söndag 9 maj 2021

Nytt i hyllan/News on the shelf

(English below)

Jag såg en deal på instagram där man kunde få Frida Hallbergs bok "Vald av Vargar" med en valfri mugg från Annika Carells keramik, så var tvungen att slå till. Boken har jag varit nyfiken på under en ganska lång tid och drakmuggen var ju så himla söt, så gick inte att motstå! Jag dricker ju varken kaffe eller te så muggen kanske inte blir använd så mycket, men det gör inget. Den kan få stå och bara vara fin på nån synlig plats.

Har du läst "Vald av Vargar" och vad tyckte du om den i så fall?


I saw a deal on instagram where you could get Frida Hallbergs book "Vald av Vargar"  with a cup of your choice from Annika Carells keramik, so I had to buy it. I've been curious about this book for quite some time and the dragon cup was so cute, so I couldn't help myself! I don't drink coffee or tea so the cup might not get used that much, but it doesn't matter. It can just be there and look cute.

fredag 7 maj 2021

Falken från Sparta/Falcon of Sparta

Serie/Series: Nej/no.
Författare/Author: Conn Iggulden.
Genre: Historisk roman/historical fiction.
Språk/Language: Svenska/Swedish.
Sidor/Pages: 383.


(English below)


Handling: Den persiska prinsen Kyros gör anspråk på den persiska tronen som hans bror, Artaxerxes, sitter på och till sin hjälp har han spartanska och grekiska legosoldater. De gör sig redo att marschera rakt mot en av dåtidens största arméer men strider kan förloras och prinsar kan fall. Plötsligt befinner sig spartaner och greker i fiendeland utan ledning och det blir upp till dem själva att ta sig därifrån och rädda sina landsmän. Men perserna tänker inte bara låta dem marschera tillbaka hem oantastade...


Min åsikt om boken: Jag har en förkärlek till historiska romaner, eftersom jag är en historienörd men just den här boken var seg. Själva fokuset ligger dels på Kyros och hans arbete med att samla ihop tillräckligt många soldater och dels på vandringen till Persien men också tillbaka igen. Det händer liksom inte så mycket. Folk går väldigt mycket och får utstå vädrets makter, svält, både persiska soldater och stammar. Det kändes inte så fasligt spännande faktiskt. Jag trodde mer att det skulle handla om intriger vid det persiska hovet eller nåt helt fantastiskt slag, men icke. Kanske inte den bästa historiska händelsen att skriva en hel roman om. Karaktärerna kändes ganska platta också, man fick ingen djupare kontakt med dem eller förstod hur de tänkte/kände. Det berättades mer att så här är den personen utan att det märktes. Så inte en jättespännande bok med andra ord. Översättningen var lite knepig ibland eller så är jag inte så bevandrad inom det svenska språket, haha. Ett flertal gånger nämndes hur en grupp personer "hov upp" i ett vrål. Aldrig hört talas om det ordet och det lät jättekonstigt. Varför inte skriva "gav ifrån sig ett vrål" eller bara "vrålade"? Aja, det är såna småsaker jag kan störa mig på. Det enda som var riktigt intressant var spartanerna och deras sedvänjor, det hade jag gärna läst mer om!

I betyg får den 2,5 av 5💀


Mitt favoritcitat från boken:

"Greker! Män från Korinth, Stymfalien, från Thessalien och Arkadien, från Rhodos, Kreta och Thebe. Omformering, mina herrar. Lyssna på era kaptener - minns följande: Vi tog oss an karduscherna uppe i deras berg, nu är de nere på vår slätt. De har aldrig skådat en sköldborg av lansar och kortsvärd. Låt dem komma gläfsande och pipande. Vi ska ta emot dem som de hundar de är - och hugga ner dem!"
- Sid 372.

💥        💥        💥        💥
Story: The persian prince Kyros is claiming the persian throne that his brother, Artaxerxes, sits on and to his help he has spartan and greek mercenaries. They are getting ready to march towards one of the biggest armies of that time but battles can be lost and princes can fall. All of a sudden the spartans and greeks are in enemy land without a leader and it's up to them to get away from there and save their fellow greeks. But the persians won't let them just marsch back home without interference...


