torsdag 22 oktober 2020

Such big teeth

Serie/Series: Ja, del 2/Yes, part 2.
Författare/Author: Gabby Hutchinson Crouch.
Genre: Fantasy.
Språk/Language: Engelska/English.
Sidor/Pages: 235.


(English below)


Handling: Gretel Mudd är i Darkwoodskogen tillsammans med prinsessan Snow och hennes dvärgar, bakelsehäxan Buttercup, växthäxan Jack, spöket Patience och den talande spindeln Trevor. Efter att ha försvarat Gretels hemby Nearby mot "the huntsmen" vill gänget nu värva så många allierade de bara kan i Darkwoodskogen och beger sig därför till Bear Mountain, där det sägs bo en otäck björnhäxa. Men "the huntsmen" är ett ännu större hot och de vill för en gång skull göra slut på det religiösa samfundet som vill utrota alla magiska varelser i Darkwood.

Min åsikt om boken: Första boken ("Darkwood") var väldigt underhållande att läsa, för den var knasig med klockrena citat och knäppa karaktärer. Det dyker upp även i den här boken, men på nåt sätt känns handlingen lite mer seriös nu. Saker och ting var inte riktigt lika knasiga den här gången. Boken är fortfarande bra och jag gillar att detta är en sorts mix av olika sagokaraktärer i realistiska situationer, trots att det finns talande djur, bakelsehus och spöken. Att leva i en diktatur är ju inte ovanligt och att tvingas kämpa för att få existera är inte heller overkligt. Men författaren lyckas göra ett relativt tungt ämne till något mer lättsamt med en hint av allvar. Jag gillar också de starka kvinnliga karaktärerna och att de manliga karaktärerna är mer neutrala. De är varken starka eller klena. De har inte en hjälteroll men de behöver inte hela tiden daddas med heller. De tar varken mer eller mindre plats än de kvinnliga karaktärerna. En jättemysig och härlig serie som jag verkligen kan rekommendera!


Mitt favoritcitat ur boken:

"A man-eating animal would absolutely go for you first, Buttercup", calls Snow as she fends off the ginger wolf with an axe. "I'm covered in metal, Jack and Gretel are all skin and bones, Patience is incorporeal. You're all succulent: it's a no brainer."
- Sid 45
💥        💥        💥       💥

Story: Gretel Mudd is in Darkwood together with the princess Snow and her dwarves, the pastry witch Buttercup, the plant witch Jack, the ghost Patience and the talking spider Trevor. After defending Gretel's home town Nearby against the huntsmen the gang now wants to recruit as many allies as the can in Darkwood and therefor travels to Beat Mountain, where a nasty bear with is said to live. But the huntsmen are an even bigger threat and they want to end the religious society that wants to eradicate all the magical creatures in Darkwood.


My opinion of the book: The first book ("Darkwood") was very entertaining to read because it was wacky with spot on quotes and funny characters. It's in this book too, but the story felt a bit more serious now. Things weren't as wacky this time. The book is still good and I like the mix of different fairytale characters in realistic situations, despite the talking animals, cake houses and ghosts. To live under a dictatorship is not unusual and to have to fight for the right to exist is not unrealistic either. But the author manages to make a heavy subject very easygoing with just a pinch of seriousness. I also like the strong female characters and that the male characters are more neutral. They are neither strong or weak. They aren't heros but not big babies either that need to be taken care off all the time. They don't take up more or less space than the female characters. A very cosy and lovely series that I really recommend!


My favorite quote from the book:

"A man-eating animal would absolutely go for you first, Buttercup", calls Snow as she fends off the ginger wolf with an axe. "I'm covered in metal, Jack and Gretel are all skin and bones, Patience is incorporeal. You're all succulent: it's a no brainer."
- Page 45

tisdag 20 oktober 2020

Nytt i hyllan / News on the shelf

(English below)

Jag fick en förfrågan om jag ville ta emot recensionsex och jag brukar sällan nej, om det inte gäller nåt väldigt ointressant för min del (typ deckare). Det är ju Halloweentider så lite skräck eller mysterium passar ju verkligen bra att läsa nu. Jag hoppas den är spännande!

Så här skrev författaren om sin bok:

"A gritty 1920s detective story that spirals into the realms of Lovecraftian Horror, 'The Gathering of Shadows' will delight fans of the genre as they travel with Glennison from the stolid certainty of 1920s England to a world of lost temples, ancient gods, whispered chants and terrifying visitations."

Gillar ni att läsa skräck och har ni i så fall tips på en bra skräckbok?


I got a request about a review copy and I rarely say no, unless it's something that I really dislike (like Crime). It's soon Halloween so a bit horror or mystery is really fitting to read right not. I hope it will be suspenseful to read!

