tisdag 28 juli 2020

Xirianas gåta/Xiriana's riddle

Serie/Series: Ja, del 3/Yes, part 3.
Författare/Author: Joseph A. Davis.
Genre: Fantasy.
Språk/Language: Svenska/Swedish.
Sidor/Pages: 379.(English below)


Handling: Markus av Trolyrien har åter blivit kallad till Valarien, men den här gången verkar något väldigt stort och mystiskt pågå. Istället för det färgglada landet som Markus är van vid möts han av döende träd, blommor och gräs. Till och med vattnet ser sjukt ut. Vad är det egentligen som pågår?
Markus får i uppdrag att ta sig till Albirion där drottning Diomeda har lite Evighetsvatten som kanske kan rädda landet från den mystiska sjukdomen som verkar härja fritt.

Prins Albrak är hos Xiriana, kréernas ökengudinna, för att lära sig att bli en trollkarl stark nog för att slåss mot Marduriens alla monster. Men går hon att lita på? Albrak tänker göra allt i sin makt för att rädda Valarien från undergång, men har han gått för långt?


Min åsikt om boken: Detta är ett recensionsexemplar som jag fått av författare, tack så mycket! 🙏
Jämfört med de två tidigare böckerna är denna lite annorlunda. De religiösa inslagen förekommer oftare (Glädjens bok och kung Josua) och boken är inte lika fantasifull som tidigare. Jag vet inte om det beror på att Markus nu är äldre och snart vuxen, men själva handlingen känns både mörkare och hårdare. De roliga och knasiga inslagen finns inte riktigt men det kan ju också bero på att Valarien har drabbats av gråsjukan. Jag tyckte nog att den här boken var lite segare än de två tidigare böckerna. Jag saknade de roliga och lite barnsliga inslagen med klädträd, jättesniglar och konstiga sedvanor, men å andra sidan förstår jag att både serien och karaktärerna utvecklas, så det är inte nödvändigtvis kritik mot författaren. Slutet var väldigt spännande, men jag hade nog velat ha lite mer av det. Från början fram till slutet kändes handlingen något långsam och seglivad, men så fort upphällningen kom på slutet blev det väldigt spännande. Jag skulle nog säga att bok 3 inte är riktigt lika bra som bok 1 och 2.


Mitt favoritcitat ur boken:

"Allt är tomhet. Törst är tomhet. Släpp den. Hunger är tomhet.
Glöm den. Trötthet är tomhet. Vakna ur den."

- sid 17.

💥        💥        💥       💥


Title: This book doesn't have an english title so I just translated it from swedish to english.


Story: Markus of Trolyrien is once again summoned to Valarien, but this time something big and mysterious is going on. Instead of the colorful country Markus is used to he is met with dead trees, flowers and grass. Even the water looks sick. What is going on?
Markus is given a mission to go to Albirion where queen Diomeda has some Eternity water that might save the country from the mysterious sickness that is raging all over.

Prince Albrak is with Xiriana, the desert goddess of the krees, to be taught how to become a wizard powerful enough to fight the monsters of Mardurien. But can she be trusted? Albrak will do what is in his power to save Valarien from destruction, but has he gone too far?


My opinion of the book: This is a review copy from the author, thank you very much!🙏
Compared to the previous two books this one is a bit different. The religious elements are more frequent and the book is not as imaginative as before. I don't know if it's because Markus is older now and soon an adult, but the plot feels both more dark and harsher. The funny and wacky elements are not really there but it can also be because Valarien is plauged by grey sickness. I think this book was a bit more slower than the other two. I missed the funny and childish elements with clothing trees, giant snails and weird customs but on the other hand I understand that both the series and the characters develops so this is not necessarily criticism towards the author. The ending was very suspenseful, but I would have liked more of it. From the beginning to the end the plot felt slow and a little tardy, but as soon as it all came together in the end it was very suspenseful. I'd say that book 3 is not as good as book 1 and 2.


My favorite quote from the book (my own translation):

"Everything is emptiness. Thirst is emptiness. Let it go. Hunger is emptiness.
Forget it. Tiredness is emptiness. Wake from it."
- Page 17.


torsdag 23 juli 2020

Maskeradnatten / The masqerade night

Serie/Series: Ja, del 1/Yes, part 1.
Författare/Author: Alice Ekström.
Genre: Fantasy.
Språk/Language: Svenska/Swedish.
Sidor/Pages: 358.


