tisdag 30 november 2021

The Maleficent Seven

Serie/Series: Nej/No (dock lite osäkert/a bit unsure though).
Författare/Author: Cameron Johnston.
Genre: Fantasy.
Språk/Language: Engelska/English.
Sidor/Pages: 416.

(English below)


Handling: För 40 år sedan lämnade Black Herran sin blodtörstiga armé på randen till den sista segern. Hon lämnade allt bakom sig och försvann. Nu härjar en ny religion i riket Essoran, städer och byar krossas av dess kraft, oförberedda och oförmögna till att slåss. Undergången verkar vara nära.
Men Black Herran har gett sig fan på att inte gå samma öde till mötes och därför måste hon ena sina gamla kaptener igen: en vampyr, en nekromancer, en orchövding, en krigsgud, en galen alkemist och en piratdrottning. Kan hon ena dem trots deras rivalitet? Kan de glömma hennes svek? Är dessa sju skurkar nog för att besegra en hel armé av fanatiker inställda på total erövring?


Min åsikt om boken: Oj oj, det här kan vara årets bok för min del! Den hade verkligen allt: humor, spänning, intressanta karaktärer, twister och oförutsedda inslag. Vid första anblicken är den som vilken fantasybok som helst: den klassiska kampen mellan det goda och det onda, ljus VS mörker. Men snart inser man att nåt inte riktigt är som det brukar. Det är nämligen det onda som är goda och tvärtom. Skurkarna är de som nu är hjältar och står upp mot förtryck och onödigt lidande. Det tyckte jag var ett roligt och uppfriskande perspektiv att få ta det av. Karaktärerna är verkligen klassiska skurkar, men har ändå goda sidor. Här hade jag väl kunnat breda ut mig angående samhällets förvrängda syn på skurkar och "bad guys" (att de är genomonda och dåliga utan några som helst positiva sidor. Men även Hitler var älskad, trots allt hemskt han gjorde). Det där svartvita synsättet som gör folk naiva och chockade när de upptäcker att någon de känner har gjort nåt dåligt. Världen och det mänskliga psyket funkar inte så. Men jag ska inte djupdyka ner i det, för det är en helt annan diskussion egentligen. 

Hur som, karaktärerna porträtteras på ett bra och skickligt sätt. Man vet direkt ur vems perspektiv man läser utifrån hur just den karaktären tänker, talar och för sig. Jag älskar att få ta del av skurkarnas innerst och alla deras konster i de mörka konsterna. Det är så annorlunda och uppfriskande jämfört med klassiska fantasyböcker om just det goda och det onda. Humorn är klockren. Gillar man inte galghumor och svordomar så lär man nog inte tycka om den här boken, men jag lever för sånt, haha. Den innehåller även hel del blod och anatomiska delar, så är man känslig för sånt ska man nog undvika att läsa den. För mig var det här en underbar läsning och en sjujäklans resa! Jag blev dessutom golvad av slutet, det var inte alls förväntat men jag hoppas verkligen att det kommer en fortsättning, för jag vill veta mer! Jag har googlat och försökt hitta tecken på en fortsättning, men inte hittat nåt så vi får väl se. 

Vill man läsa om ett gäng skurkar med skruvad humor och mörk magi ska man definitivt plocka upp den här boken. Den är så läsvärd!

I betyg får den 4.5 av 5💀


Mitt favoritcitat från boken:

Lorimer sighed. "I think we misunderstand the orc, Maeven". He bowed to the orcish chieftan. "I.."
"Do you wish your head removed?" Amogg asked, lifting her axe. "I will be pleased to take it, unnatural creature".
He swiftly straightened. "Ah, I see. A bow is a sign or respect in many human cultures. As a leader of my people of Fade's Reach I greet you as a leader of the Hadakk".
She grunted and lowered her weapon. "Stupid to offer head to an axe. Humans are strange, but I understand".

- Sid 119

 

The little girl stepped forwars and handed Lorimer a bucket and a filthy old rag.
"What is this for, child?" he demanded.
The girl steepled her fingers in prayer and grinned. "For toileting. The god of courage says you are full of shit".

- Sid 406.
💥        💥        💥        💥
Story: 40 years ago Black Herran left her bloodthirsty army on the brink of the final victory. She left everything behing and disappeared. Now a new religion is spreading through Essoran, cities and villages are crushed by its force, unprepared and unable to fight. The end seems near.
But Black Herran refuses to meet that end and therefore must gather her old captains again: a vampyre, a necromancer, an orc cheiftain, a war-god, a mad alchemist and a pirate queen. Can she unite them despite their rivalries? Can they forget her betrayal? Are these seven legendary villains even enough to defeat an army of fantatics hell-bent on conquest?


My opinion about the book: Wow, this might be the book of the year for me! It had it all: humor, suspense, interesting characters, twists and unforseen events. At first glance it seems to be like every other fantasy book: the classic battle between good and evil, light and darkness. But soon you realise that its not quite what you first thought. It's namely the bad guys who's the good ones and vice versa. The villains are now heros and fights against oppression and unnecessary suffering. I thought that was a fun and refreshing perspective to take part of. The characters are really classic villains but still have good sides. I could probably talk in depth about our society's deranged view on villains and "bad guys" (that they are evil all the way through and bad without any positive sides. But even Hitler was loved, despite the horrible things he did). That black and white view is what makes people naive and chocked when they discover that someone they know has doen something bad. The world and the human psyche doesn't work like that. But I wont go in depth into that, because that's a discussion for another time.

Anyway, the characters are portrayed in a good and skillful way. You know right away who's perspective you're reading from based on how that character thinks, talks and acts. I loved partaking in the villains inner most being and all their dark arts. It's so different and refreshing compared to classical fantasy books about the good and the bad. The humor is awesome. If you don't like dark humor and cusswords then you might not like this book, but I live for that, haha. It also contains a lot of blood and anatomical parts, so if you're sensitive of that you might want to avoid reading it. For me it was a lovely read and a hell of a journey! I was also floored by the end, it was not what I expected men I really hope there will be a continuation, because I want more! I have googled it and tried to find signs of a sequel but haven't found anything so we'll see.

