fredag 29 maj 2020

Slaget om Salajak/ The Battle of Salajak

Serie/series: Ja, del 1/Yes, part 1.
Författare/Author: Johan Theorin.
Genre: Fantasy, historia/history, fiktion/fiction.
Språk/Language: Svenska/Swedish.
Sidor/Pages: 351.(English below)


Handling: I norra Sverige finns en borg som heter Salajak där hwitrer bor. Bland människorna är de kända som "troll" och människoätare. Pesten har härjat bland folket och när hela gårdar slaktas av mystiska monster vill de kvarvarande människorna hämnas. De tänker utrota de onda hwitrerna och erövra borgen Salajak.
Med på resan till Salajak är bröderna Samuel och Niklis Egg. Deras bror Torsten gav sig iväg en gång i tiden för att slåss mot samma fiender men kom tillbaka som en förändrad man och de yngre bröderna drömmer om ära. Niklis vill bli viking medan Samuel vill bli riddare. Men det blir inte riktigt som de hade tänkt sig...
I 1300-talets Sverige finns inte bara pesten och hwitrer, utan även féer och lindormar vid sidan av kungar, riddare och bönder.


Min åsikt om boken: Detta är en bok för barn mellan 9-12 år men som jag gillade väldigt mycket. Den är lättläst och karaktärerna kanske inte har ett djup i sig, men det gör inget för jag tycker handlingen är spännande ändå. Jag älskar att det är en blandning av historia, fantasy och lite folktro/myt. Det är inte så att man bara tror på tomtar och troll, utan de finns faktiskt. Konflikten mellan hwitrer och människor är intressant för man vet inte riktigt hur den började. Boken överraskar också, för inget är riktigt som man tror heller. Jag tyckte väldigt mycket om den! Ser verkligen fram emot att läsa nästa bok i serien.


Mitt favoritcitat från boken:

"Wagner och hans män har brutna näsor, tjocka hårsvall och svarta skägg. Niklis ser inga gråa hår. Knektar lever väl inte länge nog för att få dem".
- sid 134.

💥        💥        💥         💥

Title: The title is just my translation, this book doesn't have an english title.


Story: In northen Sweden is a fortress called Salajak, where hwitrer lives. Among humans they are known as "trolls" and man eaters. The plague is ravaging the people and when whole farms are slaughtered by monsters the remaining humans want revenge. They're going to eradicate the evil hwitrer and seize Salajak.

On the journey to Salajak are the brothers Samuel and Niklis Egg. Their brother Torsten went to fight the same enemies once but came back as a changed man and the younger brothers long for glory. Niklis wants to become a viking while Samuel wants to be a knight. But things doens't really go the way they thought it would...
In Sweden during the 1300's there's more than the plague and hwitrer, like fairies and wyverns along side kings, knights and farmers.


My opinion of the book: This is a book for children between 9-12 years of age that I liked a lot. It's easily read and although the characters might not have a depth to them, it doesn't matter because I find the plot to be very suspenseful. I love the mix of history, fantasy and a bit of folklore/myths. It's not just that people believe there are fairies and trolls, but they actually exist. The book is also surprising, because nothing is at it seems. I liked it a lot and I'm really looking forward to the next book in this series.


My favorite quote from the book (my own translation):

"Wagner and his men has broken noses, thick manes and black beards. Niklis doesn't see any grey hairs. Soldiers probably don't live long enough to get them".
- page 134

tisdag 26 maj 2020

Alla lästa böcker i april/ All the books I read in April

(English below)


April var inte den bästa läsmånaden för min del. Jag läste visserligen 6 böcker men jag gillade bara 2 av dem ("Premonition" och "Syskonen Madlock"). Eller ja, gillade ordentligt ska jag väl säga. De andra böckerna var inte dåliga, men de var inte heller jättebra. Så det var ju lite segt, minst sagt. Vad är oddsen att man väljer 4 böcker nästan på raken som man inte riktigt fastnar för? Det har nog inte hänt tidigare.