My opinion about the book: I love historical fiction since I'm a history nerd but this book was slow. The focus was partly on Kyros and his work to acquire enough soldiers and partly on the walk to Persia but also back again. Not much is happening. People are walking long distances and have to withstand the weather, starvation, both persian soldiers and local tribes. It didn't feel that suspenseful. I thought it would be more about intrigues within the persian court or a really amazing battle, but nope. Maybe not the best historical event to write a whole novel about. The characters also felt a bit flat, you didn't get any deeper connection with them or understood how they thought/felt. It was more told that this is how this person is without it showing. So not a great book with other words. The only thing that was really interesting was the bits about the spartans and their customs, I really wanted more about that!

I give it 2.5 of 5💀


My favorite quote from the book (my own translation): 

Greeks! Men from Korinth, Stymfalia, from Thessaly and Arcadia, from Rhodes, Crete and Thebes. Regroup, my gentlemen! Listen to your captains - remember the following: We took down the carduschs up in their mountain, not they're down on our plain. They have never seen a shield wall of lances and short swords. Let them come yelping and sqeaking. We will take them on like the dogs they are - and cut them down!"

- Page 372.

onsdag 5 maj 2021

Nytt i hyllan / News on the shelf

(English below)


Det har inkommit två nya böcker i mitt hushåll. "Spegelbilden" är ett recensionsexemplar och fortsättningen på "Dunkelstjärnan" som jag tyckte mycket om, så ska bli spännande att läsa nästa del! "Ljuset från stjärnorna" är ett köp från den lokala matbutiken. Tyckte boken såg intressant ut och den handlar om första världskriget. Den utspelar sig i Ryssland där ett syskonpar förlorar sina föräldrar och uppfostras av en äldre släkting. Systern blir en av Rysslands fåtal kvinnliga kirurger och brodern arbetar med Einsteins relativitetsteori när kriget bryter ut och de velar mellan att fly eller stanna. Jag är inget fan av varken första eller andra världskriget men just den här boken verkade spännande, så den slank ner i kundkorgen. Får väl se om den är nåt att ha.

Har ni läst nån av böckerna?


Two new books have been added to my collection. "Spegelbilden" (it doesn't have an english title, as far as I know, but it means something like "the mirror image" or "the reflection") is a review copy and the sequel to "Dunkelstjärnan" (english title: "The Darkenstar") that I liked a lot, so it will be fun to read the next part!
"Ljuset från stjärnorna" (english title: "A Bend in the Stars") is a purchase from the local grocery store. I thought it looked interesting and it's about the first world war. It takes place in Russia where two siblings lose their parents and are brought up by an elderly relative. The sister becomes one of Russia's few female surgeons and the brother is working on Einstein's theory of relativity when the war begins and they are unsure if they should be fleeing or staying. I'm not a fan of world war I or II but this book seemed suspenseful so I just bought it. We'll see if it's good or not.

Have you read any of the books?

söndag 2 maj 2021

The Betrayals.

Serie/Series: Nej/No.
Författare/Author: Bridget Collins.
Genre: Fantasy, historisk roman/historical fiction.
Språk/Language: Engelska/English.
Sidor/Pages: 425.


(English below)


Handling: På den exklusiva internatskolan Montverre tränas unga män för att kunna delta i "grand jeu", en hemlig och mystisk tävling. Léo Martin var tidigare en student där men efter en tragedi förlorade han intresset för allt som hade med "grand jeu" att göra. Efter att ha begått ett misstag på sitt jobb skickas han tillbaka till skolan, men den har förändrats.

Claire Dryden är den första kvinnan på skolan som inte är tjänare. Hon är nämligen Magister Ludi och lär studenterna om "grand jeus", något som är väldigt kontroversiellt. När Léo återkommer till skolan får Claire nästan en hjärtattack. Den siste hon ville träffa är just honom.

