onsdag 31 juli 2019

Vem hade du bjudit in? /Who would you invite?
(English below)

Eftersom jag är seg med läsningen nu tänkte jag göra ett lite annorlunda inlägg. Jag har själv funderat på detta och jag tror jag vet hur jag skulle ha gjort.
Men frågan är alltså, vilken/vilka fiktiv(a) karaktär(er) hade du bjudit hem på middag om du kunde och varför? Motivera gärna svaret!
Alla har vi väl någon bok vars karaktärer man blir förtjust i eller mer intresserad av. Själv hade jag nog velat bjuda in gänget i Six of Crows, för de verkar vara en brokig skara intressanta och något udda personer. Jag tror att man hade kunnat få höra många intressanta historier av dem karaktärerna!


Since I'm a slow reader right now I thought I might do a bit of a different kind of post. I have thought about this myself and I think I know what I would have done.
But to the question, which fictional character(s) would you invite over for dinner if you could and why?
We all have one book or two with characters we love or are interested in. I myself would probably have invited the gang from Six of Crows, because they seem like a motley crew and a bit weird. I think they could tell really interesting stories!

söndag 28 juli 2019

The Gilded Wolves

Serie/Series: Ja, del 1/Yes part 1.
Författare/Author: Roshani Chokshi.
Genre: Fantasy, unga vuxna/ young adults.
Språk/Language: Engelska/English.
Sidor/Pages: 384.(Enlgish below)


Handling: Året är 1899 och Severin är en ung man i Paris som äger ett vackert hotell, där han bor tillsammans med sina vänner; Zofia, en socialt udda tjej med en förkärlek till matematik och mekanik, Enrique, en historiker med en hemlighet, Laila, den trollbindande dansaren som kan baka makalösa bakverk och Tristan, en trädgårdsmästare som kan skapa otroliga världar med hjälp av växter. The Order of Babel är ett hemligt sällskap som styr samhället bakom kulisserna. De försöker kontrollera kraften som kallas för "Fragments of Babel" och gömmer undan allt som har med denna kraft att göra. Men en del föds med en bit av denna kraft och kalla smida saker med sin vilja, antingen sinnen eller döda ting.

En dag blir Severin kontaktad av en medlem ur den här Ordern och hen vill att Severin ska ta sig an ett uppdrag som kan bli mycket farligt, men i utbyte skulle han en gång för alla få ta del av sitt arv, att bli en patriark och få sin plats bland Orderns medlemmar. Till sin hjälp tar han sina lojala vänner, men vet de verkligen vad de ger sig in på? Vägen är kantad av korruption, död och blod, men också vänskap, lojalitet och kärlek.Min åsikt om boken: Jag vet inte om jag var väldigt trött när jag började läsa boken eller om jag är för trög för att fatta, men jag upplevde att jag inte riktigt fick grepp om hur boken och dess värld är uppbyggd. I början kändes det som att man fick information kastad över sig och man hann knappt ta in det, för det gick så jäkla snabbt. Jag hade jättesvårt att få grepp om hur den här världen funkade och hur allt började. Dock var den intressant om man bortser ifrån det. Karaktärerna var väldigt olika varandra men de kändes genomtänkta och kom verkligen till liv i boken. Zofia är lite av en favorit, eftersom hon är som en själv (hon måste vara autistisk, haha) och jag kunde verkligen identifiera mig med henne. Jag gillade också att karaktärernas läggning inte var självklar, vilket gjorde att boken kändes mer genomtänkt och inte så klyschig (även om det ibland kan vara lite tröttsamt med det ständiga kärleksintresset som alltid finns med i böcker överlag. Kan inte folk bara vara vänner?) och den stack ut från mängden på nåt sätt. Även om jag inte fick nåt bra grepp om handlingen så vill jag definitivt läsa fortsättningen i denna serie!

Handlingen har också mer djup i sig än vad man först tror. När man läser bokens summering känns det som att boken är om ett äventyr och ett gäng ungdomar som ska stjäla saker, men när man väl börjar läsa boken förstår man vilket djup som finns. Handlingen är inte alls så simpel utan det är väldigt mycket som pågår runt omkring det här uppdraget, vilket också gör boken mer verklighetstrogen. Man tror på att de här karaktärerna existera och man engagerar sig i dem. Det gör väldigt mycket för läsupplevelsen!


Favoritecitat ur boken (2 st faktiskt):

"Tristan, my love," said Laila with dangerous calm. "If you get in the way of a woman's battle,
you'll get in the way of her sword"

- sid 147

"He whispered the words Pride spoke every time he went to repossess and object:
I've come to collect my dues".

- sid 228.