Hur ofta stöter du på böcker som inte riktigt föll dig i smaken?April wasn't the best reading month for me. I did read 6 books but I only liked 2 of them ("Premonition" and "Syskonen Madlock"). Or rather, really liked I should say. The other books weren't bad but not great either. So that was a bit dreary, to put it lightly. What's the odds of choosing 4 books pretty much after each other that you really didn't enjoy that much. I don't think that's happened before.

How often do you encounter books that wasn't really your cup of tea?

lördag 23 maj 2020

Requiem, Changing times.

Serie/Series: Del 1/Part 1.
Författare/Author: R.J. Parker.
Genre: Äventyrsfantasy/Adventure fantasy.
Språk/Language: Engelska/English.
Sidor/Pages: 462.

(English below)


Handling: Clint och Corbin är bästa vänner. De hamnar ofta i trubbel, speciellt under Mrs Christensons lektioner, för hon verkar vilja suga livslusten ur alla barn som råkar ha oturen att ha henne som lärare. Clints familjesituation ser också annorlunda ut. Efter att hans pappa gick bort har hans mamma gift om sig och han har fått nya styvsyskon som han inte riktigt kommer överens med.
Livet är alltså rätt jobbigt just nu. Det enda som piggar upp Clint är Melissa, tjejen i hans klass som han är kär i men han är för feg för att våga prata med henne.

En dag blir Clint och Corbin attackerad på väg till skolan, av en konstig varelse och sedan invaderas Clints hem av utomjordingar som säger att de letar efter något som heter "the Requiem". De måste få tag på den innan de onda typerna från deras värld, the Fury, får tag på den. Clint vet inte vad han ska tänka eller tycka, men livet blir aldrig detsamma igen.
Tillsammans med sin familj måste de överleva ett flertal attacker och försöka hitta "the Requiem".


Min åsikt om boken: Detta är ett recensionsexemplar som författaren skickade över till mig. I det stora hela är boken både underhållande och originell, men stundtals är den rätt seg. Det händer mycket men det är för mycket detaljer, vilket gör att man tröttnar ibland. Istället för att skriva t.ex. att karaktären gick upp till sitt rum och bytte om till pyjamas, ska det förklaras i minsta detalj. Karaktären gick upp för trappan, tog vänster i hallen till sitt rum, beskrivning av hur rummet ser ut just då, var pyjamasen låg, hur karaktären tar på sig plaggen osv. Det blir liksom lite för detaljerat. Ungefär som att man inte litar på att läsaren ska förstå det. Sedan upptäckte jag rätt många stavfel, t.ex. på sid 41, där det står "shrieks" först men sen ändras till "shrikes" och sedan till "shrieks" och "shrikes" igen. På ett ställe stavades en karaktärs namn "Transun" men sedan blev det till "Transon" på 2-3 sidor. Istället för "frame" stod det "fame" osv. Det förtog inte läsupplevelsen, men det blev lite förvirrande när man stötte på dem.

Boken i sig är som sagt originell vad gäller historien och jag tyckte boken var intressant, men jag tror nog man hade kunnat banta bort ett par sidor om man tog bort de överdrivna detaljerna som egentligen inte behövdes. Jag hade velat få lite mer information om Banks och O'Neils värld, men det antar jag kommer i bok nummer 2. En helt ok bok överlag enligt mig.


Mitt favoritcitat ur boken:

"You got anything else over there boy, coz now they will be coming" O'Neil said soberly as an arrow went right through the shelf by his head. "These things will stunt yer growth if the end of one hits ya".
- sid 237.
💥        💥         💥         💥

Story: Clint and Corbin are best friends. They often end up in trouble, especially during Mrs Christensons' lessons, because she seems to want to suck the life out of every child that is unlucky enough to have her as a teacher.
Clint's family situation is different now. After his father passed away his mother remarried and he now has step siblings that he doesn't really get along with. Life is pretty hard right now. The only thing that cheers Clint up is Melissa, the girl in his class that he's in love with but doesn't dare to talk to.

One day Clint and Corbin are attacked on their way to school, by a strange creature and then Clint's home is invaded by aliens saying that they are looking for something called "the Requiem". They need to get it before the evil creatures from their world, the Fury, gets to it. Clint doesn't know what to think but life will never be the same again.
Together with his family Clint must survive several attacks and try to find "the Requiem".


