jag förstod först inte varför eller när det blev så, det förklarades dock långt senare i boken. Men det höll mig i nån sorts förvirrad sits ett bra tag. Så jag vet inte om jag kanske var i fel sorts sinnesstämning när jag läste boken eller om den faktiskt ÄR förvirrande. Det är svårt att göra en ordentligt bedömning av en bok som tar upp mycket från förra boken men som man inte kommer ihåg och kanske inte riktigt får någon närmare förklaring av heller. Är det bara jag som är senil eller hade boken behövt mer detaljer? Jag har ändå läst en hel del bokserier och det är inte ofta jag är så här glömsk, så det lutar kanske åt att det är boken som inte är så tydlig.

Sedan var handlingen lite repetitiv. Mellodys två sidor slåss och det är mycket av samma sak hela tiden. Det kändes mest som att boken var ett mellanspel, för att ta handlingen från bok 1 till bok 3. En helt ok bok, men som kanske kunde ha varit lite mer tydlig i referenserna till handlingar i första boken.

Mitt favoritcitat ur boken:

"Triton spelade upp minnet av när han mötte Reg. Jag fick känna vad vampyrguden gjort mot honom. Hur han väckte hungern inom honom och jag fick känna hur Triton kämpat emot. Hur han verkligen inte velat göra det. En tår rann ner för min kind när jag såg hur hans ansikte förändrades. Och än värre blev det när det sista hans innerst skrek, innan instinkterna tog över, var mitt namn".
- Sid 227.


💥         💥         💥        💥

Story: Mellody Looh is on the run from the own father after she betrayed him. Then and there something inside her broke, which made darkness and light fight each other for control over her body. She runs and takes refuge far away from everything. But when she finds out her brother has been kidnapped and tortured by the dark council she does everything to save him, which involves a lot, like getting help from the gods of light but also getting near the dark creatures, who wants Mellody to join them.

My opinion of the book: I remember that I liked the first book a lot, even though I dont remember it well but I don't think book no 2 really measured up. I found it confusing in many way. I don't remember what happened in the first book and even though there's a recap in the befinning it didn't feel enough. It was also confusing with Mellody's two sides, because they were essentially two different people with the same name but one was bad and the other was good. And I didn't quite understand why and when that happened, but it was explained later on. But it held me in a confused state for a good while. So I don't know if I was in the wrong state of mind then I read this book or if it really IS confusing. It's hard to judge a book that brings up so much from the first book but that you don't remember and doesn't give you any details of it. Am I just very forgetful or does the book need more details in it? I've read quite a few book series and it's not often I am this forgetful, so I'm leaning towards the book being not so clear on some matters.

I also feel like the plot/story was a bit repetitive. Mellody's two sides fight and it's pretty much the same thing again and again. It felt like the book was an interlude between bok 1 and book 3. An okey book, but that might need some more clearence/details in its reference to the story in the first book.

My favorite quote from the book (my own translation):

"Triton replayed the memory of when he met Reg. I got to feel what the vampire god had done to him. How he woke the hunger within him and I got to feel how Triton fought against it. How he really didn't want to do it. A tear rolled down my cheek when I saw how his face changed. And it got even worse when the last his inner self screamed, when the instinct took over, was my name".
- Page 227.

måndag 14 september 2020

Alla lästa böcker i augusti/All the books I read in August.

 (English below)

Jag läste totalt 6 böcker och 1 serietidning i augusti, vilket ändå kändes rätt ok. Jag brukar i genomsnitt läsa 5 böcker/månad och med tanke på att jag hade semester halva augusti så undrar jag varför jag inte läste mer, men bättre än inget!
Den bästa var nog Gideon the Ninth. Jag tyckte den boken var ofantligt rolig och spännande att få läsa, även om Dread Nation och Crownbreaker också var bra. Så det var en bra hög med böcker som jag fick läst i alla fall.

Det syns inte i bilden men jag råkade spilla ut ett halvt glas vatten eller saft på bordet nån gång i somras och så klart dränktes ju Rat Queens i det. Hade inte ens läst den och nu är den helt bucklig och sned. Oerhört irriterande! Men jag såg till att sidorna torkade utan att klistra fast sig i varandra åtminstone. Men usch, sånt är riktigt störigt när det händer!I read 6 books and 1 comic book in total during August, which is alright. I usually read 5 books/month on average and considering I had my two of my four holiday weeks in August I wonder why I didn't read more, but it's better than nothing!
The best one was probably Gideon the Ninth. I thought that books was really fun and exciting to read, even though Dread Nation and Crownbreaker were really good. So I chose a pretty good bunch of books.