💥    💥    💥    💥Story: It's the year 1899 and Severin is a young man in Paris who owns a beautiful hotel, where he lives with his friends; Zofie, a socially awkward girl with a love for math and mecanics, Enrique, a historian with a secret, Laila, who spellbinds people with her dance and bakes wonderful pastries and Tristan, a gardener who can create amazing worlds with plants. The Order of Babel is a secret society who rules society from the dark. They try to controll the power called "Fragments of Babel" and are hiding everything that has something to do with the power. But some are born with a piece of this power and can forge things with their will, either minds or inanimate objects.


One day Severin is contacted by a member of this Order and the person wants Severin to take on a mission that could become very dangerous, but in exchange he would once and for all get his legacy, to become a patriarc and his place among the Order's members. With the help of his loyal friends, Severin takes the deal, but do they know what they're getting themselves into? The road is littrered with corruption, death and blood, but also friendsship, loyalty and love.My opinion of the book: I dont know if I was tired when I began reading this book or if I'm just to dense to get it, but I felt like I didn't really understand how the book and its world was constructed. In the beginning it felt like you got information thrown at you and you hardly had the time to take it in, because everything went so fast. I had a really hard time grasping how the world worked and how it all began. The book was intreresting if you look pass that. The characters are diversed but thought through and really came to life in the book. I liked Zofie, because she was like me (she must be autistic, haha) and I could identify myself with her. I also liked that the sexual orientation of some of the characters wasn't clear, which made the book a bit more thought through and not so cliché (even though it can be tiresome with the perpetual love intrest in books over all. Why can't people just be friends?) and it stood out from the rest in a way. Even though I didn't really get a grip of the story I will still read the rest in this series!

The story has a lot more depth to it than you first think. When you read the book's summery it feels like it's a book about adventures and a bunch of kids stealing stuff, but when you read the book you understand the depths and layers that are there. The story isn't that simple, it's alot going on at the same time as this mission is moving forward, which makes the book more believable. You think the characters are real and you invest in them. That does alot for the reading experience!Favorite quote from the book (2 of them):


"Tristan, my love," said Laila with dangerous calm. "If you get in the way of a woman's battle,
you'll get in the way of her sword"

- page 147

"He whispered the words Pride spoke every time he went to repossess and object:
I've come to collect my dues".

- page 228.

onsdag 24 juli 2019

En överraskning/A surprise!

(English below)

Idag efter middagen sa maken "Är du redo för din överraskning nu?". Jag bara tittade skeptiskt på honom och undrade vad tusan han menade (vår humor är lite... udda, så man vet aldrig! Haha). "Pfft, vaddå 'överraskning'?" sa jag. "Blunda så får du se" sa han (vilket i sig är ett konstigt uttryck). Visst, jag blundade ju men med väldigt mycket tveksamhet, för alltså.. han kan hitta på vad fasen som helst, haha.

Men det var faktiskt ett bokpaket från Adlibris med 6 böcker! 😍 "Bara för att har du varit så snäll mot mig" sa han (precis som att jag annars brukar vara elak 😂). Tyvärr hade jag redan en av böckerna ("The wolf wilder") så vi sa att den kan jag ju lotta ut, men sen såg vi att boken var i rätt dåligt skick. Sidorna var böjda, trasiga och bubbliga. Såg ut som att nån hade spillt nåt på dem, så den får vi nog skicka tillbaka. Så ingen utlottning där inte.
Men jag fick ju böcker! Och min man är skitduktig på att hitta böcker som jag gillar. Jag kan stå i en bokaffär i flera timmar och kanske hitta 1 bok jag vill ha, medan han kan hitta 5 som jag har missat av nån anledning. Han är en bra liten hjälpreda, minst sagt! Haha. Väldigt gulligt av honom 💓

Gillar du att bli överraskad? Har du läst någon av böckerna nedan?


Today after dinner Le husband said "Are you ready for your surprise now?". I just looked at him in a very sceptical way and wondered what the hell he meant (our sense of humor is a bit... odd, so you never know! Haha). "Pfft, what do you mean 'surprise'?" I asked. "Close your eyes and you'll see" he said (which in itself is a very weird expression). But sure enough, I closed my eyes with alot of hesitation because.. Well, he can be really sneaky!

