söndag 15 september 2019

Bokpost/Book mail

(English below)

Ursäkta min frånvaro, men jag har sysslat med annat hela veckan. Maken åkte iväg för att dels spela in musik och dels hälsa på sina föräldrar på Östkusten, så jag har varit ensam och passat på att spela tv-spel när xboxet äntligen var ledigt, haha. Så har nördat Assassin's Creed Origins hela veckan samtidigt som jag har börjat jobba igen efter semestern och skött om våra 8 husdjur (2 katter, 6 reptiler och 2 amfibier). Jag har bara läst lite grann på kvällarna precis innan läggdags och boken jag har hållit på med i veckan har varit lite sådär. Lite oinspirerande och då blir man inte jättesugen på att läsa. Men så kan det vara.
Hur som, fick hem bokpost i veckan! Del 2 om Markus av Trolyrien, ska bli kul att läsa! 😁

Brukar du ha "lässvackor" eller är du rätt konsekvent i ditt läsande? Sorry for the absence, but I've been busy doing other stuff all week. Le Husband went away to record music and then visit his parents on the East coast so I've been alone all week and I took the opportunity to play videogames since the xbox was finally available (Le Husband plays Apex pretty much every day), haha. So I've been nerding Assassin's Creed Origins all week along with being back at work after my vacation and been taking care of our 8 pets (2 cats, 6 reptiles and 2 amphibians). I've read a little in the evenings right before bed and the book I've been reading has been a bit so-so to read. A bit uninspiring and that doesn't make you wanna read.
Anyway, I got book mail this week! Part 2 about Markus of  Trolyrien, looking forward to read it! 😁

Do you have dips in your reading or are you more consistent?

måndag 9 september 2019

Alla lästa böcker i augusti/All the books I read in August.

(English below)

Dåså, dags för ännu en summering. Förra månaden lyckades jag faktiskt läsa mer än jag trodde! Annars är ju sommaren lite seg överlag, då man är ute och gör saker och pysslar, så läsningen hamnar lite i lä. För det mesta, men inte alltid. Eftersom jag hade en sån sen semester (första arbetsdagen idag faktiskt!) hann sommarvädret försvinna, så jag har mest legat i soffan och läst en del.
Totalt blev det 8 böcker och 1 serietidning. Månadens favorit(er) var definitivt "Konsten att skära i kroppar" och "Circe"!

Hur många böcker läste du i augusti och har du några favoriter av de du läst?So, it's time for yet another summary. Last month I managed to read a bit more than I thought! Summer is usually a bit slow over all, since you're out doing stuff, so the books have to take a step back. Most of the time, not always though. I had my vacation a bit late (my first day back at work today!) so the summer weather had left us so I spent most of my time on the couch reading.
So 8 books and 1 comic book in total. This month's favorite(s) was most definitely "The Butchering Art" and "Circe"!

How many books did you read in August and do you have any favorite(s) of the ones you did read?
 

fredag 6 september 2019

25 gram lycka/A Handful of Happiness

Serie/Series: Nej/No.
Författare/Author(s): Massimo Vacchetta & Antonella Tomaselli.
Genre: Memoarer/memoars, biografi/biography.
Språk/Language: Svenska/Swedish.
Sidor/Pages: 217.(English below)


Handling: Massimo Vacchetta är veterinär men trött på sitt liv. Han är nästintill neurotisk när det gäller sitt utseende och det är mest för att det är det enda han lätt kan kontrollera, resten av hans liv känns svårhanterligt. Men så en dag träffar han på en sjuk igelkottsunge som han får i uppgift att ta hand om. Just då händer något inom honom och utan att Massimo vet om det, är det början på en livslång resa, allt tack vare en 25 gram "stor" igelkottsunge.Min åsikt om boken: Det blev en kort beskrivning av den här boken, för det finns inte så mycket mer att säga utan att avslöja typ allt av handlingen. Den är relativt kort och det går snabbt att läsa igenom. Man får följa Massimos väg från där han är nu och hur han hamnade där samt vad han vill göra med sitt liv. Tack vare igelkotten Ninna vågar Massimo bli sig själv fullt ut och följa sina drömmar och det tycker jag är väldigt häftigt, för de flesta verkar ha inställningen att ett djur "bara är ett djur", ungefär som att de vore en sak, som man bara kan slänga bort hur man vill, men vi som tillåtit oss att komma nära djur vet att det inte stämmer.