(English below)


Handling: Rita Karzin är en sorts levande legend, känd som Kvinnan med tusen ansikten. Hon lever ett hårt liv i Shuzias fattigaste delar och bedrar människor och stjäl värdefulla saker för att få lite guld. Tillsammans med sin livvakt Luca försöker hon göra det hon kan för att slippa leva i fattigdom och våld.
En ovanlig dag får hon i uppdrag av en av de fyra klanerna att lönnmörda den tyranniske kungen. Men för att genomföra det behöver hon hjälp och värvar därför fyra kumpaner som alla har specifika färdigheter. Men kan Rita verkligen ta livet av någon och vad händer om hon inte gör det?


Min åsikt om boken: Om jag inte minns fel är detta ett recensionsexemplar från Seraf förlag, tack så mycket för det! 🙏
Jag blev väldigt impad av den här boken, för den var oerhört spännande och engagerande! Den påminner en hel del om Six of Crows av Leigh Bardugo, men den är inte på nåt sätt en kopia utan boken är fortfarande originell med både världen, karaktärerna och handlingen. Det båda böckerna däremot delar är just spänningen, ett svårt uppdrag, fängslande karaktärer och en speciell stad. Det den här boken har som jag verkligen gillade var en sorts klockfunktion, som gjorde att staden förändrades vid ett speciellt klockslag! Det var en rolig och smart detalj som jag uppskattade. Ibland var spänningen för mycket för min del, så jag var tvungen att ta en paus i läsningen men det tog inte lång tid innan jag plockade upp boken igen, för jag ville veta hur det skulle gå hela tiden. Älskar när en bok gör så mot en! Karaktärerna var oerhört intressanta, levande och hade ett djup till sig som gjorde det enkelt att få en emotionell koppling till dem. Speciellt Rita och Caldar. En mycket läsvärd bok! Ser fram emot uppföljaren.


Mitt favoritcitat ur boken:

"Sådan var Rita Karzin. Hon kanske inte såg ut att vara mycket för världen, men hon var den klipskaste Luca nånsin mött. Han hade kunnat beundra hennes glöd om det inte vore för att han var säker på att hon var skvatt galen."
- Sid 26.

💥        💥         💥       💥
Title: This book doesn't have an english title, so I just translated the swedish title into english.


Story: Rita Karzin is sort of a living legend, known as The woman with a thousand faces. She lives a harsh life in the poor parts of Shuzia and swindles people and steals valuables to get some gold. Together with her bodyguard Luca she tries to do whatever she can to get away from poverty and violence.
An unsual day she gets a mission by one of the four clans to assassinate the tyrannical king. But to do that she needs help and enlists four partners with specific skills. But can Rita really kill someone and what happens if she doesn't?


My opinion of the book: If I remember correctly this was a review copy from Seraf publishing, thank you so much! 🙏
I was very impressed by this book because it was so very suspenseful and engaging! It reminds me a lot of Six of Crows by Leigh Bardugo, but it's not a copy of it in any way! It's still original with both the world, the characters and the plot. What both books have in common is the suspense, a difficult mission, capticating characters and a special city. What this book has that I liked a lot was this kind of clock function that changed the city at a specific time. I thought that was a fun and smart detail that I appreciated. At times the suspense was a bit too much for me, so I had to put the book down but it didn't take long before I picked it right back up again, because I had to know what was going to happen. I love when a book does that! The characters were interesting, colorful and had a depth to them that made it easy to get an emotional connection to them. Especially Rita and Caldar. A book worth reading! I really look forward to the sequel.


My favorite quote from the book (my own translation):

"That's what Rita Karzin's like. She might not look like much to the world, but she was the smartest person Luca had ever met. He could have admired her spirit if he wasn't so sure that she was outright crazy"
- Page 26.

tisdag 21 juli 2020

Nytt i hyllan / News on the shelf

(English below)

Jag beställde hem fler böcker, men i serier där jag bara har läst första boken. Blev lite trött på att bara ha bok nr 1 i series så jag kollade igenom vad jag hade och inte, sen la jag in en beställning. Men jag måste också nämna att jag verkligen ser fram emot släppet av uppföljaren till "The Beast player" av Nahoko Uehashi. Den boken var så fruktansvärt bra och jag bara måste beställa hem bok nr 2 så fort den kommer ut. Jag tror att uppföljaren heter "The Beast Warrior". Och sen väntar jag ju på uppföljaren till "We are the Dead" så klart. Men den ska komma i sommar eller till vintern, såg två olika datum så får se vilket av dem det blir.

Hur som, sen köpte jag även två posters, ett par Skeletorsockar och en pin, som man knappt ser på bilden men den ligger på sockarna, haha.