If you want to read about a bunch of villains with wacky humor and dark magic you should definitely pick up this book. It's worth a read!

I give it 4.5 of 5💀


My favorite quote from the book:

Lorimer sighed. "I think we misunderstand the orc, Maeven". He bowed to the orcish chieftan. "I.."
"Do you wish your head removed?" Amogg asked, lifting her axe. "I will be pleased to take it, unnatural creature".
He swiftly straightened. "Ah, I see. A bow is a sign or respect in many human cultures. As a leader of my people of Fade's Reach I greet you as a leader of the Hadakk".
She grunted and lowered her weapon. "Stupid to offer head to an axe. Humans are strange, but I understand".

- Page 119

The little girl stepped forwars and handed Lorimer a bucket and a filthy old rag.
"What is this for, child?" he demanded.
The girl steepled her fingers in prayer and grinned. "For toileting. The god of courage says you are full of shit".

- Page 406.

onsdag 24 november 2021

6 noveller från Seraf Förlag.

Nu har jag äntligen fått tummen ur och läst de 6 noveller som jag köpte från Seraf Förlag i augusti/september. Som ni vet är jag ju lite skeptisk till noveller på grund av att de är så korta. Jag tycker det är svårt att hinna skapa ett band till karaktärerna på så få sidor, men å andra sidan stöter man aldrig på långdragna och tråkiga detaljer, för det finns liksom ingen plats för det i noveller. På så sätt är de ju bra!

Lite kort om novellerna:
Midvinterköld av Alicia Ekström handlar om Elsa vars by blir terroriserat av Gammelfolket. De styrs av kung Vinter och varje julaftonsnatt kommer de för att hämta guld på spiselkransarna. De som inte kan betala för sig får istället sätta livet till. Elsa har själv upplevt hur onda de är, då de tog hennes föräldrar en natt och lämnade Elsa och hennes bror föräldralösa.
En julaftonsnatt bestämmer sig Elsa för att slå tillbaka. Hon ska döda kung Vinter om det så är det sista hon gör. Med sin fars gevär stadig i händerna väntar hon på hustaket tills hon ser skuggorna som tar sig nedför himlen och närmare skorstenen. Hon är redo. Nu ska vintern äntligen ta slut.

En andra chans av Emilie Beijer handlar om Miriam som är med om en bilolycka. Det sista hon minns är kraschen och vad hon önskade precis innan sin död. När hon sedan vaknar upp i en kropp som inte är hennes och i en värld annorlunda från den hon lämnat, inser hon att hon fått en andra chans.
Men tillvaron är långt ifrån idyllisk. Det är en värld där kungliga och de med makt lever i välstånd högt ovan marken, medan de på de lägre nivåerna kämpar om överlevnad. Kan hon skapa sig ett nytt liv och en ny framtid? Inte enbart för sig själv utan för dem alla?

Helaren (Transcendent del 2) av Madelene Lundvall handlar om Erica som försöker gå vidare i livet efter den tragiska bilolycka som tog sambons liv. Men hon kan inte glömma synen hon hade efter kraschen. Ett landskap av eld och aska och ljudet av sambons förtvivlade skrik. Veckor senare är det nu något som bevakar henne och sonen, hon känner sig förföljd och iakttagen. Var synen en dröm eller verklighet?

Där solen möter månen av Caroline Hurtig handlar om Nandina av dagen som är en solkrigare. Varje skymning och gryning förväntas hon slåss mot nattens krigare så att ljuset varar längre än mörkret under dygnets timmar. Men Nandina har en hemlighet, hon avskyr inte natten som sina fränder. Som barn beundrade hon den och älskade en pojke av natten. En pojke med månljus i sina ögon och stjärnglans i sitt leende. Trots att han svek henne kan hon inte glömma honom. Men kommer de nånsin att mötas igen?

Levande död av Gabriella P. Kjeilen handlar om ett Sverige i krig och experiment som utförs i ett försök att skapa starkare soldater som kan beskydda landet. Men vad händer när människorna skapar en ras starkare än sig själva?

Utsidan av Jennifer Johansson handlar om den virtuella världen Mediora, där Johan kan vara sig själv. Där han inte är Moa längre. Istället är han den person på utsidan som han vet att han är på insidan. En dag springer han in i en kvinna, den vackraste han någonsin sett. Hon påstår att de redan känner varandra och att Johan har varit saknad i flera år.


Jag måste säga att varje novell höll en väldigt hög standard och var så kul att läsa, just för att de var så annorlunda och originella. De var alla riktigt bra, men sen finns det ju alltid några som faller en mer i smaken av någon anledning. För mig var det Midvinterköld, Helaren och Där solen möter månen. Den första var så annorlunda, vilket jag tyckte var riktigt roligt. Man tänker ju inte på onda varelser som tar folks liv mitt under julen. Den andra var intressant just för att det handlade om änglar, demoner, helvetet, himlen och nefilim. Jag har alltid dragits till det. Den tredje var bra för språket var så tilldragande och vackert. När jag läste den tänkte jag "Men varför har ingen kommit på det här förut?". Idén var så fantastisk och originell! Jag önskar dock att allihopa hade blivit till ordentliga böcker, för världarna och historierna var riktigt spännande. Det känns som att det finns mycket mer att berätta.

Hur som, en bra upplevelse av 6 st fantasifulla och originella noveller. Kan verkligen rekommendera dem, de är så läsvärda!

Vad tycker ni om noveller? Har ni några favoriter?fredag 19 november 2021

Hollow

Serie/Series: Nej/No.
Författare/Author: Brian Catling.
Genre: Fantasy.
Språk/Language: Engelska/English.
Sidor/Pages: 254.


