onsdag 27 november 2019

The Song of Achilles

Serie/Series: Nej/No.
Författare/Author: Madeline Miller.
Genre: Historisk roman/historical fiction, myter/myths.
Språk/Language: Engelska/English.
Sidor/Pages: 352.


(English below)


Handling: Patroclus (Patroklos på svenska) är en ung prins i exil på grund av en olyckshändelse som förändrar hela hans liv. Istället för att leva som en prins vid sitt eget hov förvisas han till kung Peleus hov, där han även träffar prinsen Achilles (Akilles på svenska, men håller mig till de engelska versionerna). Motstridiga känslor uppstår hos Patroclus och han vet inte hur han ska hantera det. Samtidigt har Achilles mamma, gudinnan Thetis storslagna planer för sin son, men hon avskyr Patroclus.
Achilles å sin sida har aldrig haft en nära vän. De andra vid hovet försöker mest ställa sin hos honom, något han inte verkar uppskatta speciellt mycket men Patroclus är precis tvärtom. Han är tyst och håller sig mest för själv och kanske är det därför de två kommer så bra överens?

När Helen av Sparta blir kidnappad av den trojanska prinsen Paris förväntas Achilles ställa upp och kriga med de grekiska kungarna och Patroclus följer med, både med och mot sin vilja. Ett liv utan Achilles är inte mycket att ha. Väl i Troja sätts allt på spel. Överallt finns det intriger, övermod, egon och förbjuden kärlek. Hur kan man hålla sig ifrån att bli påverkad och dras in i all galenskap?


Min åsikt om boken: Jag försökte skriva väldigt odetaljerat om handlingen på grund av att jag inte vill avslöja nåt, så den kan möjligen låta tråkigare än vad den är. Jag gillade författarens andra bok "Circe" väldigt mycket, då jag verkligen gillar hennes språk och sättet hon berättar på. Det är så målande och man dras liksom in i allt på en gång. Det upplevde jag även med den här boken, fast bra mycket mer. Det kändes som att jag var där med karaktärerna, jag kunde nästan uppleva allt som de gjorde. Hon skriver lidelsefullt och trovärdigt samtidigt som handlingen inte är för mycket åt nåt håll. Det finns romantik och humor, men även brutalitet och död, väl avvägt mot varandra på ett mycket välbalanserat sätt! Jag hoppas verkligen att hon kommer fortsätta skriva liknande böcker för de är riktigt bra. Denna boken är dock snäppet bättre än "Circe", som sagt. Enormt bra och välskriven!


Mitt favoritcitat ur boken:

"You are a goddess, and cold, and know nothing. You are the one who ruined him.
Look at how he will be remembered now".

- Sid 349💥         💥        💥        💥Story: Patroclus is a young prince in exile because of an accident that would change his whole life. Instead of living as a prince at his father's court he is banished to king Peleus's court, where he meets the prince Achilles.
Conflicting feelings emerges in Patroclus and he doesn't know how to handle it. At the same time Achilles's mom, the goddess Thetis, has grand plans for her son but she despises Patroclus.
Achilles on the other hand has never had a close friend. The others at the court seem to try to get on his good side for their own benefit, something Achilles doesn't seem to like that much but Patroclus is different. He's quite and keeps to himself and maybe that's why they get along so well?

When Helen of Sparta is kidnapped by the troyan prince Paris Achilles is expected to fight with the other greek kings and Patroclus follows, both of his and against his own will. A life without Achilles is not worth much. In Troy everything is at stake. There's intrigues, arrogance, egos and forbidden love. How can anyone keep themselves from being affected and pulled into all the madness?


My opinion of the book: I tried to write without spoiling details because I don't want to give anything away, so it might sound alot more boring than it is. I liked the author's other book "Circe" alot, because I like the way she writes and her storytelling. It's so vivid and you're drawn into it all right away. I experienced that with this book too, but a whole lot more. She writes with such passion and so believable but the plot is yet not too much of this or that. There's romance and humor, but also brutality and death, well balanced without anything getting over hand! I really hope she continues writing books like this because they are really good. But as I said before, this book is even better than "Circe". Really good and well written!