Har ni några boksläpp ni ser fram emot extra mycket?
I ordered some new books, but in series I've only read the first book of. I got a bit tired of only having the first bok in a couple of series so I checked which ones I had and not and then I ordered them. But I must also mention that I really look forward to the release of the sequel to "The Beast player" by Nahoko Uehashi. That book was so amazing and I just have to buy book no 2 as soon as it's out. I think the sequel is named "The Beast Warrior". And then I'm also waiting on the sequel to "We are the Dead". I think it will be out this summer or this winter, I've seen two different dates so don't know which of them is accurate.

Anyhow, I also bought two posters, a couple of Skeletor socks and a pin, that you can hardly see in the picture but it's on the socks, haha. 

Do you have some book releases you look forward to?

söndag 19 juli 2020

Rekindled Prophecy

Serie/Series: Ja, del 1/Yes, part 1.
Författare/Author: KC Freeman.
Genre: Paranormal romance, fantasy.
Språk/Language: Engelska/English.
Sidor/Pages: 340.


(English below)


Handling: Greylyn är en skyddsängel som levt i ett par hundra år. Hon åker på olika uppdrag för att rädda människor ifrån ondska tillsammans med sin mentor och nära vän Jasper. Men just nu behöver hon semester, så hon åker till sitt favoritställe Gaelic Haven för ett par dagar av vila. Hon hinner knappt fram innan problemen hopar sig, för på det mysiga hotellet befinner sig även hennes långlivade fiende, demonen Kael. Vad gör han här?
Till Greylyns förtret försöker i princip alla på hotellet para ihop henne med Kael och av rena fasa inser hon att han påverkar henne starkt. Så fort hon är i hans närhet känns det som att hela hennes kropp sjunger och hennes hjärna blir dimmig. Hon försöker stå emot kroppens begär samtidigt som en konspiration uppdagas. En tusenårig profetia har satts i rullning och Greylyn är mitt i den. Utan att förstå riktigt vad som försiggår gör hon sitt bästa för att skydda alla inblandade.


Min åsikt om boken: Detta är en recensionsexemplar från författaren, tack så mycket för boken! 🙏 Det var en intressant läsning, för jag är jäkligt ny på paranormal romance. Jag är inte romantiskt lagd direkt, så det var lite annorlunda att läsa en sån här bok. Stundtals tyckte jag att boken var lite upprepande, speciellt vad gäller interaktionen mellan Greylyn och Kael. Man förstod rätt snabbt hur hon påverkades av honom men ändå togs det upp om och om igen ett bra tag i början. Jag skulle nog säga att nästan 1/3 av boken bara var om hur han påverkade henne. När boken väl kom igång med profetian och det så var det spännande, men innan dess var det ganska segt. Tycker det är lite synd att så mycket sparades till slutet, för där kände jag verkligen att handlingen började ta fart ordentligt och jag hade gärna velat läsa mer. Men det är väl det bok nr 2 är till för antar jag. En helt ok bok om det goda mot det onda, demoner och änglar, Gud och Satan. Jag är trots allt nyfiken på uppföljaren och det torde väl ändå vara ett gott tecken!


Mitt favoritcitat från boken:

"Tenju? Jinn? A banshee? Did you happen upon the Cirque du Soleil of demonic entities or what?" Disbelief carried in his voice. "Hon, Tenju aren't even supposed to be in the continental United States, much less the nation's capital".
- sid 188.


💥        💥         💥        💥


Story: Greylyn is a guardian angel that has lived for a couple of hundred years. She goes on different assignments to save humans from evil along with her mentor and close friend Jasper. But right now she needs a vacation, so she goes to her favorite place Gaelic Haven for a couple of days of rest. She hardly has the time to arrive before there's trouble, because in the cosy hotel is one of her long standing enemy, the demon Kael. What is he doing here?
To Greylyn's vexation people in the hotel are trying to pair her up with Kael and to her horror she realises that he has a strong affect on her. As soon as she's in his precense she feels as if her body sings and her brain becomes foggy. She tries to fight her body's desire when at the same time a conspiracy is revealed. A thousand year old prophecy is set in motion and Greylyn is in the middle of it. Without really understanding what is going on she tries her best to protect everyone involved.


My opinion of the book: This is a review copy I got from the author, thank you very much! 🙏 It was an interesting read, because I'm really new to paranormal romance. I'm not a romantic person so this was something new to me. At times I thought the book was a bit repetitive, especially when it came to the interactions between Greylyn and Kael. You understood pretty quickly how she was affected by him but it was still brought up again and again in the beginning. I'd say that almost 1/3 of the book was just about how he affected her. When the book did begin speeding up with the prophecy and all that it was really suspenseful, but before that it was a bit slow. I think it's a shame that so much was saved until the end, because that's when I feel the plot really began coming around and I would have loved to read more. But I guess that's what book no 2 is for. An okey book about good vs evil, demons and angels, God and Satan. I am after all curious about the sequel and that's a good sign!