You can't see it in the picture but I accidently spilled a half glass of water or lemonade on the table sometime this summer and of course Rat Queen was drenched in it. I hadn't even read it by then and now it's all dented and crooked. Very annoying! But I let the pages dry without them sticking to each other. At least that something. But I really hate when that happens!

fredag 11 september 2020

The Age of Witches.

Serie/Series: Nej/No.
Författare/Author: Louisa Morgan.
Genre: Fantasy, historisk roman/historical novel, övernaturligt/paranormal.
Språk/Language: Engelska/English.
Sidor/Pages: 437.


(English below)


Handling: I New York under 1890-talet bor Harriet, en medelålders kvinna utan man. Hon bor i ett finare område tillsammans med sin tjänarinna. Dagarna spenderas ute i naturen där hon samlar örter, växter och rötter till sina dekokter som hon gör till olika kunder. Harriet har nämligen magiska förmågor. Hon tillhör Bishopsläktet som har sina rötter i häxjaktens tid 200 år tidigare.

Frances har växt upp i fattigdom och när hennes mamma dör, har hon ingenstans att ta vägen. Men två kvinnor tar sig an henne och lär henne att använda hemliga förmågor. Frances tillhör nämligen också Bishopsläktet, men istället för att använda sig av magin för att göra gott snärjer hon en rik man. Mannen råkar också ha en dotter som kan få in Frances i de finare umgängeskretsarna.

Annis är en ung kvinna med en förkärlek till hästar. Hon bryr sig inte om varken kläder, mode, utseende eller andra "kvinnliga" saker. Hon vill börja avla på hästar, men det passar sig inte för en kvinna att syssla med. Ingen skulle köpa en häst av henne. När hennes styvmor hotar med att sälja hennes hästar om hon inte följer med till London sätts något ödesdigert igång. Tre kvinnor tvingas slåss med sina magiska förmågor för vad de tror på och konsekvenserna kan bli enorma...

Min åsikt om boken: Detta är samma författare som skrev "A secret history of witches" och "A witch's kind", två böcker som jag har älskat från början till slut. Jag hade med andra ord ganska höga förväntningar på den här boken! Just den här boken var inte riktigt lika bra som de andra två, mest för att jag hade så svårt för Frances. Jag har i princip gillat nästan alla karaktärer i de andra böckerna, men just Frances gick mig på nerverna. Å andra sidan kanske det säger en del om författarens förmåga att gestalta olika karaktärer? Hur som, boken var fortfarande spännande och innehöll den där mystiken som har funnits i de andra böckerna. Jag gillade Harriet och Annis väldigt mycket, men ändå var det något litet som saknades. Jag vet inte exakt vad, men boken höll inte riktigt måttet (jämfört med de andra). Den var lite mer än ok, men inte mer än så.
Dock är det fint att läsa ännu en bok som handlar om systerskap och vänskap kvinnor emellan i en värld där det mesta är otillgängligt för dem på grund av deras kön.

Mitt favoritcitat ur boken:

"Guide us both in heart and mind.
Our missing sister help us find.
Hide her face and hide her form.
So we can bring her safely home."

- sid 372.

💥        💥        💥        💥

Story: In New Yourk during the 1890's a woman lives without a husband. Her house is in one of the finer communities where she lives with her maid. Her days are spent in nature where she gathers herbs, plants and roots to make concoctions for her clients. Harriet has magical abilibies and is of the Bishop family, who har roots back in the day of witch hunting some 200 years ago.

Frances grew up in poverty and when her mother dies, she has nowhere to go. But two women takes her under their wings and teaches her their secret ways. Frances also belong to the Bishop family, but instead of using her abilities to do good she ensnare a rich man, who also happens to have a daughter that could give Frances entry to the finer social circles.

Annis is a young women with a fondness for horses. She doesn't care about clothes, fashion, looks or other "womanly" things. She wants to breed horses, but that wouldn't be appropriate for a woman to do. No one would buy a horse from her. When her stepmother threathens to sell her horses unless she travels with her to London something disastrous is triggered. Three women fights with their magical abilities for what they believe in and the consequences could be huge...

