lördag 29 augusti 2020

Crownbreaker

Serie/Series: Ja, del 6 / Yes, part 6.
Författare/Author: Sebastien De Castell.
Genre: Fantasy.
Språk/Language: Engelska/English.
Sidor/Pages: 504.


(English below)


Handling: Kellen och Reichis är kvar hos den unga drottningen i Darome, men som vanligt är de inte populära hos någon vid hovet. Kellen blir ofta satt i en fängelsecell över natten för att sedan bli utsläppt igen. Det har blivit en sorts vana. 

Det går rykten om att en gud har uppstått i Berabesq, vilket kan hota kontinenten. Det enda som skulle kunna ena det splittrade folket i Berabesq är just en gud och ingen är speciellt sugen på krig, så Kellen får i uppdrag att åka till det heliga tornet i Berabesq och helt sonika ta död på den påstådda guden. Men kan Kellen verkligen begå mord?

Samtidigt kan Kellen inte längre undvika sin familj. Hans syster Shalla vill inget annat än att han ska komma hem igen men det betyder att han i så fall måste möta sin far ansikte mot ansikte, något som Kellen inte är intresserad av. Men ödet vill något annat...

Min åsikt om boken: Detta är ju den sista boken i serien om Kellen och jag är så ledsen att det är slut nu! Varje bok har känts lite som en mysig men knäpp vän som man har umgåtts med men som nu inte finns mer. Riktigt tråkigt!
Boken var precis som jag förväntade mig; underhållande och spännande men lite vemodig, för det märktes i boken att slutet närmade sig. Men det var skönt att en del från de tidigare böckerna nu kom till sin peak och fick ett avslut. Alla lösa trådar knöts ihop på ett bra sätt. Jag hoppas verkligen att författare kan tänka sig att släppa nån mer, kanske fristående, bok om Kellen och Reichis. Känns så sorgligt om man aldrig fick träffa på dem nåt mer. Men vem vet.
Boken och hela serien är underbar och en av mina favoriter. Det var ett bra men sorgligt slut!

Mitt favoritcitat ur boken:

"When it comes to gambling, Ferius likes to say that an amateur plays his cards,
an expert plays his opponent's and a master plays the spaces in between."

- Sid 457

 

 

 

 

 

 💥        💥        💥        💥

 

 

 

 

 

Story: Kellen and Reichis are still with the young queen in Darome, but as usual they're not popular with anyone in court. Kellen is often put in a jail cell over the night and then released again. It has become a regular occurance.

There's a rumor that a god has emerged in Berabesq, which threaten the whole continent. The only thing that could join the divided people of Berabesq would be a god and no one is keen on war, so Kellen is given a mission; tog go to the holy tower in Berabesq and just kill the alleged god. But can Kellen really commit murder?

At the same time Kellen can no longer avoid his family. His sister Shalla doesn't want anything more than for him to come home again, but that means he must meet his father face to face, something Kellen is not interested in. But destiny wants something else...

My opinion of the book: This is the last book in the series about Kellen and I'm so sad it's over! Each book has felt like a cosy but weird friend you've hanged out with but is no more. Really sad!
The book was just like I expected; entertaining and suspenseful but a bit gloomy, because you could tell in the book that end was coming. But it was nice that some parts from the earlier books came to its peak now and got an ending. All the loose ends was tied together in a good way. I really hope the author is considering releasing one more, maybe stand-alone, book about Kellen and Reichis. It just feels too sad to never meet them again! But who knows.
The book and the whole series is just wonderful and one of my favorites. It was a good but sad ending!

My favorite quote from the book: 

"When it comes to gambling, Ferius likes to say that an amateur plays his cards,
an expert plays his opponent's and a master plays the spaces in between."