My favorite quote from the book:

"Tenju? Jinn? A banshee? Did you happen upon the Cirque du Soleil of demonic entities or what?" Disbelief carried in his voice. "Hon, Tenju aren't even supposed to be in the continental United States, much less the nation's capital".
- page 188.

torsdag 16 juli 2020

The Binding

Serie/series: Nej/No.
Författare/Author: Bridget Collins.
Genre: Fantasy, historisk roman/historical novel.
Språk/Language: Engelska/English.
Sidor/Pages: 438.(English below)


Handling: Emmett Farmer är en enkel bondeson som bor i en liten by med sina föräldrar och syster. Han plågas av någon mystisk sjukdom som ger honom mardrömmar, hallucinationer, svaghet i kroppen, trötthet m.m. Han vet inte vad det beror på, bara när det började. På väg hem efter en lång dag ute på fälten möts Emmett av sina upprörda föräldrar. Ett brev har anlänt där en "binder", en sorts magisk bokbindare, uppmanar föräldrarna att skicka Emmett till hennes hus ute i ingenstans för att han ska lära sig yrket.
Problemet är bara att "binders" binder folks minnen till böcker och anses vara onda. Personer som låter "binda" sig minns inget av händelsen de valt att göra en bok av. Böckerna är inte till för att läsas utan ska förvaras på ett säkert ställe, men vissa korrupta typer gör sig gärna rika på att sälja folks minnen och en dag upptäcker Emmett att en av böckerna bär hans namn...


Min åsikt om boken: Åh, som jag älskade den här boken! Språket, atmosfären, handlingen, allt egentligen, var precis i min smak. Viktoriansk miljö och kläder med ett lite gammalmodigt språk, förbjudna känslor med en nypa magi, det är precis så jag vill ha det. Karaktärerna var välutvecklade och hade ett djup som gjorde att man snabbt engagerade sig i allt som hände och handlingen i sig var spännande. När man trodde att man visste hur det låg till kom en twist och handlingen tog en helt annan vändning. Hade svårt att lägga ifrån mig boken, vilket jag älskar. Då vet man att en bok är bra! Den var så bra att jag har svårt att sätta ord på det som var bra, haha. Man måste läsa den helt enkelt för att förstå vad jag menar!


Mitt favoritcitat från boken: Jag kunde inte välja bara en mening eller citat ur boken för allting var så bra. Det krävs så mycket mer för att beskriva den här boken på rätt sätt!

💥        💥        💥         💥


Story: Emmet Farmer is a simple farmer's son who lives in a small village with his parents and sister. He is plagued by a mysterious sickness that gives him nightmares, hallucinations, physical weakness, fatigue and so on. He doesn't know what caused it, only when it began. On his way home after a long day in the fields he is met by his upset parents. A letter has arrived, where a "binder", a kind of magical book binder, requests of his parents to send Emmett to her house in the middle of nowhere, for him to learn the trade.
The problem is that "binders" bind people's memories in books and are seen as evil. People who bind themselves doesn't remember anything from the event they've chosen to turn into a book. The books are not for reading, but are meant to be kept in a safe place, but some shady people wouldn't mind making some money on selling people's memories and one day Emmett discovers that one of the books has his name on it...


My opinion of the book: Oh, how much I loved this book! The language, atmosphere, the story, well everything, was just my taste. Victorian environment and clothes with a bit of old fashion language, forbidden feelings with a pinch of magic, just the way I want it. The characters were well developed and had a depth to them that made it easy to engage in everything that happened and the plot itself was very suspenseful. When you thought you know what was going to happen, there was a twist that took it somewhere else. I had a hard time putting the book down and I love when that happens. That's when you know a book is good! It was so awesome that I have a hard time putting everything into words, haha. You just have to read it to get what I mean!


My favorite quote from the book: I couldn't choose just one line or quote from the book because everything was just so good. Nothing can describe this book with just a few words!

tisdag 14 juli 2020

Livstjuvarna / the Life thieves.