Djur är bra för vår hälsa, både fysiskt och psykiskt. Djur dömer oss inte för hur vi ser ut, klär oss, vad vi tjänar, vem vi känner eller vad vi jobbar med. De dömer oss efter hur vi behandlar dem och jag önskar att fler hade den synen på andra människor. Djur ger oss trygghet, kärlek och glädje i oändlig mängd och funkar många gånger bättre än läkemedel när det gäller ens hälsa. Utan djur hade livet varit så grått och trist. Jag hade aldrig velat leva utan djur, vilket kanske säger sig självt eftersom jag har 8 husdjur, haha. Nä, men detta är en jättefin bok om en mans passion och hans kärlek till igelkottar. En riktigt mysig bok att läsa när man vill ha något mer lättsmält.


Mitt favoritcitat ur boken:


"Jag kände tomheten. Jag slog genast bort tanken. Det var bara min tomhet,
och den var helt oviktig. Ninna var lycklig och det betydde allt."

- sid 171-172💥  💥  💥  💥

English title: A Handful of Happiness.


Story: Massimo Vacchetta is a veterinary but tired of his life. He's almost neurotic when it comes to his looks and it's mostly because it's the only thing he can easily controll, while the rest of his life is a bit too difficult. But one day he meets a sick little baby hedgehog that he gets to take care of. Right then and there, something happens within him and without Massimo knowing it, it marks the beginning of a life long journey, all thanks to a 25 gram "big" hedgehog.My opinion of the book: I could only write a short description of the book, because there's not much more to say without spoiling the entire book basically. The book is relatively short and it doesn't take long to read it. You get to follow Massimo's way to where he is now and how he got there and what he wants to do in life. Thanks to the hedgehog Ninna Massimo dares to fully be himself and follow his dreams, which I think is pretty awesome, because most people seems to have the attitude that an animal is "just an animal", like it's a think you can throw away whenever you want but those of us who dared to get close to animals know that's not true.

Animals are good for our health, both physically and mentally. Animals never judge how we look, dress, what we make (money), who we know or what we work with. They judge us by how we act and treat them. I wish more people was of this opinion. Animals make us feel safe, loved and happy in abundance and are ofter more efficient than drugs when it comes to your health. Without animals life would have been so gray and boring. I could never live without animals, but maybe that goes without saying, since I have 8 pets, haha. Anyway, this is a lovely book about one man's passion and love for hedgehogs. A very cosy book you can read when you want some light reading.


My favorite quote from the book:


"I felt the emptiness. I brushed the thought aside immediately. It was just my emptiness
and it was not important. Ninna was happy and that meant everything."

- page 171-172

onsdag 4 september 2019

Markus av Trolyrien

Serie/Series: Ja, del 1/Yes, part 1.
Författare/Author: Joseph A. Davis.
Genre: Fantasy.
Språk/Language: Svenska/Swedish.
Sidor/Pages: 385.


(English below)


Handling: Markus är en ung tonårskille som hamnat på sjukhus efter en skidolycka, som efterlämnade en bruten arm och ett brutet ben, när han plötsligt får ett besök av en underlig kvinna. Hon kallar honom för "Ers höghet" och "prins Albrak", vilket gör Markus tvärsäker på att han måste hallucinera. Kvinnan spottar dessutom på hans kläder i en sorts hälsningsfras, vilket bara förstärker hans misstanke om en väldigt verklighetstrogen hallucination. Men innan han vet ordet av det har kvinnan släpat med honom till en helt ny värld, efter att hon dessutom helat hans benbrott på bara några sekunder.

I Valarien, som den nya världen heter, är inget som där hemma. Det växer kläder på träd, enorma sniglar vördas av folk och bevingade apor och andra udda monster härjar i skogarna. Kungligheter rider på enorma fjärilar och det finns mat som får en att orka springa mer och längre än normalt. Av någon anledning verkar alla tro att Markus är den här prins Albrak och Markus vågar inte riktigt protestera, för han vet inte vad tusan han har dragits in i. Men det han vet är att Valariens folk behöver hjälp och han har inte hjärta nog att överge dem. Det finns monster att döda och en portal att stänga!