But it was actually a book package from Adlibris with 6 books in it! 😍 "Just because you've been so nice to me" he said (like I'm mean every other time 😂). Unfortunately I already had one of the books ("The wolf wilder") so we said that I could have a giveaway but then we saw the condition of the book and it wasn't great. The pages were bent and torn, some even looked like they've been wet so we're sending it back. So no giveaway there.
But I got books! And Le Husband is really awesome at finding books I like. I can stand in a bookshop for hours and maybe find 1 book I want while he can find 5 books that I've missed for some reason. He's a nice little helper, haha. Very sweet of him 💓

Do you like surprises? Have you read any of the books above?

måndag 22 juli 2019

Ursäkta frånvaron/Sorry for the absence

(Englisg below)

Ursäkta min frånvaro! Tyvärr har jag inte hunnit läsa så mycket sedan den senaste recensionen. Vi flyttade ju för inte så längesen och vi har haft massa saker som vi måste köpa och greja med. Först var det ju sängen och krånglet med huvudänden som var trasig. Den fick vi förvara i sovrummet tills vi hörde av från butiken om att de hade fått in en ny (vilket de aldrig fick, för huvudänden har utgått...). Sedan var vi iväg till IKEA för att köpa både hyllor och en tvbänk. Det krånglade ju också så klart. Tvmöbeln byggde vi ihop sent på kvällen och vi lyckades ju så klart skruva ihop den spegelvänt, så det var bara att börja om... Jag började undra hur många skilsmässor IKEA egentligen ligger bakom varje år.... 😂

Och igår satte vi upp klätterhyllor till katterna och efter 3 hyllor gick allt åt skogen. Maken lyckades borra fel i väggen 2 gånger och sen tappade han humöret, haha.
Känner att jag inte riktigt orkar läsa när det väl är lugnt och skönt här hemma. Ligger mest och slökollar på telefonen, för mer orkar jag inte. Så, det förklarar saken.
Dessutom läser jag en bok just nu som inte riktigt fångat mitt intresse... Det hjälper ju inte direkt.

Hur ser er läsning ut nu i sommar? Flyter det på eller får det stå tillbaka för utflykter och liknande? Var läser du helst?
 Sorry for my absence! Unfortunately I haven't had the time to read that much since the last review. We moved not long ago and we've had so much things to buy and deal with. First the bed that we bought with the broken headboard. We had to store the headboard in our bedroom until the store where we bought the bed, got in touch with us about the new headboard and when it had arrived (which it never did, because it's out of order...). Then we went to IKEA to buy shelves and a tv stand. We had issues with that too of course. We built the stand late at night and we built it reversed, so we had to start over... I began wondering how many get divorced each year because of IKEA... 😂

And yesterday we mounted cat climbing shelves on the wall and after we had done 3 of them all went to hell. Le Husband managed to drill several holes wrong twice and lost his temper, haha. I feel like I dont have the energy to read once it's calm at home. I pretty much just browse around online watching random stuff, because I'm too tired. So that explains it.
Also I'm currently reading a book that hasn't intrigued me enough to keep me going... Doesn't help either.

How's your reading during summer? Does it move forward or does it have to stand back for all the summer activities and such? Where do you prefere to read?

torsdag 18 juli 2019

The Grand Man - A Scandinavian Thriller

Serie/Series: Nej/No.
Författare/Author: Florence Wetzel.
Genre: Deckare/Crime.
Språk/Language: Engelska/English.
Sidor/Pages: 415.
(English below)Handling: Juliet Brown är en jazzjournalist som också råkar vara en riktig Skandinaviennörd. Hon älskar allt som har med Skandinavien att göra! Juliet får chansen att resa till Sverige för att intervjua kända jazzmusiker och hon kunde inte vara mer glad.
Men på hennes resa mördas en av hennes vänner i Gamla stan och på mordplatsen träffar hon Magnus Lindblom, som är en svensk journalist och en stor Palmenörd.

Resan som skulle bli en härlig upplevelse blir istället väldigt omvälvande med sorg, svek, falskhet  och kaos men också vänskap och kärlek. Och en nypa mysterium, för vad har allt detta att göra med mordet på statsministern Olof Palme, ett av de mest kända morden i Sveriges historia, som fortfarande är olöst? Släng också in en nypa Stieg Larsson också i denna deckarkompott så får du en väldigt spännande bok att läsa!


Min åsikt om boken: Jag var först skeptisk till denna bok, då jag har ca 0,01% intresse av deckare överlag men när Florence frågade om jag kunde tänka mig att recensera boken, tänkte jag att ibland får man ju faktiskt vidga sina vyer och utmana skallen. Jag är faktiskt glad att jag gjorde det, för jag blev glatt överraskad! Jag tyckte boken var intressant, spännande och lite mysig på nåt sätt. Jag blev också glatt överraskad av Florences sätt att beskriva svenskar och vår mentalitet på, för jag tänkte först att det kan bli väldigt platt och liksom klyschigt på ett sätt. Rent generellt beskriver man ju svenskar som typ långa, blonda med blåa ögon med en förkärlek till lösa förbindelser och att vara nakna i princip och det känner jag är en extremt förenklad bild av en hel nation. Men, Florence lyckades fånga det väldigt bra. Det märktes inte att det var en amerikan som hade skrivit boken, utan det kändes som en person som bott i Sverige under en väldigt lång tid!

