fredag 30 april 2021

Fina bokryggar /Pretty book spines.

(English below)

Jag har sett den här taggen på instagram en hel del så blev sugen på att själv göra den. Jag har tyvärr inte så många böcker med fina bokryggar enligt mig, men två stycken har dock det!
Jag är ju svag för genomtänkta och annorlunda bokomslag, så det är det första som drar mig till en bok. Det är lite intressant hur påverkad man blir av det. Tyvärr känner jag att svenska bokomslag inte är så genomtänkta och dessutom antingen ser ut som en färgexplosion som får en att må fysiskt illa eller så är det svarta och tråkiga. Vet inte varför det är så!?

Hur som, vad gör er intresserade av en specifik bok, är det baksidetexten eller omslaget som får er att fastna?

I've seen this tag on instagram quite a lot so I felt like doing it myself. Unfortunately I don't have that many books with pretty book spines (according to me), but two had that!
I'm weak for well thought through and differens book covers, so that's the first thing that draws me to a book. It's a interesting how that affects you. I feel like swedish book covers are not well thought through and also are alway like a color explosion that makes you feel physicaly ill or really black and boring. Don't why that is!?

Anyway, what makes you interested in a specifik book, is it the text on the back or the cover that make the book stick with you?


onsdag 28 april 2021

Nytt i hyllan/News on the shelf.

(English below)


Ännu en gång tog jag en sväng förbi Scifibokhandeln förra veckan och hittade en bok som jag inte hört talas om innan. Den handlar om Hetty Rhodes som rymde från sitt tidigare liv som slav och sedan hjälpte flera personer att få sin frihet tillbaka genom att använda sitt förstånd och sin magi. Tillsammans med sin make Benjy försöker de hjälpa sitt folk genom att lösa mord och mysterier som de vita myndigheterna inte vill röra vid. När en vän till den blir brutalt mördad försöker paret hantera sorgen genom att hitta svar. Men de verkar bara hitta fler frågor, hemligheter och smärta. För att lösa det måste de möta både fula sanningar men också sanningar om varandra.
Den låter ju väldigt mörk på ett sätt men jag tror den vara både bra och intressant! 

Har ni läst/hört talas om boken?


I took yet another look in the Scifi book store last week and found a book I've never heard of before. It's about Hetty Rhodes who's an escaped slave and has helped many others to find their freedom by using her wits and magic. Together with her husband Benjy she tries to help their people by solving murders and mysteries the white authorities don't want to touch. When a friend is brutally murdered the couple tries to handle the loss by finding answers. But they seem to just find more questions, secrets and pain. To solve it they must face ugly truths but also truths about themselves.
It sounds like a very dark book in a way but I think it might be both good and interesting!

Have you read or heard about this book before?

söndag 25 april 2021

No Country for Old Gnomes.

Serie/Series: Friestående/Standalone.
Författare/Author: Delilah S. Dawson & Kevin Hearne.
Genre: Fantasy, humor.
Språk/Language: Engelska/English.
Sidor/Pages: 389.


(English below)


Handling: Vättarna i världen Pell blir attackerade och dödade av hober utan orsak, trots att Skyr (vättarna och hobernas land) ska styras av en vätte och en hob, för att hålla freden vid liv. Men något verkar ha förändrats. Av ett rent sammanträffande råkar en orvitaur (halvmänniska och halvfår, som en kentaur), en dvärg, två vättar, en hob och en grip ge sig ut på ett äventyr för att stoppa mördandet och det annalkande kriget. De upptäcker snart både oegentligheter och korruption. På vägen träffar de både urgamla gudar, pysslingar, köttätande träd, underjordiska städer och mycket annat.


Min åsikt om boken: Detta är den andra boken i trilogin om världen Pell, även om de är fristående. Det spelar ingen roll vilken ordning man läser dem i men vissa karaktärer från tidigare böcker finns med i senare böcker, så det kan vara bra att veta. Jag fullkomligt älskade den tredje boken "The Princess Beard" och skrattade högt när jag läste den, så hade ganska höga förväntningar på de övriga böckerna. Första boken "Kill the farm boy" var sådär smårolig, man fnissade lite grann men den kunde inte mäta sig med den tredje boken. "No country for old gnomes" var nog den tråkigaste av dem. Det var inte mycket som var sådär jättekul och det kändes som att det var samma sak igen som i övriga böcker. Ännu en grupp blandade personer/varelser som är ute på äventyr och möter faror. Handlingen kändes också mer random, så till den milda grad att det mest blev konstigt än roligt. Inte en höjdare, men bok 2 brukar oftast vara svagast i trilogier/serier. Den var helt ok men kunde ha varit bättre.

