måndag 25 januari 2021

Nytt i hyllan del 3/News on the shelf part 3

(English below)

Nu har vi äntligen kommit till den näst sista delen av nyinkomna böcker. "The hate u give" köpte jag tillsammans med klassikerna från Adlibris och "Spåren efter dig" är ännu en vinst från Omnible. Inte heller böcker jag vanligtvis brukar läsa, men jag tror att "The hate u give" kan vara riktigt bra, jag hoppas det i alla fall! Jag har hört och sett bra omdömen om den, så håller tummarna.


Har ni läst nån av dem?


We have finally arrived to the next to last part of newly arrived books. "The hate u give" was bought together with the classics from Adlibris and "Spåren efter dig" (original title: "The Disappearance") is yet another win from Omnible. Not the kind of books I usually read, but I think "The u give" could be really good, at least I hope so! I've seen and heard positive comments about it, so keeping my fingers crossed.

Have you read any of them?

fredag 22 januari 2021

Överenskommelser/Agreements.

Serie/Series: Nej/No.
Författare/Author: Simona Ahrnstedt.
Genre: Historisk roman/historical novel, romantik/romance.
Spåk/Language: Svenska/Swedish.
Sidor/Pages: 377.


(English below)


Handling: Beatrice Löwenström är en ung kvinna som bor hos sin farbror och hans familj i Stockholm i slutet av 1880-talet. Livet hos farbrodern är ingen dans på rosor, snarare tvärtom, men för en gång skull får Beatrice uppleva operan tillsammans med sin älskade kusin och det är även då hon möter Seth Hammerstaal, en rik och eftertraktad ungkarl. Efter den kvällen verkar de stöta på varandra överallt och det tar inte lång tid innan de får känslor för varandra men de hinner knappt lära känna varandra innan illasinnade krafter sätter käppar i hjulet för dem. Avtal har ingåtts och det är ingen som bryr sig vad Beatrice tycker eller känner om det. Hon ska bara lyda och göra sin plikt.


Min åsikt om boken: Simona Arhnstedt har skrivit många bra böcker som jag har läst och tyckt om, men den här var lite sisådär. Först och främst tycker jag det är lite av en förenklad utväg att använda sig av brist på kommunikation mellan två karaktärer (speciellt inom romantik för det har gjorts så många gånger redan) och jag tål inte riktigt såna personer, fiktiva eller verkliga. Hur svårt är det att öppna munnen och säga nåt? Tydligen är det lättare att bara vara tyst och låta missförstånd fortsätta och växa sig större. Sånt gör mig frustrerad. Sedan kände jag att vissa scener var lite väl råa och det kan vara problematiskt att porträttera övergrepp bara för att få fram hur onda vissa karaktärer är. Det går att göra det utan att ha med grova övergrepp. Men, samtidigt så existerar ju såna personer och det är ju ett enkelt sätt att verkligen visa hur vidrig en person är. Så det är väl både positivt och negativt.
Jag tyckte boken var lite väl lång och lite segdragen emellanåt. Beatrice och Seths konstanta missförstånd och osäkerhet var tyvärr rätt klyschig och pågick extremt länge. För min del hade boken varit mer intressant och behaglig om den hade kortats ner lite. Tempot kunde också ha varit högre. Men överlag var det en ok bok.

I betyg får den 3 av 5 💀


Mitt favoritcitat ur boken:

"Planen var så enkel, så vacker. Allt som nu behövdes var ett par väl valda ord till de rätta personerna och hans sociala isolering skulle äntligen vara över. Hon skulle lida förstås, men hon skulle foga sig - hon hade inget val."
- Sid 7.
💥         💥         💥        💥
Title: This book doesn't have an english title so I just translated it from swedish.


Story: Beatrice Löwenström is a young woman living with her paternal uncle and his family in Stockholm in the end of 1880's. Her life with her uncle is not easy, quite the opposite, but for once Beatrice get to experience the opera together with her beloved cousin and that's when she meets Seth Hammerstaal, a rich and coveted bachelor. After that night they seem to bump into each other everywhere and it doesn't take long for them to develope feelings for one another. They hardly have the time to get to know each other before wicked forces stops them in their tracks. Agreements have been made and no one cares what Beatrice is feeling or thinking about it. She just has to obey and do her duty.