(English below)


Handling: Efter att kyrkans heliga Orakel plötsligt dött sprids galenskap i världen. Onda krafter lamslår landsbygden och gränsen mellan liv och död suddas ut. Samtidigt sker mystiska saker: en ung munk får visioner och förlorar sin röst, en underjordisk revolution börjar i en liten by och Barry Follett, en legosoldat, leder sitt gäng av marodörer över svår terräng full av jättar och farliga sirener för att leverera det enda som kan skapa ordning i världen.


Min åsikt om boken: Jag visste redan när jag köpte boken att den skulle vara udda men jag visste inte om det var på ett bra eller dåligt sätt. På grund av det högtravande språket har det tagit lite tid för mig att läsa ut den men rent spontant så kan jag ju säga att baksidetexten inte stämmer väl överens med handlingen. Det var inte mycket galenskap, jättar eller sirener med i boken. Gränsen mellan liv och död märktes knappt och den där "revolutionen" var knappt värdig namnet. Jag gillade atmosfären i boken på grund av att det var skitigt, mörkt och för att man fick möta konstiga varelser men jag förstår inte poängen med boken. Vad var syftet med den? Ingen aning! Jag förstod inte heller poängen med karaktären Meg. Varför var hon ens med? Hon tillförde knappt nånting. Jag fattade inte heller munkarnas syfte (utöver det här med oraklet) eller "the Gland" som låg bakom klostret. Marodörerna pratade på ett speciellt sätt som ingen annan gjorde, vilket också kändes... omotiverat. Slutet och crescendot var i princip obefintligt. Boken var inte jättedålig men den var definitivt inte bra heller, så ganska medelmåttig. Det känns som att boken är full av tomma ord utan betydelse. Den förmedlar liksom ingenting. En jätteknepig bok med andra ord.

I betyg får den 2 av 5💀


My favorite quote from the book:

"As the old monk spoke, the view unzipped into growing focus and accumulating detail, revealing a great battle, where thousands of bodies clashed in ferocious turmoil. Grim reaper armies struggled against citizens of the undead, or those who did not know which they were. The volume increased as the scene became clearer. Dominic watched the grinning skeletons hack apart men, women and children. They fell, rolled over, and were frozen stiff for a moment, before struggling to their knees, dragging their separated parts together, and rising to fight again."
- Sid 13-14.
💥        💥       💥       💥
Story: After the sudden death of the High Church's sacred Oracle, the world spirals deeper into bedlam. Evil forces envelop the countryside, the line between life and the afterlife begins to blur, and a series of strange mysteries unfolds: a young monk has ecstatic visions and loses his ability to speak; an underground revolution is sparked in a small village, with a woman called Dull Gret at the helm; and Barry Follett, a mercenary, leads his gang of marauders across treacherous terrain filled with giants and dangerous sirens to deliver the one thing that can restore order to the divine landscape.


My opinion about the book: I knew when I bought the book that it was going to be good, I just didn't know if it was going to be weird in a good or a bad way. Because of the stilted way it's written on it took me a while to read and I can say that the text on the back (the summary) is not accurate with the plot. There weren't that much crazy stuff, giants and sirens. The line between life and death was barely noticeable and that "revolution" was not worthy the be called that. I liked the atmosphere in the book because it's gritty, filthy and you got to meet weird creatures but I just don't get the point with the book. What was the purpose with it? I have no idea! I don't understand the point with the character Meg. Why was she even there? She hardly did anything. I don't get the monks' purpose either (besdes the stuff with the oracle) or "the Gland" behind the monastery. The marauders' spoke in a very particular way that no one else did, which really felt... unmotivated. The ending and the crescendo was pretty much non-existent. The book was not really bad but was definitely not great either, just average. It feels like the book is full of empty words without meaning. It just doesn't convey anything. A really weird book in other words.

I give it 2 of 5💀


My favorite quote from the book:

"As the old monk spoke, the view unzipped into growing focus and accumulating detail, revealing a great battle, where thousands of bodies clashed in ferocious turmoil. Grim reaper armies struggled against citizens of the undead, or those who did not know which they were. The volume increased as the scene became clearer. Dominic watched the grinning skeletons hack apart men, women and children. They fell, rolled over, and were frozen stiff for a moment, before struggling to their knees, dragging their separated parts together, and rising to fight again."
- Page 13-14.

måndag 15 november 2021

Alla lästa böcker i oktober/All the books I read in October

(English below)

Dags för ännu en summering av föregående läsmånad. Det känns som att tiden går alldeles för snabbt. Jag gjorde ju nyss en summering... Men jaja.
I oktober läste jag 6 böcker, vilket jag ju brukar landa på. Så det verkar som att lästakten är återställd igen! Vi får väl se om november når upp till det, vilket jag inte tror. Jag spelar den nya expansionen på Animal Crossing och kan spendera timmar på det. Men det är kul så det är värt det.
Det var en bra hög med böcker jag valde ut dock, för det var bara en (Beasts Made of Night) som jag inte gillade speciellt mycket. Övriga var riktigt bra. Rött Uppror var definitivt den bästa!

Hur går det för er med läsningen?

 


It's time for yet another summary of last month's reading. It feels like time flies by really fast. I just recently did a summary... Oh well.
In October I read 6 books, which is pretty standard for me. It seems like my reading picked up after the small slump I had. We'll see if November lives up to that number, but I don't think so. I'm playing the new expansion on Animal Crossing and can spend hours on it. But it's fun so it's worth it.
It was a good pile of books I had picked out though, because I only disliked one of them (Beasts Made of Night). The rest were great. Rött Uppror/Red Rising was definitely the best!

How's your reading going?

onsdag 10 november 2021

Witches Steeped in Gold

Serie/Series: Ja, del 1/Yes, part 1.
Författare/Author: Ciannon Smart.
Genre: YA fantasy.
Språk/Language: Engelska/English.
Sidor: 532.


(English below)


Handling: Iraya Adair har spenderat sitt liv i en cell. Hon är arvinge till en störtad dynasti med magiska förmågor och hon lever i exil. Men varje dag för henne närmare mot frihet och hämnd.