I betyg får den 2.5 av 5💀


Mitt favoritcitat från boken:

"I do. I do win at dying. And that is the most goth thing of all. Bye."
- Sid 383.
💥        💥        💥        💥
Story: The gnomes in the world of Pell are being attacked and killed by halflings without reason, even though Skyr (the gnomes' and halflings' land) is supposed to be run by a gnome and a hafling to keep the peace alive. But something seems to have changed. By coincidence an orvitaur (half human, half sheep, like a centaur), a dwarf, two gnomes, a halfling and a gryphon come together to head out on an adventure to stop the killing and the up coming war. They soon discovers irregularities and corruptions. On their way the meet ancient gods, kobolds, meat eating trees, underground cities and much more.


My opinion about the book: This is the second book about the world of Pell, even if they are standalone. It doesn't really matter which order they are read in, but some characters are in later books, so that might be good to know. I loved the third book "The Princess Beard" and laughed out loud when I read it, so I had high expectations on the other books. The first book "Kill the farm boy" was a bit fun, you'd giggle a little but it couldn't match the third book. "No country for old gnomes" was probably the most boring one. There wasn't much that was hilarious and it felt like the same thing again like the other books. Yet another mixed group of people/creatures out on adventure facing dangers. The plot felt so more random that things got more weird than funny. Not that great, but the second book in triologies/series are often the weakest. The book was alright but could have been better.

I give it 3.5 of 5💀


My favorite quote from the book:

"I do. I do win at dying. And that is the most goth thing of all. Bye."
- Page 383.


torsdag 22 april 2021

Last Now Next Tag

(English below)

Jag gör i princip aldrig såna här "book tags" för jag har aldrig ork eller lust. Det blir liksom mer jobb i vardagen och det vill jag inte ha. Men den här gången blev jag taggad i en som kändes precis sådär lagom enkel så t.o.m. jag orkade delta, haha.

LAST var "Ur askan" av Leigh Bardugo. Det var ju som sagt en omläsning på grund av Netflixserien som börjar imorgon. Den skrev jag ju om nyss, så behöver nog inte skriva så mycket mer.

NOW läser jag den andra fristående boken i trilogin/serien om världen Pell. Jag har dock redan läst både första och tredje boken, så tänkte att nu var det nog dags att läsa denna. Eftersom de är fristående kan man läsa dem hur man vill egentligen, men vissa karaktärer dyker upp i fler böcker, vilket ju kan vara en lite spoiler. Det beror på hur bra minne man har, haha. De här böckerna är lite knasiga och underhållande. Tredje boken ("The Princess Beard") är dock bäst! Vet inte om de kommer fler böcker som utspelar sig i denna värld, så vet inte om de ska benämnas som trilogi eller serie.

NEXT är alltid ett mysterium. Jag är en mood reader och klarar inte av TBR-listor och grejer. Jag skulle bli knäpp på det, haha. Måste ha min frihet och kunna välja där och då vad jag ska läsa. Skulle nog förlora läslusten helt annars. Jag är ju ganska anti mot krav, oavsett om de kommer från mig själv eller andra.

Är du en mood reader eller gör du TBR?


I rarely ever do these "book tags" because I never have the energy for it. Just feels like more stuff to do on top of everything else and I don't like that. But I was tagged for this one recently and I felt like it was just right for me, simple enough for me to do, haha.

LAST was "Ruin and Rising" by Leigh Bardugo. It was a reread because of the Netflix series that starts tomorrow. I just recently wrote a review on it so I don't think I need to elaborate further.

NOW I'm reading the second standalone book in this triology/series about the world of Pell. I've already read both the first and the third book, so I thought I better get this one read too. Since they are standalone it doesn't matter what order they are read in, but some characters are in the other books which could be a spoiler. Depends on how good yout memory is, haha. These books are a bit silly but entertaining. The third book ("The Princess Beard") is the best though! I don't know if more books taking place in this world is coming or not, so don't know if it's a triology or a series.

NEXT is alway a mystery. I'm a mood reader and can't  stand TBR lists and stuff. I would go nuts. I need my freedom and being able to chose then and there what to read next. I'd probably read less otherwise. I'm pretty anti demands, no matter if they come from myself or others.