This is what the author wrote about his book:

"A gritty 1920s detective story that spirals into the realms of Lovecraftian Horror, 'The Gathering of Shadows' will delight fans of the genre as they travel with Glennison from the stolid certainty of 1920s England to a world of lost temples, ancient gods, whispered chants and terrifying visitations."

Do you like horror and if so, any tips of a really good horror book?

söndag 18 oktober 2020

Yasuke - the True Story of the Legendary African Samuari

Serie/Series: Nej/No.
Författare/Author(s): Thomas Lockley & Geoffrey Girard.
Genre: Historisk fakta/historical non fiction, Biografi/biography.
Språk/Language: Engelska/English.
Sidor/Pages: 402.


(English below)


Handling: Hur kom det sig att en afrikansk man hamnade i Japan i slutet av 1500-talet och blev en samurai hos en av de mäktigaste herrarna i landet? Hur såg hans liv ut och hur slutade det? Detta är en bok om en väldigt speciell människas livshistoria.

Min åsikt om boken: Jag läser en hel del historiska faktaböcker och ibland även biografier, såg jag såg fram emot att läsa om Yasukes liv, för hans historia är väldigt spännande men den här boken är så fel, av flera orsaker. För det första handlar boken kanske till 40% om Yasuke och av de 40% är ungefär 10% baserat på ren fakta, resten är hittepå eller spekulationer som inte ens framgår i handlingen, utan det får man själv hålla koll på i noteringarna i slutet av boken. De övriga 60% av handlingen är om Japan under denna tid, vilket är intressant men borde inte vara huvudfokuset i en biografi om en afrikansk samurai!

Boken är en enda röra. Man vet inte var Yasuke kom ifrån, annat än från afrika, man vet inte vad han tyckte eller tänkte om något, eftersom han inte har lämnat något efter sig och ingen brydde sig om att fråga honom och bevara till eftervärlden, men ändå kan författarna veta precis hur han kände i en viss situation eller vad han tyckte om att göra. Det är så fel. Det är INTE fakta och absolut inte hur man skriver en biografi! Det är rena dödssynden enligt mig att hitta på nåt i en faktabok/biografi. Och sen marknadsföra boken som "den sanna historien" när den knappt baseras på fakta. Det är inte ok!

Hade boken handlat om Japan på 1500-talet och sen haft ett kort kapitel om Yasuke, helt baserat på de faktiska källor som finns, hade boken varit hur bra som helst. Den hade fått 5 av 5 i betyg (om jag hade haft ett betygsystem), för det märks att delarna om Japan under den här tiden är baserat på fakta till skillnad mot bitarna om Yasuke, som inte är annat än spekulationer eller önskedrömmar. Nu skulle inte boken få mer än 2 av 5 i betyg på grund av det. Jag tycker det är respektlöst att skriva en bok en otroligt spännande människas liv och inte basera det på faktiska källor, utan hitta på saker och sen tjäna pengar på det. Det är så fel! Jag tycker definitivt att man ska läsa mer om Yasuke, för hans liv (det man vet) är väldigt spännande men inte via den här boken. Snacka om en besvikelse.

Mitt favoritcitat ur boken: 

"For example, the Portuguese king had forbidden his subjects, which included the Jesuits who were under his patronage, from engaging in Japanese slavery in 1570. But such slavery (occuring long before the Jesuits) carried on regardless and the Jesuits were now prime participants in this human trafficking."
- Sid 62.

"His skin was black like ink and he was around 6.2 shaku (over 6'2''/188 cm) tall. He was called Yasuke".
- Sid 261.

💥        💥        💥         💥

Story: How come an african ended up in Japan durin the end of the 1500's and became a samurai of one of the most powerful man in the country? What did his life look like and how did it end? This is a book about one very special person's life story.

My opinion about the book: I read historical non fiction and biographies now and then, so I really looked forward to read about Yasuke's life, because his story is very interesting, but this book is so wrong for a lot of reasons. First of all, maybe 40% of the book is about Yasuke and maybe 10% of those 40% is based on facts, the rest is just make believe or speculations, which is not clear in the book (that it's speculation) if you don't pay close attention to the notes in the back of the books. The other 60% is about Japan during this time, which is very interesting, but should not be the main focus in a book about an african samurai!

The book is a mess. No one knows where Yasuke came from, other than africa, no one knows what he thought or felt about anything, since he didn't leave anything in writing and no one cared to ask him and save it for the future, yet the authors' know exactly what he felt in a certain situation or what he liked doing. It's so wrong. That is NOT facts and absolutely not how to write a biography! It's a cardinal sin, according to me, to make stuff up in a non fiction book/biography. And then go out and marketing it as "the true story" when it's hardly based on facts. Not ok!