My opinion about the book: Simona Arhnstedt has written a lot of great books that I've read and liked, but this one was a bit so-so. Firstly I think it's an easy way out to use lack of communication between two characters (especially when it comes to romance because it has been done so many times already) and I can't stand people like that, made up or real. How hard is it to open your mouth and say something? Apparently it's easier to be silent and let misundertandings continue and let them grow even bigger. Stuff like that makes me frustrated. Besides that I also felt that certain scenes were a bit too brutal and it can be problematic to use abuse as a way to show how evil some characters are. It can be done without serious abuse. But at the same times people like that do exist and it's an easy way to show just how vile a person is. So it's both positiva and negative.
I thought the book was a bit too long and slow at times. Beatrice's and Seth's constant misunderstandings and insecurities was a bit too clichéd and went on for a very long time. I think the book had been more interesting and pleasent to read if it had been shorter. The pace could have been faster too. But overall it was an alright book.

I give it 3 out of 5💀


My favorite quote from the book (my own translation):

"The plan was so simple, so beautiful. All that was needed now was a few chosen words to the right people and his social isolation would finally be over. She would suffering of course, but she would submit to it - she didn't have a choice."
- Page 7.

torsdag 21 januari 2021

Nytt i hyllan del 2/News on the shelf part 2.

 (English below)

När svärföräldrarna var och hälsade på för att överraska maken på hans 35 årsdag hade svärmor med sig tusen kassar (det är standard, haha). En av kassarna innehöll böcker som hon nyligen läst och ville ge bort till mig, då vi båda älskar böcker. Jag är ju lite kräsen av mig vad gäller böcker, så vi får väl se om nån faller mig i smaken. Det här är inga böcker som jag vanligtvis skulle intressera mig av men samtidigt har man ju hört/sett folk som tyckt bra om vissa av dem jag fick, så det kan bli spännande.

Har ni läst nån av böckerna nedan och vad tyckte ni i så fall?


When my parents-in-law came to surprise Le Husband on his 35th birthday my mother-in-law had like 1000 bags with her (which is common, haha). One of the bags contained books that she had recently read and wanted to give to me, since we both love books. I'm a bit picky when it comes to books so not sure if any one of them will be my cup of tea. They're not the kind of books I would normally read but at the same time I've seen/heard great things about some of them, so who knows.

Have you read any of the books above and if so, what did you think?

tisdag 19 januari 2021

The Witch's Boy

Serie/Series: Nej/No.
Författare/Author: Kelly Barnhill.
Genre: 9-12 år/Middle grade, fantasy.
Språk/Language: Engelska/English.
Sidor/Pages: 372.


(English below)Handling: Ned bor i en mindre by tillsammans med sina föräldrar. På grund av en traumatisk olycka har Ned slutat tala och när han väl försöker fastnar orden. Neds mamma är en beryktad häxa som hjälper folk runt omkring med sjukdomar, skador och liknande, men samtidigt är hon väldigt fruktad. Hon är en sorts väktare över en mystisk och utomjordisk magisk kraft som förvaras i en lerkruka. Magin är svår att styra och det kostar att använda den.
En vacker dag attackeras Neds hus när han är ensam hemma av en banditkung och han har inget annat val än att ta magin och fly ut i skogen som hemsöks av spöken och monster. Hans mål är att bli av med banditkungen i skogen och sedan återvända hem och låta hans mamma ta hand om magin igen, men det verkar som att ödet vill något helt annat...


Min åsikt om boken: Jag uppskattade att boken handlade om en osäker och tyst pojk som stammade, för det känns inte så vanligt. Jag gillade också att Áine, flickan i skogen, var självsäker, kunnig och hade skinn på näsan. Det är befriande när man får träffa på osäkra pojkar och självsäkra flickor för en gång skull för annars är det oftast tvärtom. I helhet tyckte jag väl att boken var sådär. Handlingen i sig var väl intressant men den kändes inte så engagerande. Jag älskar annars fantasifulla middle grade-böcker men det tog nästan 2/3 av boken innan nåt faktiskt hände, så den var ganska seg. Vissa scener drogs ut i all evighet kändes det som. Så mja, den var väl överlag ok men inte så mycket mer än så.