My opinion of the book: This is a review copy that the author sent over to me. Over all the book is both entertaining and original, but at times a bit slow. There's a lot going on but there's also too much details, which is a bit tiresome at times. Instead of writing for example that the character went up to his/her room and changed into his/her pyjamas, it's explained in every detail. Like the character went up the stairs, went into the hall, went left or right to their room, what the room looked like just then, where tha pyjamas is, how the character puts it on and so on. It gets a bit too detailed, like the writer doesn't trust the reader to get it. Then I also discovered a couple of spelling errors, for example on page 41, where it says "shrieks" but then "shrikes" and then "shrieks" and "shrikes" again. In one place a characters name was spelled "Transun" but then "Transon" for 2-3 pages. Instead of "frame" it said "fame" and so on. It didn't ruin the reading but it was a bit confusing when you got to those places.

The book in itself is original, as I mentioned before, when it comes to the story and I did think the book was interesting, but I think the book could be shortened a bit if the excessive details that weren't necessary were taken away. I would have liked to get more information about Banks' and O'Neils' world, but I guess that's what book no 2 is about. The book was alright overall.


My favorite quote from the book:

"You got anything else over there boy, coz now they will be coming" O'Neil said soberly as an arrow went right through the shelf by his head. "These things will stunt yer growth if the end of one hits ya".
- page 237.

torsdag 21 maj 2020

Queenslayer

Serie/Series: Ja, del 5/Yes, part 5.
Författare/Author: Sebastien De Castell.
Genre: Fantasy.
Språk/Language: Engelska/English.
Sidor/Pages: 451.


(English below)


Handling: Kellen och hans affärspartner, ekorrkatten Reichis, råkar hamna i handfängsel på grund av ett oskyldigt misstag från Kellens sida. Det hela leder till hovet i Darome, som styrs av en 11-årig drottning som sägs ha en 2000 år gammal själ. För att inte bli hängd på grund av sitt misstag har Kellen i praktiken gått med på att ta livet av den unga drottningen men saker och ting går inte riktigt som han hade tänkt sig. Istället dras han in i invecklade intriger som sitter djupt i hovet och ingen går riktigt att lita på. Varför verkar drottningen så mån om att Kellen ska stanna? Vad är det egentligen som pågår bakom stängda dörrar och hur ska Kellen tar sig ur detta levande?


Min åsikt om boken: Det här den 5:e och näst sista delen i den här underbara serien. Jag har älskat varenda bok faktiskt och jag älskar både Kellen och Reichis. Jag älskar deras humor men också alla deras äventyr och relationen de har till varandra. Jag gillar att Kellen är ödmjuk och lite mesig, även om han bara försöker överleva så gott det går när man har ett pris på sitt huvud. Reichis är ju hur skön som helst, han vill bara äta ögonglober och smörkakor hela dagarna medan han ligger i ett skönt bad, haha. Har man inte läst nån av böckerna i denna serie men älskar fantasy och äventyr så är det nästan ett måste att läsa dem! Man får verkligen inte missa detta. Jag måste så klart få tag på den 6:e och sista boken, men kommer vara så ledsen när jag väl har läst den. Serien får ju inte ta sluuut!


Mitt favoritcitat ur boken:

"Erras kept a polite distance behind us. Reichis didn't care about etiquette and skittered around as he pleased, taking special care to piss on every statue and monument we encountered."
- sid 191.

💥        💥        💥        💥

Story: Kellen and his business partner, the squirrel cat Reichis, just happens to end up in handcuffs because of an innocent mistake made by Kellen. It all leads to the court in Darome, that is ruled by an 11 year old queen who is said to have a 2000 year old soul. To avoid being hanged because of his mistake, Kellen has practically made a deal to kill the young queen but things doesn't go exactly as he planned. Instead he is drawn into intricate intrigues that goes deep in the court and no one can be trusted. Why is the queen so determined to make Kellen stay? What is really going on behind closed doors and how is Kellen going to get out of this alive?