Jag gillade också twisten i boken. Jag såg den verkligen aldrig men jag gillade idén med hur mordet på Palme gick till och varför. Rätt häftigt! En bra bok som jag tror att andra deckarfan kan gilla, så tycker definitivt att man ska ge den en chans! Tack så jättemycket för att jag fick läsa din bok, Florence! 👐Mitt favoritcitat ur boken:

"I mind that you're here at all Lady journalist. But since you are, take a seat. I could call room service and have them bring up coffee, but then you'd think I actually want you to stay."
- sid 370.💥   💥   💥   💥

Story: Juliet Brown is a jazz journalist but also a true fan of Scandinavia. She loves everything that has to do with Scandinavia! Juliet gets the chance to go to Sweden to interview famous jazz musicians and she couldn't be more happy.
But on her trip one of her friends is murdered in Gamla stan and at the murder scene she meets Magnus Lindblom, a swedish journalist and a huge Olof Palme nerd (swedish primeminister who was murdered 1986).

The trip was supposed to be a lovely experience but in reality it becomes cataclysmic with sorrow, betrayals, falsehood and chaos but also friendship and love. And a pinch of mystery, because how does all this connect to the murder of Olof Palme, one of the most famous murders in the history of Sweden, that's still unsolved? Also, throw a pinch of Stieg Larsson in this crime mixture and you have a thrilling book in your hands!My opinion of the book: I was first sceptical towards this book because I have like 0,01% interest in crime books over all but when Florence asked me if I wanted to review this book, I thought that sometimes you have to broaden your horizons and challenge your head. I'm actually happy that I did that, because I was pleasently suprised! I thought the book was interesting, suspenseful and a bit cosy in a way. I was also pleasently surprised by Florence's way of describing swedes and our mentaltity, because I first thought that it could fall really flat and cliché in a way. Swedes are generally described as tall, blond with blue eyes with a fondness for loose connections and being nude and I feel like that is a very simplified view of a whole nation. But Florence managed to capture it very well. It was never obvious that an american (or a foreigner) wrote the book, it actually felt more like a person that had been living in Sweden for a very long time!

I also liked the twist in the book. I never saw it coming but I really liked the idea of how the murder of Palme happened and why. Really cool! A good book that I think other crime fans would like, so I can really recommend it! Thank you so much, Florence, for letting me read your book! 👐My favorite quote from the book:

"I mind that you're here at all Lady journalist. But since you are, take a seat. I could call room service and have them bring up coffee, but then you'd think I actually want you to stay."
- Page 370.

tisdag 16 juli 2019

Månadens bok/Book of the month

(English below)

Då var det återigen dags för månadens bok! Den här boken har jag inte i mina ägor tyvärr, men jag önskar att jag hade det! Jag läste den här boken som tonåring och det är faktiskt den enda boken som jag har tyckt varit lite obehaglig/läskig. Jag läste om den flera gånger, bara för att jag tyckte den var så bra! Jag tror dock att boken fortfarande kan finnas bland mina gamla saker hos min far, men eftersom vi inte har någon kontakt kan det bli svårt att få tag på den. Om den ens finns kvar.

Hur som, detta handlar boken "Blodröda rum" av Eddy C. Bertin om:

"Den unga tjejen Tina är häxa och förföljs av mardrömmar, där en helt okänd tjej ber om hjälp. Hon är i desperat behov av hjälp men Tina vet inte hur hon kan hjälpa, men hon vet att hon måste göra nånting. Enligt magins regler kan inte Tina ta hjälp av sin mormor, som hon har ärvt sina magiska krafter ifrån, utan hon måste själv komma underfund med hur hon ska gå tillväga.

Detta leder henne till teatern Nosferatu som gäckar och utmanar henne. Hon känner sig nödd att öppna dess dörrar och gå in, men varje gång blir hon stoppad av katten Sir James vars röst hon kan höra i sitt huvud.

På teatern Nosferatu ska hennes vänner vara med i en pjäs som inte är färdig riktigt ännu, med den har den obehagliga titeln "Dödens röda rum". Den påminner om Tinas mardrömmar om blodröda rum och de mordoffer som är fångna där, kan den verkligen ha nåt med dem att göra? Vad Tina inte vet är att uråldrig ondska och mäktiga gudar är inblandade och kan hennes egen kraft räcka till för att bekämpa mörkret?"

Har ni någon bok från er barndom/ungdom som ni fortfarande tycker om?
Har ni läst "Blodröda rum"?

Ps: Detta verkar för övrigt vara bok nr 2 i en serie om Tina. Bok nr 1 heter "Trettonde Natten".It's time again for the book of the month! I don't have this book in my library unfortunately, but I wish I did! I read it as a teenager and it's the only book that I have thought was a bit creepy. I read it several times because I thought it was so good. I do however think it might still be among my belongings at my dad's but since we dont have any contact with each other it might be a bit difficult to get. If it's still there.