I betyg får den 2.5 av 5💀


Mitt favoritcitat ur boken:

"The wrong boy", her mother whispered, her voice as rough and dry as a mouthful of sand. She coughed. "The wrong boy will save your life, and you will safe his. And the wolf -" She chocked and shuddered.
- Sid 18.

💥       💥        💥       💥

Story: Ned lives in a small village with his parents. Because of a traumatic accident Ned has stopped talking and when he tries the words get stuck. Ned's mom is a famous witch that helps people with diseases, injuries and so on, but at the same time she is feared. She is a kind of guardian over a mystical and outworldly kind of magic that is stored in a clay pot. The magic is hard to control and it costs a lot to use it.
One day Ned's house is attacked while he's home alone by a bandit king and he has no other choice than to take the magic and flee out in the forest that is haunted by ghosts and monsters. His goal is to get rid of the bandit king in the forest and then return home and let his mom take care of the magic again, but fate seems to have other things in store for him...


My opinion about the book: I appreciated that the book was about a unsecured and quiet boy with a stammer, because that doesn't seem to be so common. I also liked Áine, the girl in the forest, who was confident, with a lot of knowledge and thick skin. It felt liberating to meet uncertain boys and confident girls, because it's almost always the other way around. Overall I think the book was alright. The plot itself was interesting but it didn't feel that engaging. I normally love imaginative middle grade books but it almost took 2/3 of the book before something actually happened, so it was pretty slow. Some scenes were prolonged for eternity it felt like. So yeah, it was average but not much more.

I give it 2.5 out of 5💀


My favorite quote from the book:

"The wrong boy", her mother whispered, her voice as rough and dry as a mouthful of sand. She coughed. "The wrong boy will save your life, and you will safe his. And the wolf -" She chocked and shuddered.
- Page 18.

lördag 16 januari 2021

Nytt i hyllan del 1/News on the shelf part 1.

(English below)


Det har skramlat in lite böcker igen. Jag fick nämligen ett tips från Snowglitterbooks story på instagram om att Adlibris hade rea på klassiker i pocket, vilket ju passar perfekt i och med att jag vill försöka läsa klassiker det här året. Köpte hem 4 böcker och tillsammans med de klassiker jag redan har olästa hemma blir det ändå runt 8-9 st. Borde räcka för det här året.

Har ni läst nån klassiker eller finns det nån ni vill läsa?


Some new books have found their way home to me. I got a tips from Snowglitterbooks' instagram story that Adlibris hade a sale on classics on paperback, which fits me perfectly since I want to tro and read more classics this year. I bought 4 and together with the classics I already have unread at home I think I now have around 8-9 of them. Should probably last me the entire year.

Have you read any classics or is there anyone you'd like to read?

tisdag 12 januari 2021

Tell, or the Adventures in Themiddle.

Serie/Series: Nej/No.
Författare/Author: L.N. Mayer.
Genre: 9-12 år/Middle grade.
Språk/Language: Engelska/English.
Sidor/Pages: 288.

(English below)


Handling: Tell bor på en internatskola för problematiska pojkar. En natt vaknar han upp och ser en sorts varelse stå vid sin plågoandes säng. Utan att riktigt förstå hur är pojken och varelsen helt plötsligt bara borta. Rektorn på skolan hittar Tell vid pojkens tomma säng och han blir därmed utkastad ur skolan utan närmare förklaring.
Väl hemma upptäcker Tell ett brev från sin far där det påstås han har gått bort, men det tror inte Tell på. Fadern var alltid en riktig skojare, så det hela måste vara ett skämt. Men när ett par okända män från barnhemmet kommer till huset börjar Tell få panik. Han rymmer och hamnar på ett väldigt konstigt ställe, där han försöker få tag på den konstiga varelsen och lösa mysteriet med den försvunna pojken.


