söndag 28 juli 2019

The Gilded Wolves

Serie/Series: Ja, del 1/Yes part 1.
Författare/Author: Roshani Chokshi.
Genre: Fantasy, unga vuxna/ young adults.
Språk/Language: Engelska/English.
Sidor/Pages: 384.(Enlgish below)


Handling: Året är 1899 och Severin är en ung man i Paris som äger ett vackert hotell, där han bor tillsammans med sina vänner; Zofia, en socialt udda tjej med en förkärlek till matematik och mekanik, Enrique, en historiker med en hemlighet, Laila, den trollbindande dansaren som kan baka makalösa bakverk och Tristan, en trädgårdsmästare som kan skapa otroliga världar med hjälp av växter. The Order of Babel är ett hemligt sällskap som styr samhället bakom kulisserna. De försöker kontrollera kraften som kallas för "Fragments of Babel" och gömmer undan allt som har med denna kraft att göra. Men en del föds med en bit av denna kraft och kalla smida saker med sin vilja, antingen sinnen eller döda ting.

En dag blir Severin kontaktad av en medlem ur den här Ordern och hen vill att Severin ska ta sig an ett uppdrag som kan bli mycket farligt, men i utbyte skulle han en gång för alla få ta del av sitt arv, att bli en patriark och få sin plats bland Orderns medlemmar. Till sin hjälp tar han sina lojala vänner, men vet de verkligen vad de ger sig in på? Vägen är kantad av korruption, död och blod, men också vänskap, lojalitet och kärlek.Min åsikt om boken: Jag vet inte om jag var väldigt trött när jag började läsa boken eller om jag är för trög för att fatta, men jag upplevde att jag inte riktigt fick grepp om hur boken och dess värld är uppbyggd. I början kändes det som att man fick information kastad över sig och man hann knappt ta in det, för det gick så jäkla snabbt. Jag hade jättesvårt att få grepp om hur den här världen funkade och hur allt började. Dock var den intressant om man bortser ifrån det. Karaktärerna var väldigt olika varandra men de kändes genomtänkta och kom verkligen till liv i boken. Zofia är lite av en favorit, eftersom hon är som en själv (hon måste vara autistisk, haha) och jag kunde verkligen identifiera mig med henne. Jag gillade också att karaktärernas läggning inte var självklar, vilket gjorde att boken kändes mer genomtänkt och inte så klyschig (även om det ibland kan vara lite tröttsamt med det ständiga kärleksintresset som alltid finns med i böcker överlag. Kan inte folk bara vara vänner?) och den stack ut från mängden på nåt sätt. Även om jag inte fick nåt bra grepp om handlingen så vill jag definitivt läsa fortsättningen i denna serie!

Handlingen har också mer djup i sig än vad man först tror. När man läser bokens summering känns det som att boken är om ett äventyr och ett gäng ungdomar som ska stjäla saker, men när man väl börjar läsa boken förstår man vilket djup som finns. Handlingen är inte alls så simpel utan det är väldigt mycket som pågår runt omkring det här uppdraget, vilket också gör boken mer verklighetstrogen. Man tror på att de här karaktärerna existera och man engagerar sig i dem. Det gör väldigt mycket för läsupplevelsen!


Favoritecitat ur boken (2 st faktiskt):

"Tristan, my love," said Laila with dangerous calm. "If you get in the way of a woman's battle,
you'll get in the way of her sword"

- sid 147

"He whispered the words Pride spoke every time he went to repossess and object:
I've come to collect my dues".

- sid 228.


💥    💥    💥    💥Story: It's the year 1899 and Severin is a young man in Paris who owns a beautiful hotel, where he lives with his friends; Zofie, a socially awkward girl with a love for math and mecanics, Enrique, a historian with a secret, Laila, who spellbinds people with her dance and bakes wonderful pastries and Tristan, a gardener who can create amazing worlds with plants. The Order of Babel is a secret society who rules society from the dark. They try to controll the power called "Fragments of Babel" and are hiding everything that has something to do with the power. But some are born with a piece of this power and can forge things with their will, either minds or inanimate objects.


One day Severin is contacted by a member of this Order and the person wants Severin to take on a mission that could become very dangerous, but in exchange he would once and for all get his legacy, to become a patriarc and his place among the Order's members. With the help of his loyal friends, Severin takes the deal, but do they know what they're getting themselves into? The road is littrered with corruption, death and blood, but also friendsship, loyalty and love.My opinion of the book: I dont know if I was tired when I began reading this book or if I'm just to dense to get it, but I felt like I didn't really understand how the book and its world was constructed. In the beginning it felt like you got information thrown at you and you hardly had the time to take it in, because everything went so fast. I had a really hard time grasping how the world worked and how it all began. The book was intreresting if you look pass that. The characters are diversed but thought through and really came to life in the book. I liked Zofie, because she was like me (she must be autistic, haha) and I could identify myself with her. I also liked that the sexual orientation of some of the characters wasn't clear, which made the book a bit more thought through and not so cliché (even though it can be tiresome with the perpetual love intrest in books over all. Why can't people just be friends?) and it stood out from the rest in a way. Even though I didn't really get a grip of the story I will still read the rest in this series!

The story has a lot more depth to it than you first think. When you read the book's summery it feels like it's a book about adventures and a bunch of kids stealing stuff, but when you read the book you understand the depths and layers that are there. The story isn't that simple, it's alot going on at the same time as this mission is moving forward, which makes the book more believable. You think the characters are real and you invest in them. That does alot for the reading experience!Favorite quote from the book (2 of them):


"Tristan, my love," said Laila with dangerous calm. "If you get in the way of a woman's battle,
you'll get in the way of her sword"

- page 147

"He whispered the words Pride spoke every time he went to repossess and object:
I've come to collect my dues".

- page 228.

2 kommentarer:

  1. Den här blir jag ändå lite nyfiken på, ska lägga in den på (den väldigt långa) önskelistan. Snyggt omslag var det också! :D

    SvaraRadera
    Svar
    1. Om man bortser ifrån den något förvirrande förklaringen till hur världen funkar osv, så är den helt ok. En äventyrsbok i princip!

      Radera

Imperium

Serie/Series: Ja, del 1/Yes, part 1. Författare/Author: Robert Harris. Genre: Historisk roman/Historical fiction. Språk/Language: Svenska...