Jazmyne Cariot växte upp klädd i guld med stulen magi i sina fingrar. Hon är dotter till den självutnämnda doyennen och hennes existens är ett hot mot hennes mammas styre. Men Jazmyne har inga planer på att dö.

Två svurna fiender allierar sig med varandra för att störta kvinnan som hotar båda deras världar. Men hämnd är en blodig sport och inget är säkert, förutom hur lång både Iraya och Jazmyne kan tänka sig att gå för att nå sitt mål.


Min åsikt om boken: Jag ville så gärna tycka om den här boken men det blev tyvärr inte så. Allt med den är problematiskt, men jag ska ändå försöka förklara vad och varför. För det första är Iraya och Jazmyne i princip samma person. Det känns så i alla fall när man läser boken. Kapitlen varvar mellan dem och det märks ingen skillnad på dem. Har man inte stenkoll vem kapitlet handlar om, så vet man inte ens vem man läser om/som. De saknar djup och känns så himla platta. För det andra tycker jag att språket i sig var konstigt. Det är som att man har suttit med en synonymbok och försökt hitta så många konstiga ord som möjligt för att undvika upprepningar, men istället blev allt väldigt pretentiöst. För det tredje känns både världen i sig och bakgrundshistorien väldigt otydlig. Jag vet inte alls varför Irayas och Jazmynes "ordrar" är så emot varandra. Jag förstår inte heller varför de måste ha guld på sig för att kunna använda magi medan de ibland inte alls verkar behöva det? Väldigt förvirrande. För det fjärde var flera karaktärer helt ologiska i sina handlingar utan förklaring. Handlingen i sig var också extremt seg och jag förstår inte varför boken är så lång? För det femte så allierar sig inte Iraya och Jazmyne direkt heller. De har knappt några dialoger alls med varandra.
Det är väl lite av det jag kommer på just nu som gjorde att boken verkligen inte var i min smak. Jag googlade lite förut för att se vad andra tyckte och jag är inte ensam om de här åsikterna. Jag förstår inte heller varför den anses vara "jamaikansk fantasy" när det enda som står ut är att karaktärerna säger "mon". Annars är det som vilken fantasybok som helst men utspelar sig på en ö. Sticker inte direkt ut nånstans och är rätt klyschig. Dock är det kanske grejen med förfäderna som anses jamaikanskt men det var inte jättetydligt direkt. Jag kan säga att jag höll på att tappa läslusten efter halva boken...

Tyvärr blir det ett ganska lågt betyg, den får inte mer än 1.5 av 5💀


Mitt favoritcitat från boken: 

"Not the hero my order wished for, but not the villain I thought I needed to become in order to win either. Forged by my past and fortified by my mistakes, I'm something of my own making.
And this empire will tremble with the knowledge that Iraya Adair comes, at last."

- Sid 533.
💥        💥        💥        💥
Story: Iraya Adair has spent her life in a cell. Heir of an overthrown and magically-gifted dynasty, she was exiled from her home on the island nation of Aiyca when she was just a child. But every day brings her closer to freedom - and vengeance. 

Jazmyne Cariot grew up dressed in gold, with stolen magic at her fingertips. Daughter of the self-crowned doyenne, her existence is a threat to her mother's rule. But Jazmyne has no intention of dying to strengthen her mother's power. 

Sworn enemies, the two enter a deadly alliance to take down the woman who threatens both their worlds. But revenge is a bloody pursuit, and nothing is certain - except the lengths Iraya and Jazmyne will go to win this game.


My opinion about the book: I really wanted to like this book but in the end I just couldn't. Everything with it is problematic, but I'll try to explain what and why. First of all Iraya and Jazmyne is pretty much the same person. Atleast that's what it feels like reading the book. The chapters alternates between them and there's no difference between them. If you don't keep a very close eye to who the chapter is about you have no idea who you're reading about/as. They have no depth and felt so flat. Second of all I think the writing was weird. It was like the author had a book of synonoms and tried to find the weirdest words as possible to avoid repitition but instead it just made everything pretentious. Third of all the world and the background story felt very unclear. I don't know why Iraya's and Jazmyne's "orders" were so against each other. I don't understand why they must have gold on them to use magic either, while others could use magic without it? Very confusing. Fourth of all there were several characters that were so illogical with their actions for no reason. The plot itself was so slow and I don't understand why the book is so long? Fifth of all, Iraya and Jazmyne doesn't really become allies. They barely have any dialogues with each other.
That's what I can come up with right know that made the book not my cup of tea. I googled it before to see what others thought about it and I'm not the only one with these opinions. I don't get why it's called a "jamaican fantasy" when the only thing that stands out is that the characters say "mon". Otherwise it's like every other fantasy book but takes place on an island. Doesn't stand out at all and is pretty cliché. Maybe it's the things with the ancestors that can be regarded as jamaican but it's not obvious. I almost ended up in a sleading slump after half the book...

I give the book 1.5 of 5💀

 
My favorite quote from the book:

"Not the hero my order wished for, but not the villain I thought I needed to become in order to win either. Forged by my past and fortified by my mistakes, I'm something of my own making.
And this empire will tremble with the knowledge that Iraya Adair comes, at last."

- Page 533.

söndag 7 november 2021

DNF - Did not finish

(English below)


Det är väldigt sällan jag inte läser klart böcker. När jag läser faktaböcker t.ex. brukar jag varva med en skönlitterär bok, just för att det inte ska bli för mycket i huvudet för en med all fakta. Det brukar funka bra. Men den här gången funkade det inte alls.
Jag började läsa nedanstående bok på semestern i juli och har fortfarande inte läst klart den efter 4 månader. Jag får nog helt enkelt inse att jag aldrig kommer göra det heller. Dick Harrison är dock min favorithistoriker så det känns lite synd. Men just den här boken var för packad med fakta. Det var för mycket namn, årtal och grejer. Jag höll inte reda på nånting, så det gick inte. Å andra sidan borde jag väl ha insett det redan från början med tanke på antalet sidor (den är ju ganska tjock), men så insiktsfull är inte jag! Boken handlar om de kristnas korståg i Jerusalem men också här i Norden och Europa. Det i sig kan vara fascinerande, att få reda på hur man tänkte och kände, men som sagt... för mycket fakta för min hjärna.