Min åsikt om boken: Detta är ett recensionsexemplar som jag fått hem och jag tackar författaren så hemskt mycket för det! 🙏

I ärlighetens namn trodde jag inte att boken skulle vara så bra, för jag är svårflirtad och jag tyckte inte att omslaget var så intresseväckande. I början var boken sådär lagom knasig så jag skrockade ett par gånger, men sen tyckte jag handlingen planade ut lite. Det var mycket fram och tillbaka, så det kändes inte som att så mycket hände. Det var min åsikt efter cirka 1/3 av boken. Men efter det, då jäklar hände grejer! Jag tyckte handlingen utvecklades väldigt mycket och till slut satt jag som klistrad vid boken och var bara tvungen att veta hur det skulle utspela sig på nästa sida och nästa och nästa osv. Det kändes som att handlingen utvecklades i takt med huvudkaraktären Markus. Ju självsäkrare han blev, desto bättre blev handlingen, men jag vet inte om det var meningen eller bara en lycklig slump? Hur som tyckte jag att twisterna i slutet var både smart och bra. Jag kanske hade nån misstanke om en av dem, men jag hann liksom glömma bort det mitt i allt som hände, haha. Så när den ena twisten dök upp (som jag misstänkte) så sa jag "Whaaaat!?" högt! 😂

Jag blev positivt överraskad av den här boken. Den har mer att komma med än man först tror! Så man ska verkligen inte döma boken efter omslaget. En rolig och väldigt fantasifull bok där allt knyts ihop på ett snyggt sätt i slutet och jag blev faktiskt nyfiken på fortsättningen!


Mitt favoritcitat från boken:


"Jag heter inte prins Albrak, och om din vän heter så, då ligger han nog på psykavdelningen.
Det här är barn- och ungdomsavdelningen"
.
Sid 10.
💥    💥    💥    💥

Title: Maybe it's not necessary to "translate" the title since it simply means Markus of Trolyrien, but I did it anyway 😛


Story: Markus is a young teenage boy who's ended up in the hospital after a skiing accident, that left him with a broken arm and leg, when a strange woman appears. She calls him "Your majesty" and "prince Albrak", which makes Markus 100% sure he is hallucinating. The woman also spits on his clothes, which just amplifies his suspisions about being in a very realistic hallucination. But before he knows it, the woman has dragged him away into a new world, after she also heals his broken bones in a few seconds.

In Valarien, as is the name of the new world, nothing is as like home. There are clothes growing on trees, huge snails are revered by people and monkeys with wings and other strange monsters lurks in the forests. Royalties ride on gigantic butterflies and there's food that will make you run more and longer than normal. For some reason everyone thinks that Markus is the prince Albrak and Marcus doesn't really dare to protest, because he doesn't know what the hell is happening. But he knows that the people of Valarien is in need of help and he doesn't have the heart to abandon them. There are monsters to kill and a portal to close!


My opinion of the book: This is a review copy that I got from the author and I'm very grateful for it, so thank you! 🙏

I honestly didn't think the book would be any good, because I'm elusive like that and I didn't think the cover was intriguing. In the beginning the book was a bit quirky, I even chuckled a copule of times, but then I felt like the plot flattened out a bit. It was alot of back and forth, so I felt like not much was happening. That was my opinion after approx. 1/3 of the book. But after that thinks happened! I think the plot evolved alot and in the end I was glued to the book. I just had to know what was going to happen on the next page and the next and the next and so on. It was like the plot evolved along side with the main character Markus. The more self confident he got, the better the plot got. I don't know if that was meant to happen or just a happy accident? Anyway, I thought that the twists in the end was both smart and really good. I might have had a suspicion about one of the twists, but I managed to forget about it because of all the things that happened in the book. So when that twist finally came, I was saying "Whaaaaat?!" out loud! 😂 

I was pleasently surprised by this book. It has alot more to it than you first think! So you should probably not judge a book by its cover. A fun and very imaginative book where everything is tied together in a neat way in the end and I was actually curious about the continuing!My favorite quote from the book:

"My name is not prince Albrak and if that's your friend's name, then he's probably over at the psychiatric ward. This is the child and adolescent care".
- Page 10.

måndag 2 september 2019

Nytt i hyllan/News on the bookshelf

(English below)

När jag var iväg i fredags och lämnade in prover och liknande på vårdcentralen (blev stucken 7 gånger sammanlagt den veckan för att lämna blodprov och det var knappt att det gick... 😒) så skulle jag även ner till Habiliteringen efteråt men jag fick så mycket tid över mellan besöken, så jag hann med en tur in på Scifibokhandeln och där hittade jag faktiskt två nya böcker!