Anyway, this is what the book "Blood red rooms" (which I suppose the title would be, if it ever gets translated into english) by Eddy C. Bertin is about:

"The young girl Tina is a witch and she's tormented by nightmares where a unknown girl is asking for help. She is in desperate need of help but Tina doesn't know how she can help, she just knows she has to do something. According to the rules of magic, Tina can't get helped by her grandmother, who she inherited her magical powers from. She must find a way on her own.

This leads her to the theatre Nosferatu which is eluding and challenging her. She feel forced to open it's doors and walk inside, but everytime she's stopped by the cat Sir James, who's voice she can hear in her head.

In the theater Nosferatu her friends are in a play that is not finished yet but it has the creepy title of "The red rooms of Death". It reminds Tina of her dreams about blood red rooms and the murder victims captive there, does the play have anything to do with them? What Tina doesn't know is that an ancient evil and powerful gods are involved, so can her own powers be enough to fight the darkness?"


Do you have a book from your childhood/teenage years that you still like?
Have you read this book?

Ps: This seems to be the second book in the series about Tina. The first book is called "Thirteenth Night" (if it's even translated into english, don't know that).

söndag 14 juli 2019

Kurtisanen

Serie/Series: Nej/No.
Författare: Anna Laestadius Larsson.
Genre: Historisk roman/ Historical fiction.
Språk/Language: Svenska/Swedish.
Sidor/Pages: 466.(English below)


 Handling: Beata Charlotta Ekerman är inte mer än 16 år gammal när hon debuterar på en av de finaste teatrarna i Sverige på 1700-talet, nämligen Bollhuset. I publiken satt det inte sällan kungligheter och annat fint folk vars blickar riktades mot en. I en hård och patriarkalisk värld där mycket hängde på ens heder och hur ärbar man var, är det inte lätt att vara kvinna. Speciellt inte som skådespelerska, som ofta var synonymt med att vara prostituerad. I vissa länder under den här tiden fick inte ens kvinnor stå på en scen, utan alla roller (inklusive de kvinnliga) spelades av män.

Beata Charlotta föddes in i en fin familj som det tyvärr gick ut för och hon hamnade snart i slummen tillsammans med sin mamma och syskon. Hon drömde om ett bättre liv med fina kläder, magnifika slott med vackra möbler. Snart dras hon in i en skuggvärld som var väldigt vanlig, men inte accepterad: sällskapsdam till fina herrar. Hon stod för sällskapet och ställde upp på vad herrarna än ville och de i sin tur fick stå för hennes boende, kläder och mat.

Men det pågår fulspel bakom kulisserna och vackra Beata är både ung och naiv, så hon blir snabbt ett offer, många gånger om. Hur hanterar man att bli huggen i ryggen gång på gång och vem kan man egentligen lita på?


Min åsikt om boken: Jag har älskat författarens tre tidigare böcker; Barnbruden, Pottungen och Rävfhonan och såg mycket fram emot den här boken. Jag måste dock säga att den inte riktigt höll måttet, enligt mig. De tre tidigare böckerna har varit oerhört intressanta med mycket dialoger blandat med historisk fakta men den här boken upplevde jag som rätt seg. Det var mycket beskrivningar och inte så mycket dialoger och mycket av samma sak som upprepades. Tyckte inte heller det fanns någon röd tråd heller.

Men å andra sidan kanske det var så här Beata Charlottas liv var? Livet är ju inte alltid logiskt. Jag upplevde också att Beata Charlotta var väldigt naiv, nästan på gränsen till dum, men det är inte nödvändigtvis författarens fel, för det var kanske så hon va? Eller var det så det var för kvinnor på 1700-talet då man förnekade dem utbildning och intellektuella samtal? Man ville hålla dem på en viss nivå och därför kunde de framstå som dumma, lite som en självuppfyllande profetia. Hur som, boken var intressant men något seg och lite tråkigare i jämförelse med de tidigare böckerna. Jag skulle dock ändå säga att den är helt ok, inte dålig på nåt sätt men inte riktigt i klass med författarens tidigare verk.


Favoritcitat från boken:

"Och om någon ska kunna säga något dig till tröst, så måste det vara jag, som är så utlärd i alla slags olyckor, att jag med skäl kan kalla mig mästarinna uti att bära dem och uthärda dem."
- sid 24💥   💥   💥   💥 Title: The courtesan


Story: Beata Charlotta Ekerman is just 16 years old when she makes her debut on one of the finest theatres in Sweden during the 1700's - Bollhuset. It's not uncommon for the audience to consist of royalties and other fine folks aiming their eyes at you. In a harsh and patriarchical world, where alot was down to your honor and how modest you were, it's not easy being a woman. Especially not as an actress, which in some ways was the same thing as being a prostitute. In certain countries during this time women weren't even allowed on stage, so every roll (even the female ones) was played by men.