My favorite quote from the book:

"You are a goddess, and cold, and know nothing. You are the one who ruined him.
Look at how he will be remembered now".

- Page 349

måndag 25 november 2019

This or That.

(English below)

Tänkte jag skulle testa en sån där bokrelaterad lista, för jag tyckte den verkade rätt najs. Den är snodd rakt av från Vargnatts bokhylla (in och kika på hennes blogg samtidigt!).

1. Läsa i soffan eller i sängen?
Förr låg jag alltid i soffan och läste, men nu för tiden blir det nog mest att jag läser i sängen innan jag ska sova. Resten av dagen jobbar jag och nördar tv-spel.

2. Kvinnlig eller manlig karaktär?
Jag läser nog övervägande om kvinnliga karaktärer, men ibland slinker det in manliga så klart. Jag bryr mig inte så mycket om just könet på karaktärerna, men föredrar kvinnliga författare. Tycker de har ett helt annat sätt att skriva på och berätta en historia som funkar för min del, jämfört med manliga.

3. Söta eller salta snacks medan du läser?
Jag är en sucker för choklad så.. 😅

4. Trilogier eller tetralogier (4 böcker)?
Det spelar mig ingen roll egentligen, då jag ofta läser böcker från serier. Men jag har nog aldrig läst en serie med just 4 böcker. Serierna får inte vara för långa dock, som de som är på typ 16 böcker eller liknande. Det skulle jag aldrig orka mig på.

5. Förstapersonsperspektiv eller tredjepersonsperspektiv?
Tror inte jag föredrar någon av dem. Så länge handlingen är bra, spännande och välskriven spelar det absolut ingen roll! Men jag har nog inte ens funderat på det tidigare...

6. Läsa på kvällen eller på morgonen?
Den som orkar/kan läsa på morgonen är från en helt annan värld än min, haha. Jag vet knappt vad jag heter på morgnarna så definitivt på kvällstid. 

7. Bibliotek eller bookaffärer?
Jag besöker aldrig bibliotek nu för tiden tyvärr. Jag är nog lite för lat för det. Jag vill inte ha någon tidspress på mig när jag läser och jag orkar inte riktigt lämna tillbaka böcker. Att bära hem dem är ju kul, men att bära runt på dem annars är ju inte alls härligt! Dock är jag i princip uppväxt på bibliotek. Jag och min mamma var där flera gånger i veckan när jag var barn. Har bra minnen från vår lokala lilla bibliotek i hålan jag växte upp i!

8. Böcker som får dig att skratta eller gråta?
Eftersom jag aldrig har gråtit på grund av en bok så måste jag väl välja att skratta. Lättroad som jag är. Att gråta däremot, det sker kanske 1 gång vartannat år och då brukar det mest vara på grund av att jag är för stressad och grinig (som en 3-åring) men det sker sällan, haha. Gråter inte till filmer heller så... Ice Queen 🙋

9. Svarta bokomslag eller vita?
Hm.. Svarta smälter in mer i bokhyllor och så, men är rätt tråkiga oftast. Vita kan ju vara fina, men blir de smutsiga är det ju kört, haha. Så jag vet inte, beror på hur resten av omslaget ser ut!

10. Karaktärsdrivna eller handlingsdrivna berättelser?
Oj. Noll koll faktiskt. Det är aldrig nåt jag tänker på, men jag gillar nog troligen handlingsdrivna berättelser mer. Men jag har aldrig reflekterat över det.
I thought I might try one of these book related lists, because I thought it was pretty neat. It's stolen from Vargnatts bokhylla (only in swedish though).
 
1. Reading on the couch or on the bed?
I usued to always read on the couch, but nowdays I think I read more in bed before I go to sleep. The rest of the day I work and play videogames.