Léo har aldrig träffat Claire innan men känner ett konstigt band till henne. Det känns som att han känner henne men hur? Deras band växer men de har byggt upp sina liv på lögner och riskerar att förlora allt om det uppdagas...


Min åsikt om boken: Jag älskade författarens bok "The Binding" och såg mycket fram emot att läsa den här. Omslaget är så himla fint också! Men det var en mycket underlig bok, minst sagt. Jag har lite svårt att sätta ord på exakt varför, men jag ska försöka. Först får man inte riktigt veta vad "grand jeu" är för nåt. Det är nåt sorts spel som innefattar matematik, musik, konst och typ... magi, antar jag? Fast ändå inte. Det är lite oklart. Eleverna skriver egna spel och får dem betygsatta. Ibland uppträder de med sina spel och ibland är de bara teoretiska. Jag hade gärna velat få veta exakt hur de här uppvisningarna/tävlingarna gick till, för jag förstod aldrig det. De skulle på nåt sätt föra människan närmare det gudomliga eller nåt, men det var väldigt abstrakt och otydligt.

Relationen mellan Claire och Léo var något tjatig. Det var samma hatkärlek gång på gång, vilket inte gjorde det hela så spännande. Jag förstod ändå att de har byggt upp murar runt sig, vilket gjorde det svårt att komma nära någon men det blev lite väl upprepande efter ett tag. Jag förstod inte heller inslaget med det politiska partiet. Vad exakt gjorde de? Vad ville de? Vad var "sedlighetslagarna" för nåt? Det var så mycket som inte förklarades ordentligt, så jag förstod aldrig riktigt syftet. Ledaren hade en katolsk bakgrund men var ändå emot kristna? Eller nåt...

Inslaget med "the Rat" förstod jag inte heller syftet med. Varför var hon ens med i boken? Hennes berättelse tillförde inte så jättemycket till handlingen i sin helhet. Boken var med andra ord något förvirrande för min del. Inte för att handlingen i sig är dålig eller konstig, utan för att det var så mycket som inte berättades och jag såg ingen tydlig röd tråd som knöt samman alltihop. Det kändes mer som flera berättelser i en som inte riktigt hade med varandra att göra. Boken är alltså inte dålig, men kunde kanske ha varit lite tydligare. Den flög lite över mitt huvud känns det som. Jag valde nedanstående citat för att visa hur spelen förklaras utan att förklaras, haha. Det här var också sista boken jag läste i april.

I betyg får den 3 av 5💀


Mitt favoritcitat från boken:

"Red. I suppose, in a way, he's engaging with semiology on the most fundamental level. No one can ever know that 'red' is universal, what I mean by it is the same as what you see. We take it on trust - that's what language does - but we can never know... Which is obvious when you're talking about a colour, but in the context of the grand jeu it becomes a metaphor for communication, understanding, pain, love, worship - our attempt to express something, anything, and hope that it's common to all of us. His game is about redness, but there's nothing red on the page. It's all in black and white. That contradiction; language means absence. The grand jeu is about God, but it means God isn't there, because otherwise there'd be no need for it..."
- Sid 291.

💥        💥        💥        💥
Story: On the exclusive boarding school Montverre young men are trained to take part in the "grand jeu", an arcane and mysterious contest. Léo Martin was a student there before but after a tragedy he lost all interest in the "grand jeu". But after making a mistake at work he's sent back to the school, but it has changed.

Claire Dryden is the first woman in the school not being a servant. She's the Magister Ludi and teaches the student about "grand jeus", something that is very controversial. When Léo comes back to the school Claire almost gets an heart attack. He's the last one she wants to meet.

Léo has never met Claire but feels some strange bond to her. It feels like he knows her, but how? Their bond grow but they've built their lives on lies and risks losing everything if it is discovered...


My opinion about the book: I loved the author's previous book "The Binding" and really looked forward to read this book. The cover is so amazing as well! But this book was a bit odd, to say the least. I have some difficulties putting it into word, but I will try. First of all you never get to know what the "grand jeu" is. It's some kind of game that is built off of math, music, art and magic... kind of, I guess? But at the same time it's not magic. It's a bit unclear. The students write their own games that are graded by the teachers. Sometimes they display their games and sometimes they're just theoretical.  I would have liked to know exactly how these displays/contests went about, because I never fully understood it. They were supposed to bring man closer to the divine or something, but it was very abstract and vague.