Beata Charlotta was born in a noble family that unfortunately went down hill and she soon ended up in the slum with her mother and siblings. She dreamt of a better life with fine clothes, magnificent castles with beautiful furniture. Soon she's emerged in a shadow world that is very common, but not accepted: companion to rich gentlemen. She provided them with a companion and did whatever the men wanted and they in turn provided her with somewhere to live, clothes and food.

But there's foul play going on behind the behind the scenes and beautiful Beata is both young and naïve, she soon end up as a victim and more than once. How do you handle being stabbed in the back time after time and who can you really trust?


My opinion of the book: I've loved the authors three previous books; Barnbruden (The child cride), Pottungen (The potty child) and Räfvhonan (The vixen) and I really looked forward to read this book. I must however say that this one didn't really reach the same level as the others. The other books were very interesting with alot of dialogues mixed with historical facts but I perceived this book as a bit slow and tardy. There was alot of descriptopns and not so many dialogues and also some repetitions. I didn't think there was a common thread either. 

But on the other hand that might have been what Beata Charlotta's life was like? Life isn't always logical. I also percieved Beata Charlotta as very naïve, almost dumb but that's necessarily not the author's fault, because maybe that's how she was? Or was it because women were denied education and intellectual conversations in the 1700's? Society wanted them on a certain level and therefor they could appear dumb, almost like a self-fulfilling prophecy. Anyway, the book was interesting but a but slow and boring compared to the precious books. I do think it was alright and not bad in any way, not just the same level as the other books.
 


My favorite quote from the book:

"And if anyone should say something comforting to you, it must be me, who's taught in all kinds of misfortune, that I with reason can call myself mistress of carrying them and endure them".- Page 24.

torsdag 11 juli 2019

Recensionsexemplar

(English below)

Idag fick jag hem ett nytt recensionsexemplar! Roligt när det börjar skramla in lite nya böcker, efter några månader utan en enda förfrågan. Jag ska bara få tid att läsa dem alla plus mina egna böcker som jag har fått i present eller köpt hem. Men jag har semester om 1½ månad så då borde jag hinna läsa en del.

Läser ni mer eller mindre under semestern/ledigheter?Today a new review copy found its way home to me! It's so lovely when you get asked about review copies, especially after months of no requests at all. I just need to find the time to read them all along with my own books that I got as gifts or bought myself. But my vacation starts in 1½ months so I should have the time then to read some of them.

Do you read more or less on vacations/holidays?

tisdag 9 juli 2019

Malamander

Serie/Series: Ja, del ett/Yes part one.
Författare: Thomas Taylor.
Genre: Fantasy.
Språk/Language: Engelska/English.
Sidor/Pages: 302.


(English below)Handling: Herbie Lemon jobbar på avdelningen för försvunna saker på Grand Nautilus Hotell och hans uppgift är att ta emot kvarglömda saker av hotellets gäster, bokföra dem och försöka hitta ägarna. Han har varit där så länge han kan minnas och då är han ändå bara 12 år.

En dag ramlar en jämngammal flicka in genom källarfönstret ner i Herbies lilla vrå med en läskig sjöman som jagar henne. Hon ber Herbie att gömma och innan han vet ordet av det är han indragen i den lilla stadens största mysterium. Det är nämligen så att Eerie-on-Sea som, ligger nära havet, ofta är insvept i en ogenomtränglig dimma och i dimman kan man höra diverse konstiga ljud. Är det den mytomspunna havsvarelsen som närmar sig eller finns det en mer förnuftig förklaring?

Både Herbie och Violet upptäcker att saker och ting sällan är som de verkar...Min åsikt om boken: Thomas Taylor jobbar egentligen som illustratör och hans första jobb var att göra omslaget till Harry Potter och Filosofens sten. Malamander är den första delen av tre i berättelse om Herbie och Violet. Boken är väldigt mysig, lagom spännande och lite sådär knasig på ett härligt sätt. Tempot i berättelsen är precis lagom, varken för seg eller för snabb. Man hinner få en känsla för staden och hur folket som bor där är, samtidigt som det inte blir för mycket beskrivningar av miljön. En mycket underhållande bok i en liten knasig och mysig kuststad!Favoritcitat ur boken:

 "It's the book the mermonkey has chosen for you! Not, perhaps, the book you want or the book you were expecting. But, very possibly, the book you need".
- sid 63.

💥  💥  💥  💥


Story: Herbie Lemon is the "Lost-and-Founder" at the Grand Nautilus Hotel and it's his job to take care of stuff people have forgotten or lost in the hotel and try to reunite the things with its owners. He's been there for as long as he can remember and he's only 12 years old.