My opinion of the book: This is the 5th and next to last book in this wonderful series. I've loved every book and I love both Kellen and Reichis. I love their humor but also all their adventures and the relationship they have to each other. I like that Kellen is humble and a bit of a coward, even though he's just trying to survive as best as he can when you have price on your head. Reichis is beyond awesome, he just wants to eay eyeballs and butter cookies all day while he's in a nice bath, haha. If you haven't read any of the books in this series but love fantasy and adventures then you have to read them! You can't miss this. I obviously need to get my hands on the 6th and last book, but I will be so sad after I've read it. This series can't end, I forbid it!


My favorite quote from the book:

"Erras kept a polite distance behind us. Reichis didn't care about etiquette and skittered around as he pleased, taking special care to piss on every statue and monument we encountered."
- page 191.

tisdag 19 maj 2020

Födelsedagstävling! / Birthday giveaway!

(English below)

Jag råkar fylla 32 år idag och för att fira det tänkte jag dela med mig i form av en liten instagramtävling. Den 1 juni släpps pocketversionen av Markus av Trolyrien skriven av Joseph A. Davis, så jag fick en förfrågan om jag ville ta emot ett exemplar, vilket jag så klart sa ja till. Jag frågade om det var ok tävla ut den, eftersom jag redan har de tre första böckerna (dock bara läst två än så länge), vilket det var. Så ett signerat exemplar av första boken i serien om Markus kan man vinna. De här böckerna är väldigt underhållande och extremt fantasifulla! Jag har älskat att läsa dem just för att de är så originella och intressanta. Det spelar heller ingen roll hur gammal man är, de passar alla.
Sen är det inte fy skam att jag fick en egen blurb på framsidan! Känns riktigt kul.
Om man vill delta i tävlingen kan man göra det här.


It's my 32nd birthday today and I'm celebrating that with a giveaway of the first book in the series about Markus av Trolyrien written by Joseph A. Davis. It's only for swedes though, since it's written in swedish. These are really good books though! Really imaginative and entertaining. I've really enjoyed reading them (read 2 of 3 books so far). Doesn't matter what age you are, they fit everyone!

fredag 15 maj 2020

Nytt i hyllan / New on the shelf

(English below)

Det har inte varit min bästa vecka i livet, om vi säger så. Allt från att ena katten fick åka till akuten till att maken mår dåligt och en rättegång pågår som rör upp extremt mycket känslor (min svägerska sköts till döds i oktober 2019 och rättegången om förövaren ska dömas för mord eller grovt vållande till annans död pågår just nu). Det har varit mycket stress och oro, vilket inte direkt piggar.
Därför blir man extra glad när man får en massa böcker i brevlådan! 4 nya böcker har fått ett hem bland mina hyllor.

📒 Rekindled Prophecy skickades direkt från författare KC Freeman. En bok om änglar och demoner bland annat. Ska bli kul att läsa, för det känns precis som min grej att läsa.
📕 Maskeradnatten är från Seraf Förlag. Fick ett mail om att man kunde skriva upp sig för att få ett recensionsex, så jag gjorde det på direkten. Boken handlar om lönnmord, kungligheter, kupper m.m.
📗 De två böckerna av Dick Harrison är från Historiska Media. Jag har sett att man kan beställa recensionsexemplar direkt från förlagen, så jag tänkte att jag skulle testa det. Skickade ett mail med förslag på böcker jag gärna ville läsa, men förväntade mig så klart inte att få hem mer än en bok, så blev glatt överraskad när det var två stycken! Jag gillar ju dessutom Dick Harrison så jäkla mycket, så det kändes riktigt kul.

Ska bli spännande att läsa när bokkön väl har kortats ner lite, vilket nog tar lite tid...


This hasn't been my best week in life so to speak. It's been pretty much anything from one of the cat's getting sick and had to go to the emergency animal hospital to my husband feeling like crap and a trial that is stirs up a lot of emotions (my sister in law was shot to death in october 2019 and the trial is about if the perpetrator will be sentenced for murder or negligent homicide). There's been so much stress and anxiety, which isn't all that fun so finding new books in the mail box cheered me up a bit! 4 new books that have found their homes among by shelves.