Had the book been about Japan during the 1500's and had a short chapter about Yasuke, solely based on the actual sources that exist, the book would have been great. I would have given it a 5 out of 5 (if I had a grading system), because you can tell that the parts about Japan during this time is based on facts unlike the parts about Yasuke, which is only speculation and wishful thinking. I wouldn't give this book more than 2 out of 5 because of that. I think it's disrespectful to write a book about a very interesting person's life and not base it on facts, make stuff up and then make money off of it. It's wrong! I highly recommend reading more about Yasuke, because his life (that is known) is very intriguing, but not by this book. Such a disappointment.

My favorite quote from the book:

"For example, the Portuguese king had forbidden his subjects, which included the Jesuits who were under his patronage, from engaging in Japanese slavery in 1570. But such slavery (occuring long before the Jesuits) carried on regardless and the Jesuits were now prime participants in this human trafficking."
- Page 62.

"His skin was black like ink and he was around 6.2 shaku (over 6'2''/188 cm) tall. He was called Yasuke".
- Page 261.

torsdag 15 oktober 2020

Nytt i hyllan/News on the shelf

(English below)

Jag fick hem tre nya böcker häromdagen och jag ser verkligen fram emot att läsa dem, speciellt boken om kvinnliga faraoner. Kleopatra och Nefertiti känner ju de flesta igen, men t.ex. Hatshepsut är lite mer okänd. Få vet också att Kleopatra (som fick en son med Julius Caesar) är den 7:e med det namnet. Så jag blir alltid lite "Men vilken av dem menar du?" när folk pratar om "Kleopatra" och menar just den 7:e, haha. Det är väl för att jag är lite nördig och petig med detaljer. Finns för övrigt en jättebra biografi om henne som är värd att läsa om man tycker om historia och kvinnliga härskare: "Kleopatra - Egyptens sista drottning" av Joyce Tyldesley.
Höstglöd och When women ruled the world köpte jag på Adlibris och Kimya är en gåva från författare som tack för att jag deltog i en cover reveal. Hur som, härligt med nya böcker att läsa så här när höstmörkret och kylan trycker på.

Vad tycker ni om historiska biografier?


I just received three new books the other day and I really look forward to read them, especially the book about female faroes. Cleopatra and Nefertiti are pretty well known, but Hatshepsut for example is a bit of an unknown figure. Also, few people know that Cleopatra (who had a son with Julius Caesar) is the 7th with that name. So I always get a little "Which one are you talking about?" when people speak about "Cleopatra" and mean the 7th, haha. I guess it's because I'm a bit nerdy and picky about details. There's a wonderfil biography about her that's really worth reading if you like history and female rulers: "Cleopatra - Last queen of Egypt" by Joyce Tyldesley.
I bought Höstglöd (means like autumn embers) and When women ruled the world on Adlibris and Kimya is a gift from the author as a thank you for participating in a cover reveal. Anyway,  always nice with new books to read now when the autumn dark and cold is upon us.

What do you guys think about historical biographies?

tisdag 13 oktober 2020

Dunkelstjärnan /The Dim Star

Serie/Series: Ja, del 1/Yes, part 1.
Författare/Author: Joseph A. Davis.
Genre: Fantasy.
Språk/Language: Svenska/Swedish.
Sidor/Pages: 279.


(English below)


Handling: 12-åriga Julia har fått en ny klasskamrat i skolan, en flyktingpojke vid namn Kasir. Det är nånting som är konstigt med Kasir, i alla fall enligt Julia, men hon kan inte riktigt sätta fingret på vad det är. Han är bra på att rita men går hela tiden runt med en pensel på sig, något som får Julia att misstänka att han försöker vara speciell. Prata svenska kan han knappt heller, så det går inte att kommunicera med honom ordentligt. Till Julias förtret verkar det ha blivit hennes uppgift att ta hand om Kasir i skolan.

En dag händer något väldigt konstigt, vilket tvingar Julia att fly från sitt hus tillsammans med sin lillebror Edvin och Kasir. En konstig filur som kallas för Trubaduren tar med sig barnen till Kasirs hemland, en oerhört vacker men ovanlig värld som tyvärr hotas av precis samma sak som det Julia och hennes bror fick fly ifrån. Men där upptäcker också syskonen något om sin egen bakgrund och att de kan ha förmågan att stoppa det onda som hotar både deras och Kasirs värld.


