fredag 10 juli 2020

We are the Dead

Serie/Series: Ja, del 1/Yes, part 1.
Författare/Author: Mike Shackle.
Genre: Fantasy, äventyr/adventure.
Språk/Language: Engelska/English.
Sidor/Pages: 483.(English below)


Handling: Jia har länge varit ett maktfullt och starkt land vaktat av speciella styrkor som kallas för Shulka. Högadlade personer tränas från unga år för att ansluta sig till den prestigefulla armén och resten av folket måste buga sig så fort soldaterna visar sig.
Jias fiender har alltid varit the Egril, ett land av barbarer. Shulkastyrkorna har alltid lyckats vinna över sina fiender men från ingenstans har fienderna gått från barbarer med benvapen och träklubbor till en välorganiserad armé av elitsoldater med tillgång till magi, något som Jia har förlorat för länge sedan.

Tinnstra var på väg att gå i sin fars fotspår och bli en Shulkakrigare, men insåg snart att hon är alldeles för feg. Istället för att slåss flyr hon av på grund av sin rädsla. Hon kommer att dra skam över sin familj med sin rädsla och när the Egril attackerar väljer hon att fly istället för att slåss. Hennes liv går nu ut på att överleva dagen och hålla sig gömd. Mot hennes vilja dras hon dock snart in i en motståndsrörelse och ju mer involverad hon blir, desto mer vill hon fly. Det enda som håller henne kvar är ett litet barn. Kan Tinnstra bli den krigare som situationen kräver eller kommer hennes rädsla att ta över helt och i längden försätta hela Jia under ett livslångt förtryck?


Min åsikt om boken: När jag precis hade börjat läsa boken störde jag mig så mycket på Tinnstra som karaktär. Jag funderade på om det var för att hon var så velig och obeslutsam (vilket jag inte tål) eller om det var på grund av att en manlig författare har gett en kvinnlig karaktär just de egenskaperna. För ingen annanstans i boken fanns det någon sån karaktär av manligt kön, däremot två kvinnliga. Blev irriterad på det men ju mer jag läste desto mer förstod jag. Karaktärerna börjar som två veliga och osäkra kvinnor men växer sig sakta starkare och blir till slut en kraft att räkna med. Till slut började jag tycka om Tinnstra, hon var rätt cool ändå.

Varje kapitel i boken handlar om olika personer, först Tinnstra, sedan Dren, Jax, Yas och Darus. Tinnstra är som bekant från en fin familj och på väg att bli en Shulka, medan Dren är son till en enkel fiskare, Jax leder motståndsrörelsen, Yas är en enkel ensamstående kvinna som försöker överleva och Darus är en av "De Utvalda" hos the Egril. Författaren var skicklig på att få en att bli intresserad av varje karaktär, trots att de är så olika varandra. Men precis varje person hade något som drog tag i en och man ville bara ha mer. Jag kunde knappt sluta läsa när jag väl började. Handlingen blir också bättre och bättre hela tiden. I slutet var det ju knappt så man kunde andas, för det var så spännande! Jag var så ledsen när jag hade läst klart den, haha. Jag ville ha mer! Boken tar på sitt sätt upp de olika stegen i att leva i ett ockuperat land och hur det kan utveckla sig. Handlingen var i sig inte förutsägbar, utan det kom väldigt många överraskningar som behöll ens intresse. En jättebra bok!
Jag älskar att det är en asieninspirerad fantasybok, det var lite nytt och annorlunda för mig. Återigen, en sån otroligt bra bok! Ser fram emot att läsa uppföljaren.


Mitt favoritcitat från boken:

"We are the dead who stand in the light.
We are the dead who face the night.
We are the dead whom evil fears.
We hare the Shulka and we are the dead"
.
- Sid 1.
💥         💥         💥         💥Story: Jia has long been a powerful and strong country guarded by special forces called the Shulka. Noble people are trained from a young age so that they later can join the prestigious army and the rest of the people must bow before the soldiers as soon as they show themselves outside their compounds.
Jia's enemy has always been the Egril, a land of barbarians. The Shulka forces always beat them but from nowhere the enemy goes from barbarians with bone weapons and wooden clubs to a well organised army of elite soldiers with access to magic, something Jia lost long ago.

Tinnstra was going to make the same journey as her father and become a Shulka warrior, but she soon realised that she's a coward. Instead of fighting she runs because of her fear. She will bring shame over her family because of that fear and when the Egril attacks she runs instead of staying to fight. Her life is now about surviving the day and hiding. Against her will she's soon drawn into the resistence and the more the gets involved, the more she wants to run. The only thing keeping her on track is a small child. Can Tinnstra become the warrior the situation demands or will her fear take over and in the long run doom Jia to eternal oppression?


My opinion of the book: When I began reading the book I was really annoyed by Tinnstra as a character. I was wondering if it was because she was so indecisive and hesitant (which I just can't deal with) or if it was because of a male author giving a female characters these traits. Because nowhere else in the book is there a character like this of the male sex, but there two female characters acting like that. It annoyed me but the more I read, the more I understood. The characters begin as two very insecure and indecisive women that later grew into a force to be reckoned with. I ended up liking Tinnstra. She was pretty cool still.

Each chapter is about different people, firstly Tinnstra, later Dren, Jax, Yas and Darus. Tinnstra is as mentioned from a nice family and on her way to become a Shulka, while Dren is the son of a simple fisherman, Jax leads the resistance, Yas is a simple single mother who's just trying to survive and Darus is one of the "Chosen" of the Egril. The author skillfully made you interested in each of the characters, despite them being so different from one another. But each of them had something to them that drew you into the story and wanting more. I could hardly put down the book once I had started reading it. The plot just gets better and better the more you read. I could hardly breathe in the end, because it was so suspenseful! I was so sad when the book was finished, haha. I want more!
The book deals with each of the steps of living in a occupied country in its own way and what that can develop into. The plot itself was not predictable at all, it was full of surprises that kept your interest up the whole way. A really good book!
I loved that it's a asien inspired fantasy book, because that was something new and different for me. As I just mentioned, this is a very, very good book. I really look forward to the sequel!


My favorite quote from the book:


"We are the dead who stand in the light.
We are the dead who face the night.
We are the dead whom evil fears.
We hare the Shulka and we are the dead"
.
- Page 1.

4 kommentarer:

 1. Ännu en serie som låter som något för mig! Blir så glad över alla tips jag får här! :D Vet inte om du har sett mitt svar på min blogg men jag älskade Spellslinger!! De sista 150 sidorna läste jag på en dag, det var svårt att lägga ned den. Jag kände för Kellen och älskade Reichis. <3
  Har redan beställt den andra delen. :D

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, den kan jag verkligen rekommendera! Så himla speciell. Drogs in i handlingen på en gång.

   Åh, vad kul! Härligt att du gillade den, då känner man sig lite stolt, haha. Kellen är ju en rätt skön typ, man kan nästan inte göra annat än att gilla honom. Så klantig och naiv. Men Reichis är kung, haha.

   Radera
 2. Jag gillar inte heller när karaktärer är veliga och rädda och inte är modiga så förstår dig precis brukar med störa mig på det :)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Visst är det irriterande? Jag kan bli riktigt less på att läsa en bok om veliga personer, drar ner hela upplevelsen.

   Radera

Imperium

Serie/Series: Ja, del 1/Yes, part 1. Författare/Author: Robert Harris. Genre: Historisk roman/Historical fiction. Språk/Language: Svenska...