Are you a mood reader or do you like TBRs?

söndag 18 april 2021

Ur Askan /Ruin and Rising.

Serie/Series: Ja, del 3/Yes, part 3.
Författare/Author: Leigh Bardugo.
Genre: Fantasy.
Språk/Language: Svenska/Swedish.
Sidor/Pages: 344.


(English below)Obs! Potentiella spoilers nedan!
Handling: Alina är fast i den Vita Katedralen tillsammans med Apparatchik och dyrkande pilgrimer. Efter den senaste sammanstötningen med Skuggmästaren är Alina svag. Eftersom hon är så långt från solen tar det väldigt lång tid för henne att läka och få energi. Hon får knappt ha kontakt med sina vänner och hennes humör börjar tryta. Hon måste ta sig ut nu och leta upp den tredje främjaren för att avsluta allt en gång för alla.

Skuggmästaren har tagit över huvudstaden och ingen går säker. Han jagar efter Alina och om han måste tänker han förgöra allt och alla som står henne nära. Han skyr inga medel.


Min åsikt om boken: Det här är ju en omläsning inför kommande Netflixserie nästa vecka och det var ju tur att jag lyckades planera in det så bra! Hör inte till vanligheterna! När jag läste de här böckerna första gången tyckte jag att de var riktigt bra, men nu när jag har läst om alla känns det rätt svaga faktiskt. De var säkert bra och kanske originella när de kom, men tiderna förändras. Slaget med Skuggmästaren var oerhört kort och lite antiklimatisk. Hela boken igenom hade de lyckats hålla sig ifrån honom, i princip och sen när de väl möts så är det slut på cirka 2 sidor? Den här slutstriden har stått i fokus i 3 böcker och den utspelade sig på knappt 2 sidor... Det kändes väldigt snålt. Sedan så var det lite störigt med det eviga tjatet mellan Mal och Alina. Ena stunden är de så kära, sen vände de ryggen mot varandra, kära, inte kära osv. Den där eviga "olyckliga kärleken" är så uttjatat och ett billigt trick som vi har sett så många gånger förr.
Men böckerna är helt ok. Om man sätter dem i sin tidsram var de säkert annorlunda men nu har det gått 8 år och tiderna har förändrats. Jag hoppas att Netflixserien kommer vara mycket bättre!

I betyg får den 3.5 av 5💀


Mitt favoritcitat från boken:

"Jag måste fråga... Fick du ut Baghra?"
"Med stort besvär och ytterst lite uppskattning. Du kunde ha förvarnat mig."
"Visst är hon förtjusande?"
"Som en farsot".

- Sid 113.

💥        💥        💥        💥

Warning! Potential spoilers below!
Story: Alina is stuck in the White Cathedral with Apparatchik and the worshipping zealots. After the latest clash with the Darkling, Alina is weak. Since she's so far away from the sun it takes her a very long time to heal and get energy. She barely has any contact with her friends and her mood is lacking. She must get out and search for the third amplifier to end it all once and for all.

The Darkling has taken over the capital and no one is safe. He's after Alina and if he must he will destroy everything and everyone who is close to her without any scruples.


My opinion about the book: This is a reread for the upcoming Netflix series beginning next week and I managed to plan this pretty well, which is pretty uncommon! When I read the books the first time I thought they were great, but now that I've reread them they feel pretty weak. They were probably good and original when they came but time changes. The battle with the Darkling was so short and a bit anticlimatic. They managed to keep themselves away from him, pretty much and when they finally meet it takes up barely 2 pages? This final battle has been the main focus in 3 books and it takes up barely 2 pages... It felt like something was missing. Also the constant repetition between Alina and Mal was a bit annyoing. They're so in love, then turn their back to one another and then in love, not in love and so on. The old "miserably in love" is so overused and a cheap trick we'vre seen so many times before.
But the books are alright. If you put them in their time frame they might have been different, but it's been 8 years and time changes. I hope the Netflix series will be so much better!

I give it 3.5 of 5💀


My favorite quote from the book (my own translation):

"I have to ask... Did you get Bahgra out?"
"With much hassle and very little appreciation. You could have warned me."
"Isn't she lovely?"
"Like the plague".

- Page 113.

fredag 16 april 2021

Alla lästa böcker i mars/All the books I read in March.

(English below)


I mars blev det totalt 6 böcker, 1 serietidning och 1 manga lästa. Det var en salig blandning böcker, allt från klassiker till scifi/fantasy. Den bästa i högen var definitivt "The Hate U Give". Den kan jag verkligen rekommendera! En relativt ok månad ändå.