Min åsikt om boken: Detta är ett recensionexemplar från författaren, vilket jag tackar så mycket för! 🙏
Jag har läst författarens tidigare böcker om Markus av Trolyrien som jag gillade väldigt mycket. Den här boken är väldigt annorlunda jämfört med de om Markus, men så himla bra! Jag tycker faktiskt att Dunkelstjärnan är den bästa författaren skrivit hittills. Den är oerhört spännande, originell och fartfylld. Karaktärerna är väldigt levande och trovärdiga. Jag tycker speciellt om delarna med Kasir och hans svårigheter med språket, för det omvända händer med Julia när hon kommer till Kasirs värld. Helt plötsligt är det hon som inte kan göra sig förstådd och det är då man verkligen förstå att det inte är så enkelt att komma till ett nytt land med en helt ny kultur och nytt språk. Det är inte så lätt att bara lära sig att tala ett språk helt flytande på en gång. Det var ett smart sätt att tydliggöra den biten, för jag tror många har tänkt så: "Varför kan de inte bara lära sig svenska?". Hur lång tid skulle det inte ta mig att lära mig t.ex. arabiska eller mandarin flytande? Skulle jag kunna tala det utan en brytning? Troligen inte.
Likt författarens tidigare böcker ställs det goda mot det onda, men i den här boken känns det som att de religiösa inslagen är mycket färre. Det är (än så länge i alla fall) ingen frälsare som är i fokus, även om det pratas lite om olika "skapare" osv. Men det gjorde att handlingen kändes mer trovärdig, att det här mycket väl skulle kunna hända i verkliga livet. Jag får inte heller glömma att nämna de otroligt fina illustrationerna! De förgyller och förhöjer verkligen läsupplevelsen något enormt.En jättebra och underhållande bok som jag verkligen vill läsa uppföljaren till!


Mitt favoritcitat ur boken:

"Julia satt och stirrade, helt chockad, mot dörröppningen där Kasir hade försvunnit. Det var inte bara det att han hade sprungit iväg så plötsligt. Det var inte heller det märkliga faktum att hon hade sett honom dra fram en smal målarpensel ur sin ficka när han rest sig. Det som chockat henne mest var att det rök om penseln."
- Sid 9.💥        💥         💥         💥
Title: This book doesn't have an english title so I just translated it from swedish to english.

Story: 12 year old Julia has a new class mate in school, a refugee boy by the name of Kasir. There's something weird with Kasir, atleast according to Julia, but she can't really put her finger on what it is. He's really good at drawing but is always walking around with a paintbrush on him, something that makes Julia suspect that he's trying to seem special. He can't speak swedish either, so she can't communicate with him properly. To Julia's annoyance it seems to be her task to take care of Kasir in school.

One day something really strange happens, which forces Julia to flee from her house together with her little brother Edvin and Kasir. A strange figure by the name of The Troubadour takes the kids with him to Kasir's homeland, a beautiful but unusual world that is unfortunately threaten by the same thing that Julia and her brother had to escape from. But in this world the siblings discovers something about their own background and that they might have the power to stop the evil that is threatening both their and Kasir's world.


My opinion of the book: This is a review copy from the author, which I'm very thankful for. 🙏
I've read the author's earlier books about Markus av Trolyrien which I liked a lot. This book is very different compared to those about Markus, but really good! I actually think that Dunkelstjärnan is the best book the author has written so far. It's very suspenseful, original and fast-paced. The characters felt vivid and credible. I especially like the parts with Kasir and his difficulties with the language, because the opposite happens to Julia when she comes to Kasir's world. All of the sudden it's she who can't make herself understood and that's when you really understand that it's not so easy to speak another language fluently right away. It was a clever way of clarifying that part, because I think a lot of people have thought "Why cant they just learn swedish/english". How long wouldn't it take me to learn arabic or mandarin fluently for example? Would I be able to speak it without an accent? Probably not.
Like the author's previous books good is set against evil, but in this book it felt like the religious elements were fewer. There's not a saviour in focus (yet at least), even if there's some talk about different "creators" and so on. But it made the plot more believable, that this could really happen in real life. Oh, I must not forget to mention the beautiful illustrations! They really enhances the reading experience. A very good and entertaining book that I really want to read the sequel to!


My favorite quote from the book (my own translation):

"Julia sat and stared, shocked, at the doorway where Kasir had disappeared from. It wasn't just that he had run away so suddenly. Neither was it the weird fact that she had seen him pull out a thin paintbrush from his pocket when he got up. What had shocked her the most was that the brush was smoking."
- Page 9.

söndag 11 oktober 2020

Starfell - Willow Moss and the Forgotten Tale.

Serie/Series: Ja, del 2/Yes, part 2.
Författare/Author: Dominique Valente.
Genre: Fantasy.
Språk/Language: Engelska/English.
Sidor/Pages: 294.