📒 Rekindled Prophecy was sent to me by the author KC Freeman. It's a book about angel and demons, among other things. Will be fun to read, because it's right up my alley.
📕 Maskeradnatten (The Masquerade night) is from Seraf Förlag. I got an email about signing up to get a review copy of this book so I did that right away. It's about assassinations, royalties, heists and so on.
📗 The two books by Dick Harrison are from Historiska Media (publishing company). I've noticed that you can order review copies straight from the publishing companies, so I thought I might try it out. I sent an email with suggestions on books I'd like to read, but I never expected to get more than one book, so that was a pleasant surprise to get two! I also like Dick Harrison a lot so it felt really nice.

Will be fun to read these books when the queue is shortened down a bit, which might take some time...

lördag 9 maj 2020

Equidae

Serie/Series: Nej/No.
Författare/Author: Lovisa Wistrand.
Genre: Fantasy.
Språk/Language: Svenska/Swedish.
Sidor/Pages: 538.


(English below)


Handling: Afryea är en så kallad varhäst, en varelse som kan skifta mellan människo- och hästhamn, en sorts skepnadsskiftare. Hon bor tillsammans med sin familj i det undangömda landet Aneyara, där vardjur precis som hon bor. Alla har förmågan att förvandla sig till människa eller ett djur, men just här lever de flesta i sin djurform. En del är noshörningar, andra tigrar, pumor, hästar eller fåglar m.m. Året är 2043 och mänskligheten drabbades av en "smitta" som slog ut de flesta samhällen. Få har tillgång till flygplan och liknande, så landet Aneyara är skyddat av berg och grottsystem som få kan navigera utan att gå vilse.

Afryea längtar bort till en ny värld full av äventyr och en dag råkar hon hamna i grottsystemen och bli fångad av människor som kallas för "varjägare". Personer som specialiserat sig på att fånga vardjur för att sälja på svarta marknaden eller helt enkelt bara utrota. Dover, som varjägaren heter, är inte speciellt trevlig och tvingar Afryea att resa långt för att möta sin nya "ägare". På vägen uppstår både problem men också komplicerade känslor. Afryea kan inte riktigt förstå varför hon är så fascinerad av sin kidnappare, men har svårt att släppa tanken på honom. Deras långa resa tillsammans leder till ett par chockerande upptäckter för dem båda, något som få kan förstå eller ens kan tänka sig att acceptera...


Min åsikt om boken: Detta är ett recensionsex som jag fått av författaren för ett ganska bra tag sen och jag har plockat upp boken flera gånger, men varje gång har det känts som att boken inte alls passar mig, så jag har lagt den åt sidan fram till nyligen. Förstod dock inte alls varför jag kände så i början!? Boken är väldigt originell med både sina vardjur, människosamhällen och världen i stort. Boken utspelar sig dessutom i Afrika, vilket också var härligt! Tror inte jag har läst en fantasybok som inte utspelar sig i en påhittad värld eller ett europeiskt land (förutom USA). Handlingen hade ett bra flyt hela tiden och ju mer man läste desto mer fastnade man. Jag hade svårt att lägga ner boken men som tur var hade jag väldigt lite att göra på jobbet denna vecka, så jag läste ut boken på cirka ett dygn trots att den är över 500 sidor lång. Det är rätt imponerande för att vara jag, haha.

Jag gillade Afryea som karaktär. Hon är envis och självständig men har också både humor och skinn på näsan. Trots att hon blivit kidnappad i princip var hon inte rädd för att vara sarkastisk eller göra vad hon var tvungen att göra. Jack Dover var också en speciell karaktär. Jag gillade honom inte alls i början, utan tyckte han var stöddig och pratade på ett irriterande sätt, men även han utvecklades (vilket jag antar var meningen också!) och till slut förstod man situationerna som uppstod. En väldigt intressant och originell bok som jag gillade!

En liten varning skulle väl eventuellt vara en scen där ett övergrepp nästan sker och det kan ju vara triggande eller jobbigt för vissa att läsa.