The relationship between Clarie and Léo was a bit repetitive. It was the same love hate thing again and again, which didn't make it all that exciting. I got that they've built walls around themselves, which makes it harder to get close to someone, but it was just very much the same thing all over after a while. I didn't understand the parts with the political party. What exactly did they do? What did they want? What was the "purity laws" (I don't remember the exact word that was used in the book, but it was something like that) about? So much that weren't explained properly, so I never got the purpose. The leader had a catholic background but was yet against christians? Or something...

The part with "the Rat" was also lost on me. Why was she even in the book? Her story didn't contribute that much to the over all story. The book was very confusing for me. Not because the story itself was bad or weird, but it was just so much that wasn't explained and I didn't see a red thread that connected it all. It felt like several stories that didn't have much to do with each other, instead of one cohesive story. The book is not bad, but could have been a bit more clear. I think it went a bit over my head. I chose the quote below to show how the games were explained without being explained, haha. This was also the last book I read in April.

I give the book 3 of 5💀


My favorite quote from the book:

"Red. I suppose, in a way, he's engaging with semiology on the most fundamental level. No one can ever know that 'red' is universal,what I mean by it is the same as what you see. We take it on trust - that's what language does - but we can never know... Which is obvious when you're talking about a colour, but in the context of the grand jeu it becomes a metaphor for communication, understanding, pain, love, worship - our attempt to express something, anything, and hope that it's common to all of us. His game is about redness, but there's nothing red on the page. It's all in black and white. That contradiction; language means absence. The grand jeu is about God, but it means God isn't there, because otherwise there'd be no need for it..."
- Page 291.

fredag 30 april 2021

Fina bokryggar /Pretty book spines.

(English below)

Jag har sett den här taggen på instagram en hel del så blev sugen på att själv göra den. Jag har tyvärr inte så många böcker med fina bokryggar enligt mig, men två stycken har dock det!
Jag är ju svag för genomtänkta och annorlunda bokomslag, så det är det första som drar mig till en bok. Det är lite intressant hur påverkad man blir av det. Tyvärr känner jag att svenska bokomslag inte är så genomtänkta och dessutom antingen ser ut som en färgexplosion som får en att må fysiskt illa eller så är det svarta och tråkiga. Vet inte varför det är så!?

Hur som, vad gör er intresserade av en specifik bok, är det baksidetexten eller omslaget som får er att fastna?

I've seen this tag on instagram quite a lot so I felt like doing it myself. Unfortunately I don't have that many books with pretty book spines (according to me), but two had that!
I'm weak for well thought through and differens book covers, so that's the first thing that draws me to a book. It's a interesting how that affects you. I feel like swedish book covers are not well thought through and also are alway like a color explosion that makes you feel physicaly ill or really black and boring. Don't why that is!?

Anyway, what makes you interested in a specifik book, is it the text on the back or the cover that make the book stick with you?


onsdag 28 april 2021

Nytt i hyllan/News on the shelf.

(English below)


Ännu en gång tog jag en sväng förbi Scifibokhandeln förra veckan och hittade en bok som jag inte hört talas om innan. Den handlar om Hetty Rhodes som rymde från sitt tidigare liv som slav och sedan hjälpte flera personer att få sin frihet tillbaka genom att använda sitt förstånd och sin magi. Tillsammans med sin make Benjy försöker de hjälpa sitt folk genom att lösa mord och mysterier som de vita myndigheterna inte vill röra vid. När en vän till den blir brutalt mördad försöker paret hantera sorgen genom att hitta svar. Men de verkar bara hitta fler frågor, hemligheter och smärta. För att lösa det måste de möta både fula sanningar men också sanningar om varandra.
Den låter ju väldigt mörk på ett sätt men jag tror den vara både bra och intressant! 

Har ni läst/hört talas om boken?