Hur gör ni med böcker som inte riktigt faller er i smaken? Läser ni alltid ut dem eller ger ni upp innan dess?


It's not often that I don't finish reading a book. When I read non fiction I usually switch between it and a fiction book, so my brain doesn't overload on all the fact. It usually work very well but not this time.
I started reading the book above on my vaction i july and still haven't finished it after 4 months. I guess I just have to realise that I won't either. Dick Harrison is my favorite historian so it feels a bit sad. But this book was just too packed with facts. Too many names, years and stuff. I just couldn't keep track of anything so I couldn't finish it. On the other hand I probably should have realised that from the beginning considering the amount of pages (it's pretty thick), but I'm not that insightful!
The book is about the christian crusades in Jerusalem but also here in the Nordic countries and Europe. It can be fascinating, to get to know what they thought and felt, but as I said... Just too much facts for my brain.

What do you do with books that's not your cup of tea? Do you always finish them or do you give up before then?

onsdag 3 november 2021

Nytt i hyllan/News on the shelf

(English below)


När jag hade läst klart "Rött Uppror" gick jag direkt till Akademibokhandeln och köpte hem resterande böcker i trilogin. Dessutom köpte jag även första boken på nästa trilogi i samma universum. Så bra tyckte jag att "Rött Uppror" var. Eftersom Akademibokhandeln hade ett erbjudande på 4 för 3 så köpte jag även en bok av Philippa Gregory. Jag har läst flera av hennes böcker tidigare och har tyckt mycket om dem (om jag nu inte blandar ihop henne med nån annan vill säga), så chansade på ännu en bok.

Lite kort om böckerna:

Tidvatten handlar om England under 1600-talet. Det är inbördeskrig mellan kung Karl I och det rebelliska parlamentet. Konflikten sträcker sig till de mest avlägsna delarna av landet, ända till tidvattenområdena i söder.
Alinor kommer från en lång rad av läkekvinnor. I ett sista försök att bryta sig loss från sin våldsamme make står hon en natt under fullmånen på en kyrkogård och väntar på en vålnad som ska uttala orden som befriar henne. Men istället möter hon James, en ung man på rymmen och visar honom vägen genom tidvattenområdets förrädiska landskap. Bortom allt förnuft faller de handlöst för varandra.
I en tid av oro och vidskepelse skapar Alinors kunskaper om läkekonst och örter misstanke hos befolkningen i den lilla byn och hennes skönhet och ambition väcker avund. Snart tar rädslan och avundsjukan över och byborna bestämmer sig för att ta saken i egna händer.

De andra böckerna om Darrow och hans kamp för frihet tänker jag faktiskt inte skriva nåt om, för det är lite spoilervarning på dem. Jag vill egentligen inte ens själv läsa vad som står på baksidan och har man inte läst "Rött Uppror" tidigare men kanske vill göra det, så vill jag definitivt inte spoila nåt.

Har ni läst nån av böckerna nedan?


When I finished reading "Red Rising" I went straight to Akademibokhandeln and bought the other two books in that triology. I also bought the first book in the next triology taking place in the same universe. That's how good I thought "Red Rising" was. Since Akademibokhandeln had an offer of 4 books for 3 I also bought a book by Philippa Gregory. I've read many of her previous books and liked  them (unless I've confused her with someone else) so I took a chance on yet another of her books.

A little about the books:

Tidelands is about England during the 1600's. There's civil war between king Charles I and the rebellious Parliment. The conflict reaches even the most remote parts of the country, all the way to the tidelands of the south.
Alinor comes from a long line of wise women. In a last try to break free of her abusive husband she stands under the fullmoon in a graveyard and waits for a ghost to declare her free. But instead she meets James, a young man on the run and shows him the way through the tidelands' treacherous landscape. Beyond all reason they fall for each other. In a time of unrest and superstition Alinor's knowledge of healing and herbs makes the village people suspicious and her beauty and ambition arouses envy. Soon the fear and jealousy takes over and the villagers decides to take matters into their own hands.

I wont write anything more about the other books of Darrow and his fight for freedom, because it's a bit of a spoiler alert on them. I really don't want to read the text on the back myself and if you haven't read "Red Rising" yet but want to, then I could spoil something and I don't want to!

Have you read any of the books above?

fredag 29 oktober 2021

Rött Uppror/Red Rising

Serie/Series: Ja, del 1/Yes, part 1.
Författare/Author: Pierce Brown.
Genre: Science fiction.
Språk/Language: Engelska/English.
Sidor/Pages: 388.


(English below)


Handling: Darrow är en ung gruvarbetare i en underjordisk koloni på Mars. Hans uppgift är att borra efter helium-3 som är avgörande för att göra planetens yta beboelig. Darrow, en av de Röda, vet att de är mänsklighetens sista hopp.
Tills han en dag upptäcker att de lever i en lögn...


Min åsikt om boken: Det här är en av de få scifiböcker jag har läst, då jag generellt är skeptisk till dem. Jag älskar scififilmer men av någon anledning känns det inte lika bra i bokform. Men jag blev glatt överraskad! Redan får början var handlingen spännande och intressant. Allt känns välbalanserat, uttänkt och naturligt. Jag ifrågasätter knappt något som händer, just för att det känns så naturligt. Det känns verkligen som att man är där på plats när allt händer. Sidorna bara flög förbi och plötsligt var boken slut... Jag kan inte nämna så mycket ur boken utan att spoila så jag får vara lite vag och kort, men jag gillade hur allt var uppbyggt med klasser och liknande. Det känns troligt och bakgrunden till det hela kändes intressant, även om man inte fick reda på precis allt.