2. Male main character or female character?
I guess I read more about female characters but now and then a male character slips by of course. I dont really care that much about the gender of the characters, but I prefer female authors. I think they have another style of writing and telling a story that really works for me, compared to male authors.

3. Sweet snacks or salty snacks when reading?
I'm a sucker for chocolate so... 😅 

4. Trilogies or quartets?
It doesn't really matter to me, since I read alot of series anyway. But I don't think I've ever read a quaertet. The series can't be too long though, like those that contain like 16 books and such. That's way too many.

5. First person point of view or third person point of view?
I don't think I prefer any of them. As long as the story/plot is good, suspenseful and well written it doesn't matter at all. But I don't think I've ever even considered it before...

6. Reading at night or in the morning?
 Those that have the time/energy to read in the mornings are from another world than me, haha. I barely know my own name in the morning so I most definitely read at night.

7. Libraries or bookstores?
I never visit libraries now unfortunately. I'm a bit too lazy for that. I don't want to have any time pressure on me to read a book and I don't have the energy to go and return them. Carrying books home is fun and all, but carrying them anywhere else is not that great!
I did however practically grow up in a library. My mom and I went there several times a week when I was a child. I have good memories from our local library in the poop hole I grew up in!

8. Books that make you laugh or make you cry?
Since I've never cried because of a book I guess I'd have to choose one that makes me laugh. I'm easily entertained. To cry on the other hand, I dont do that often. Like once every two years and it's mostly because I'm stressed out and grumpy (like a 3 year old) but it happens rarely, haha. I don't cry to movies either so... Ice Queen 🙋

9. Black book covers or white book covers?
Hm.. Black books blend in well in most bookcases and such, but are often rather boring looking. White ones can be nice but if they get dirty it's all over, haha. So I don't know, depends on how the rest of the cover looks like.

10. Character driven or plot driven stories?Wow, I have no idea actually. I've never thought about it actually, but I would guess that I like plot driven stories more. But I've never considered it before.


fredag 22 november 2019

Oj då!/Oops

(English below)

Jag har ju sagt flera gånger att jag inte ska köpa fler böcker i år (som snart är slut) men jag lyckades ju omedvetet sabba det för mig själv, eftersom jag köpte del 2 i serier jag inte ens hade läst, så då var jag ju tvungen att köpa del 1 också. Sen så råkade två böcker slinka med i shoppingen för de verkade så intressanta... 🙈😂 Men "Anno Dracula 1999" är faktiskt en present från min man, så den har jag inte köpt själv. Alltid nåt. Men NU blir det inga mer böcker, okej? Hoppas jag....😳

Brukar du införa köpstopp på böcker och hur bra brukar du hålla dig till det i så fall?
I've said several times that I won't by more books this year (that'll end soon) but I managed to sabotage for myself subconsciously, since I bought part 2 in series I haven't even read, so then I had to buy part one as well! And then two other books just happened to end up in my shopping cart because they seemed so interesting... 🙈😂 But "Anno Dracula 1999" is actually a gift from my husband, so I didn't buy that one myself. Atleast that's something. But NOW I wont buy any more books, okey? I hope... 😳

Do you forbid yourself from buying more books and how well does that work for you in that case?

onsdag 20 november 2019

Böljelek

Serie/Series: Ja, del 1/ Yes, part 1.
Författare/Author(s): Limme & Palmqvist.
Genre: Historisk deckare/Historical crime.
Språk/Language: Svenska/Swedish.
Sidor/Pages: 248.


(English below)


Handling: Kyrkoherde Simon Eldfeldt blir inkallad av Karlshamns styrande för att hantera och lösa en serie mord som verkar underliga. Varje kropp som hittas har talet 13 i pannan, så det är omöjligt att inte se kopplingen, men vad betyder det och vem är det som mördar sig igenom staden?
Samtidigt gör sig Karlshamn redo för att ta emot kung Oscar II och då passar det sig inte att ha både lik och en galen mördare som dräller omkring. Tillsammans med svåger Jönsson jobbar sig kyrkoherden fram med hjälp av vittnesmål och ledtrådar för att lösa denna gåta.