I took yet another look in the Scifi book store last week and found a book I've never heard of before. It's about Hetty Rhodes who's an escaped slave and has helped many others to find their freedom by using her wits and magic. Together with her husband Benjy she tries to help their people by solving murders and mysteries the white authorities don't want to touch. When a friend is brutally murdered the couple tries to handle the loss by finding answers. But they seem to just find more questions, secrets and pain. To solve it they must face ugly truths but also truths about themselves.
It sounds like a very dark book in a way but I think it might be both good and interesting!

Have you read or heard about this book before?

söndag 25 april 2021

No Country for Old Gnomes.

Serie/Series: Friestående/Standalone.
Författare/Author: Delilah S. Dawson & Kevin Hearne.
Genre: Fantasy, humor.
Språk/Language: Engelska/English.
Sidor/Pages: 389.


(English below)


Handling: Vättarna i världen Pell blir attackerade och dödade av hober utan orsak, trots att Skyr (vättarna och hobernas land) ska styras av en vätte och en hob, för att hålla freden vid liv. Men något verkar ha förändrats. Av ett rent sammanträffande råkar en orvitaur (halvmänniska och halvfår, som en kentaur), en dvärg, två vättar, en hob och en grip ge sig ut på ett äventyr för att stoppa mördandet och det annalkande kriget. De upptäcker snart både oegentligheter och korruption. På vägen träffar de både urgamla gudar, pysslingar, köttätande träd, underjordiska städer och mycket annat.


Min åsikt om boken: Detta är den andra boken i trilogin om världen Pell, även om de är fristående. Det spelar ingen roll vilken ordning man läser dem i men vissa karaktärer från tidigare böcker finns med i senare böcker, så det kan vara bra att veta. Jag fullkomligt älskade den tredje boken "The Princess Beard" och skrattade högt när jag läste den, så hade ganska höga förväntningar på de övriga böckerna. Första boken "Kill the farm boy" var sådär smårolig, man fnissade lite grann men den kunde inte mäta sig med den tredje boken. "No country for old gnomes" var nog den tråkigaste av dem. Det var inte mycket som var sådär jättekul och det kändes som att det var samma sak igen som i övriga böcker. Ännu en grupp blandade personer/varelser som är ute på äventyr och möter faror. Handlingen kändes också mer random, så till den milda grad att det mest blev konstigt än roligt. Inte en höjdare, men bok 2 brukar oftast vara svagast i trilogier/serier. Den var helt ok men kunde ha varit bättre.

I betyg får den 2.5 av 5💀


Mitt favoritcitat från boken:

"I do. I do win at dying. And that is the most goth thing of all. Bye."
- Sid 383.
💥        💥        💥        💥
Story: The gnomes in the world of Pell are being attacked and killed by halflings without reason, even though Skyr (the gnomes' and halflings' land) is supposed to be run by a gnome and a hafling to keep the peace alive. But something seems to have changed. By coincidence an orvitaur (half human, half sheep, like a centaur), a dwarf, two gnomes, a halfling and a gryphon come together to head out on an adventure to stop the killing and the up coming war. They soon discovers irregularities and corruptions. On their way the meet ancient gods, kobolds, meat eating trees, underground cities and much more.


My opinion about the book: This is the second book about the world of Pell, even if they are standalone. It doesn't really matter which order they are read in, but some characters are in later books, so that might be good to know. I loved the third book "The Princess Beard" and laughed out loud when I read it, so I had high expectations on the other books. The first book "Kill the farm boy" was a bit fun, you'd giggle a little but it couldn't match the third book. "No country for old gnomes" was probably the most boring one. There wasn't much that was hilarious and it felt like the same thing again like the other books. Yet another mixed group of people/creatures out on adventure facing dangers. The plot felt so more random that things got more weird than funny. Not that great, but the second book in triologies/series are often the weakest. The book was alright but could have been better.