Har ni läst några av böckerna nedan?

Ps. Jag såg nu att jag tog fel bok av "A man & his cat" 🙈 Det skulle ju vara nr 2, haha.... *suck*

In March I read a total of 6 books, 1 comic book and 1 manga. It was a pretty mixed pile of books, from classics to scifi/fantasy and everything in between. The best one was, without a doubt, "The Hate U Give". I really recommend it! A relatively good month after all.

Have you read any of the books above?

Ps. I now saw that I took the wrong book of "A man & his cat" 🙈 It was supposed to be no 2, haha... *sigh*

tisdag 13 april 2021

Pet.

Serie/Series: Nej/No.
Författare/Author: Akwaeke Emezi.
Genre: Fantasy.
Språk/Language: Engelska/English.
Sidor/Pages: 203.


(English below)


Handling: Jam är en ung tjej som bor i staden Lucille tillsammans med sin mamma Bitter och pappa Aloe. Hennes bästa vän är en kille vid namn Redemption. Lucille är en sorts utopi, för det skedde en revolution där som gjorde att alla monster försvann. Staden styrs av änglar och inget vet riktigt vad ett monster eller ondska är längre.
Jam råkar dock på ett sorts monster, fast ett icke monster, i sin mammas studio och den säger att den är på jakt efter ett monster. Det värsta är att monstret ska finnas i Redemptions hus. Men monster existerar väl inte i Lucille längre, så hur är det ens möjligt?


Min åsikt om boken: Det här är en mycket underlig liten bok. Det jag gillar med den är att den är originell men också innehåller både transpersoner och icke binära personer. Staden Lucille verkar också intressant, med tanke på att det inte längre finns någon ondska eller monster där alls. Det jag saknar är mer info. Vem räknas som monster? Hur och när skedde revolutionen? Vilka är änglarna? Varför valde man just att kalla dem så? Hur har de ens lyckats utrota ondska och monster? Jag ska inte avslöja detaljer, men när de väl hittar monstret är det lite... oklart vad hen verkligen har gjort. Blåmärken nämns, men det är i princip allt. Blåmärken kan man få av väldigt mycket. Så, å ena sidan är berättelsen väldigt originell och intressant men å andra sidan saknas jättemycket detaljer, vilket gör det svårt för mig att få ett ordentligt grepp. Kände inte heller att jag fick någon bra kontakt eller koppling till någon av karaktärerna. Jag gillade dock Pet och Jam väldigt mycket. Det här är alltså en intressant liten bok men som jag önskade hade varit lite längre, med fler detaljer. Helt ok med andra ord.

I betyg får den 3.5 av 5💀


Mitt favoritcitat från boken:

"Her mother, who refused to believe in keeping animals indoors and never let her get so much as a goldfish, had gone and painted a thing with goat legs and ram horns, a thing than could have fallen out of some apocalyptic last pages of an old holy book, a furry goldfeathered thing that was squatting in the studio like no man's business. The same Bitter who wouldn't let Jam get a pet had gone and called up a monster."
- Sid 35-36.
💥        💥        💥       💥
Story: Jam is a young girl who lives in the city of Lucille with her mother Bitter and her father Aloe. Her best friend is a guy named Redemption. Lucille is a kind of utopia, where a revolution happened and all the monsters disappeared. The city is run by angels and no one really knows what a monster or evil is any more.
Jam accidently meets a kind of monster, but a none monster, in her mother's studio and it says it's hunting a monster. The worst part is that the monster is supposed to be in Redemption's house. But monsters doesn't exist in Lucille any more, so how is that even possible?


My opinion about the book: This is a very odd little book. What I like with it is that it's original but also that it contains trans pople and non binary people. The city of Lucille also seems interesting, considering there are no monsters or evil there any more. What the book is lacking for me, however, is information. Who is consider to be a monster? Who are the angels? Why are they called that? How and when did they eradicate monsters and evil? I can't give more details but when they do find the monster it's a bit... unclear what he/she really had done. Bruises were mentioned, but that was about it. You can get bruises from a lot of things. So, on one hand the story is very original and interesting but on the other hand there are a lot of information missing, which makes it hard for me to get a good grasp of it all. I didn't feel like I got a good connection to any of the characters. I did like Pet and Jam a lot on the other hand. This is an interesting book that I wished were longer with more details. An alright book with other words.