Mitt favoritcitat ur boken:

"Varjägare är som en ras för sig, specialiserad på sin uppgift att fånga varer. De rapporterar direkt till Ulv och majoriteten är brottslingar som fått välja mellan fängelse eller varjägarskap. De flesta väljer det senaste alternativet, skulle jag tro. Naturligtvis vill ingen sitta inlåst."
- Sid 34.


💥        💥         💥        💥
Story: Afryea is a so called werehorse, a creature that can shapeshift into a human or a horse, like a shapeshifter. She lives with her family in the hidden land of Aneyara, where wereanimals just like her lives. Everyone has the ability to shift between human and animal, but in Aneyara most choose to live in the animal form. Some are rhinos, others are tigers, pumas, horses or birds and so on. The year is 2043 and humanity was affected by a "infection" some time ago that shut down most cities. Few have access to airplanes, so the land of Aneyara is pretty well protected by it's mountains and cave systems that few can navigate without getting lost.

Afryea is dreaming of a new world full of adventure and one day she happens to be in the cave system and is catched by humans called "werehunters". Humans specialized in capturing wereanimals to sell on the black market or simply to destroy. Dover, as the werehunter is called, is not especially nice and is forcing Afryea to travel a long way to meet her new "owner". On the way problems arises but also complicated feelings. Afryea can't really understand why she's so fascinated by her kidnapper, but can't really get her out of her head. Their long journey together leads to a couple of chocking discoveries for them both, something few people can understand or accept...


My opinion of the book: This is a review copy I got from the author some time ago and I've picked it up a couple of times, but each time I felt like the book wasn't for me so I put it aside until now. But I don't get why I thought so in the beginning?! The book is very original with its wereanimals, human cities and the world in large. The book actually takes place in Africa, which I thought was neat! Don't think I've read a fantasy book that doesn't take place in a made up world or in Europe (except for USA). The plot has a nice pace all the way and the more I read the deeper into it I got. I had a hard time putting it down, which was good since I haven't had a lot to do at work this week, so I read the book in like 24 hours even though it's over 500 pages long. Pretty impressive for someone like me, haha.

I liked Afryea as a character. She's stubborn and independant but also has both humor and is tough. Even though she's been kidnapped she's not afraid of being sarcastic or do whatever she has to. Jack Dover was also a special type of character. I didn't like him at all in the beginning. I thought he was cocky and talked in an annoying way, but he evolved (I guess that was the point!) and in the end you understood certain situations happened. A very interesting and original book that I liked!

A bit of a warning may be in place because there's a scene where an assault almost happens and that can be triggering or hard to read for some people.


My favorite quote from the book (my own translation):

"Werehunters are like a race of its own, specialized to catch weres. They report directly to Ulv and the majority are criminals who's had to choose between prison or werehunting. Most choose the latter, I would think. Naturally no one wants to be locked up."
- Page 34.

torsdag 7 maj 2020

God's Demon

Serie/Series: Ja, del 1/Yes, part 1.
Författare/Author: Wayne Barlowe.
Genre: Fantasy, skräck/horror.
Språk/Language: Engelska/English.
Sidor/Pages: 352.


(English below)


Handling: Lord Sargatanas var en av de serafimer som föll ner till Helvetet tillsammans med Lucifer efter upproret i Himlen. Men till skillnad från de andra demonledarna är han inte ond eller speciellt förtjust i att tortera och plåga mänskliga själar. Han har svårt att glömma sitt tidigare liv i ljuset och vägrar tro att det inte finns ett sätt för honom att återvända, trots att han befinner sig i Helvetet sen flera tusen år tillbaka. Han vill återvända till ljuset och tänker göra allt för att nå dit, vilket leder till flera brutala strider med andra demonledare i Helvetet. Men är det rätt väg att gå?