I give it 3.5 of 5💀


My favorite quote from the book:

"I do. I do win at dying. And that is the most goth thing of all. Bye."
- Page 383.


torsdag 22 april 2021

Last Now Next Tag

(English below)

Jag gör i princip aldrig såna här "book tags" för jag har aldrig ork eller lust. Det blir liksom mer jobb i vardagen och det vill jag inte ha. Men den här gången blev jag taggad i en som kändes precis sådär lagom enkel så t.o.m. jag orkade delta, haha.

LAST var "Ur askan" av Leigh Bardugo. Det var ju som sagt en omläsning på grund av Netflixserien som börjar imorgon. Den skrev jag ju om nyss, så behöver nog inte skriva så mycket mer.

NOW läser jag den andra fristående boken i trilogin/serien om världen Pell. Jag har dock redan läst både första och tredje boken, så tänkte att nu var det nog dags att läsa denna. Eftersom de är fristående kan man läsa dem hur man vill egentligen, men vissa karaktärer dyker upp i fler böcker, vilket ju kan vara en lite spoiler. Det beror på hur bra minne man har, haha. De här böckerna är lite knasiga och underhållande. Tredje boken ("The Princess Beard") är dock bäst! Vet inte om de kommer fler böcker som utspelar sig i denna värld, så vet inte om de ska benämnas som trilogi eller serie.

NEXT är alltid ett mysterium. Jag är en mood reader och klarar inte av TBR-listor och grejer. Jag skulle bli knäpp på det, haha. Måste ha min frihet och kunna välja där och då vad jag ska läsa. Skulle nog förlora läslusten helt annars. Jag är ju ganska anti mot krav, oavsett om de kommer från mig själv eller andra.

Är du en mood reader eller gör du TBR?


I rarely ever do these "book tags" because I never have the energy for it. Just feels like more stuff to do on top of everything else and I don't like that. But I was tagged for this one recently and I felt like it was just right for me, simple enough for me to do, haha.

LAST was "Ruin and Rising" by Leigh Bardugo. It was a reread because of the Netflix series that starts tomorrow. I just recently wrote a review on it so I don't think I need to elaborate further.

NOW I'm reading the second standalone book in this triology/series about the world of Pell. I've already read both the first and the third book, so I thought I better get this one read too. Since they are standalone it doesn't matter what order they are read in, but some characters are in the other books which could be a spoiler. Depends on how good yout memory is, haha. These books are a bit silly but entertaining. The third book ("The Princess Beard") is the best though! I don't know if more books taking place in this world is coming or not, so don't know if it's a triology or a series.

NEXT is alway a mystery. I'm a mood reader and can't  stand TBR lists and stuff. I would go nuts. I need my freedom and being able to chose then and there what to read next. I'd probably read less otherwise. I'm pretty anti demands, no matter if they come from myself or others.

Are you a mood reader or do you like TBRs?

söndag 18 april 2021

Ur Askan /Ruin and Rising.

Serie/Series: Ja, del 3/Yes, part 3.
Författare/Author: Leigh Bardugo.
Genre: Fantasy.
Språk/Language: Svenska/Swedish.
Sidor/Pages: 344.


(English below)Obs! Potentiella spoilers nedan!
Handling: Alina är fast i den Vita Katedralen tillsammans med Apparatchik och dyrkande pilgrimer. Efter den senaste sammanstötningen med Skuggmästaren är Alina svag. Eftersom hon är så långt från solen tar det väldigt lång tid för henne att läka och få energi. Hon får knappt ha kontakt med sina vänner och hennes humör börjar tryta. Hon måste ta sig ut nu och leta upp den tredje främjaren för att avsluta allt en gång för alla.

Skuggmästaren har tagit över huvudstaden och ingen går säker. Han jagar efter Alina och om han måste tänker han förgöra allt och alla som står henne nära. Han skyr inga medel.