Det enda jag störde mig på lite i början av handlingen var att nästan alla kvinnor beskrevs som vackra medan männen var mer neutrala. Jag tycker det är väldigt klyschigt och irriterande, har vi inte kommit längre? Kvinnor är bara till för att se bra ut i princip, tänkte jag. Det försvann dock senare, vilket jag är glad för. Jag har dock hört att andra har varit kritiska mot en viss karaktärs utveckling (eller vad jag ska kalla det utan att spoila) och att det är det enda som driver Darrow. På ett sätt kan jag hålla med. Att karaktären bara var med för det men samtidigt kan jag förstå tankegången hos författaren. Det finns väl få saker som kan driva en att göra saker som anhöriga och deras öden/handlingar.

Utöver det kändes handlingen som en mix mellan Game of Thrones, The Hunger Games och science fiction. Dock är boken tillräckligt originell för att inte kännas som en kopia av något annat. Jag gillade den väldigt mycket och ser fram emot att läsa övriga böcker!

I betyg får boken 4.5 av 5💀


Mitt favoritcitat från boken:

"Mars modiga Röda pionjärer - de starkaste bland människor - er uppoffring innebär framåtskridande, ni banar väg för framtiden. Era liv, ert blod, är den insats som krävs för att människan ska kunna färdas bortom Jorden och Månen. Ni färdas dit vi inte kan. Ni lider för att andra ska slippa.
Jag saluterar er. Jag älskar er. Den helium-3 som ni bryter är själva livsnerven i terraformeringen. Snart kommer den röda planeten att ha luft som går att andas, jord som går att bruka. Och snart, när Mars är beboelig, när ni modiga pionjärer har förberett den röda planeten för oss som har en vekare Färg, kommer vi att ansluta oss till er, och ni kommer att högaktas under den himmel som ert slit har skapat. Det är ert svett och ert blod som driver terraformeringen!"
- Sid 24

💥        💥         💥        💥

Story: Darrow is a young mine worker in an underground colony on Mars. His job is to drill for helium-3, which is crucial to make the planet's surface habitable. Darrow, one of the Red, knows they are the last hope of humanity.
Until he one day discovers that it's all a lie...


My opinion about the book: This is one of the few science fiction books I've read because I'm a bit skeptical to them. I love science fiction movies but for some reason it doesn't feel as good in book form. But I was pleasently surprised! From the beginning the plot was suspenseful and interesting. Everything felt well balanced, well thought through and natural. I hardly question anything that happens, because it felt natural. It feels like you're there when everything happens. The pages just flew by and all of a sudden the book was finished... I can't mention that much from the book without spoiling so I have to be a bit avgue and short, but I like how everything was built up by classes and such. It felt believable and the background to it all was interesting, even though you didn't get to know exactly everything.

The only thing that bothered me in the beginning was that almost every woman was described as beautiful while the men were more neutral. I think that's pretty clichéd and annoying, haven't we come farther than that? Women exist to look good pretty much. That went away further along the way, which I'm happy about. I've heard others being critical to a certain character's development (or whatever I should call it without spoiling) and that that is the only thing that keeps Darrow going. I agree to some extent. That this character was there just for that but at the same time I get the thought process by the author. There are few things in the world that can motivate you as much as relative and their fate/actions.

Besides that the plot felt like a mix of Game of Thrones, The Hunger Games and science fiction. The book is original enough to not feel like a copy of something. I liked it a lot and really look forward to read the rest of the books!

I gibe it 4.5 of 5💀


My favorite quote from the book (my own translation):

"Mars brave red pioneers - the strongest among humans - your sacrifice means progress, you pave the way for the future. Your life, your blood, is the effort that is required for humans to be able to travel beyond Earth and the Moon. You travel where we can't. You suffer so others don't have to.
I salute you. I love you. The helium-3 that you mine is the life nerve in the terraformation. Soon the red planet with have air to breathe, dirt to farm. And soon, when Mars is habitable, when you brave pioneers have prepared the red planet for us with a weaker Color, will we joing you and you will be higly regarded under the sky your hard work has created. It's your sweat and blood that drives the terraformation."

- Sid 24.

tisdag 26 oktober 2021

Nytt i hyllan/News on the shelf

(English below)

För 2 veckor sen blev det en tur på stan och jag passade på att köpa böcker. Det var dock kort efter mitt skov med hjärntrötthet och den bestämde sig för att göra en liten comeback, så jag har inte orkat posta nåt om böckerna förrän nu. Hur som, det blev 3 böcker, 1 manga och 1 serietidning.

Lite kort vad de handlar om:

Horseman handlar om att alla i Sleepy Hollow vet om legenden om honom men ingen tror på den, inte ens Ben Van Brunts farfar/morfar, Brom Bones, som var där när det sägs att the Horseman jagade nykomlingen Crane ut ur staden. Brom säger att det bara är en legend, byskvaller.
30 år efter den händelsen är byn ett tyst ställe. 14-åriga Ben älskar att leka "Sleepy Hollow boys", ett återuppförande av händelsen som Brom upplevde. Men när Ben och en vän snubblar över ett huvudlöst barnlik i skogen nära byn ifrågasätter Ben allt som de vuxna i byn har sagt. Kan the Horseman vara verklig trots allt? Eller är det nåt mer ondskefullt i görningen?

Bone China handlar om att tuberkulos har härjat hos Louise Pinecrofts familj och lämnar henne och hennes far ensamma med brustna hjärtan. Men dr Pinecroft har planer på ett revolutionerande experiment som ska få fart på hans medicinska karriär.
40 år senare anländer Hester Why till Morvoren House för att jobba som sjuksköterska hos den nu, delvis, förlamade och nästan helt stumma fröken Pinecroft. Hester har flytt till Cornwall i ett försök att komma ifrån sitt förflutna, men snart upptäcker hon att hennes nya hem kanske är precis lika farligt som hennes förra...