Den ena utspelar sig i Frankrike under 1700-talet och innehåller både historik och lite magi/fantasy medan den andra är en asiatisk fantasy om magiska krafter och uppror. Verkar intressanta!
Passade även på att överraska min man med en ny mangabok, eftersom han alltid ska överraska mig med böcker. Han är dock svår att köpa saker till, för han är extremt petig, haha. Men det gick bra, han gillade mangan väldigt mycket! 😁

Har du läst böckerna nedan? Är du svår att köpa saker till och överraska?When I was away last friday to leave off tests and such at my doctor's office (I was pricked 7 times all together that week just to leave blood samples and it was barely they got any blood at all... 😒) I was also going to the Habilitation department afterwards, but I had so much time over between the two appointments that I managed to make a quick visit to the Science fiction bookstore and I found two new books there!

One of them takes place in France during the 1700's and contains both history and a bit of magic/fantasy while the other one is asian fantasy about magical powers and rebellion. Seems interesting!
I also took the opportunity to surprise my husband with a new manga book, since he always surprises me with new books. He's really difficult to buy stuff for, because he's extremely picky, haha. But it went well, he really liked the manga! 😁

Have you read any of the books above? Are you difficult to buy stuff for and surprise?

lördag 31 augusti 2019

Månadens bok/Book of the Month

(English below)

Jag har ju helt glömt av att utse "Månadens bok" i augusti och eftersom det är sista dagen av månaden fick jag ju änna skynda på lite och utse en! Den här gången valde jag en bok som jag blev påmind om på instagram (minns tyvärr inte av vem) och som jag kommer ihåg att jag gillade väldigt mycket, nämligen Nefertiti: Dödsboken av Nick Drake.

Summeringen av boken lyder så här:
"Egypten, 1300-talet före vår tideräknings början. Det mäktiga paret farao Akhenaton och drottning Nefertiti, "den Perfekta", styr landet. De har dömt ut och avskaffat de gamla gudarna, utmanat det etablerade prästerskapet och skapat en ny tro. Detta maktspel har gett dem många nya vänner, men också ondsinta fiender som inget hellre vill än att se den nya ordningen krossas.

En dag är Nefertiti, Egyptens undersköna härskarinna, spårlöst försvunnen. Brottsutredaren Rahotep blir kallad för att lösa mysteriet. Han inser snabbt att staden vilar på intriger och maktspel, och att han inte kan lita på någon. En sak är säker: lyckas han inte hitta drottningen före utsatt tid kommer han inte levande därifrån."


Detta är tydligen första delen i en trilogi, vilket jag inte hade koll på, så uppenbarligen behöver jag införskaffa de andra två böckerna också! En riktigt spännande och underhållande bok som utspelar sig i det antika Egypten.

Har du läst något av Nick Drake tidigare?


I totally forgot to pick a book for "Book of the month" in August and since it's the last day of the month I had to hurry and pick one! This time I chose a book that I was reminded of on instagram (don't remember by whom though) and that I remembered that I liked alot, namely Nefertiti: The Book of the Dead by Nick Drake.

The book summary reads as follow:
"She is Nefertiti—beautiful and revered. With her husband, Akhenaten, she rules over Egypt, the most affluent, formidable, sophisticated empire in the ancient world. But an epic power struggle is afoot, brought on by the royal couple's inauguration of an enlightened new religion and the construction of a magnificent new capital. The priests are stunned by the abrupt forfeiture of their traditional wealth and influence; the people resent the loss of their gods—and the army is enraged by the growing turbulence around them. Then, just days before the festival that will celebrate the new capital, Nefertiti vanishes.

Rahotep, the youngest chief detective in the Thebes division, has earned a reputation for his unorthodox yet effective methods. Entrusted by great Akhenaten himself with a most secret investigation, Rahotep has but ten days to find the missing Queen. If he succeeds, he will bask in the warmth of Akhenaten's favor. But if Rahotep fails, he and his entire family will die"


This is apparently the first book in a triology, which I had no idea about, so obviously I need to get my hands on the other two books aswell! A really thrilling and entertaining book that takes place in ancient Egypt.