Min åsikt om boken: Det här är ju en omläsning inför kommande Netflixserie nästa vecka och det var ju tur att jag lyckades planera in det så bra! Hör inte till vanligheterna! När jag läste de här böckerna första gången tyckte jag att de var riktigt bra, men nu när jag har läst om alla känns det rätt svaga faktiskt. De var säkert bra och kanske originella när de kom, men tiderna förändras. Slaget med Skuggmästaren var oerhört kort och lite antiklimatisk. Hela boken igenom hade de lyckats hålla sig ifrån honom, i princip och sen när de väl möts så är det slut på cirka 2 sidor? Den här slutstriden har stått i fokus i 3 böcker och den utspelade sig på knappt 2 sidor... Det kändes väldigt snålt. Sedan så var det lite störigt med det eviga tjatet mellan Mal och Alina. Ena stunden är de så kära, sen vände de ryggen mot varandra, kära, inte kära osv. Den där eviga "olyckliga kärleken" är så uttjatat och ett billigt trick som vi har sett så många gånger förr.
Men böckerna är helt ok. Om man sätter dem i sin tidsram var de säkert annorlunda men nu har det gått 8 år och tiderna har förändrats. Jag hoppas att Netflixserien kommer vara mycket bättre!

I betyg får den 3.5 av 5💀


Mitt favoritcitat från boken:

"Jag måste fråga... Fick du ut Baghra?"
"Med stort besvär och ytterst lite uppskattning. Du kunde ha förvarnat mig."
"Visst är hon förtjusande?"
"Som en farsot".

- Sid 113.

💥        💥        💥        💥

Warning! Potential spoilers below!
Story: Alina is stuck in the White Cathedral with Apparatchik and the worshipping zealots. After the latest clash with the Darkling, Alina is weak. Since she's so far away from the sun it takes her a very long time to heal and get energy. She barely has any contact with her friends and her mood is lacking. She must get out and search for the third amplifier to end it all once and for all.

The Darkling has taken over the capital and no one is safe. He's after Alina and if he must he will destroy everything and everyone who is close to her without any scruples.


My opinion about the book: This is a reread for the upcoming Netflix series beginning next week and I managed to plan this pretty well, which is pretty uncommon! When I read the books the first time I thought they were great, but now that I've reread them they feel pretty weak. They were probably good and original when they came but time changes. The battle with the Darkling was so short and a bit anticlimatic. They managed to keep themselves away from him, pretty much and when they finally meet it takes up barely 2 pages? This final battle has been the main focus in 3 books and it takes up barely 2 pages... It felt like something was missing. Also the constant repetition between Alina and Mal was a bit annyoing. They're so in love, then turn their back to one another and then in love, not in love and so on. The old "miserably in love" is so overused and a cheap trick we'vre seen so many times before.
But the books are alright. If you put them in their time frame they might have been different, but it's been 8 years and time changes. I hope the Netflix series will be so much better!

I give it 3.5 of 5💀


My favorite quote from the book (my own translation):

"I have to ask... Did you get Bahgra out?"
"With much hassle and very little appreciation. You could have warned me."
"Isn't she lovely?"
"Like the plague".

- Page 113.

fredag 16 april 2021

Alla lästa böcker i mars/All the books I read in March.

(English below)


I mars blev det totalt 6 böcker, 1 serietidning och 1 manga lästa. Det var en salig blandning böcker, allt från klassiker till scifi/fantasy. Den bästa i högen var definitivt "The Hate U Give". Den kan jag verkligen rekommendera! En relativt ok månad ändå.

Har ni läst några av böckerna nedan?

Ps. Jag såg nu att jag tog fel bok av "A man & his cat" 🙈 Det skulle ju vara nr 2, haha.... *suck*

In March I read a total of 6 books, 1 comic book and 1 manga. It was a pretty mixed pile of books, from classics to scifi/fantasy and everything in between. The best one was, without a doubt, "The Hate U Give". I really recommend it! A relatively good month after all.

Have you read any of the books above?

Ps. I now saw that I took the wrong book of "A man & his cat" 🙈 It was supposed to be no 2, haha... *sigh*

tisdag 13 april 2021

Pet.

Serie/Series: Nej/No.
Författare/Author: Akwaeke Emezi.
Genre: Fantasy.
Språk/Language: Engelska/English.
Sidor/Pages: 203.