- Page 457

onsdag 26 augusti 2020

Nytt i hyllan / News on the shelf

 (English below)

Jag skrev ju att jag bara skulle köpa två böcker till i år ("Harrow the Ninth" & "A Fool's Hope") men sen kom ju Hilary Mantel ut med tredje och avslutande boken om Thomas Cromwell på svenska. Jag har de två tidigare böckerna så ja... Det gick ju inte att undvika!
Nu är det bara "A Fool's Hope" kvar jag ska köpa men den kommer ut först i december. Dock köpte jag hem de två första böckerna "Decagon" och "Baphomet" i serien av Capes. Jag fick "Decagon" av författaren som recensionsex och gillade den väldigt mycket, men sen bytte man omslag och släppte tvåan. Jag ville ju inte ha böcker i samma serie med olika omslag. Så boken med det gamla omslaget ska jag ge bort till en vän. MEN! Sen är det slut på bokköpandet för i år. Hoppas jag, haha.


I previously wrote that I would only buy two more books this year ("Harrow the Ninth" & "A Fool's Hope") but then Hilary Mantel's third and finishing book about Thomas Cromwell came out in swedish. I have the two other books so well... I couldn't just ignore it!
Now I only have "A Fool's Hope" to buy but it wont be released until december. I did however buy the two first books "Decagon" and "Baphomet" in the series written by Capes. I got "Decagon" as a review copy by the author and liked it a lot but then they updated the cover and released the second book. I really dont want books in the same series to have different covers. So the book with the old cover will be given to a friend. BUT! After that the whole book shopping will be over for this year. I hope, haha.

fredag 21 augusti 2020

Crescent City - House of Earth and Blood.

Serie/Series: Ja, del 1/ Yes, part 1.
Författare/Author: Sarah J. Maas.
Genre: Fantasy.
Språk/Language: Engelska/English.
Sidor/Pages: 799.

(English below)


Handling: Bryce Quinlan är en halvfé och lite av en partyprinsessa. Hon älskar att gå till favoritklubben The Raven med sina bästa vänner Danika, Fury och Juniper. Där brukade de dansa, dricka och knarka till långt in på småtimmarna men en dag mördar en demon en av Bryce närmsta vänner och livet blir aldrig detsamma igen.

Två år senare mördas en person precis på samma sätt som Bryce vän, trots att den skyldige har suttit i fängelse sedan det första mordet begicks. Är det fel person som dömts för mordet eller finns det en copycat? Bryce får i uppdrag av stadens ledare att utreda morden tillsammans med den legendariska "Umbra Mortis", den brutala ängeln som lönnmördar vem än ledaren har valt ut. De har bara några få veckor på sig att lösa mysteriet och få slut på dödandet, men ledtrådarna är få och tiden knapp. Hinner de få tag i den skyldige i tid?

Min åsikt om boken: Den här boken är oerhört lång, nästan 800 sidor och lite seg. Man hade kunnat korta ner den med minst 200 sidor. Det är mycket av samma sak hela tiden, vilket blir lite trist i slutändan. Det är först när den sista etappen sätter igång som boken verkligen blir spännande och jag kunde inte lägga ner den ens i någon minut. Men innan dess hade jag nästan bara tragglat mig igenom den. Det är inte så att den är jättedålig och oerhört tråkig, utan det är mer att handlingen liksom lunkar fram i sakta mak och det händer inte så himla mycket. Sedan kändes den lite upprepande, det var mycket "snarl", "growl" och snusk. Det kändes som "tantsnusk" men för fantasyläsare. Å ena sidan liknar boken inte hennes tidigare böcker men samtidigt så gör den det. Det känns som att samma karaktärer från hennes tidigare serier har vuxit upp och flyttat till Crescent City i princip. Kanske inte så nytänkande men boken är som sagt inte kass. Den är sådär.

Störde mig dock lite på användandet av orden "vanir" och "hel". Istället för att använda det engelska ordet "hell" så hette det "hel" men var precis som helvetet, så förstod inte grejen med det. Hel och helvetet är inte samma sak eller ens samma plats. Och varför hon valde just "vanir" som beskrivning på magiska varelser förstår jag inte riktigt heller, men hon kanske bara gillade ordet? 