Have you read any book by Nick Drake before?
 

fredag 30 augusti 2019

Sky in the deep

Serie/Series: Nej/No.
Författare/Author: Adrienne Young.
Genre: Fantasy.
Språk/Language: Engelska/English.
Sidor/Pages: 335.


(English below)
Handling: 17-åriga Eelyn tillhör Askaklanen. Var 5:e år strider de mot den hatade Rikiklanen, därför att deras gudar Sigr och Thora är fiender. I generationer har de två klanerna möts på slagfältet och tagit död på varandra. Vid ett av dessa slag möter Eelyn sin döda broder, som en av fienderna - men hur är det möjligt?

På grund av vissa omständigheter hamnar Eelyn i en av Rikiklanens byar och måste försöka överleva vintern där och det är då broderns svek uppdagas helt och hållet. Eelyn gör allt för att försöka ta sig tillbaka till sin klan och bort ifrån de hon hatar mest. Men en natt dyker en ännu värre fiende upp och det står snart klart för dem alla att om de vill överleva måste de båda klanerna enas och slåss tillsammans mot Ondskan. Men går det att ena två klaner som haft en blodsfejd sinsemellan sedan urminnes tider?


Min åsikt om boken: Den här boken köpte jag nån gång i våras och det har tagit tid för mig att plocka upp den, av någon anledning. Jag kände väl först att den nog inte skulle vara så bra ("Varför köpte jag ens den här?") men när jag väl satte mig ner och började läsa så bara flög sidorna iväg. Jag läste ut den på lite mer än 12h, för den var så himla spännande och bra! Den är en korsning av fantasy och nordisk mytologi kan man nog säga. Den påminner väldigt mycket om vikingatiden, men med helt påhittade gudar och seder, vilket jag så klart gillar!

Boken överlag var medryckande och fängslande, karaktärerna kändes trovärdiga och var lätta att tycka om samt förstå. Tycker den var skickligt skriven och oerhört fascinerande och intressant. Helt klart ett tips, oavsett om man gillar vikingar eller ej.


Mitt favoritcitat ur boken:


"We ask Sigr to accept your soul into Sólbjorg,
where the long line of our people hold torches on the shadowed path"
.
- Sid 13


💥    💥    💥   💥


Story: 17 year old Eelyn is a member of the Aska clan. Every 5 years they fight against the hated Riki cland, because their gods Sigr and Thora are enemies. For generation the two clans have met on the battlefield and killed off each other. In one of those battles Eelyn meets her dead brother, as one of the enemies - but how is that possible?

Because of some circumstances Eelyn ends up in one of the villages of the Riki clan and she must try to survive the winter there and that's also when the depth of her brother's betrayal is revealed. Eelyn does everything in her power to get back to her clan and away from those she hates the most. But one night an even bigger enemy shows up and it's soon clear to everyone that to survive the two clans must unite and fight side by side against Evil. But is it possible to unite both clans who's had a blood feud between them from time immemorial?


My opinion of the book: I bought this book sometime this spring and it has taken me time to pick it up, for some reason. I kind of felt like it wouldn't be so good ("Why did I even buy this book?") but when I sat down and began reading the book the pages just flew by. I read it in little over 12h because it was so suspenseful and good! It's a mix of fantasy and norse mythology you could say. It reminds me of the viking era, but with made up gods and manners, which I of course liked!

The book overall was very entrancing and captivating, the characters felt believable and were easy to like and understand. I think it was skillfully written and very thrilling and interesting. Definitely a tips, no matter if you like vikings or not.


My favorite quote from the book:


"We ask Sigr to accept your soul into Sólbjorg,
where the long line of our people hold torches on the shadowed path"
.
- Page 13


onsdag 28 augusti 2019

Circe

Serie/Series: Nej/No.
Författare/Author: Madeline Miller.
Genre: Fantasy, grekisk mytologi/greek mythology.
Språk/Language: Engelska/English.
Sidor/Pages: 333.


(English below)


Handling: Hur kommer det sig att den ena dottern av solguden Helios, Circe, lever i exil på ön Aiaia? Hon är dömd att leva där i ensamhet för all evighet, men om det är nåt Circe inte är bra på, så är det att göra det som förväntas av henne. Att hon dessutom har lyckats bemästra den förbjudna häxkonsten gör inte saken bättre.