Min åsikt om boken: Jag är ju som sagt inget fan av deckare överlag, men mysterier och historiska romaner är helt min grej, så den här boken passade väldigt bra! Den är lättläst och dynamisk utan att för den delen bli för snårig. Det är många lösa trådar som verkar spreta åt alla håll, men sakta men säkert knyts allt ihop och jag tycker slutet blev väldigt bra. Jag kunde inte förutsäga hur det skulle gå eller vem mördaren var och det är ju så man vill ha det! Karaktärerna var alla intressanta på sitt sätt och skickligt gestaltade. Man kunde lätt sympatisera med vardera karaktär, oavsett hur eller vem de var. Boken är inte så lång och eftersom kapitlen är korta går det snabbt att läsa boken.
Om jag har förstått saken rätt är detta första boken i en serie och jag ser fram emot att läsa nästa bok!


Mitt favoritcitat från boken:

"Trots att det pågått under flera års tid smärtade det honom fortfarande. Med åren hade hans kropp blivit orkeslös och lemmarna tunga. Hon var 29 år yngre och på sätt och vis hade han inte kunnat göra något annat än att ge sitt tysta medgivande".
- sid 13
💥        💥        💥        💥

Title: To be honest, I don't know what the title means. I think it's a name of an art work/fountain.


Story: The vicar Simon Eldfeldt is called in by the rulers of Karlshamn to deal with and solve a series of murders that seems to be a bit odd. Each body found has had the numbers 13 on their foreheads, so it's not impossible to see the connection but what does it mean and who is murdering his/her way through the city?
At the same time is the city of Karlsahamn getting ready to greet king Oscar II and it's not good enough to have both bodies and a crazy killer roaming around. Together with his brother-in-law Jönsson the vicar is trying to solve the mystery with the help of witnesses and different clues.


My opinion of the book: I'm not a fan of crime books in general but mysteries and historical books are right up mig alley, so this book was a good fit! It's very easy to read and dynamic without it getting too messy. There were many loose ends that seems to sprawl all over, but inch by inch it's all knitted together and I think the ending was really good. I couldn't foresee what was about to happen or who the murderer was and that's exactly what you want! The characters were all interesting in their own way and finely fashioned. You could easily sympathize with each character regardless of how or who they were. The book is not long and the chapters were short so it's a fast read!
If I've understood it correctly this is the first book in a series and I really look forward to read the next book!
 

My favorite quote from the book:

"Even though years had past it still hurt him. In time his body had begun getting decrepitated and his limbs heavy. She was 29 years younger and in a way he hadn't had any other choice than to give his connivance".
- page 13

söndag 17 november 2019

The Lantern's Ember

Serie/Series: Nej/No.
Författare/Author: Colleen Houck.
Genre: Fantasy.
Språk/Language: Engelska/English.
Sidor/Pages: 383.


(English below)


Handling: Ember är en ung häxa som bor i en lugn liten by. Ända sedan hon var barn har hon känt av en närvaro, en sorts beskyddare, men hon har aldrig varken sett eller mött personen, trots att hon har försökt. Närvaro verkar befinna sig i närheten av en stenbro och trots att hon har mött alla möjliga sorters ohyggligheter där, slutar hon aldrig att återvända dit. Förrän en dag då hon äntligen får möta sin beskyddare.

Jack är en "lantern", en sorts väktare som skyddar både människovärlden och den andra sidan "the Otherworld" från varandra. Hans jobb är att skicka tillbaka varelse så som troll, häxor, mumier, zombies, vampyrer och liknande dit de hör hemma och se till så att ingen människa någonsin sätter sin fot på den andra sidan. Hans jobb är också att rapportera varje häxa han stöter på och se till så att herren över andra sidan får varje häxa levererad till sig. Men Jack gör inte riktigt som han borde, speciellt inte när han träffar på en liten ung häxa, som han bestämmer sig för att beskydda istället.