Min åsikt om boken: Detta är ett recensionsexemplar, tack så mycket till författaren för det! 🙏
Den här boken är jättesvår att förklara för jag förstod knappt nånting. Jag tänkte först att det kanske var på grund av mig, att det inte är min typ av bok eller att den bara flög mig rakt över huvudet, men efter att ha googlat andras åsikter om den är jag inte ensam om det. Handlingen har knappt nån förklaring eller koppling till nånting och vissa karaktärer pratar så osammanhängande att man inte förstår grejen. Först tyckte jag att den var lagom knasig, lite knäpp sådär, men sen höjdes den nivån så mycket att jag inte förstod nånting. Den är bara 288 sidor lång men redan innan jag kommit 100 sidor in kändes det som att jag hade läst minst det dubbla.
Jag förstod inte karaktärerna. De var så vimsiga och i princip dementa utan förklaring. Tell har nån sorts förmåga att ge sin fantasi en fysisk kropp, vilket tydligen är farligt eller förbjudet i Themiddle. Men ingen närmare förklaring till varför eller ens hur. Ingen förklaring till om Tells "hemstad" tillhör samma värld som Themiddle eller om han färdats till en helt annan värld eller hur. I Themiddle har i princip allt ett "the" framför sig. Men varför? Ingen aning. En av karaktärerna är två personer samtidigt fast med ett sinne. Hur? Varför? Ingen aning. Förstod noll. Jag vet mer om hur omgivningen såg ut än vad boken handlade om. Rena kaoset och inget som riktigt föll mig i smaken. Förstod inte heller vad karaktärerna hade för syfte. Vad bidrog de med? Det fanns ingen röd tråd alls. Idén var bra och kul, men utförandet kunde verkligen ha varit bättre. Om jag skulle beskriva boken med ett ord skulle det vara förvirring.

I betyg får den 1.5 av 5 💀


Mitt favoritcitat ur boken:

"Pardon me, Theconsular," Herman apologized, "let me rephrase. Who gave a bunch of ol' farts like yourself permission to play here?"
- Sid 75.
💥        💥        💥       💥
Story: Tell lives in a bording school for troubled boys. One night he wakes up and sees a sorts of creature stand by his bully's bed. Without really understanding how the boy and the creature disappears. The proctor of the school finds Tell by the boy's empty bed and he is shortly there after thrown out of the school without explanation.
When Tell arrives home he discovers a letter from his father where it is said that the father had died, but Tell doesn't believe it. His dad was somewhat of a prankster so it must be a joke. But when a couple of unknown men from the orphanage arrive at the house Tell is panicked. He runs away and ends up in a very strange place, where he's trying to find the weird creature and solve the mystery with the missing boy.


My opinion about the book: This was a review copy from the author, thank you very much!🙏
This book is really hard to explain because I pretty much didn't understand a thing. I first thought that it might be just me, that it was not my type of book or that it just flew over my head, but after googling other people's opinion I realised I'm not alone. The plot doesn't have any explaination or connection to anything and some characters talk so incoherently that you don't understand a thing. At first I thought it was a bit whacky but that level just went up so much that I just didn't understand what was going on. The book is just 288 pages long but before I had even read 100 pages it felt like I had read at least twice as much.
I didn't understand the characters. They were so whimsical and practically demented without explanation. Tell has a sort of ability to give his imagination a physical body, which apparently is dangerous or forbidden in Themiddle. But there's no explanation as to why or even how. No explanation to where Themiddle is from Tell's "hometown". Is it the same world or did he travel to another one? If so, how? In Themiddle pretty much everything has a "the" in front of it. But why? One of the characters is two people at the same time but with one mind. How? Why? I didn't understand it. I know more about the surroundings than what the book was about. It felt chaotic and it wasn't my cup of tea at all. I also didn't understand what the purpose was with the characters. What did they bring to the story? There was no red thread at all. The idea was good and fun but the execution could have been so much better. If I were to describe this book with one word it would be confusing.

I give it 1.5 of 5💀


My favorite quote from the book:

"Pardon me, Theconsular," Herman apologized, "let me rephrase. Who gave a bunch of ol' farts like yourself permission to play here?"
- Page 75.

lördag 9 januari 2021

Alla lästa böcker i december/ All the books I read in December.

(English below)

Jag kom på att jag inte hade visat böckerna jag läste förra månaden så lika bra att göra det. Allt som allt blev det bara 6 böcker (mot 8 st vissa andra månader) men, allt över 0 är bra! Man ska inte ha för höga krav på sig.
Den bästa i högen var helt klart "Den röda falken" av Caroline Hurtig. Älskade den från start till slut!
Den största besvikelsen var tyvärr "Ruthless Gods" av Emily A. Duncan. Jag hoppas dock att sista boken i trilogin ska väga upp för den här katastrofen.

Hur gick det med er läsning förra månaden?