(English below)


Handling: Willow Moss möts av något väldigt underligt en vacker dag, ett träd levererar ett brev till henne från hennes vän Nolin Sometimes. Det konstiga var inte brevet i sig, utan att trädet både kunde röra sig och prata! I brevet står det att Nolin snart kommer att bli kidnappad och att han ber Willow om hjälp att hitta honom. Om det är nåt Willow alltid gör så är det att ställa upp för sina vänner, synd bara att ingen i hennes familj tror på det hon säger. De minns inte att hon räddade dagen som försvann tillsammans med den kändaste häxan i Starfell och nu när hennes magiska kraft har blivit lite bonkers, tror hennes familj att hon är väldigt sjuk. Willow har inte tid att tjafsa, så hon rymmer helt enkelt. Tillsammans med sitt monster Oswin i en hårig resväska beger hon sig ut på en resa i hopp om att hitta sin vän, vilket leder henne till många fantastiska, men också väldigt läskiga ställen.


Min åsikt om boken: Jag ÄLSKAR böckerna om Willow Moss! Böckerna i sig är både mysiga, knasiga och roliga men tillsammans med de gulliga illustrationerna blir allt mycket bättre. Oswin är så klart min favorit, ett sorts kattmonster som kan ändra färg och när han blir arg kommer det rök ur öronen på honom. Han vet direkt när de närmar sig ond magi, för då börjar han "förbanna" sin aunt Osbertrude, haha. Bok nr 2 om Willow var inte sämre än den första, snarare till och med bättre faktiskt. Man får lära känna både Willow och Starfell mer, vilket var spännande då landet är rätt intressant. Till skillnad från första boken är inte bröderna Wol med så mycket men de spelar ändå en mindre roll i berättelsen, men huvudspåret är ändå att hitta Nolin Sometimes. En mycket bra och spännande bok som är så kul att läsa. Man blir glad och sprallig av den! Helt klart enormt läsvärd!


Mitt favoritcitat ur boken:

"It started with the spoons. No one could say for certain if the dessertspoons went first or the serving spoons, but, by the time the teaspoons had vanished throughout the village (and no one could make a decent cup of tea, which was enough reason for anyone to start sharpening their pitchfork), the whispers began to twist their way towards the youngest witch in the Moss family".
- Sid 20.

"Fer the last time, yew infermerol beast, I is not a cat! I is the monster from under the bed!"
- Sid 186.
💥        💥       💥        💥
Story: One day Willow Moss is met by some very unusual, a tree is delivering a letter to her from her friend Nolin Sometimes. The unusual is not the letter itself, but that the tree could both move and talk! In the letter Nolin writes that he'll soon be kidnapped and he asks Willow to help find him. If there's something Willow always does it's being there for her friends, it's just unlucky that no one in her family believes what she's telling them. They don't remember Willow saving the missing day together with the most famous witch in Starfell and now when her magical power has gone bonkers, her family thinks she's very sick. Willow doesn't have the time to fuss around so she just simply runs away. Together with her monster Oswin in a hairy carpet bag she journeys out in the world in the hopes of finding her friend, which leads her to many amazing, but also scary places.


My opinion of the book: I LOVE the books about Willow Moss! The books in themselves are both cosy and fun but together with the cute illustrations just makes it all so much better. Oswin is of course my favorite, a sorts of cat monster that can change color and when he gets mad there's smoke coming out of his ears. He knows immediately when they are getting close to bad magic, because that's when he starts to curse his aunt Osbertrude, haha. Book no 2 about Willow is not worse than the first one, rather even better. You get to know Willow and Starfell more, which is exciting since the country is so interesting. Unlike the first book the Brothers of Wol is not present as much but they still play a minor roll in the story, but the main theme is still to find Nolin. A very good and suspenseful book that's fun to read. It makes you feel happy and effervescent! Really worth a read!


My favorite quote from the book:

"It started with the spoons. No one could say for certain if the dessertspoons went first or the serving spoons, but, by the time the teaspoons had vanished throughout the village (and no one could make a decent cup of tea, which was enough reason for anyone to start sharpening their pitchfork), the whispers began to twist their way towards the youngest witch in the Moss family".
- Page 20.

"Fer the last time, yew infermerol beast, I is not a cat! I is the monster from under the bed!"
- Page 186.

fredag 9 oktober 2020

Nytt i hyllan/ New on the shelf

(English below)


Häromdagen köpte jag en bokbox från Seraf förlag, för det är nåt jag saknar; att kunna köpa bokboxar, t.ex. som Owlcrate. Hade gärna prenumererat på det, men frakten och tullen hade blivit svindyr, så det har man ju knappast råd med. Varför har inte Sverige fixat fram nåt liknande? Det var därför jag blev så glad när Seraf började med sina boxar, även om jag missade de första (med boken "Höstglöd").
Just den här boxen innehöll Caroline Hurtigs nya bok "Den röda falken" samt lite smått och gott på samma tema, bland annat specialgjort te, ett doftljus, ett bokmärke, en illustration (på karaktärerna i boken) och en doftpåse med lavendel. Jag älskar lavendel så det passade ju bra, haha. Doftljus älskar jag också men vet inte om jag vågar tända ett med tanke på att Tanten (ena katten) har doftutlöst astma. Dock brukar det vara rökelser som framkallar det, så får se om jag vågar tända ljuset eller inte.
Hur som, en rolig upplevelse att få hem en bokbox med både en ny bok och en massa saker med samma tema.