I give it 3.5 of 5💀


My favorite quote from the book:

"Her mother, who refused to believe in keeping animals indoors and never let her get so much as a goldfish, had gone and painted a thing with goat legs and ram horns, a thing than could have fallen out of some apocalyptic last pages of an old holy book, a furry goldfeathered thing that was squatting in the studio like no man's business. The same Bitter who wouldn't let Jam get a pet had gone and called up a monster."
- Page 35-36.

söndag 11 april 2021

Minnenas skuggor.

Serie/Series: Nej/No.
Författare/Author: Kai Bruno:
Genre: Skönlitteratur/Fiction.
Språk/Language: Svenska/Swedish.
Sidor/Pages: 467.


(English below)


Handling: En familj råkar ut för en stor tragedi när sonen Jarl tar livet av sig genom att hoppa ut ur ett fönster. Kvar står hans föräldrar och bror utan att riktigt veta hur de ska hantera händelsen. Pappa Oscar dricker, mamma Signe känner sig ensam och håglös medan Jesper mest håller sig för sig själv. Snart bryter familjen samman när Oscar bestämmer sig för att lämna hemmet och bli nykter. Han tänker inte återvända förrän det har skett. Jesper träffar en tjej och snart står Signe ensam.
Varje person har trauman och problem utan att veta vad de ska göra med sina tankar och minnen.


Min åsikt om boken: Det är ett recensionsexemplar som jag råkade glömma av (förlåt!), men nu har jag läst ut den. Överlag var boken helt ok, det finns ett driv i handlingen som gör att man blir nyfiken på vad som ska hända härnäst men samtidigt var den lite för abstrakt för min smak. Karaktärerna drömmer i princip samma typ av drömmar och ibland var de så abstrakta att jag inte riktigt förstod vad deras mening var. Samtidigt är det ju underligt att 3-4 personer drömmer samma sorts drömmar utan förklaring. Det ger på nåt sätt en sorts övernaturlig ton som inte riktigt passar in i den övriga handlingen.
Sedan tyckte jag att det var lite udda att prick varje karaktär hade nån sorts psykisk ohälsa men inte en enda gick till läkaren? Förutom möjligtvis en, men då hade det gått väldigt långt. Det kändes lite orimligt. Vissa dialoger kändes malplacerade och ibland vävdes minnen in i nutiden men utan att göra det tydligt vad som är nu och då. De smälte ihop på vissa ställen, så var lite svårt att hålla reda på vad som var vad. En karaktär kunde vara mitt inne i ett minne och helt plötsligt var personen från minnet där, på riktigt, framför karaktären utan närmare förklaring. Det blir lite hackigt i handlingen. Dessutom fick man aldrig helt klart för sig exakt vad som var "fel" på Jarl eller vad Janinas problem berodde på. Det hintades om det men det blev aldrig riktigt glasklart. Inte heller vad Oscars mamma verkligen hade gjort eller hur länge. Jag har svårt för det osagda, för det kan betyda i princip vad som helst. Jag vill ha klart för mig hur det är och inte, för annars blir det svårt att få ett ordentligt grepp.

I betyg får den 2.5 av 5💀


Mitt favoritcitat ur boken: Hittade tyvärr inget bra citat som fångade upp handlingen på ett träffsäkert sätt.
💥        💥        💥        💥

Title: This book doesn't have an english title, but it can be translated to something like "The shadows of memories" or something like that.


Story: A family is plagued by a huge tragedy when the son Jarl takes his life by jumping out of a window. Left are his parents and his brother not knowing how to handle the incident. The father Oscar drinks, the mother Signe is lonely and apathetic while Jesper keeps to himself. Soon the family is broken up when Oscar decides to leave the home and get sober. He wont return until then. Jesper meets a girl and soon Signe is all alone:
Each person has traumas and problems without knowing what to do with their thoughts and memories.


My opinion about the book: This is a review copy that I happened to forget (sorry!), men now I've read it. Over all the book was alright. It had a drive that made you curious about what would happen next but at the same time it was a bit too abstract for my taste. The characters pretty much has the same type of dreams and sometimes they were so abstract that I didn't really get their meaning. At the same time it's a bit odd that 3-4 people has the same dreams without explaination. That gives the book a paranormal feel to it without really fitting into the rest of the story. I also thought it was strange that each character had some kind of mental health problems but not one of them went to the doctor? Except for one, but then it had gone very far. It didn't feel realistic. Some dialogues felt out of place and at times memories were weaved into the present without it being clear what is now and what was back then. They blended together at certain points, so it was a bit hard to keep track of what was what. One character could be in the middle of a memories and all of a sudden the person from that memory was standing right in front of the characters without explaination. That made the plot a bit botchy. Also you never really got to know what was "wrong" with Jal or what Janina's problem came from. It was hinted but never became 100% clear. The same with what Oscar's mom had done and for how long. I have some issues the things that are unsaid because it could mean pretty much anything. I want to know what is and what's not, otherwise I can't get a grip of the story.