My opinion of the book: This is the same author that wrote "A secret history of witches" and "A witch's kind", two books I loved from the beginning to the end. With other words, I had high expectations on this book! This book in particular wasn't really as good as the other two, mostly because I just couldn't stand Frances. I have liked pretty much every character in the other books but Frances really a pain in the butt. On the other hand, that might say a lot about the author's ability to portray different kinds of characters? Any way, the book was suspenseful and had that air of mystery like the other books. I liked Harriet and Annis but the book just fell a bit short (compared to the other ones). It was a bit better than ok, but not much more.
I did however appreciate reading yet another book about sisterhood and friendship between women in a world where most things were unavailable to them because of their gender.

My favorite quote from the book:

"Guide us both in heart and mind.
Our missing sister help us find.
Hide her face and hide her form.
So we can bring her safely home."

- page 372.

måndag 7 september 2020

The Complete Chi's Sweet Home

Serie/series: Ja, del 1/Yes, part 1.
Författare/Author: Konami Kanata.
Genre: Manga.
Språk/Language: Engelska/English.
Sidor/Pages: 478.

Varför ser Tanten så chockad ut? Haha.
/
Why does Tanten (the cat) look so chocked? Haha.


En av favoritstripparna där Chi smakar på ett salladshuvud för första gången:
/
One of my favorite strips where Chi's tasting a sallad head for the first time.(English below)

 

Handling: En liten kattunge tappar bort sin mamma och syskon. Den stora världen skrämmer henne och hon flyr i panik, raka vägen mot en liten pojke. Kattungen får följa med pojken hem men i lägenheten de hyr är inte husdjur tillåtna, så familjen försöker gömma undan kissen och hitta ett nytt hem åt henne. Men det är svårt och till slut kan ingen av dem skilja sig ifrån katten. Hur ska de kunna bo kvar och samtidigt ha en katt?

Min åsikt om boken: Detta är en väldigt mysig, rolig och otroligt söt mangabok om katten Chi, som är precis som katter ska vara; busiga, envisa och lite jävliga, haha. Man får följa Chi och hennes liv hos familjen och deras kamp mot hyresvärden som flera gånger håller på att komma på dem med ett husdjur i lägenheten, vilket leder till många roliga situationer. Vill man ha något lättläst och urgulligt ska man definitivt läsa den här! Den är så bra och underhållande.

Mitt favoritcitat ur boken: Tyvärr omöjligt att hitta ett passande citat då bilderna säger mer än dialogerna.

💥        💥         💥         💥

Story: A small kitten is separated from her mom and siblings. The big world is very scary and she flees in a panic, straight to a little boy. The kitten follows the boy home but pets are not allowed in the appartment they rent, so the family tries to hide the cat and find her a new home. But it's hard and in the end no one of them wants to be without the kitty. How can they still live there and have a cat at the same time?

My opinion of the book: This is a very cosy, funny and oh so cute manga book about the cat Chi, who's like cats should be; mischievous, stubborn and sassy, haha. You get to follow Chi and her life with the family and their struggle against the landlord who almost catches them with a pet in the appartment, which leads to many funny situations. If you want something light to read and adorable you should really read this! It's so good and entertaining.

My favorite quote from the book: It was pretty impossible to find a fitting quote since the picture said a whole lot more than the dialogues.

lördag 5 september 2020

Nytt i hyllan / News on the shelf

 (English below)

När maken behövde nya färgpennor gick vi till Akademibokhandeln och då kunde jag inte riktigt hålla mig ifrån att kolla på böcker, så råkade köpa hem ännu en bok. Men jaja, det är lätt hänt... Haha.
Omslaget föll mig verkligen i smaken så jag kunde inte slita mig ifrån boken över huvud taget. Älskar när man lägger manken till för att skapa ett intressant omslag utöver det vanliga. Annars tycker jag att svenska omslag alltid ser likadana ut. Man utgår ifrån samma startpunkt typ och ändrar lite färger i princip. Det är som att alla grafiska designers (eller vad det heter) har gått exakt samma utbildning på exakt samma ställe. Svintråkigt. Så det är ju kul när någon vågar sig på nåt nytt! Ska bli kul att läsa boken också, så klart.


When Le husband needed new coloring pens we went to Akademibokhandeln and I couldn't refrain myself from checking out books, so I came home with yet another book. But oh well, shit happens... Haha. The cover just caught my eye so I couln't part with the book at all. I love when someone really puts the effort into creating an interesting cover unlike any other. I usually think that swedish book covers are all the same. It's like they all have the same reference point and just change the coloring a little bit. It's like the graphic designers (or whatever they're called) all went to the same school. Really boring! So it's really fun when someone dares to do something new. It'll also be fun to read the book of course.

tisdag 1 september 2020

Djävulen i den vita staden / The Devil in the White City.