I just remembered that I haven't shown the books I read last month, so I better get to it. Over all I read just 6 books (compared to 8 some months) but, everything over 0 is good! One shouldn't have too high demands.
The best one in the pile was without a doubt "Den röda Falken" (the red falcon) by Caroline Hurtig. I loved it from the start to the end!
The greatest disappointment was unfortunately "Ruthless Gods" by Emily A. Duncan. I do hope that the last book in the triology will weigh up for this catastrophy.

How was your reading last month?

onsdag 6 januari 2021

Nattavaara.

Serie/Series: Ja, del 1/Yes, part 1.
Författare/Author: Margit Richert & Thomas Engström.
Genre: Dystopi/Dysopia.
Språk/Language: Svenska/Swedish.
Sidor/Pages: 337.


(English below)


Handling: En del av Norrland har brutit sig loss från Sverige och skapat en egen republik vid namn Nordmark. Världen plågas av klimatförändringar, flera pandemier och hungersnöd. Det är svårt att odla, djuren är färre och elen är borta sedan länge.
16-åriga Erik upptäcker sina döda föräldrar i bastun och snart blir han och hans syster utkastade ur byn av byarådet. Erik tänker ta sig till Kiruna, mitt i Nordmark för att kräva tillbaka sitt hus av byarådet men det är en lång vandring, speciellt med en 9-årig syster i släptåg. 

Marja bor tillsammans med Mårten i ett litet torp ute i ödemarken. Det är marknad en bit bort och Mårten har gett sig dit för att hitta något användbart men kommer inte tillbaka hem. Marja råkar hamna i händerna på ett kriminellt gäng men för att överleva tänker Marja göra allt hon kan. Hon måste hitta Mårten innan det är för sent.


Min åsikt om boken: Jag är oftast skeptisk mot svenska böcker, för jag upplever att de saknar djup. Jag har inte läst många svenska böcker som kan matcha engelska böcker vad gäller karaktärernas djup. Det är oftast lite platt och tvådimensionellt. Först tyckte jag att även Nattavaara var sån. Karaktärerna saknade djup och allt kändes så platt. Jag kände ingen koppling till dem men det ändrades faktiskt med tiden! Vi får först följa Erik och Marja, vilket är en bra start till den här världen och dess historia. Sedan dyker även personer från Nordmark upp och det blir med ens ännu mer spännande. Istället för att man får berättat för sig vad som hänt eller att det är på ett visst sätt, får man det till sig via karaktärerna och det är precis så det ska vara.
Det fanns ingen karaktär som jag ogillade eller tyckte var orimlig. Det kändes nästan som att man var där i handlingen och upplevde allt tillsammans med karaktärerna och att det var på riktigt! Vi är ju trots allt mitt i en pandemi så inget i boken kändes osannolikt. Det var både en häftig och läskig känsla. Allt som allt tyckte jag väldigt mycket om Nattavaara. Den är precis lagom lättläst, intresseväckande och trots ämnet känns den inte alls tung.

I betyg får den 4 av 5 💀


Mitt favoritcitat ur boken:

"Man hade inte ens behövt slå ihjäl en massa, det hade räckt att bara inskränka rätten att föda barn. Säg att var tionde par hade fått rätt att föröka sig, och med ett enda barn. Om de hade infört ett sånt system nån gång senast 1990 eller 2000, då hade det gått att vända skutan. Resurserna hade räckt och det hade funnits tid till att ta fram nya energikällor, nya odlingssätt, nya kostvanor, nya transportsätt, alltihop. Men de jävla nötterna skulle ha sin eviga, liberala tillväxt."
- Sid 121.
💥       💥       💥        💥

Story: A part of Norrland (most nothern parts of Sweden) has broken off from Sweden and founded their own republic called Nordmark. The world is plagued by climate change, several pandemics and starvation. It's hard to grow crops, the animals are fewer and the electricity has been gone for a long while.
16 year old Erik discovers his dead parents in the sauna and soon he and his sister are thrown out from the village by the village elders. Erik is going to Kiruna, in the middle of Nordmark and claim back his home but it's a long walk, especially with a 9 year old sister in tow.

Marja lives with Mårten in a small cottage in the middle of nowhere. There's a market some distance away and Mårten goes there to find something useful but never returns home. Marja ends up in the hands of a criminal gang but she'll do anything to survive. She must find Mårten before it's too late.