Circe drivs av ett behov att bli accepterad och älskad, vilket gör att hon hamnar i situationer som gör mer skada än nytta. Men sent ska syndaren vakna. Circe går från en kärlekstörstande gudinna till en kraft att räkna med. Oavsett hur motarbetad man blir, kan man fortfarande krönas till segraren i slutändan, det handlar bara om ren och skär envishet.


Min åsikt om boken: Jag har hört lite blandade åsikter om den här boken. Vissa har hyllat den till skyarna medan andra har sagt att de inte alls gillade den. Jag tillhör ju den skaran av människor som är väldigt intresserad av mytologier överlag, så jag tyckte verkligen om att läsa Circe. Jag tyckte att språket var vackert på nåt sätt och hade ett fint flöde som verkligen gjorde mycket för själva läsupplevelsen. Även beskrivningarna av de olika gudarna gjorde det hela väldigt intressant. Handlingen, rent generellt, utspelar ju sig inte på så många platser egentligen, men det blir liksom inte tråkigt för det. Circe som karaktär är bara väldigt intressant och det var en upplevelse att få följa hennes tankar och känslor. Jag gillade boken väldigt mycket! Är man intresserad av mytologier överlag tror jag definitivt att den här boken kan falla en i smaken.Mitt favoritcitat från boken:


"I thought once that gods are the opposite of death, but I see now they are more dead than anything, for they are unchanging, and can hold nothing in their hands."
- Sid 333.
Ps! Glöm ej min instagramtävling! Man har fram till kl 19 på sig ikväll att delta, sedan dras vinnarna. In och kolla reglerna här: https://www.instagram.com/p/B1lvJQFiBa2/💥   💥   💥   💥   
Story: How come that one of the daughters of the sun god Helios, Circe, is living in exile on the island of Aiaia? She's condemned to live there alone for all of eternity, but if there's something Circe is not good at, it's doing what is expected of her. That she also succeeded to master the art of witch craft doesn't help her cause either.

Circe is driven by the need to feel accepted and love, which puts her in situations that do more harm than good. But late shall the sinner awaken. Circe goes from being a love thirsty goddess to a force to be reckoned with. No matter how discouraged you might get, you can still end up the winner, it's just the matter of how stubborn you are.
 

My opinion of the book: I've heard a bit of mixed opinions about this book. Some have praised it alot while others have said they didn't like it at all. I'm one of those people who are really into mythologies over all, so I really liked reading Circe. I thought the language it was written in was really beautiful and that it had a nice flow to it that did alot for the reading experience. I also liked the descriptions of the goods, it made everything very interesting. The plot/story, in general, doesn't take place on so many different places, but I dont mind, it doesn't get boring despite that. Circe as a character is highly interesting and it was an experience to follow her thoughts and feelings. I liked this book alot! If you're interested in mythologies overallt, then I think this book will be right up your alley.My favorite quote from the book:


"I thought once that gods are the opposite of death, but I see now they are more dead than anything, for they are unchanging, and can hold nothing in their hands."
- Page 333

tisdag 27 augusti 2019

Recensionsexemplar/Review copy

(English below)

Ännu ett recensionsexemplar hittade hem förra veckan. Så roligt när de dyker upp! Jag är dock lite seg på att läsa just nu känner jag. Har hållit på med en pocketbok i säkert en vecka eller nåt och det är riktigt segt för att vara mig. Men den är snart klar, så efter den ska jag försöka beta av recensionsexemplaren.
Hur som, jag blev så glad över omslaget på den här boken, så himla snyggt och intressant! Fångar verkligen ens blick på en gång. Ska bli kul att läsa!

Har du läst boken och vad tyckte du om den i så fall?


Yet another review copy found its' way home to me last week. I just love it when they show up! I'm a bit slow at reading now though. I've been reading this paperback book for like a week or something and that's really slow for me. But it'll soon be done so after that one I'll try to read my way through the pile of review copies.
Anywho, I was pleasently surprised by the cover of this book, so good looking and interesting! Really catches your eyes right away. I look forward to reading it!

söndag 25 augusti 2019

TÄVLING/GIVEAWAY!

(English below)

Jag kör en tävling på instagram nu där man kan vinna ett exemplar av boken The Wolf Wilder, som är en av mina favoritböcker. Jag har just nu 3 exemplar av samma bok, vilket känns lite onödigt så förhoppningen är att någon vill de andra exemplaren, annars vet jag inte vad jag ska göra med dem. Känns alltid fel att slänga böcker. Så in på insta och delta vettja (länk: https://www.instagram.com/p/B1lvJQFiBa2/ )! 