Serie/Series: Nej/No.
Författare/Author: Erik Larson.
Genre: Fakta/non fiction, biografi/biography.
Språk/Language: Svenska/Swedish.
Sidor/Pages: 361.

(English below)


Handling: Efter den världsberömda utställning i Paris 1889, då Eiffeltornet uppfördes, vill amerikanarna inte vara sämre. Speciellt ett par arkitekter i staden Chicago. Trots att deras stad är näst störst ser man ner på den. Det enda som finns där är sot, svart rök och slakterier. Något annat dög det inte till, så när man vill hålla en enorm utställning just där blir det ramaskri över hela landet. Man skrattar åt idén att ha något så sofistikerat som en utställning i en så smutsig stad, men skam den som ger sig. Med arkitekten Daniel H. Burnham i spetsen lyckas staden bygga upp ett sagoland på bara några få år och slå världen med häpnad.

I en annan del av staden finns en man vid namn H.H. Holmes, en mycket stilig och tilldragande man med intensivt blå ögon. Han verkar besitta en speciell dragningskraft som får män att vilja vara hans vän och kvinnor att bli hans käresta. Holmes vet mycket väl om detta och utnyttjar sin charm för att förskingra pengar, lura till sig egendomar och ta liv. Han har en sjuk fascination för just döende människor. Det är något upphetsande i hans ögon när en människa är på väg att dö. Ju mer skräckslagen desto bättre verkar han tycka.

Min åsikt om boken: Detta var inte riktigt vad jag förväntade mig. Jag trodde att det var en sorts skönlitterär kriminalare, men det var ju en faktabok/biografi! Bra koll jag har, haha. Jag blev lite förvirrad när det var så mycket fakta om själva uppbyggandet av den vita staden (utställningen) innan det klickade till i skallen på mig. Kapitlen varvas med byggandet av staden och om H.H. Holmes. Jag tyckte definitivt att delarna om Holmes var mer intressanta än de om staden. Så intressant är det inte att veta vilket material man använde, hur man grävde, hur många arbetare som jobbade, hur man tömde diken på vatten osv. Det var fasligt långtråkigt tyckte jag. Boken är dock oerhört välskriven och det märks att författaren har gjort sin research, så är man intresserad av hur man uppförde vissa byggnader förr i tiden så är ju den här boken jättebra. Men den föll mig inte riktigt i smaken. Den var helt ok, men inte så mycket mer än så.

Mitt favoritcitat från boken: Eftersom boken handlar om såna vitt spridda saker hittade jag inget citat som passade.

💥         💥         💥         💥

Story: After the world famous exposition in Paris in 1880, when the Eiffel tower was built, the americans want to join the race. Especially a couple of architects in Chicago. Despite their city being the second largest city it's looked down upon. Chicago consists of soot, black smoke and slaughterhouses. It wasn't good for anything else, so when people want to hold a huge exposition there of all places, there's an outcry all over the country. The idea of having something so sophisticated as an exposition in such a dirty city is laughed at, but shame on him who gives up. With the atchitect Daniel H. Burnham in the lead the city is able to build a fairytale land in just a few years which astounds the world.

In another part of the city there's a man by the name of H.H. Holmes, a very handsome and attractive man with intense blue eyes. He seems to possess a kind of magnetism that makes men want to be his friend and women to become is paramour. Holmes knows very well of the affect he has on people and is using it to embezzle money, con people of their properties and take lives. He has a sick fascination for dying people. For him there's something very exciting about people on the verge of death. He seems to think that the more terrified the person is the better.

My opinion of the book: This was not what I was expecting. I thought this was a fictitious crime novel, but it's non fiction/biography! Talk about being clueless, haha. I was a bit confused when there was so much facts about the bulding of the white city (the exposition) before I finally realised what was up. Every other chapter is about the building of the city and H.H. Holmes. I really liked the parts about Holmes, because they were very interesting compared to those about the city. It wasn't that interesting to know about the kind of material that was used, how they were digging and where, how many people worked there or how to drain ditches of water and so on. It was very boring in my opinion. But the book is very well written and it is obvious that the author really did his research, so if you're interested in how buildings were erected back in the days then this book is great. But it wasn't my cup of tea. It was alright, but not much more than that.

My favorite quote from the book: Since this book is about so many different things I didn't find a quote that was fitting.

A Thousand Ships

Serie/series: Nej/No. Författare/Author: Natalie Haynes. Genre: Historisk roman/Historical fiction. Språk/Language: Engelska/English. Si...