My opinion about the book: I am often sceptic towards swedish books because I find them lacking depth. I haven't read many swedish books that can match english books when it comes to the depth of the characters. It's often a bit flat and two dimensional. At first I thought Nattavaara was like that. The characters lacked depth and everything felt a bit flat. I didn't feel any connection to them but it changed with time! We first follow Erik and Marja, which is a good start into this world and its' history. Later on more characters from Nordmark show up and it gets a lot more suspenseful. Instead of getting told what has happened or that things are a certain way, you get it through the characters and that's how it's supposed to be.
There are now characters that I disliked or thought were unrealistic. It almost felt like you were there in the story and experienced everything with the characters and that it was real! We are in a pandemic right now so nothing in the book felt over the top or unrealistic. It was a cool yet scary feeling. Over all I liked Nattavaara a lot. It's just right when it comes to being easily read, interesting and despite the subject, not heavy at all!

I give it 4 out of 5💀


My favorite quote from the book (my own translation):

"You would have needed to kill a lot of people, it would have been enough to just restrict the right to produce children. Say that 1 in 10 couples had the right to reproduce and with only one child. If they had introduced a system like that in 1990 or 2000 at the latest, it would have been possible to stop it. The resources would have lasted and there would have been time to find new energy resources, new ways of growing crops, new dietry habits, new transportation ways, all of it. But those fucking idiots just had to have their eternal, liberal growth.
- Page 121.

söndag 3 januari 2021

Lässummering 2020 / Reading summary 2020

(English below)


Då var det dags att summera föregående år. Jag har oftast inget direkt mål med min läsning, jag gillar bara att läsa och dela med mig av de böckerna jag läser. Men jag vill så klart försöka läsa fler böcker än föregående år, även om jag inte håller stenkoll på hur mycket/lite jag läser. Jag brukar spara det till slutet av året eller början av det nya året.
År 2018 läste jag totalt 76 böcker och det var det första året jag började skriva upp, recensera och instagramma om de böcker jag läste. År 2019 läste jag faktiskt bara 2 böcker mer, alltså 78 st. Jag hade väl hoppats att jag hade kommit upp till 80 st under 2020 men icke. Det landade faktiskt på 78 st igen! Det var ju lite underhållande att det blev exakt samma summa som föregående år. Utöver det antalet böcker läste jag även 4 serietidningar. Inte så många, så det borde jag bli bättre på.

Topp 12 under 2020 var dessa:
The Witch's Kind av Louisa Morgan.
The Girl in Red av Christina Henry.
The Princess Beard av Delilah S. Dawson & Kevin Hearne.
God's Demon av Wayne Barlowe.
Decagon av Capes.
We are the Dead av Mike Shackle.
The binding av Bridget Collins.
Maskeradnatten av Alice Ekström.
Gideon the Ninth av Tamsyn Muir.
Dread nation av Justina Ireland.
When Women Ruled the World av Kara Cooney.
Den röda falken av Caroline Hurtig.


Hur såg 2020 ut för er?


It's time for a summary of previous year. I usually don't have a certain goal with my reading, I just like to read and share the books I've read. But I would like to read more books than previous year, even though I don't keep track of how much/little I read. I usually save that for the end of the year or the beginning of the new year.
In 2018 I read a total of 76 books and that was my first year of keepin track of what I read but also when I began reviewing and instagramming all the books I read. In 2019 I only read 2 more books, so a total of 78. I had hoped to reach 80 books during 2020 but no. It actually ended up on 78 books again! Funny it landed on the exact same number as previous year. I also read 4 comic books on top of that, which is not many but I hope I'll read more this year.

Top 12 of 2020 was these:
The Witch's Kind by Louisa Morgan.
The Girl in Red by Christina Henry.
The Princess Beard by Delilah S. Dawson & Kevin Hearne.
God's Demon by Wayne Barlowe.
Decagon by Capes.
We are the Dead by Mike Shackle.
The binding by Bridget Collins.
Maskeradnatten by Alice Ekström.
Gideon the Ninth by Tamsyn Muir.
Dread nation by Justina Ireland.
When Women Ruled the World by Kara Cooney.
Den röda falken by Caroline Hurtig.


How was 2020 for you?

fredag 1 januari 2021

Läsplaner för 2021 / Reading plans for 2021.