Min åsikt om boken: Detta är en väldigt speciell bok av flera orsaker. Språket är rätt högtravande och det tog lite tid för mig att komma in i det. Dock känns det, så här efteråt, helt otänkbart med ett enklare språk med tanke på vad boken avhandlar. När man har vant sig känns det trovärdigt, att det är så man hade pratat och betett sig, för det är ju trots allt Helvetet med dess "fina" och depraverade herrar. Det som var lite jobbigt var allt berättande, det var inte mycket dialoger så blev väldigt mycket text sida upp och ner. Texten är rätt liten så sidorna är fullproppade med text. Ibland flög jag liksom iväg i huvudet när jag läste, för det blev för mycket beskrivningar av omgivningen, kläder, byggnader och så vidare. För mycket detaljer som inte var avgörande för berättelsen i sig. Men det där är ju en smaksak.
Boken är dock väldigt intressant! Karaktärerna är skickligt porträtterade. Man känner verkligen sympati för ena sidan och äckel för den andra. Motståndarna är verkligen genomonda och riktigt vidriga medan den andra sidan känns sorgsna och sympatiska. Överlag gillade jag boken, det var verkligen som att befinna sig i en annan värld och Helvetet i sig var originellt beskrivet och uppbyggt. Det var inte alls det här typiska Helvetet med eld och lava där själar plågas i all evighet. En mycket bra bok!

Vill man veta mer om författaren eller hans böcker så kan man kolla in hans sida: https://waynebarlowe.com/artwork/hell/
Där finns även tavlor på karaktärer från böckerna som han själv har målat. Han har nämligen inte bara skrivit den här boken utan även gjort omslaget (som för övrigt är sjukt snyggt!).


Mitt favoritcitat ur boken:

"She had many names to many peoples, but with the passage of eons she had come to think of herself as Lilith. Especially because her lord had difficulty enunciating it. A tiny victory, perhaps, but even the smallest gesture helped her swallow her unending disgust with finding herself bound for eternity to the Fly."
- Sid 37.💥        💥        💥        💥
Story: Lord Sargatanas was one of the seraphims that fell down to Hell together with Lucifer after the uprising in Heaven. But unlike the other demon leaders he's not evil or fond of torturing and tormenting human souls. He can't really forget his earlier life in the light and refuses to believe that there's no way for him to return, even though he's been in Hell for thousands of years. He wants to return and will do anything to get there, which leads to several brutal battles with other demon leaders in Hell. But is it the right way to go?


My opinion of the book: This is a very special book for several reasons. It's written in a pretty high-sounding way and that took some time to get used to. It does, however, feel unthinkable for it to have been written in a more common form of english considering what it's about. When I got used to it it felt very believable, like that's how they would have been speaking and acting in Hell with all it's "fine" and depraved gentlemen. Something that was a bit hard to get used to was the narration or descriptions, there wasn't many dialogues so there was a lot of text page up and down. The text is pretty small as well so the pages were crammed with text. Sometimes I spaced out while reading because there was a lot of descriptions of the environment, clothes, buildings and so on. Too many details that weren't that important for the story in itself. But that's a matter of taste.
The book is very interesting though! The characters are skillfully portrayed. You really feel sympathy for one side and disgust for the other. The opponents are really vile and disgusting while the other one feels more sorrowful and sympathetic. Overall I really liked the book, it was like being in another world and Hell was very original with its environment. Not at all the typical Hell with fire and lava where souls where tormented for ever. A very good book!

If you'd like to know more about the author or is books, you should check out his site:
 https://waynebarlowe.com/artwork/hell/
 There you can also see his paintings of characters from the books that he made himself. He didn't only write this book but also made the book cover (which is beyond amazing!).


My favorite quote from the book:

"She had many names to many peoples, but with the passage of eons she had come to think of herself as Lilith. Especially because her lord had difficulty enunciating it. A tiny victory, perhaps, but even the smallest gesture helped her swallow her unending disgust with finding herself bound for eternity to the Fly."- Page 37

söndag 3 maj 2020

Children of Virtue and Vengeance

Serie/Series: Ja, del 2/Yes, part 2.
Författare/Author: Tomi Adeyemi.
Genre: Fantasy.
Språk/Language: Engelska/English.
Sidor/Pages: 404.