Serie/Series: Ja, del 1/Yes, part 1.
Författare/Author: Linda Andersson.
Genre: Fantasy.
Språk/Language: Svenska/Swedish.
Sidor/Pages: 366.(English below)


Handling: Mariell dör i en olycka tillsammans med sitt basketlag och de hamnar i Dödsriket, en mycket underlig och surrealistisk plats. Innan hon ens har förstått vad som har hänt möts hon av en man som gör någon konstig rörelse framför henne och sedan går mot Ljuset, där han försvinner. Mariell försöker göra samma sak, utan att lyckas.
Efter att ha utforskat Dödsriket får hon till slut reda på att det finns Livstjuvar. Döda personer som stjäl nydödas sista andetag och på så sätt kan återvända till livet. Mariell kan inte sluta tänka på att göra precis samma sak, men det är en sorts dödssynd. Är en livstid verkligen värd att straffas för i en hel evighet?


Min åsikt om boken: Jag tyckte att boken var intressant vad gäller hur dödsriket var uppbyggt, då det var mycket originellt och fantasifullt med olika delar/länder/världar och maskhål! Det jag kände var dock att jag inte riktigt fick någon koppling till Mariell. Man lärde liksom känna henne på ytan, att hon gillade basket, Tove Lo och gärna ville tillbaka till sina föräldrar och sin pojkvän Måns. Men djupare än så gick det inte. Det kändes inte riktigt som att Mariell som karaktär var tillräckligt utvecklad och som att hon personifierade bilden av en tonåring på ett lite klyschigt sätt, både vad gäller tankesättet och språket. Det behöver nödvändigtvis inte vara dåligt, men det var inte riktigt i min smak. Jag kände inte det där engagemanget som jag annars brukar, att man hejar på karaktären och känner med den i allt. Jag var inte en del av berättelsen utan mer som en betraktare, så fick inte till det där djupet som jag annars älskar med böcker. Boken är dock inte dålig, men nånting saknades för min del.


Mitt favoritcitat: Hittade tyvärr inget citat som jag fastnade för.

💥        💥        💥        💥


Title: This book doesn't have an english title so I just translated the swedish one.


Story: Mariell dies in an accident together with her entire basketball team and they end up in the Underworld, a very weird and surreal place. Before she even has the time to grasp what has happened a man approaches her and does some weird movement in front of her and then heads to the Light, where he disappears. Mariell tries to do the same thing but with no success.
After exploring the Underworld she finally finds out that there are Life thieves. Dead people who steals the last breath of newly dead and gains access to Life again. Mariell can't stop thinking about doing the same thing, but it's a kind of cardinal sin. Is a life time really worth to be punished for forever?


My opinion of the book: I thought the book was interesting regards to how the Underworld was structured, because it was very original and imaginative with the different parts/realms and worm holes! I did however feel like I didn't quite connect with Mariell. You got to know her on the suface, that she liked basketball, Tove Lo and really wanted to get back to her parents and her boyfriend Måns, but it never went deeper than that. It was like Mariell as a character wasn't developed enough and like she personified the image of a teenager in a cliché way, both in regards of her thinking and how she spoke. It's not necessarily bad, but not my cup of tea. I never felt that commitment that I usually do, when you're rooting the character and feel whatever they're feeling. I was not a part of the story, more an observer, so never got that depth I otherwise love with books. It's not a bad book, but something was missing in my opinion.


My favorite quote from the book: I unfortunately didn't come across a quote that stuck with me.

fredag 10 juli 2020

We are the Dead

Serie/Series: Ja, del 1/Yes, part 1.
Författare/Author: Mike Shackle.
Genre: Fantasy, äventyr/adventure.
Språk/Language: Engelska/English.
Sidor/Pages: 483.(English below)


Handling: Jia har länge varit ett maktfullt och starkt land vaktat av speciella styrkor som kallas för Shulka. Högadlade personer tränas från unga år för att ansluta sig till den prestigefulla armén och resten av folket måste buga sig så fort soldaterna visar sig.
Jias fiender har alltid varit the Egril, ett land av barbarer. Shulkastyrkorna har alltid lyckats vinna över sina fiender men från ingenstans har fienderna gått från barbarer med benvapen och träklubbor till en välorganiserad armé av elitsoldater med tillgång till magi, något som Jia har förlorat för länge sedan.

Tinnstra var på väg att gå i sin fars fotspår och bli en Shulkakrigare, men insåg snart att hon är alldeles för feg. Istället för att slåss flyr hon av på grund av sin rädsla. Hon kommer att dra skam över sin familj med sin rädsla och när the Egril attackerar väljer hon att fly istället för att slåss. Hennes liv går nu ut på att överleva dagen och hålla sig gömd. Mot hennes vilja dras hon dock snart in i en motståndsrörelse och ju mer involverad hon blir, desto mer vill hon fly. Det enda som håller henne kvar är ett litet barn. Kan Tinnstra bli den krigare som situationen kräver eller kommer hennes rädsla att ta över helt och i längden försätta hela Jia under ett livslångt förtryck?