Har du köpt en bokbox/book crate nån gång?


The other day I bought a book box from Seraf förlag, because that something I miss; to be able to buy book boxes, like Owlcrate for example. I'd love to subscribe to it, but the shipping and the customs fee is really expensive, so I could never afford it. Why doesn't Sweden has something like that? That's why I was so happy when I saw that Seraf offered book boxes, even though I missed the first ones (with the book "Höstglöd").
This box in particular contained Caroline Hurtigs new book "Den röda falken" and then some smaller things within the theme, like a special edition tea, a scented candle, a book mark, an illustration (of the characters in the book) and a fragrance bag of lavender. I love lavender, so it was very fitting, haha. I also love scented candles but I don't know if I dare to light it considering Tanten (one of our cats) has odor-triggered asthma. It's usually incense that triggers it, so I might dare to light it later on.
Anyhow, a fun experience to get my hands on a book box with both a new book and some other things in the same theme!

Have you ever bought a book box/book crate?

tisdag 6 oktober 2020

The Monster of Elendhaven.

Serie/Series: Nej/No.
Författare/Author: Jennifer Giesbrecht.
Genre: Skräck/Horror, fantasy.
Språk/Language: Engelska/English.
Sidor/Pages: 159.


(English below)


Handling: Elendhaven är en dyster liten stad vid havet. Industrierna har övergivits, havet är svart och pesten härjar. Det är som att staden har blivit lämnad att dö en långsam död. I staden drar en varelse utan namn runt. Han kan inte dö, men dödar gärna. Få kan ens minnas honom, trots att han står framför dem. Det är som att han är osynlig.
Han blir anställd av en magiker och går hans ärenden. Magikern är ute efter hämnd och har en plan för staden som inte gett honom något annat än lidande. Han tänker återgälda staden tiofaldigt, om han så måste dö för att sätta sin plan i verket.


Min åsikt om boken: Den här boken flög mig nog lite över huvudet. Jag förstod inte riktigt syftet med den. Vad vill man berätta och varför? Kände inte att jag fick nåt grepp om det. Boken är mest väldigt konstig och jag har normalt sett inget emot konstigheter, snarare tvärtom, men det här var någon helt annan typ av konstig som jag inte fattade. Relationen mellan Florian och Johann var väldigt knepig och jag förstod inte varför. Boken är stundtals ganska brutal, vilket jag inte har något emot men det gick lite för långt ibland med alla anatomiska detaljer. Det kändes inte som att de fyllde något syfte utan hade lagts till bara för att. En väldigt udda bok som jag inte fick nåt bra grepp om alls. Ingen av karaktärerna var speciellt sympatiska. Handlingen kändes lite för brokig. Det var väldigt många spår och en för utvecklad värld med tanke på hur kort boken var. Det blev för många trådar för antalet sidor. Hade boken varit längre hade det säkert varit mer logiskt med alla olika spår, men här blev det för mycket.
Inte ett jättebra bok i mina ögon.


Mitt favoritcitat ur boken:

"He found the man and kicked him in the nose, bashed his face with the sharp rock, and ground his heel into his windpipe, relishing the muted snap of cartilage and all the delightful little croaks that bubbled up and out of the man's mouth. When the man stopped moving, Johann used the rock on his face until it wasn't a face anymore."
- Sid 11.
💥        💥        💥        💥
Story: Elendhaven is a gloomy little city by the sea. The industries has been abandoned, the sea is black and the plague is ravaging. It's like the city has been left to die a slow death. In the city a creature without name is walking around. He can't die but likes to kill. Few people can remember him, even if he's standing right in fron of them. It's like he's invisible.
He is hired by a magician to do his errands. The magician is out for revenge and has a plan for the city that brought him nothing but suffering. He's going to repay it tenfold, even is he has to die to set the plan in motion.


My opinion of the book:
This book flew over my head I think. I didn't understand its purpose. What does it want to say and why? I didn't feel like I got a grip on that. The book is just very weird and I usually don't have anything against strangeness, rather the opposite, but this was some other kind of weird/strange that I didn't understand. The relationship between Florian and Johann was dodgy and I didn't understand why. The book was at times pretty brutal, which I don't have anything against, but it went a little too far now and again with all the anatomical details. It didn't feel like they had a purpose other than making it sound better? A very strange book that I didn't get at all. None of the characters were particularly sympathetic. The plot was a bit too much, a lot of different threads and a too evolved world for the lenght of the book. Just too many side tracks for the amount of pages. Had the book been longer it would probably have made sense but it was a bit too much.
Not a great book in my opinion.