Empire of the Vampire handlar om att det har gått 27 år sedan den sista soluppgången. I nästa 3 decennier har vampyrer varit i krig med mänskligheten, byggt upp sitt rike medan de river människornas. Nu finns bara några få ljus kvar i ett hav av mörker.
Gabriel de León är hälften människa och hälften monster men också det sista silverhelgonet, en insvuren broder i den heliga Silverorden som är dedikerat till att försvara sin värld från mörkrets varelser och han är den enda som står mellan världen och dess undergång.
Gabriel blir tillfångatagen av de monster han svor att han skulle förinta och han tvingas berätta sin historia. En berättelse om legendariska slag, förbjuden kärlek, förlorad tro och vunna vänskaper. Men också om Blodskrigen, Evighetskingen och uppdraget om mänslighetens sista hopp: den heliga Graal.

A Man and His Cat är den 4:e mangan om mr Kanda och katten Fukumaru. En jättemysig och gullig manga som en man och hans bästa vän.

Young Hellboy - The Hidden Land handlar om just det, unga Hellboy. Han och professor Bruttenholm är på en ö full av monster, både på land, i havet och i luften. De blir räddade av någon som visar sig vara en av Hellboys hjältar men än är de inte i säkerhet, en gammal ondska som skyddas av ön är på väg att vakna och drar in Hellboy och hans vänner i en desperat strid.

Har ni läst nån av böckerna nedan?

2 weeks ago we went into town and I bought a couple of books. This was shortly after my relapse of brain fatigue and it decided to make a little comeback, so I haven't had the energy to post anything about the books until now. Anyway, it came down to 3 books, 1 manga and 1 comic book.

A short summary about them:

Horseman is about everyone in Sleepy Hollow knowing about the Horseman, but no one really believes in him. Not even Ben Van Brunt's grandfather, Brom Bones, who was there when it was said the Horseman chased the upstart Crane out of town. Brom says that's just legend, the village gossip talking. More than 30 years after those storied events, the village is a quiet place. 14 year old Ben loves to play "Sleepy Hollow boys", reenacting the events Brom once lived through. But then Ben and a friend stumble across the headless body of a child in the woods near the village, and the discovery makes Ben question the adults in Sleepy Hollow have ever said. Could the Horseman be real after all? Or does something even more sinister stalk the woods?

Bone China is about consumption ravaging Louise Pinecroft's family, leaving her and her father alone and heartbroken. But dr Pinecroft has plans for a revolutionary experiment to relaunch his medical career.
40 years later, Hester Why arrives at Morvoren House to take up a position as a nurse to the now partially paralysed and almost entirely mute miss Pinecroft. Hester has fled to Cornwall to try and escape her past, but she soon discovers that her new home may be just as dangerous as her last...

Empire of the Vampire is about it being 27 years since the last sunrise.
For nearly 3 decades vampires have waged war against humanity; building their eternal empire even as the tear down our own. Now, only a few tiny sparks of light endure in the sea of darkness.
Gabriel de León, half man, half monster and last remaining silversaint - a sworn borther of the holy Silver Order dedicated to defending the realm from the creatures of the night - is all that stands between the world and its end.
Now imprisoned by the very monsters he vowed to destroy, the last silversaint is forced to tell his story. A story of legendary battles and forbidden love, of faith lost and friendships won, of the Wars of Blood and the Forever King and the quest for humanity's last remaining hope; the Holy Grail.

A Man and His Cat is the 4th manga about mr Kanda and the cat Fukumaru. A really cosy and adorable manga about a man and his best friend.

Young Hellboy - The Hidden Land is about just that, young Hellboy. He and professor Bruttenholm is on an island full with monsters, both on land, in the sea and the air. They are saved by someone who turns out to be one of Hellboy's heroes but they still aren't safe as they think, an old evil, that the island protects, is about to awaken, drawing Hellboy and his friends into a desperate battle.

Have you read any of the books above?

lördag 23 oktober 2021

Beasts Made of Night.

Serie/Series: Ja, del 1/Yes, part 1.
Författare/Author: Tochi Onyebuchi.
Genre: Fantasy.
Språk/Language: Engelska/English.
Sidor/Pages: 295.


(English below)


Handling: I den instängda staden Kos är renhet bland det viktigaste men att rena synder kostar. Korrupta magiker kan extrahera synder från människor och de tar sig en form av dödliga syndbestar som skapas av syndarens skam. Unga syndätare som kallas för aki kallas in för att ta död på bestarna.
Taj är en 17-årig aki som försöker ta hand om sin familj så gott han kan. Han blir kallad till palatset för att äta en syndbest men saker och ting går inte riktigt som han hade tänkt sig. Snart inser han att en konspiration finns i palatset och han måste göra vad han kan för att inte bara rädda sitt eget liv utan hela staden.


Min åsikt om boken: Texten ovan beskriver inte handlingen speciellt bra. För jag tyckte inte att det fanns en så tydlig röd tråd, som det låter som att den har i beskrivningen av boken.
Varning för potentiella spoilers! Det är svårt att förklara varför jag tycker det utan att nämna vissa händelser, men jag kan ju på så sätt också råka spoila nåt (även om jag verkligen inte kommer avslöja något avgörande!).
Taj går till palatset två gånger och det är första vid andra tillfället som något skumt händer. Men svängen som kommer efter det är så ologisk och man får ingen förklaring till det. Det händer flera gånger i boken. Karaktärer som beter sig på ett vis svänger helt plötsligt om och beter sig tvärtemot, helt utan orsak. Jag förstår liksom inte vad som händer eller varför. Handlingen i sig är spretig också. Man får inte någon förklaring till varför t.ex. renhet är så viktigt i Kos eller för den kungliga familjen. Man får inte heller någon förklaring till varför syndbestarna har blivit som de har, när de en gång i tiden bestod av ljus. Ju fler synder som samlas på ett ställe desto större chans är det att ännu större bestar kommer och förgör en hel stad. Det får man ingen förklaring till. Vad är dem för nåt? Varför lockas de av synder? Varför blir människor sjuka av vissa synder? Varför får aki märken på kroppen efter att ha ätit en synd?
Det var så mycket som fattades bara i handlingen att det blev något förvirrande ibland. Sedan är karaktärerna helt utan djup. Man får förklarat för sig vad de känner och tycker, istället för att uppleva det genom dem i handlingen. Allt känns väldigt platt. Jag kände ingen direkt större spänning eller engagemang i handlingen. Det var för mycket som inte förklarades för mig för att jag skulle kunna investera nåt i boken. Handlingen är också ganska seg. Det är först runt kapitel 10-11 som nåt börjar hända. Innan dess är det mest blaha. Inget som riktigt förklarar hur världen är uppbyggd mer än på ytan. Handlingen kändes väldigt planlös och jag förstod inte var det skulle ta vägen. 