I give it 2.5 of 5💀


My favorite quote from the book: Unfortunately I didn't find any quotes that captured the story in a good way.

torsdag 8 april 2021

Nytt i hyllan/News on the shelf.

(English below)

Det har råkat bli ett par inköp av böcker nu igen. Det är svårt att låta bli! Dock är "Agenterna från MRO" recensionsexemplar (Tack! 🙏) och "With a dog and a cat every day is fun" är en liten present av maken. Jag har hört väldigt mycket om att "The Invisible life of Addie Larue" ska vara bra, så blev nyfiken  på den. "The shape of darkness" är skriven av författaren som gav oss bland annat "The Silent Companions" och "The Corset". Två helt ok böcker så den kan nog bli spännande 

Hur som, jag fyller år snart och jag har gett maken en önskelista på böcker och annat jag vill ha, så försöker att inte köpa nåt innan dess. Vore jobbigt att få dubbletter. 

Har ni läst nån av böckerna nedan?


There have been some additions to my bookshelves again. It's hard not to! But "Agenterna från MRO" (translation: The agents from MRO) are review copies (Thank you! 🙏) and "With a dog and a cat every day is fun" is a gift from my husband. I've heard a lot about "The Invisible life of Addie Larue" being very good, so I became curious. "The shape of darkness" is written by the same author who gave us "The Silent Companions" and "The Corset". Two alright books so it might be interesting.

Anywho, it's soon my birthday and I've given my husband a wishlist of books and other things I want, so I'll try not to buy anything before then. I don't want double copies of anything.

Have you read any of the books above?

tisdag 6 april 2021

A Fool's Hope.

Serie/Series: Ja, del 2/Yes, part 2.
Författare/Author: Mike Shackle.
Genre: Fantasy.
Språk/Language: Engelska/English.
Sidor/Pages: 591.


(English below).Obs! Potentiella spoilers nedan!

 

 


Handling: The Egril har ockuperat och ruinerat Jia. Människor dödas eller tas som slavar och förs via portaler till Kagestan. Vad som händer med dem där vet ingen, men de ses aldrig igen. Tinnstra flyr landet med båt tillsammans med den sista medlemmen ur Jias kungafamilj. Målet är ett grannland som styrs av kungabarnets farbror. Där hoppas Tinnstra finna stöd och hjälp för att återta sitt land. Men istället blir det helt annorlunda...

Drens föräldrar är döda och många av de vänner han hade är också borta. Istället för att jobba i smågrupper och attackera alla har Dren börjat förstå att han måste gå samman med Hanran för att stoppa invasionen. Om det är någon som inte är rädd för att spränga både folk och byggnader så är det Dren. Men hälsan verkar inte vara i behåll...

Yas lider av sina handlingar i motståndets tjänst. När hon råkar på en familjemedlem till ett av hennes offer, blir saker och ting väldigt komplicerat. Yas försöker få folket att ena sig och dela med sig av det som är nödvändigt, men när hämnden är en hack i hälarna kan det bli svårt....

Jax lider av tortyren han fick utstå i Egrils händer. Trots att han fick sin arm tillbaka hör han sin plågoandes röst i sitt huvud hela tiden. Han verkar aldrig bli av med monstret och han har svårt för att veta vad som är verkligt och vad som är minnen/hallucinationer. Han önskar mest att få dö, men ödet verkar vilja något helt annat...

Mateon ska äntligen få gå i krig och hedra både sin gud Kage och Egrils kejsare. Han är en inbiten troende som mer än gärna offrar livet för att hamna hos Kage i efterlivet. Men livet som soldat blir inte alls som han hade tänkt sig, snarare tvärtom. Mateon vet inte riktigt om han kan stå ut med sina gärningar och sina medsoldaters syn på världen...