My favorite quote from the book:

"He found the man and kicked him in the nose, bashed his face with the sharp rock, and ground his heel into his windpipe, relishing the muted snap of cartilage and all the delightful little croaks that bubbled up and out of the man's mouth. When the man stopped moving, Johann used the rock on his face until it wasn't a face anymore."
- Page 11.

söndag 4 oktober 2020

A Declaration of the Rights of Magicians.

Serie/Series: Nej/No.
Författare/Author: H.G. Parry.
Genre: Fantasy, historisk roman/historical novel.
Språk/Language: Engelska/English.
Sidor/Pages: 531.


(English below)

 
Handling: Det är upplysningens tid och Maximilien Robespierre drömmer om ett fritt Frankrike. Han vill införa demokrati och frihet för alla magiker bland den vanliga befolkningen. Han får hjälp av en hemlig välgörare men är vägen till frihet kan ta olika former, är det verkligen den vägen han vill ta?

William Pitt är Englands premiärminister och bär på en stor hemlighet. Tillsammans med sin bästa vän Wilberforce försöker han få ett slut på slaverihandeln och underlätta livet för den vanliga befolkningen och deras magianvändning, men det är mycket som sätter käppar i hjulet för dem.

På den franska kolloniön Saint-Domingue startas ett uppror bland de förslavade människorna och snart sprider sig upprorets eldar till fler plantager och öar. Både Frankrike, England, Spanien och många fler länder ger sig in i upproret på olika sidor samtidigt som ett krig pågår i Europa. När en armé av de döda gör entré ställs allt på sin spets.


Min åsikt om boken: Detta var en något förvirrande och långdragen bok. Stundtals var den enormt intressant och spännande men stundtals så seg och tråkig. Det blev för mycket av politiska detaljer som inte riktigt fyllde något syfte medan det som verkligen kunde föra fram historien inte fick tillräckligt med plats (t.ex. slavupproret). Istället hamnade väldigt mycket fokus på t.ex. William Pitt och Wilberforces vänskap och politiska karriär, som inte var så jätteintressant. Att de stod och höll tal i flera timmar gång på gång beskrivet i detalj tillför liksom ingenting till berättelsen.
De olika typerna av magi var dock intressant att läsa om, men fick inte heller så mycket utrymme så jag är förvirrad över om detta egentligen var tänkt att vara en fantasybok eller en historisk/politisk roman? De historiska/politiska detaljerna upptog nästan allt utrymme. Det var segt.
Boken var dock helt ok, men kunde ha varit mycket bättre.


Mitt favoritcitat ur boken:

"He felt sick, if he were honest, and not at all like a revolutionary. Yet when he heard the verdict come back, acquitting the prisoner of all charges, he knew that he was exactly what he needed to be. The world had shifted under his words. In that moment, like the parting of a veil, he could see the France around him resemble the one in his head: the one that was united, and equal, and free."
 
- Sid 52.

💥         💥         💥         💥

Story: It's the age of enlightment and Maximilien Robespierre dreams of a free France. He wants to introduce democracy and freedom for all magicians among the commoners. He gets help from a secret benefactor but the road to freedom can take many shapes, is this really the way he wants to take?

William Pitt is the prime minister of England and his carrying a huge secret. Together with his best friend Wilberforce he's trying to abolish the slave trade and make life easier for the commoners and their right to use of magic, but there's a lot that stands in their way.

On the french colony island Saint-Domingue a rebellion starts among the enslaved humans and soon the fires of the rebellion spreads to more plantations and islands. Both France, England, Spain and many other countries meddles in the uprising on differens sides at the same time as a war is ravaging Europe. When an army of the dead is created everything is on the line.


My opinion about the book: This was a somewhat confusing and lengthy book. At times it was very interesting and suspenseful but at times also very slow and boring. There were too many political details that didn't fulfill a purpose while the things that could have carried the story forward didn't get enough space (like the slave uprising). Instead a lot of focus was on William Pitt and Wilberforce's friendship and political careers, that wasn't really that interesting. That they tood and held speeches for hours time and time again, described in detail didn't bring anything to the story.
The differens kinds of magic was, however, very interesting, but that didn't get enough space either so I'm a bit confused about if this was really meant to be a fantasy book or a historical/political novel? The histoical/political details almost dominated the whole book. Not very entertaining.
The book was alright but could have been so much better.