Det jag gillade var Taj. Han försöker trots allt göra det han tycker är rätt och han är mån om sina vänner och familj. Samtidigt har han en önskan om att förändra världen och göra den bättre. Det tycker jag är fina egenskaper men det väger tyvärr inte upp för allt det andra.

I betyg får boken 2.5 av 5💀


Mitt favoritcitat från boken:

"Even the wealthiest folks can only afford to hire on of us aki to Eat their sins and absolve them maybe once, twice a month. The royal Kaya family calls an aki every few days. Here in Kos, the purest, those most free of sin, rule everything. For the Kayas to maintain power, it's necessary for the royal family to absolve themselves of every little sin, down to the last white lie. For being so supposedly pure of soul, our leaders sure keep us aki busy".
- Sid 6.

💥        💥        💥        💥
Story: In the walled city of Kos purity is exalted, but cleansing wrong-doings comes at a cost. Corrupt Mages can migically extract sin from a sinner in the form of sin beasts - lethal creatures spawned from feelings of guilt. Young sin-eaters, known as aki, are called in by Mages to slay the beasts.
17 year old Taj is an aki trying to take care of his family as best as he can. He is called to the palace to eat a sin beast but things don't go as he expected. Soon he realises that there's a conspiracy in the palace and he must do whatever he can to save his own life but also the entire city.


My opinion about the book: The text above doesn't describe the plot well. I thought that there was no read thread as it sounds like it has in the description above.
Warning for potential spoilers! It's hard to describe why I think that without mentioning some events, but I could also spoil something (even though I wont reveal massive events of course!).
Taj enters the palace twice and it's not until the second time something weird happens. But the twist that comes is so illogical and you get no explanation för it. That happens multiple times in the book. Characters who act one way all of a sudden change and act the complete opposite for no reason. I just didn't understand what was happening or why.  The plot is also incoherent. You don't get any explanation as to why purity is so important in Kos or the to royal family. No explanation as to why sin beasts are the way they are, when they once were made of light. The more sins in one place the bigger the chance that another bigger beast comes and destroyes the city. No explanation to that. What are they? Why are they attracted to sins? Why do some people get sick by sins? Why do akis' get marks on their bodies after eating a sin?
There's just too much missing in the plot that it gets confusing at times. Then there's also the characters. They lack depth. You get told what they think and feel instead of actually experiencing it through the characters within the story. Everything felt very flat. I didn't feel any suspense or engagement in the story. There were too much that was not explained which prohibitated me from investing anything in the book. The plot was a bit tardy too. It was first around chapter 10-11 that something actually happened. Before that it was just a bunch of bla bla. Nothing that really explained how the world was built more than on the surfice. The plot felt aimless and I had no idea where it was going.

What I liked was Taj. He tries to do what is right and he is keen on taking care of his friends and family. At the same time he wants to change the world and make it better. I think that is very nice, but it's not enough to outweigh everything else.

I give the book 2.5 of 5💀


My favorite quote from the book:

"Even the wealthiest folks can only afford to hire on of us aki to Eat their sins and absolve them maybe once, twice a month. The royal Kaya family calls an aki every few days. Here in Kos, the purest, those most free of sin, rule everything. For the Kayas to maintain power, it's necessary for the royal family to absolve themselves of every little sin, down to the last white lie. For being so supposedly pure of soul, our leaders sure keep us aki busy".
- Page 6.

tisdag 19 oktober 2021

Alla lästa böcker i september/All the books I read in September

(English below)

Jag kom på att jag ännu inte har gjort en sammanfattning av föregående månad, så det är väl bäst att göra det innan jag glömmer bort det igen. Det blev totalt 5 lästa böcker i september, vilket är något mindre än vanligt men det är svårt att göra nånting alls när man har skov av hjärntrötthet. Jag är glad om jag ens orkar jobba under såna perioder. Jag är dock lite impad av att jag orkade läsa 5 böcker trots det!
Hur som, jag gillade egentligen alla 5 men Way of the Argosi och Warlock Holmes var snäppet bättre trots allt. David Mogo var intressant men det var ju det där med dialogerna på nigerisk engelska som var svårt att förstå stundtals. The Desolation of Devil's Acre var ett bra avslut på trilogin/serien men jag har redan glömt av vad den handlade om. Rule of Wolves var bättre än jag trodde, då jag inte gillade första boken speciellt mycket. Men den slår ändå inte Way of the Argosi eller Warlock Holmes.

Hur har det gått med läsningen för er del?


I realised that I haven't done a summary of what I read last month, so I should probably do that before I forget about it again. I read 5 books in total in September, which is a bit less than usual but it's hard to do anything at all when you have a relapse of brain fatigue. I'm just glad if I manage to work at all during those periods. I am a bit impressed that I managed to read 5 books despite that!
Anyway, I liked all the books but Way of the Argosi and Warlock Holmes were a bit better after all. David Mogo was interesting but that think with dialouges in nigerian english were hard to understand at times. The Desolation of Devil's Acre was a good end to the triology/series but I've already forgotten what it was about. Rule of Wolves was better than I thought, considering I didn't like the first book that much. But it's not better than either Way of the Argosi or Warlock Holmes.

How's your reading been going lately?

The Maleficent Seven

Serie/Series: Nej/No (dock lite osäkert/a bit unsure though). Författare/Author: Cameron Johnston. Genre: Fantasy. Språk/Language: Engels...