One day a girl Herbie's age falls through the basement window in Herbie's little nook with a scary sailor chasing her. She asks Herbie to hide her and before he knows it, he's involved in the small town's biggest mystery. Eerie-on-Sea is a coastal city often engulfed in a thick mist and in it you can hear strange noises. Is it the mythical sea creature crawling closer or is there a more sensible explanation?

Both Herbie And Violet discover that things are not always as they seem.My opinion of the book: Thomas Taylor is an illustrator and his first job was to make the cover of Harry Potter and the Philosopher's Stone. Malamander is the first part of three in the story about Herbie and Violet. The book is very cosy/lovely, just the right amount of suspenseful and a bit quirky in a positive way. The tempo is just about right, not too slow or too fast. You manage to get a feeling for the town and its people without involving too long descriptions of the environment. A very entertaining book in a slightly weird but snug little town.Favorite quote from the book:

"It's the book the mermonkey has chosen for you! Not, perhaps, the book you want or the book you were expecting. But, very possibly, the book you need".
- page 63.

lördag 6 juli 2019

Alla lästa böcker i juni/All the books I read in June

(English below)

Så, då var det dags att sammanfatta juni månad. Jag läste inte alls lika många som jag brukar, men det blev ändå 5 st och det är inte fy skam det heller. Bättre än inget i alla fall!
Måste nog säga att "Starfell" var absolut bäst faktiskt. Helt klart en av de bästa böckerna jag läst!

Hur många böcker blev det för dig förra månaden?


So, it's time to sum up the month on june. I didn't read as many as I usually do, but I read 5 books in total and that's not bad. Better than nothing at least!
I must say that "Starfell" was probably the best book out of the bunch. Definitely one of the best books I've read!

How many books did you read last month?


torsdag 4 juli 2019

Karin Månsdotter

Serie/Series: Nej/No.
Författare: David Lindén.
Genre: Historisk biografi/Historical biography.
Språk/Language: Svenska/Swedish.
Sidor/Pages: 200.


(English below)


Handling: Hur kom det sig att en enkel kvinna av folket lyckades bli drottning i 1500-talets Sverige och hur var det att leva med Erik XIV? Hur är det att vara en av folket och kastas in i alla intriger vid hovet? När kungen störtades, vad hände då med Karin? Vem var hon och var kom hon ifrån?


Min åsikt om boken: Karin Månsdotter var en simpel kvinna som jobbade på värdshus när hon som ung tonåring på nåt sätt lyckades göra ett intryck på självaste kungen. Snart hade hon en position vid hovet och fick båda lära sig läsa och skriva. Men desto mer förvånande blev hon snart kungens favorit och blev Sveriges drottning. Det är inte mycket som är känt om Karin, men hon verkade ha varit omtyckt av sina medmänniskor som kunde se förbi hennes enkla bakgrund och som inte ville sätta dit den regerande kungen. Inte nog med att hon tvingades hantera allt skvaller vid hovet utan även kungens psykiska ohälsa. Ibland visste han inte vem han var eller var han var och det verkade som att Karin var den enda som kunde lugna honom.

Idag för exakt 451 år sedan gifte de sig (4/7 1568) och man slog på stort. Hela staden kläddes in i tyger, triumfbågar och gatorna var fullpackat med folk. Om man kollar på deras inköpslista som ännu existerar förstår man hur mycket det här bröllopet kostade landet, för man köpte nämligen in bland annat (grovt räknat av undertecknad) ca 500 kg socker från Kanarieöarna, 7000 liter vin (!!), 800 liter mjöd, 150 kg saffran, 100 kg mandel, 500 kg apelsiner/citroner osv. Och då pratar vi bara i matväg. Betänk sedan vad deras kläder och juveler kostade. Helt sinnessjukt!

Hur som, boken var intressant och det var kul att få veta mer om Karin Månsdotter som man hört talas om men inte riktigt har koll på. Dock tyckte jag det var tråkigt att så mycket i boken var tillägnat Erik och Gustav Vasas väg till tronen. Jag förstår att man måste ta upp bakgrunden och förklara det politiska läget, men mer än 1/3 var INTE om Karin, utan om Erik och hans familj. Kände att de tog lite väl mycket plats i en bok som ju handlar om Karin och inte Vasasläktens väg till makten. Men annars var den bra och intressant. En helt ok bok!