(English below)


Gott nytt år på er! Nu håller vi tummarna för att 2021 blir mycket bättre än föregående skitår. Det var inte mycket som gick bra då för min del i alla fall. Men nu tar vi nya tag.
Jag brukar inte göra upp planer vad gäller min läsning utan kör på som jag brukar, men nu känner jag ändå för att sätta upp ett mindre mål. Jag vill läsa om Grishaverse-trilogin av Leigh Bardugo med tanke på att det snart kommer en tv-serie baserade på den och Six of Crows-böckerna. Senaste jag läste Grishatrilogin var ju säkert 7 år sedan så jag minns inte så mycket. Jag är inte den som brukar läsa om böcker heller, men nu får jag nog ändå göra det om jag ska hänga med i serien.
Sedan vill jag försöka läsa ett par klassiker under året. Exakt vilka vet jag inte ännu. Jag har några i mina ägor men jag tar gärna emot tips! De få klassiker jag har läst har varit sådär (bl.a. "Dorian Grey" av Oscar Wilde på originalspråk, vilket innebär 1800-talsengelska och skrivande), så det är därför jag har undvikit det men samtidigt kan det ju finnas ett par pärlor som är värda att läsas.

Har ni några läsmål/planer för 2021?


Happy new years! Let's hope 2021 will be a lot better than last year's disaster. Not much went well for me last year but let's start fresh again.
I usually don't have plans regarding my reading, I just keep going like I've always done but I do feel like I should have a smaller goal this year. I want to reread the Grishaverse triology by Leigh Bardugo because of the upcoming tv-serier based on that and the Six of Crows books. I think it was 7 years ago I read the Grishaverse books last time, so I don't remember much. I normally don't reread books either, but I guess I have to now if I want to keep up with the tv-serier.
I also want to try and read some classics during the year. I don't know for sure which ones. I have some on my shelves but I would gladly take suggestions! The few classics I've read have been a bit so-so (like "Dorian Grey" by Oscar Wilde on original language, which means 1800's english and writing), so that's why I've avoided them but at the same time there could be a couple gold nuggets worth reading.

Do you have reading goals/plans for 2021?

söndag 27 december 2020

Jul i krinolin / Christmas in crinoline.

Serie/Series: Nej/No.
Författare/Author: Amanada Hellberg.
Genre: Romance, historia/history, övernaturligt/paranormal.
Språk/Language: Svenska/Swedish.
Sidor/Pages: 344.


(English below)


Handling: Den unga Lovisa Lind arbetar hos fru Brask i hennes gottebod i Ulltuna år 1870. Hennes liv har varit svårt och minnen plågar henne. Hon försöker fly sitt förflutna men att byta stad verkar inte ha hjälpt, därför planerar hon att emigrera till Amerika. Men först måste hon jobba ihop de sista pengarna till biljetten och hjälpa fru Brask att baka karameller till en vinterbal på Mollberga gods.

Valdemar von Drever är baron och ägare av Mollberga gods. Han är änkling sedan länge och elaka tungor sprider rykten om både honom och hans tidigare äktenskap. Valdemar lever inte det lyxliv många tror, istället är han isolerad, vresig och bär på ett svårmod.

När Lovisa och Valdemars vägar korsas förändras allt, för dem båda. Men vågar de ta chansen? Kan de släppa de höga murar de har byggt upp runt sig?


Min åsikt om boken: Jag har sett väldigt många delade meningar om den här boken, så det var roligt att få läsa den själv och se var man ställer sig. Jag tycker boken rent generellt var bra och mysig. Karaktärer som Lovisa, fru Brask och Beata går alltid hem hos mig! Lovisa var rakryggad, ärlig men ändå ödmjuk. Fru Brask var en bestämd men snäll kvinna med ett sinne för både affärer och gottesaker medan Beata kändes som en fri själ, då hon klädde sig i manskläder, dansade på bord och var inte rädd för att ta plats. Riktigt härliga karaktärer!
Handlingen består egentligen av en salig blandning; både kärlek, historia och spöken. Lite otippat men jag tycker ändå det funkar. Jag vet att vissa ansåg att det kändes oseriöst och konstigt att även tillföra spöken, men jag tyckte att det funkade bra eftersom de hade ett ganska specifikt syfte. De flesta äldre byggnader har ju egna spökhistorier, så det kändes väldigt passande.
Sen kan jag hålla med om att just romantiken var lite outvecklad. När Lovisa och Valdemar kärar ner sig i varandra märks det inte så tydligt och det går väldigt fort, vilket inte kändes realistiskt. Jag har ju också svårt för veliga människor, påhittade eller ej, så ett tag blev det lite tjatigt med deras inre monologer; "Tycker han/hon om mig? Ja? Nej? Kanske?" osv, om och om igen.
Överlag gillar jag boken. Den var lagom lättsam och någorlunda trovärdig. Jag gillar den otippade vägen fram till slutet (som ändå var ganska förutsägbart) och karaktärernas utveckling.
I betyg får den 4 av 5 💀