En ödesdiger dag blir Ember iväglurad över till andra sidan och där är hon i konstant fara, utan att riktigt själv förstå det. Många hade velat få tag på henne och hade kunnat sälja henne till ett väldigt högt pris, så det gäller att vara på alerten. Som tur är råkar Ember ha vänner som gör allt för henne. Men frågan är om det räcker...


Min åsikt om boken: Jag visste inte att detta var samma författaren till böckerna i Reawakened-serien som jag har läst tidigare. Så bra koll har jag uppenbarligen, haha. Men jag tycker om den här boken just på grund av alla element som fanns i den. Det var så mycket olika varelser och mytomspunna karaktärer som blandades ihop till ett och det var rätt kul. Jag tyckte också om hur världen var uppbyggd, för det fanns inslag av lite steampunk, fantasy, myter osv. Härligt blandning! Jag gillade också hur karaktärerna var beskrivna och hur de gestaltades. Handling var inte förutsägbar utan hade en hel del twister.

Det enda jag störde mig på, var den här klassiska kärlekstriangeln. En tjej och tre manliga vänner där ALLA var kär i henne. Där kände jag väl lite "så förutsägbart". Jag är inte på nåt sätt emot romantik i böcker eller så, men hade det inte räckt med ett kärleksintresse så att säga? Varför var prick alla inblandade tvungna att falla för samma person? Och varför måste det alltid vara en tjej som tror att hon har vänner, fast de egentligen bara vill vinna över henne från sin motståndare i princip. Sånt tycker jag är fruktansvärt tröttsamt, kanske för att jag själv varit i den sitsen många gånger. Man tror att man har vänner men så är de egentligen ute efter att få en i säng. Det är ett sånt svek och jag hatar det. Det hela förstärker grejen kring att män och kvinnor inte kan vara vänner och det är lite störigt i mina ögon.

Men, det behöver ju nödvändigtvis inte vara bokens fel. Det skapar väl intriger och lite dramatik, vilket är lätt att lösa eller förhålla sig till. Men ja, lite förutsägbart med tävling mellan männen om kvinnans gunst typ. Kanske en utväg som var lite för enkel? En helt ok bok som var kul att läsa, men jag skulle inte påstå att det är en jättebra bok som man kommer bli helt fäst i.


Mitt favoritcitat från boken:

"Something moved in the corner of her eye. She thought for a moment a lantern was dancing in the dark, but then, when she blinked, it was gone. She heard a plaintive meow and bent down, giving a stray cat her uneaten pigeon pie. When she stood, Ember stretched out her mind and felt the comforing presence of her silent watcher."- sid 20.
💥      💥      💥      💥
Story: Ember is a young witch living in a small and quite village. Since she was a child she's sensed a presence, like a guardian, but she's never seen or met the person even though she has tried. The presence is always around a stone bridge and even though she's met all kinds of scary things there, she never stops going to the bridge. Until one day when she finally meets her guardian.

Jack is a lantern, a kind of guardian who protects the human world and the Otherwold from each other. His job is so send back creatures like trolls, witches, mummies, zombies, vampires and such where they belong and make sure that no human ever sets foot in the Otherworld. His job is also to report any witch he finds and make sure that the Lord of the Otherworld gets every witch delivered to him. But Jack doesn't alway do what he's supposed to, especially not when he meets a young witch that he decides to protect instead.

One fateful day Ember gets tricked into crossing over to the Otherworld, where she is in constant danger, without even realising it herself. Many would want to get their hand on her and sell her for a very high price, so she must stay alert. But forunately Ember has friends that are willing to do anything for her. But is it enought?