(English below)


Handling: Jam är en ung tjej som bor i staden Lucille tillsammans med sin mamma Bitter och pappa Aloe. Hennes bästa vän är en kille vid namn Redemption. Lucille är en sorts utopi, för det skedde en revolution där som gjorde att alla monster försvann. Staden styrs av änglar och inget vet riktigt vad ett monster eller ondska är längre.
Jam råkar dock på ett sorts monster, fast ett icke monster, i sin mammas studio och den säger att den är på jakt efter ett monster. Det värsta är att monstret ska finnas i Redemptions hus. Men monster existerar väl inte i Lucille längre, så hur är det ens möjligt?


Min åsikt om boken: Det här är en mycket underlig liten bok. Det jag gillar med den är att den är originell men också innehåller både transpersoner och icke binära personer. Staden Lucille verkar också intressant, med tanke på att det inte längre finns någon ondska eller monster där alls. Det jag saknar är mer info. Vem räknas som monster? Hur och när skedde revolutionen? Vilka är änglarna? Varför valde man just att kalla dem så? Hur har de ens lyckats utrota ondska och monster? Jag ska inte avslöja detaljer, men när de väl hittar monstret är det lite... oklart vad hen verkligen har gjort. Blåmärken nämns, men det är i princip allt. Blåmärken kan man få av väldigt mycket. Så, å ena sidan är berättelsen väldigt originell och intressant men å andra sidan saknas jättemycket detaljer, vilket gör det svårt för mig att få ett ordentligt grepp. Kände inte heller att jag fick någon bra kontakt eller koppling till någon av karaktärerna. Jag gillade dock Pet och Jam väldigt mycket. Det här är alltså en intressant liten bok men som jag önskade hade varit lite längre, med fler detaljer. Helt ok med andra ord.

I betyg får den 3.5 av 5💀


Mitt favoritcitat från boken:

"Her mother, who refused to believe in keeping animals indoors and never let her get so much as a goldfish, had gone and painted a thing with goat legs and ram horns, a thing than could have fallen out of some apocalyptic last pages of an old holy book, a furry goldfeathered thing that was squatting in the studio like no man's business. The same Bitter who wouldn't let Jam get a pet had gone and called up a monster."
- Sid 35-36.
💥        💥        💥       💥
Story: Jam is a young girl who lives in the city of Lucille with her mother Bitter and her father Aloe. Her best friend is a guy named Redemption. Lucille is a kind of utopia, where a revolution happened and all the monsters disappeared. The city is run by angels and no one really knows what a monster or evil is any more.
Jam accidently meets a kind of monster, but a none monster, in her mother's studio and it says it's hunting a monster. The worst part is that the monster is supposed to be in Redemption's house. But monsters doesn't exist in Lucille any more, so how is that even possible?


My opinion about the book: This is a very odd little book. What I like with it is that it's original but also that it contains trans pople and non binary people. The city of Lucille also seems interesting, considering there are no monsters or evil there any more. What the book is lacking for me, however, is information. Who is consider to be a monster? Who are the angels? Why are they called that? How and when did they eradicate monsters and evil? I can't give more details but when they do find the monster it's a bit... unclear what he/she really had done. Bruises were mentioned, but that was about it. You can get bruises from a lot of things. So, on one hand the story is very original and interesting but on the other hand there are a lot of information missing, which makes it hard for me to get a good grasp of it all. I didn't feel like I got a good connection to any of the characters. I did like Pet and Jam a lot on the other hand. This is an interesting book that I wished were longer with more details. An alright book with other words.

I give it 3.5 of 5💀


My favorite quote from the book:

"Her mother, who refused to believe in keeping animals indoors and never let her get so much as a goldfish, had gone and painted a thing with goat legs and ram horns, a thing than could have fallen out of some apocalyptic last pages of an old holy book, a furry goldfeathered thing that was squatting in the studio like no man's business. The same Bitter who wouldn't let Jam get a pet had gone and called up a monster."
- Page 35-36.

Nytt i hyllan/News on the shelf

(English below) Jag såg en deal på instagram där man kunde få Frida Hallbergs bok "Vald av Vargar" med en valfri mugg från Annika...