Min åsikt om boken: Alltså, wow! Jag var som bekant helt lyrisk över första boken "We are the dead" och tyvärr brukar andra boken oftast vara dålig i trilogier och serier, så jag var lite skeptisk. Men jag tror fasen den här var t.o.m. bättre än första! Hur det ens är möjligt förstår jag inte, men vad härligt! Det är aldrig en tråkig stund, utan det händer saker hela tiden men utan att vara för mycket eller bli stressigt. Spänningen är på topp hela tiden och handlingen håller samma takt hela tiden. Den här gången fick man även uppleva flera monster, portaler, tidsresor och jag vet inte allt. Vid första anblicken kan det verka som en salig blandning, men det funkar. Allting funkar och det finns inget som man ifrågasätter eller tycker är konstigt. Tinnstra och Yas har verkligen vuxit som karaktärer. I första boken var de lite veliga och fega. Nu var de däremot oerhört starka, säkra och hade skinn på näsan. Jag uppskattade också att Zorique växte upp tillsammans med 3 olika men väldigt starka kvinnor. Det är inte ofta man får möta flera starka kvinnliga karaktärer i böcker skrivna av män!
Jag älskade boken hur som helst, om det inte märks. Den var så bra! Helt klart en av årets bästa böcker. Jag ser så mycket fram emot nästa bok som ska komma ut i år om det inte ändras. Gillar man asieninspirerad fantasy med grymma karaktärer, intressanta varelser och världar ska man definitivt läsa de här böckerna!

I betyg får den 4.5 av 5💀


Mitt favoritcitat från boken:

" 'Blood I will give you, O Great One. Souls I will send you. My body is your weapon. My life, your gift.' He whispered the vow as he made his way to the town fountain where he'd arranged to meet the others. In his mind, he saw himself striding across battlefields in his white armour, hacking down Kage's enemies with his scimitar. It would be glorious. God's work. It was what he'd been raised to do, why he was alive. He would send Kage an army of slaves. They would fear his name across the heathen world. It was his destiny".
- Sid 55

💥       💥       💥        💥

Warning! Potential spoilers below!

Story: The Egril has occupied and ruined Jia. People are killed or taken as slaves and brought through gates to Kagestan. What happens to them there no one knows, but they are never seen again. Tinnstra is fleeing the country by boat together with the last member of Jia's royal family. The goal is a neighbouring country that is ruled by an uncle to the royal child. There Tinnstra hopes to find support and help to reclaim her country. But everything goes a very different way all together...

Dren's parents are dead and many of the friends he had are also gone. Instead of working in small groups and attack everyone, Dren has finally understood that he needs to join the Hanran to stop the invasion. If there's anyone that is not afraid of blowing up both people and buildings it's Dren. But his health doesn't seem to be that great...

Yas is suffering from her actions in the service of the resistance. When she meets a family member of one of her victims, things get complicated. Yas tries to unify the people and make them share what they have, but with revenge breathing down her neck it's getting really hard...

Jax is suffering from the torture he endured in the hands of the Egril. Despite getting his arm back he still hear his torturer's voice in his head all the time. He doesn't seem to get rid of the monster and has a hard way of knowing what is real and what's not. His only wish is to die, but destiny has other things in mind...

Mateon is finally going out to war, to honor his god Kage and the emperor of Egril. He's a devoted believer who is more than willing to give his life to end up with Kage in the afterlife. But his life as a soldier is not what he imagined, quite the opposite. Mateon doesn't know if he can live with his actions and his fellow soldiers' view on the world...


My opinion about the book: Wow! I was lyrical over the first book "We are the dead" and usually the second book in triologies and series is often not that great, so I was sceptical. But I honestly think this book was even better than the first! How that is even possible I don't know, but it's an amazin feeling! There were never a boring moment because things happens all the time but without it getting too much or too stressed. The suspense is high all the way through and the plot keeps the same pace all the time. This time you get to experience more monsters, portals, time travels and so on. At first glance it might seem like a weird mix but it works. Everything works and you never question any thing. Nothing is weird. Tinnstra and Yas has really grown as characters. In the first book they were pretty indecisive and cowardly. Now they've grown strong, secured and resolute. I appreciated that Zorique grew up with 3 very different but strong women. It's not often you come across several strong female characters in books written by men!
I loved the book, if you can't tell. It was so good! Definitely one of the best books of the year. I really look forward to the next book that is supposed to be out this year, unless something changes. If you like asien inspired fantasy with awesome characters, interesting creatures and worlds then you need to read these books!