My opinion of the book: I didn't know this was the same author to the books in the Reawakened series, that I've read before. That's how good I am of keepin track of things, haha. But I liked this book because of all the elements in it. There were alot of different creatures and mystical characters that were mixed together and it was quite fun. I also liked how the world was built, because it had parts of steampunk, fantasy, myths and so on in it. A lovely mix! I also liked how the characters were described and portrayed. The story was not predictable and had a lot of plot twists.

The only thing that annoyed me was the classic love triangle. One girl and thre male friend where EVERYONE was in love with her. I felt like that was a bit predicatble. I'm not against romance in books at all, but wouldn't it have been enough with one love interest so to speak? Why must everyone involved fall for the same person? And why must it always be a girl who think she as friends, when they in reality are just trying to win her over from their opponent? I think stuff like that is really tiresome, maybe because I've been in that situation alot. You think you have friends but in reality they just want to get you in bed with them. It's such a betrayal and I hate it. It also reenforces the belief that men and women can't be just friends and that's just immensely annyoing to me.

That doesn't have to be the books fault though. I guess it creates intrigues and a bit of drama that are easy to fix or deal with. But yeah, a but predictable to have a competition between the men for the sake of a woman. Maybe an easy way out? An ok book though that was fun to read, but I wouldn't say it was a great one that you'll cling on to for a long time.


My favorite quote from the book:


"Something moved in the corner of her eye. She thought for a moment a lantern was dancing in the dark, but then, when she blinked, it was gone. She heard a plaintive meow and bent down, giving a stray cat her uneaten pigeon pie. When she stood, Ember stretched out her mind and felt the comforing presence of her silent watcher."- page 20.

onsdag 13 november 2019

Månadens bok/Book of the month

(English below)

Eftersom det går lite segt med läsandet för min del (spelar Assassin's Creed Odessey istället 😛) så tänkte jag att jag kunde vara ute i god tid den här månaden med månadens boktips!

Valet föll på The Gentleman av Forrest Leo, som handlar om en populär poet vid namn Lionel Savage. Lionel lever i det viktorianska London och får reda på av sin butler att de är bankrutt. För att undkomma fattigdom gifter sig Lionel med den vackra Vivien Lancaster för hennes pengar. Men kort efter giftermålet har Lionel förlorat all inspiration till sina dikter, vilket gör honom deprimerad och självmordsbenägen. Men vid just den tidpunkten råkar Lionel åkalla Djävulen, kallad "The Gentleman", utan att han själv inser det och han möter "Gentlemannen" på en av societetsmiddagarna som han avskyr. De kommer båda väldigt bra överens, men efter middagen är Vivien försvunnen och det är då Lionel inser att han har råkat sälja sin fru till Satan och nu måste han komma på ett sätt att rädda henne från Helvetet.

Den här boken är ganska humoristisk och Lionel är lite av en tölp på nåt sätt. Det är så synd om honom hela tiden och ack, vad han lider! Alla är bara i vägen för honom och hans geni och han är så inne i sitt att han inte ens inser att han har råkat sälja sin fru till Satan. Det är först då han blir lite ödmjuk och börja inse både det ena och det andra. Jag tyckte boken var underhållande och smart vad gäller handlingen. Kan verkligen tipsa om den!Since I'm not reading that much right now (I play alot of Assassin's Creed Odessey instead 😛) I was thinking I should be out in good time with this month's book suggestion!