Min åsikt om boken: När jag precis hade börjat läsa boken störde jag mig så mycket på Tinnstra som karaktär. Jag funderade på om det var för att hon var så velig och obeslutsam (vilket jag inte tål) eller om det var på grund av att en manlig författare har gett en kvinnlig karaktär just de egenskaperna. För ingen annanstans i boken fanns det någon sån karaktär av manligt kön, däremot två kvinnliga. Blev irriterad på det men ju mer jag läste desto mer förstod jag. Karaktärerna börjar som två veliga och osäkra kvinnor men växer sig sakta starkare och blir till slut en kraft att räkna med. Till slut började jag tycka om Tinnstra, hon var rätt cool ändå.

Varje kapitel i boken handlar om olika personer, först Tinnstra, sedan Dren, Jax, Yas och Darus. Tinnstra är som bekant från en fin familj och på väg att bli en Shulka, medan Dren är son till en enkel fiskare, Jax leder motståndsrörelsen, Yas är en enkel ensamstående kvinna som försöker överleva och Darus är en av "De Utvalda" hos the Egril. Författaren var skicklig på att få en att bli intresserad av varje karaktär, trots att de är så olika varandra. Men precis varje person hade något som drog tag i en och man ville bara ha mer. Jag kunde knappt sluta läsa när jag väl började. Handlingen blir också bättre och bättre hela tiden. I slutet var det ju knappt så man kunde andas, för det var så spännande! Jag var så ledsen när jag hade läst klart den, haha. Jag ville ha mer! Boken tar på sitt sätt upp de olika stegen i att leva i ett ockuperat land och hur det kan utveckla sig. Handlingen var i sig inte förutsägbar, utan det kom väldigt många överraskningar som behöll ens intresse. En jättebra bok!
Jag älskar att det är en asieninspirerad fantasybok, det var lite nytt och annorlunda för mig. Återigen, en sån otroligt bra bok! Ser fram emot att läsa uppföljaren.


Mitt favoritcitat från boken:

"We are the dead who stand in the light.
We are the dead who face the night.
We are the dead whom evil fears.
We hare the Shulka and we are the dead"
.
- Sid 1.
💥         💥         💥         💥Story: Jia has long been a powerful and strong country guarded by special forces called the Shulka. Noble people are trained from a young age so that they later can join the prestigious army and the rest of the people must bow before the soldiers as soon as they show themselves outside their compounds.
Jia's enemy has always been the Egril, a land of barbarians. The Shulka forces always beat them but from nowhere the enemy goes from barbarians with bone weapons and wooden clubs to a well organised army of elite soldiers with access to magic, something Jia lost long ago.

Tinnstra was going to make the same journey as her father and become a Shulka warrior, but she soon realised that she's a coward. Instead of fighting she runs because of her fear. She will bring shame over her family because of that fear and when the Egril attacks she runs instead of staying to fight. Her life is now about surviving the day and hiding. Against her will she's soon drawn into the resistence and the more the gets involved, the more she wants to run. The only thing keeping her on track is a small child. Can Tinnstra become the warrior the situation demands or will her fear take over and in the long run doom Jia to eternal oppression?


My opinion of the book: When I began reading the book I was really annoyed by Tinnstra as a character. I was wondering if it was because she was so indecisive and hesitant (which I just can't deal with) or if it was because of a male author giving a female characters these traits. Because nowhere else in the book is there a character like this of the male sex, but there two female characters acting like that. It annoyed me but the more I read, the more I understood. The characters begin as two very insecure and indecisive women that later grew into a force to be reckoned with. I ended up liking Tinnstra. She was pretty cool still.

Each chapter is about different people, firstly Tinnstra, later Dren, Jax, Yas and Darus. Tinnstra is as mentioned from a nice family and on her way to become a Shulka, while Dren is the son of a simple fisherman, Jax leads the resistance, Yas is a simple single mother who's just trying to survive and Darus is one of the "Chosen" of the Egril. The author skillfully made you interested in each of the characters, despite them being so different from one another. But each of them had something to them that drew you into the story and wanting more. I could hardly put down the book once I had started reading it. The plot just gets better and better the more you read. I could hardly breathe in the end, because it was so suspenseful! I was so sad when the book was finished, haha. I want more!
The book deals with each of the steps of living in a occupied country in its own way and what that can develop into. The plot itself was not predictable at all, it was full of surprises that kept your interest up the whole way. A really good book!
I loved that it's a asien inspired fantasy book, because that was something new and different for me. As I just mentioned, this is a very, very good book. I really look forward to the sequel!