(English below)


Handling: Zelie och Amari har lyckats få tillbaka magin i Orïsha, men vad ingen visste var att även de adliga klasserna fick magiska krafter, inte bara Majifolken. Så från att ha blivit förtryckta och förslavade på grund av sin magi har nu Majierna fått tillbaka sina krafter men måste samtidigt passa sig för adeln, deras förtryckare, för nu kan även dem mäta sig med urfolkens magi. Det som skulle bli Majifolkets väg ut ur förtryck blir istället till ett fullskaligt krig. Kan de nånsin bli fria från sina förtryckare, den kungliga familjen?


Min åsikt om boken: Jag gillade första boken rätt mycket, för jag tyckte den var originell och spännande, så plockade upp den andra boken med rätt höga förväntningar. Men den höll inte riktigt måttet... Hela boken rustar liksom upp för den slutgiltiga striden och när den väl kommer (OBS! Ev spoilers!) så går det precis så som man har tänkt sig, fram till typ näst sista sidan, där en enorm twist dyker upp från ingenstans och jag kände att det förtog hela grejen. Det hade varit ett riktigt bra avslut med den sista striden, men istället blir det värre. Så jag kände mig rätt snopen. Troligen kommer det en bok till men jag känner nästan att jag inte vill läsa den, för slutet av bok nr 2 blev inte bra och jag tyckte inte det var en smart grej alls. Ogillade det väldigt mycket.

Sedan tyckte jag att boken var rätt repetitiv rakt igenom. Det var väldigt mycket ilska och misstro mellan Zelie och Amari, som höll sig igenom allt. Ena stunden var allt bra, sen var det dåligt, bra, dåligt osv. Det blev tröttsamt efter ett tag och det kändes inte heller logiskt för dem att bete sig så från ingenstans, så jag kände inte att jag hängde med där eller förstod varför. Tråkigt att uppföljaren till en så pass bra bok skulle vara så instabil och knepig på nåt sätt. Får väl se om det kommer en bok till och ifall jag läser den eller ej.


Mitt favoritcitat ur boken:

"I don't know if I'm trapped in a dream or nightmare. No chains bind me, yet I can't move. Crisp air fills my lungs, yet I can't breathe. Gray, wilting reeds surround me, a haze of white peeking through like a blanket of clouds. Brittle dirt presses against my bare skin, falling away as I force myself up. How?"
- Sid 58.


💥        💥        💥       💥


Story: Zelia and Amari has managed to bring back magic to Orïsha, but what no one expected was for the nobles classes to also get magical powers, not only the Maji. So from being oppressed and enslaved because of their magic, the Maji now have their powers back but must watch out for the nobels, their oppressors, because they can now compete with the Maji's magic. What was supposed to be the Maji's way out of oppression is instead leading to a full scale war. Will they ever be freed of their oppressors, the royal family?


My opinion of the book: I liked the first book very much, because I thought it was original and suspenseful, so I picked up the second book with pretty high expectations. But it didn't measure up... The whole book is about the big final battle and when it finally comes (OBS! Potential spoilers!) it goes the way you thought it would until like the last page, where an enormous twist just pops up from nowhere and I felt like it diminished the whole thing. It would have been a really good ending with the final battle but instead it just got worse, so I felt a bit of disappointment in that moment. It will probably be a third book but I almost feel like I don't want to read it because the ending of book no 2 was not great and I didn't think that was a smart move at all. I disliked it a lot.

I also fel like the book was very repetitive all the way through. There was so much anger and distrust between Zelia and Amari, that kept going. One moment everything was fine, then bad, fine, bad and so on. It became tiresome after a while and I didn't feel like it was logical of them to act like that for no reason, so I didn't really understand why they acted like that. It's sad when the sequel of a such a good book is so instable and weird in a way. We'll see if there will be a third book and if I will read it or not.


My favorite quote from the book:

"I don't know if I'm trapped in a dream or nightmare. No chains bind me, yet I can't move. Crisp air fills my lungs, yet I can't breathe. Gray, wilting reeds surround me, a haze of white peeking through like a blanket of clouds. Brittle dirt presses against my bare skin, falling away as I force myself up. How?"
- Page 58.

Imperium

Serie/Series: Ja, del 1/Yes, part 1. Författare/Author: Robert Harris. Genre: Historisk roman/Historical fiction. Språk/Language: Svenska...