I give it 4.5 of 5💀


My favorite quote from the book:

" 'Blood I will give you, O Great One. Souls I will send you. My body is your weapon. My life, your gift.' He whispered the vow as he made his way to the town fountain where he'd arranged to meet the others. In his mind, he saw himself striding across battlefields in his white armour, hacking down Kage's enemies with his scimitar. It would be glorious. God's work. It was what he'd been raised to do, why he was alive. He would send Kage an army of slaves. They would fear his name across the heathen world. It was his destiny".
- Page 55

söndag 4 april 2021

Lästips! / Worth a read!

(English below)

Hoppas att ni har haft en bra påsk! Vi passade på att städa här hemma i fredags, vilket var svettigt värre.. Förstår inte varför man blir så svettig av att dammsuga!? Igår kom min kära moder jord på besök, så lagade (vegetarisk) påskmiddag till henne och hade det trevligt. Annars händer inte mycket hos oss, det är ju vilohelg.

Hur som, vill i alla fall tipsa om en serietidning och en manga som jag läste i mars.
Dryad handlar om familjen Glass som har flytt storstaden och gömmer sig i en obskyr liten by. Tvillingarna i familjen minns inget av sitt tidigare liv, utan tror att de alltid har bott i byn men en dag attackeras det lilla samhället av okända typer. Innan familjen vet ordet av det är de tillbaka i storstaden, som är full av fiender och ond bråd död. En av skaparna till Dryad var också med och skapade Rat Queens, som är en stor favorit hos mig! A man & his cat är en jättesöt manga om en änkeman som köper en katt ingen vill ha. Eftersom det här är nr 2 i serien får man veta mer om mannens förflutna och varför han valde att köpa en katt. Katten Fukumaru lever livet men är ändå lite osäker på sitt nya liv. Han är rädd att om han gör fel så kanske mannen inte vill ha honom. Tillsammans försöker de bli mer säkra på sina nya liv. Så himla söt! Älskar den mangan 💖


I hope you all had a great easter! We took the time to clean our home this friday, which was very sweaty... I don't understand why vacuuming makes me so god damn sweaty!? Yesterday my dear mother came to visit so I made her a (vegetarian) easter dinner and had a nice time. Other than that not much is happening, it's a weekend for rest!

Anyway, I'd like to push for a comic book and manga I read in March.
Dryad is about the Glass family who fled the great city and is hiding in a small unknown village. The twins in the family doesn't remember anything from their previous lives, they think they've always lived in the village but one day the little village is attacked by unknown people. Before the family knows it they're back in the city, which is full of enemies and sudden, tragic death. One of the creators of Dryad was also a part of creating Rat Queens, which is one of my favorites! A man & his cat is a very cute manga about a widower who buys a cat no one wants. Since this is the second book in the series you get to know more about the man's past and why he chose to buy a cat. The cat Fukumaru is living life but is still a bit insecure of his new life. He's afraid of doing something wrong and get returned. Together they try to get more secure of their new lives. It's so freaking cute! I really love it 💖

torsdag 1 april 2021

Nytt i hyllan/News on the shelf

(English below)


För några veckor sedan släppte Seraf förlag en bokbox som jag passade på att köpa. Jag tyckte "Dömd för evigt" såg spännande ut och jag har tidigare bara läst noveller av Emelie Beijer, så blev lite nyfiken på en av hennes böcker. I boxen fick man även en mugg med karaktärer från boken på, bokmärke, te (Förstår inte grejen med te? Det är i princip varmt vatten med smak...? Haha) och ett par fina örhängen. Hade nog önskat att det fanns nåt mer i lådan, typ doftljus eller liknande men jag är nöjd ändå! Ska bli riktigt kul att läsa boken. Omslaget är så snyggt också, alltid ett plus!

Är ni intresserade av bokboxar?

A couple a weeks ago Seraf Förlag released a book box that I felt I needed to buy. I thought "Dömd för evight" (translation: "Condemnded forever" or something like that) looked intriguing and I've read novellas by Emile Beijer before, so I got a bit curious about one of her books. The box also contained a mug with the characters from the book on it, a bookmark, tea (I don't get why people drink tea? It's practically warm water with flavor...? Haha) and a nice set of earrings. I do wish that it had contained a but more, like a scented candle or something, but I'm happy anyway! I really look forward to read this book. The cover is really amazin as well, always a plus!

Are you guys interested in book boxes?

A Thousand Ships

Serie/series: Nej/No. Författare/Author: Natalie Haynes. Genre: Historisk roman/Historical fiction. Språk/Language: Engelska/English. Si...