My choice this month is The Gentleman by Forrest Leo, which is about a popular poet by the name of Lionel Savage. Lionel lives in the victorian London and is notified by his butler that they're broke. To avoid poverty Lionel marries the beautiful Vivien Lancaster for her money. But soon after the marriage Lionel's lost all the inspiration for his poems, which is making him depressed and suicidal. But just at that moment Lionel happens to summon the Devil, know as "The Gentleman", without even realising it and he meets "The Gentleman" at one of the society parties Lionel hates. They both get alon really well, but after the party Vivien is missing and that's when Lionel realises that he sold his wife to Satan and now he must find a way to save her from Hell.This book is pretty humoristic and Lionel is a bit of a schmuck in a way. He feels sorry for him self and oh, the suffering his in! Everyone is just in the way of his genius and he's so into himself that he doesn't even realise that he sold his own wife to Satan. But by then he gets a bit more humble and begins to realise a couple of things. I thought the book was entertaining and smart in regards to the story. I really recommend it!

fredag 8 november 2019

Alla lästa böcker i oktober/All the books I read in October

(English below)

Nu tänkte jag fasen vara ute i tid och inte panikposta i slutet av månaden som jag alltid gör annars, haha. I oktober läste jag 4 böcker och 3 serietidningar.
Jag måste berätta mer om två av serietidningarna jag läste för de var så bra!

Serien heter Moon Girl och jag har läst både 1:an och 2:an. Lunella Lafayette är en ung tjej som är oerhört intelligent och fruktansvärt understimulerad i skolan. Hon kan oftast mer än lärarna och hamnar därför gärna i trubbel, men då brukar hon gå ner till sitt hemliga labb där hon försöker luska ut var det mystiska "terrigengasen" kommer ifrån och varför den förvandlar vissa människor till supermänniskor eller monster (och hotar att även förvandla henne själv). En dag träffar Lunella på en förhistorisk dinosaurie som råkar jaga ett gäng förtidsmänniskor som teleporterat sig till människornas värld, där de skapar kaos. Samtidigt försöker hennes föräldrar få henne att bli mindre "konstig" och mer "tjejig", med vänner och pyjamaspartyn, något som Lunella inte är intresserad av. En riktigt bra serie som jag verkligen kan tipsa om!

Läser du serietidningar och har du i så fall någon favorit?


This time I'm not going to post the books I read last month in the last minute so I'm doing it now already, so I wont forget it again, haha. In October I read 4 books and 3 comic books.
I need to tell you more about two of them because they were so good!

The series is called Moon Girl and I read both volume 1 and 2. Lunella Lafayette is a young girl who's incredibly intelligent and horribly under stimulated in school. She often knows more than the teachers, which gets her into trouble. But that's when she usually goes down to her secret lab where she's trying to find out where the mysterious "terrigen gas" comes from and why it changes some people into super humans or monsters (and is threatening to change her too). One day Lunella meets a prehistoric dinosaur who's chasing a bunch of prehistoric humans who's teleported themselves to the human world and wreak havoc everywhere they go. At the same time Lunella's parents are trying to make her less "weird" and more "girly" with friends and sleep overs, something that Lunella is not interested in at all.
A really awesome series that I can recommend!

Do you read comic books and if so, do you have any favorite?

måndag 4 november 2019

Soulbinder

Serie/Series: Ja, del 4/Yes, part 4.
Författare/Author: Sebastien de Castell.
Genre: Fantasy, Äventyr/Adventure
Språk/Language: Engelska/English.
Sidor/Pages: 317.


(English below)


Handling: Kellen är på jakt efter ett kloster vid namn Ebony Abbey. Det ryktas om att ett sådant kloster ska finnas, där alla drabbade av Shadowblack kan stanna och känna sig säkra från omvärldens förförljelse och hat. Men för att ta sig dit måste Kellen och hans ekorrkatt Richis bege sig ut i öknen, samtidigt som Kellen förföljs av sitt eget folks magiker, som inget annat vill än att ta död på honom - helt sanktionerat av hans egen far.

På vägen upptäcker Kellen en hel del om inte bara sig själv utan om Shadowblack, andra människor omkring honom och hur världen kan te sig. Han kanske inte kan ta till magi som de flesta andra eller charma människor med sitt utseende, men hans intellekt och listighet har räddat honom mer än en gång tidigare.