Mitt favoritcitat ur boken:

"Orörlig som en stenstod väntade han, den svartklädde, med stövelklädda fötter brett isär och med ridpiskan nonchalant dinglande i händerna. Den högdragna blicken utstrålade kallblodigt ointresse. De få gånger Valdemar hade sett mannens skräckinjagande svarta hingst tyckte han sig sett en spegling av samma grymhet i djurets mörka ögon. Den första gången, kort efter Rebeckas död, hade Valdemar hört de väldiga hovarna klappra på avstånd och när han sett budbäraren närma sig på sitt vidunder hade han för en kort sekund fått gör sig att det var Döden själv som kom jagande."
- Sid 37.
💥        💥        💥        💥

Title: This book doesn't have an english title so I just translated it from swedish into english.


Story: The young Lovisa Ling works for mrs Brask in her candy boutique in Ulltina in the year of 1870. Her life has been hard and memories har tormenting her. She's trying to flee her past put to change cities doesn't seem to have helped and therefore she's going to emigrate to Amerika. But first she has to save the last coins to pay for the ticket hand help mrs Brask to make candy for a winter ball at Mollberga estate.

Valdemar von Drever is a baron and the owner of Mollberga estate. He's been a widower for some time and mean tongues spread rumors about him and his previous marriage. Valdemar is not living the life of luxury as people think, instead he's isolated, grumpy and miserable.

When Lovisa and Valdemar's paths cross everything changes, for them both. But dare they take the chance? Can they let go of the high walls they've built around themselves?


My opinion about the book: I've seen many divided opinions about this book, so it was fun to get a chance to read it and see where I would stand. I think the book was pretty good and cosy in general. Characters like Lovisa, mrs Brask and Beata is always a jackpot in my eyes! Lovisa was upright, honest yet humble. Mrs Brask was determined but a kind woman with a sense for profit and candy, while Beata felt free spirited, because she dressed herself in men's clothing, danced on tables and wasn't afraid of taking up space. Really lovely characters!
The plot is a mixed bag of love, history and ghosts. A bit unexpected but I felt like it worked. I know that many thought it was weird and didn't felt realistic with the whole ghost aspect, but I thought it worked really good considering they had a specific purpose. Most older buildingsh ave their own ghost stories so I felt like it fitted in.
However, I do agree with the romance being a but undeveloped. It wasn't obvious when Lovisa and Valdemar fell in love and it also seems to have happened really fast, which didn't feel realistic. I also have a really hard time with indecisive people, real or not, so at times it became a bit repetitive with the characters' inner monologue; "Does he/she like me? Yes? No? Maybe?" and so on, over and over again.
Over all I like the book. It's easy going and fairly credible. I liked the unexpected road towards the end (that was pretty obvious) and the development of the characters.
I give it 4 out of 5💀


My favorite quote from the book (my own translation):

"Unmoving like a stone he waited, the one dressed in black, with boot covered feet widely apart and the riding crop nonchalantly dangling in his hands. The arrogant look radiated cold-blooded uninterest. The few times Valdemar had seen the man's petrifying black stallion he thought he had seen a reflection of the same cruelty in the animal's dark eyes. The first time, shortly after Rebecka's death, Valdemar had heard the mighty hooves clatter in the distances and when he had seen the messenger closing in on his monstrosity, he had thought, for a short second, that it was Death itself out hunting."
- Page 37.

Nytt i hyllan del 3/News on the shelf part 3

(English below) Nu har vi äntligen kommit till den näst sista delen av nyinkomna böcker. "The hate u give" köpte jag tillsammans ...