My favorite quote from the book:

"He felt sick, if he were honest, and not at all like a revolutionary. Yet when he heard the verdict come back, acquitting the prisoner of all charges, he knew that he was exactly what he needed to be. The world had shifted under his words. In that moment, like the parting of a veil, he could see the France around him resemble the one in his head: the one that was united, and equal, and free."
- Page 52.

onsdag 30 september 2020

Alla lästa böcker i september / All the books I read in September

(English below)

Eftersom jag läser en relativt tjock bok nu så kommer jag inte hinna läsa klart den idag, så kan lika gärna "redovisa" månadens läsning redan nu.
Det blev totalt 4 böcker, 1 serietidning och 1 mangabok. Helt ok ändå, med tanke på att min hjärna har strejkat en hel del under månaden som gott. Jag har dock gått ner lite i arbetstid och börjat promenera hem från jobbet (5 km) 2 gånger i veckan till att börja med, i hopp om att det ska göra mig lite gott. Kan ju alltid hoppas att hjärnan blir glad av det. Man ska inte ha för höga krav på sig har jag lärt mig, haha. Men jag är nöjd ändå.


Since I'm reading a relatively thick book now I wont finish it today, so I can just as well "report" this month's read books now.
In total it came down to 4 books, 1 comic book and 1 manga book. It's alright, considering that my brain has been on a strike on and off pretty much the whole month. I've gone down in work hours and began walking home from work (3.11 miles) 2 times a week to begin with, in the hopes of it doing something good for my health. One can only hope it'll make my brain happy. It's never good to have too high expectations of oneself I've learned, haha. But I'm content no matter what.

lördag 26 september 2020

Kvinnor och kungar - Women and kings.

Serie/Series: Nej/No.
Författare/Author: Ove Bring.
Genre: Fakta/Non fiction, historia/history.
Språk/Language: Svenska/Swedish.
Sidor/Pages: 263.


(English below)


Handling: Hur kommer det sig att Sverige har hållit sig neutral under många år och på så sätt undvikit krig i cirka 200 år? Hur hamnade en fransk general under Napoleon på den svenska kungatronen? Vad tyckte dåtidens människor om krig och fred?
Några av den tidens kvinnor drog sig inte för att göra sina åsikter hörda, bland annat Madame de Staël, Fredrika Bremer, Olympe de Gouges och Mary Wollstonecraft.

Min åsikt om boken: Detta var en intressant bok om både Europa under revolutionen men också om Sveriges historia och syn på krig. Även om kvinnor sällan får ta någon plats i våra historieböcker betyder det inte att de var helt tysta, snarare tvärtom. Många var välkända författare som inte drog sig för att lufta sina åsikter och skapa opinion. Andra var rika societetslejon som höll salonger i sina hem och diskuterade filosofi, religion, mänskliga rättigheter m.m. med andra likasinnade. En väldigt intressant bok helt i min smak! Jag roades en hel del över Sveriges värvning av general Bernadotte. Att man åkte till Frankrike och i princip försökte ragga upp vem som helst som ville bli kung hellre än att sätta en dansk kunglighet på den svenska tronen. Helt klart en läsvärd bok om man gillar historia och vill veta hur Sveriges utrikespolitik blev som den blev.

Mitt favoritcitat från boken:

"Hans förnamn Jean blev på svenska Johan, men dessutom fordrade svenskheten och patriotismen att det vördade kunganamnet Karl fogades till kronprinsens officiella benämning. Han fick från med nu gå under namnet Karl Johan, ett namn som senare också skulle tillkomma den svampsort som han särskilt gouterade".
- Sid 54.


💥         💥         💥         💥


Title: This book doesn't have an english title so I just translated it.


Story: How come Sweden kept itself neutral for many years and avoided war for 200 years? How come a french general under Napoleon ended up on the swedish royal throne? What did people of the time think about war and peace?
Some of the women during that time didn't hesitate to share their opinions, like Madame de Staël, Fredrika Bremer, Olympe de Gouges and Mary Wollstonecraft.

My opinion of the book: This is an interesting book about both Europe during the revolution but also about Sweden's history and view on war. Even if women are rarely given a spot in our history books it doesn't mean they were silent, quite the opposite. Many were well known authors that didn't hesitate to make their opinions public and shaping opinion. Others were rich socialites that held clubs in their homes and discussed their opinions, religion, human rights and so on with like minded people. A very interesting book in my taste! I was amused about Sweden's recruitment of general Bernadotte. That they went to France and practically tried to pick up anyone who wanted to become king rather than putting a danish royalty on the swedish throne. A book worth reading if you like history and want to know how Sweden's foreign politics became what it became.

My favorite quote from the book (my own translation):

"His first name Jean became Johan in swedish, but the swedishness and patriotism also required that the revered kings name Karl was attached to the crown prince's official royal name. He now went under the name Karl Johan, the name given to the king of mushroom that he often ate."
- Page 54.

Such big teeth

Serie/Series: Ja, del 2/Yes, part 2. Författare/Author: Gabby Hutchinson Crouch. Genre: Fantasy. Språk/Language: Engelska/English. Sidor/...