I'm having a competition/giveaway on instagram, but only for swedes unfortunately. I think the shipping would be too expensive for me otherwise 😕

torsdag 22 augusti 2019

The Twisted Tree

Serie/Series: Nej/No.
Författare/Author: Rachel Burge.
Genre: Skräckfantasy/ Horror fantasy, Övernaturligt/Paranormal.
Språk/Language: Engelska/English.
Sidor/Pages: 242.
(English below)


Handling: Martha är på rymmen. Efter hennes olycka, då hon förlorade synen på ena ögat, har inget varit sig likt. Hon vågar inte lämna sitt hem på grund av vad människor ska säga om hennes "nya" utseende och hon har också nyligen upptäckt att hon kan läsa av människor genom att röra vid deras kläder, något som har skrämt livet ur henne. Martha har skrivit brev efter brev till sin mormor som bor i Norge men inte fått något svar, så nu har hon bestämt sig för att åka dit.

När Martha kommer fram till mormors hus långt ute i ödemarken är någon hemma, men det är inte mormor... På nätterna verkar det också som att något väsen/monster är ute och härjar i skogen runt om stugan. Allt eftersom uppdagas den hemska sanningen och Martha har ett stort beslut att fatta. Ska hon axla rollen som Ödesgudinnorna har gett henne eller kommer hon att gå under?


Min åsikt om boken: Den här boken överraskade mig på många sätt. Baksidetexten säger inget om nordisk mytologi eller blodtörstande väsen som jagar folk och fä i skogarna, så när jag väl läste boken blev jag glatt överraskad! Jag blev också glad över att boken inte är sådär typiskt dålig B-skräckis utan mer åt det lite rysliga hållet. Man kan liksom känna hur skrämmande det är där ute i vildmarken när något ylar precis utanför dörren och springer runt på ens tak, utan att det blir överdrivet. Jag gillade också att boken hela tiden förde handlingen framåt och höll en jämn takt utan att det någonsin blev långtråkigt eller upprepande. Det kom nya saker hela tiden, men utan att för den delen bli förvirrande. En mycket bra och fin balansgång! Tyckte väldigt mycket om den här boken och kan verkligen tipsa er om den! Riktigt, riktigt bra faktiskt. Så läs den!


Mitt favoritcitat från boken:

"He frowns, then adds,
'The dark mother goddess, to whose cold embrace we must all return.
It's said that when you die, Hel forces you to look at yourself"."

- Sid 103.
💥    💥    💥    💥
Story: Martha is on the run. After her accident, where she lost her sight in one eye, nothing's been the same. She doesn't dare to leave her home because of the fear of what other people might think about her "new! look and she has recently discovered that she can read people by touching their clothes, something that scares her alot. Martha has been writing letters to her grandmother, who lives in Norway, but without receiving any answers, so she decides to go there.

When Martha arrives at her grandmother's cabin far out on the wasteland someone's home, but it's not her grandmother... During the nights it seems like a creature/monster is out and about in the woods around the cabin. As time passes, the horrible truth is exposed and Martha has a big decision to make. Will she accept the roll the goddesses of fate has given her or will she perish?My opinion of the book: This book suprised me in many ways. The summary doesn't mention anything about norse mythology or bloodthirsty creatures hunting people and animals in the woods, so when I read the book I was pleasently surprised! I was also glad that the book isn't typically B horror-ish. It's instead more towards being a bit creepy than frightening. You could almost feel the horror if being stuck in the wasteland with something howling outside your door and running around on your roof, without it being exaggerated. I also liked that the book kept the story going all the time in a consistent pace without it ever being boring or repetitive. The were new stuff all the time, but it never got confusing. A very nice and well thought through balancing act. I really liked this book and I recommend it to you! It was really, really good so read it!
 


My favorite quote from the book:


"He frowns, then adds,
'The dark mother goddess, to whose cold embrace we must all return.
It's said that when you die, Hel forces you to look at yourself"."

- Page 103.
Bokpost/Book mail

(English below) Ursäkta min frånvaro, men jag har sysslat med annat hela veckan. Maken åkte iväg för att dels spela in musik och dels häls...