Mitt favoritcitat ur boken:

"Men mot dem som vågade ifrågasätta hans beslut kunde han fortfarande brusa upp och det drabbade sekreteraren Mårten Helsing som kritiserade återinsättandet av Jöran Persson. Kungen blev då så förbannad att han slog ihjäl honom med en eldgaffel"
- sid 140
💥  💥  💥  💥
Story: How did a common woman of the people manage to become queen of Sweden during the 1500's and what was it like to live with Erik XIV? What was it like to be one of the people and then be thrown into all the intrigues of the court? When the king was overthrown what happened to Karin? Who was she and where did the come from?
 


My opinion of the book: Karin Månsdotter was a common woman that worked at an inn when she, as a young teenager, managed to make an impression on the king himself. Soon she held a position at the court and was taught to both read and write. But surprisingly she soon became the king's favorite and became the queen of Sweden. Not much is known about Karin, but she seemed to have been liked by those around her that could see past her humble background and that didn't want to overthrow the ruling king. On top of handling all of the small talk at court, she also had to manage the king's mental instability. Sometimes he didn't even know who he was or where we was and it seemd like Karin was the only one who could calm him down.

Exactly 451 years ago, on this day they got married (july 4th 1568) and they went big. The whole town was draped in fabric, triumphal archs and the streets were packed with people. If you look at their shopping list, that still exist, you understand how much this wedding must have cost the country, because among other things, they bought (roughly counted on my part) approx. 500 kg (1102lb) sugar from the Canary Islands, 7000 litres (1849 gal) of wine, 800 litres (211 gal) of mead, 150 kg (330lb) of saffron, 100 kg (220lb) of almonds, 500 kg (1102lb) of oranges/lemons and so on. And this is just the food. Think about what their clothes and jewels much have cost. It's insane!


Anyway, the book was interesting and it was fun to know more about Karin Månsdotter, because you've heard about her but didn't really know much about. I do however think it's a shame that so much of the book went to be about Erik and Gustav Vasa's (Erik's father) way to the throne. I get that you need to bring up the background story and explain the political climate but more than 1/3 was NOT about Karin, only about Erik and his family. I felt like they took a bit too much space in a book that is supposed to be about Karin and not the Vasa family's way to the power. But other than that it was good and interesting. An average book.


My favorite quote from the book:

"But towards them who dared to question his decisions he could still go off at them and that happened the secretary Mårten Helsing, who criticized the reinstatment of Jöran Persson. The king became so pissed that he beat him to death with a pitchfork".
- sid 140

tisdag 2 juli 2019

The Language of Thorns

Serie/Series: Nej/No.
Författare/Author: Leigh Bardugo.
Genre: Fantasy.
Språk/Language: Engelska/English.
Sidor/Pages: 272


(English below)


Handling: Vad för slags sagor hörde man i sin barndom om man växte upp i t.ex. Ketterdam eller Ravka? Om man till hör "the Grishaverse" kanske man hörde berättelser om sjöjungfrur som kunde sjunga fram stormar eller en gigantisk varg med horn som spred skräck bland bönderna? Eller varför den sluga räven och hans hantering av en förtrollad jägare?


Min åsikt om boken: Om man gillar Leigh Bardugos tidigare böcker i Shadow & Bone-trilogin och Six of Crows-duologi bör man också gilla hennes sagobok! Den här boken innehåller 6 illustrerade sagor från denna värld och de är verkligen inget för små barn utan här pratar vi lite mer vuxna sagor, som handlar om blod, död, kärlek, magi och svek. Illustrationerna gör enormt mycket för boken och det är en ren fröjd att läsa texten samtidigt som man kan vila ögonen på illustrationerna och ta in handlingen. Att boken dessutom är enormt snygg gör ju inte det hela sämre på nåt sätt. En riktigt bra bok faktiskt.


Mitt favoritcitat ur boken:

"I will love an honest monster before I swear loyalty to a treacherous king"
- sid 44.💥  💥  💥  💥
Story: What kind of fairytales would you have grown up with if you lived in Ketterdam or Ravka? If you beloned to the "Grishaverse" maybe you would've heard of mermaids conjuring storms with their songs or a gigantic wolf with horns spreading dread among the farmers? Or why not a fox and his cunningness when dealing with a enchanted hunter?


My opinion of the book: If you like Leigh Bardugo's previous books in the Shadow & Bone trilogy and Six of crows duology, then you should probably like her fairytale book! It contains 6 illustrated fairytales from this grisha world and they're not for small children. These are more grown up and is about blood, death, love, magic and betrayals. The illustrations does alot for the book and it's a true pleasure to read the text and at the same time being able to rest your eyes on the illustrations and just digest the story. And the fact that the book is absolutely gorgeous doesn't hurt in anyway! A really good book.

My favorite quote from the book:

"I will love an honest monster before I swear loyalty to a treacherous king"
- Page 44.

A Thousand Ships

Serie/series: Nej/No. Författare/Author: Natalie Haynes. Genre: Historisk roman/Historical fiction. Språk/Language: Engelska/English. Si...