Nu hotas hela klostret och alla som bor där av Kellens pappa och hans jakt på att utplåna alla som har Shadowblack. Klostrets ledare verkar tyvärr inte vara bättre än Kellens pappa och är villig att offra mycket för det han tror på. Det blir upp till Kellen att rädda dem alla från att gå under.


Min åsikt om boken: Jag har älskat varenda bok i denna serie och nu ska jag försöka förklara varför, vilket inte är så himla lätt. Det finns få manliga författare vars böcker jag har läst och faktiskt tyckt om och detta är en av dem. Huvudkaraktären Kellen är liksom kass på allt. Han är inte snygg, stor och stark, charmig eller en bra magiker. Han kan ingenting egentligen. Han känns lite som en naiv nörd som inte riktigt vet nånting av värde. Men ut med resans gång har han otaliga gånger varit tvungen att både utmana sig själv och vad han är kapabel till. Han har fått lära sig vad riktig vänskap är och vad man är villig att göra för dem man tycker om. Han har också fått lära sig att istället för att använda magi får han använda sitt huvud och snabbt tänka ut olika planer för att ta sig ur diverse livshotande situationer. Den här serien låter kanske väldigt seriös, men den är full av sarkasm och lustigheter. Man kan inte annat än att gilla Kellen och hans oskuldsfullhet. Man blir väldigt glad och upprymd av att läsa dessa äventyrsböcker!

Kellen är lite som en själv, halvkass på det mesta och en person som sticker ut, men trots det kan man ändå ha ett roligt liv och uppleva en massa saker! Och ekorrkatten Richis som gärna äter ögon och smörkakor är ganska underhållande. Ungefär som en maffiaboss i en miniatyrkropp.


Mitt favoritcitat från boken:

"You know I can just rip your eyeballs right out of their sockets and
eat them while you sleep, right?"

- sid 9
💥       💥        💥       💥


Story: Kellen is on the hunt for a monastery by the name of the Ebony Abbey. It is rumored that a monastery is supposed to exist where people with the Shadowblack can stay and feel safe from the world's persecution and hatred. But to get there Kellen and his squirrel cat Richis have to venture into the desert while Kellen is hunted by the magicians of his people that wouldn't want anything more than to kill him - sanctioned by his own father.

On the way there Kellen discovers alot about not just himself, but also about the Shadowblack, other people around him and how the world sometimes works. He might not be able to use magic like most people or use his good looks and charm, but his intellect and cunnig has saved him more than once.

The monastery and everyone living there are threatened by Kellen's father and his quest to obliterate everyone with the Shadowblack. The leader of the monastery doesn't seem to be any better than Kellen's father and is willing to sacrifice alot for what he believes in. It's up to Kellen to save them all from extinction.


My opinion of the book: I have loved every book in this series and now I'm going to try to explain why, which is not a simple task. There are few male authors who's books I've read and actually liked and this is one of the. The main character Kellen is just bad at everything. He's not handsome, big and strong, charming or a good magician. He doesn't really know anything. He feels a bit like a naive nerd that doesn't know anything of value. But alon the journey he's had to challenge himself and what he's capable of doing. He's learned what true friendship is and what you might be willing to do for those you love. He's also learned that instead of using magic he's had to use his head and think of a plan fast to get out of different life threatening situations.
This series might sound serious, but it's packed with sarcasm and humor. You can't not like Kellen and his innocence. Reading these adventurous books make you happy and excited!

Kellen is a bit like myself, pretty bad at most things and a person who stands out, but that doesn't mean you can still have a fun life and experience alot of things! And the squirrel cat Richis who loves to eat eyeballs and butter cookies is pretty entertaining. A bit like a mob boss in a miniature body.


My favorite quote from the book:

"You know I can just rip your eyeballs right out of their sockets and
eat them while you sleep, right?"

- page 9

A Thousand Ships

Serie/series: Nej/No. Författare/Author: Natalie Haynes. Genre: Historisk roman/Historical fiction. Språk/Language: Engelska/English. Si...