My favorite quote from the book:


"We are the dead who stand in the light.
We are the dead who face the night.
We are the dead whom evil fears.
We hare the Shulka and we are the dead"
.
- Page 1.

onsdag 8 juli 2020

Alla läsa böcker i juni / All the books I read in June.

(English below).


Det blev lite mer läst i juni, på grund av att jag samlade på diktat till min semestervikarie som började i måndags. Förra året hann jag nämligen komma ikapp så väl så när jag väl fick reda på att jag skulle få en vikarie hade jag redan lite att göra från början, så vi satt mest och rullade tummarna. Svintråkigt. Så den här gången segade jag ner rejält på tempot och läste mellan arbetsuppgifterna, haha. Hann ju läsa en hel del trots allt!

8 böcker blev det totalt och månadens favorit var helt klart "The heart of hell". Men det var en bra läsmånad med många bra böcker!I managed to read more i june because I was hoarding dictations at work because my summer substitute began working last monday. Last year I worked so fast that I caught up with everything so when I was told that I would be getting a substitute I already had very little to do, so we mostly sat there doing nothing. Really boring! So this time I slowed down on my work pace and read books in between my job tasks, haha. I did get a lot read!

It came down to 8 books in total and the favorite of the month was definitely "The heart of hell". But it was a really good reading month with a lot of good books!

söndag 5 juli 2020

Kvinnorna historien glömde/The women history forgot

Serie/Series: Nej/No.
Författare/Author: Stefan Högberg.
Genre: Historia/history, fakta/non fiction.
Språk/Language: Svenska/Swedish.
Sidor/Pages: 183.


(English below)


Handling: Har du hört talas om Germaine de Staël, Napoleons hatobjekt? Eller kanske Julie-Émilie Maupin, sångerskan med ett häftigt humör? Eller varför inte Pulcheria, en skoningslös jungfru? I den här boken får man möta dem och 4 andra kvinnor som historieböckerna sällan talar om. Var kvinna stod ut och stod upp emot olika former av förtryck, inte sällan misogyni, på sitt eget sätt och levde livet som de ville.


Min åsikt om boken: Detta är en riktigt bra faktabok om 7 väldigt intressanta kvinnor, som jag inte hade hört talas om. Det jag gillar främst med de här kvinnorna och boken är att det inte är "perfekta". Kvinnor framställs annars gärna som antingen perfekta (tysta, skötsamma, lydiga) eller problematiska (pratar för mycket eller för högt, beter sig "opassande", har åsikter osv), till skillnad från män som framställs neutralt, oavsett hur de har betett sig eller vad de har gjort. De här kvinnorna framställs med både bra och dåliga sidor, precis så som det ska vara. Ingen är perfekt!

Boken är lättläst, till skillnad från en del faktaböcker, så det gick fort att läsa ut den. Varje avsnitt var om en specifik person och fanns det bilder så var de inkluderade tillsammans med kartor över dåtidens länder/städer. Det enda negativa jag kan komma att tänka på är att det fanns en del felstavningar, men det störde inte så mycket och att jag hade önskat att det var lite mer mångfald vad gäller personerna som togs upp. Förutom två var alla européer. Hade gärna läst något liknande om historiska kvinna från afrikanska eller sydamerikanska länder t.ex. Jag vet dock inte hur mycket källor det kan finnas om just historiska kvinnor i dessa länder, men nånting borde finnas. Annars var boken jättebra och väldigt underhållande! Helt klart läsvärd!


Mitt favoritcitat ur boken: Har tyvärr inte valt något citat, då boken handlade om så många olika personer, så det hade varit svårt att fånga bokens atmosfär med bara ett citat.

💥        💥        💥        💥

Title: This book doesn't have an english title so I just translated the swedish title.


Story: Have you heard of Germaine de Staël, the woman Napoleon hated? Or maybe Julie-Émilie Maupin, the singer with a temper? Or Pulcheria, the ruthless maiden? In this book you get to meet them and 4 other women that the history books rarely includes. Each woman stood up for themselves and against different forms of oppression, often misogyni, in their own way and lived life the way they wanted.


My opinion of the book: This is a really good non fiction book about 7 interesting women that I didn't know about. What I like the most about these women and this books is that they're not "perfect". Women are often portrayed as either perfect (silent, diligent, obedient) or problematic (talking to much or loud, behaves "inappropriate", has opinions and so on), unlike men who are portrayed in a neutral way, no matter how they behave or what they've done. These women has good and bad sides, just like it's suppossed to be. No one's perfect!

The book is easoly read, unlike some non fiction books, so it didn't take long to finish it. Each chapter is about one specific person and if there are pictures of that person then they were included along with maps over countries/cities of that time. The only negative thing I can think of is that there were some misspellings, but they didn't bother me so much and that I wish there had been a bit more diversity when it comes to the people in the book. Except two, everyone was european. I'd love to read somehing like this about historical women from african or south american countries. I don't know how well documented historical women could have been in these countries, but there must be something somehwere! Other than that the book was really good and very entertaining. Really recommend it!


My favorite quote from the book: I have not chosen a quote since the book is about so many different people, so demonstrating the atmosphere in the book with just one quote would be hard.

torsdag 2 juli 2020

Agenterna from MRO/ The Agents from MRO

Serie/Series: Ja, del 1/Yes, part 1.
Författare/Author: Jonas Larsson Olanders.
Genre: Fantasy, äventyr/adventure.
Språk/Language: Svenska/Swedish.
Sidor/Pages: 123.(English below)


Handling: MRO (Monarken och Rikets ord) består av tvångsrekryterade person, mestadels kriminella eller andra udda typer. Gåva är en av de nya agenterna och hon är rädd för att inte passa in. MRO har fått i uppdrag att hitta en druid som ska hjälpa den sjuka drottningen, men ingen vet riktigt var denna druid finns. I de olika rikena finns det alla möjliga typer av varelser och människor, t.ex. troll och häxjägare, så gruppen måste verkligen se upp var de reser.
Inget går dock som planerat och Gåva måste försöka rädda situationen innan allt är för sent.


Min åsikt om boken: Detta är ett receex från författare, tackar så mycket för det! Jag visste inte alls vad jag kunde förvänta mig när jag började läsa boken, men eftersom den bara är 123 sidor lång gick det fort att läsa den. Hade önskat att den var minst 100 sidor längre. Jag tyckte boken var väldigt intressant och det var så mycket nytt som man hade velat veta mer om! Kanske hade det varit värt att göra boken längre, men samtidigt var det inget som störde mig. Handlingen flöt på bra, karaktärerna var intressanta och man visste liksom inte riktigt vad som skulle hända. Tyckte det var en härlig liten bok med fina illustrationer, som jag dock gärna hade sett mer av! De förgyllde läsupplevelsen och var riktigt fina också. Helt klart läsvärd. Detta var den sista boken jag läste i juni, så det blev ett bra avslut på den läsmånaden!

Den enda kritiken jag kan nämna är att på sidan 66 hittade jag två fel. Ett där det står att karaktären tar ena handen från stigbyglarna när karaktären sitter på sin häst. Stigbyglarna är för fötterna, så det blev lite skumt. Jag antar att det ska vara tömmarna?
Lite längre ner på samma sida står det "för" istället för "förr". Men det var det enda!

Mitt favoritcitat från boken:

"Har du tjatat klart så jag kan ta och slå ihjäl dig?
Jag måste skita och vill klara av det här nu."

- Sid 89
💥        💥         💥        💥


Title: This book doesn't have an english title, so that's just my own translation.


Story: MRO (the Monarch and kingdom's word. Rike = kingdom in swedish) consists of people who has been forced into the organisation and most of them are criminals or weird kind of people. Gåva is one of the new agents and she's afraid she wont fit in. MRO is on a mission, they must find a druid to save the queen from sickness but no one really knows where this druid can be found. In the different kingdoms there are all kinds of creatures and people, like trolls and witch hunters, so the group really needs to keep their eyes open and aware of where they're traveling.
Nothing goes as planned and Gåva must try to save the situation before it's too late.


My opinion of the book: This is a review copy I got from the author, thank you very much for that! I had no idea what to expect when I began reading the book, but since it's just 123 pages long it didn't take long to read it. I wish it was at least 100 pages longer. I thought the book was very interesting and there was so much new I wanted to know more about! Maybe it would have been worth while tp make the book a but longer, but that didn't bother me so much. The plot went on smoothly, the characters were interesting and you never knew what was coming. I liked this short little book with its nice illustrations. I would have loved to see more illustrations! They really heightened the reading experience. It's worth a read for sure. This was also the last book I read in june, so it was a nice ending to that month's reading.


My favorite quote from the book (my own translation):

"Are you done nagging so I can kill you?
I need to take a shit and I want to get this over with now"
.
- Page 89

A Thousand Ships

Serie/series: Nej/No. Författare/Author: Natalie Haynes. Genre: Historisk roman/Historical fiction. Språk/Language: Engelska/English. Si...