Boken överlag är som sagt lite mittemellan, varken bra eller dålig. Jag hade önskat att man hade fått mer info om hur världen blev som den blev, vilka de andra städerna är och hur toppledningen verkligen är. De nämndes lite kort då och då men man fick inget riktigt grepp om dem. Varför var de så mäktiga? Hur blev de det? Var kom de ifrån och varför?

Mitt favoritcitat ur boken: Jag har inte hittat någon citat som jag fastnade för.


💥        💥        💥        💥


Story: Bryce Quinlan is an half fae and a bit of a party princess. She likes to go to the club The Raven with her best friends Danika, Fury and Juniper. There they danced, drank and did drugs all night long but one day a demon murders one of Bryce's closest friends and life is never the same again.

Two years later there's another murder, even though the guilty one has been in prison since the first murder. Is the wrong person found guilty of the murder or is there a copycat? Bryce get a mission from the town leader to investigate the murders along with the legendary "Umbra Mortis", the brutal angel who assassinates whom ever the leader chooses. They only have a few weeks to solve the mystery and end the killings, but the clues are few and time is short. Will they find the real perpetrator in time?

My opinion of the book: This book is really long, almost 800 pages and a bit slow. It could have been shortened with at least 200 pages. It's a lot of the same thing the whole time, which made it a little boring in the end. It wasn't until the finish line that the book really got exciting and I couldn't put it down even for a minute. But before that I just tried to get through it. It's not that it's really bad or extremely boring, it's just that it trudged on in a slow pace and not much was happening. It also felt a bit repetitive, with a lot of "snarls", "growls" and sexual stuff. It felt like "tantsnusk", as we say in swedish (means like "dirty" books for older women. The genre is mostly known as "erotic romance" in english I believe), for fantasy readers. On one hand the book is not like her former books but on the other hand it does. It pretty much feels like the same characters from her other books grew up and moved to Crescent City. It might not be very original but the books is not all that bad, it's just so-so.

I was annoyed though by the use of the words "vanir" and "hel". Instead of using the english word for hell, it was called "hel", but was pretty much like hell so I didn't really get that. Hel and Hell is not the same thing or even the same place. And why did she choose "vanir" to describe magical beings? I have no clue but maybe she just liked the word?

The book is overall a bit so-so as I previously wrote, not good but not bad. I wished we had gotten more info about how the world became as it is, the other cities and how the top government really was like. They were mentioned now and then but there wasn't enough about them to get an understanding of why they were so powerful, how they got to that point, where they're from and why.

My favorite quote from the book: I didn't find a quote that stuck with me.

söndag 16 augusti 2020

Dread Nation.

Serie/Series: Ja, del 1/Yes, part 1.
Författare/Author: Justina Ireland.
Genre: Historisk roman/historical novel, skräck/horror.
Språk/Language: Engelska/English.
Sidor/Pages: 451.

 
(English below)
 
 
Handling: Jane McKeene föddes två dagar innan de döda kom till liv igen. Det började med de döda soldaterna som deltagit i slaget vid Gettysburg och snart spred sig de levande döda över hela USA. Nord- och Sydstatare slutade slåss mot varandra och gick istället samman för att slåss mot denna nya fiende. Trots denna enorma förändring har inte mycket förändrats för vanligt folk, speciellt inte för svarta människor eller ursprungsbefolkningen. Istället för att utnyttjas som slavar (vilket nu är förbjudet) tvingas de istället slåss mot de levande döda. Från unga år tas de ifrån sina hem och slussas till "krigsskolor" där de får lära sig att slåss. Sedan skickas de ut för att en gång för alla döda de levande döda eller bli livvakter åt fina damer. Allt Jane vill är att ta sig hem till Rose Hill men ödet verkar inte vara på hennes sida...
 
Min åsikt om boken: Detta var en väldigt speciell och intressant bok att läsa, minst sagt! Författaren är skicklig på att dra in en i handlingen och verkligen få liv i 1800-talets USA. Jag gillade karaktären Jane, för hon var både envis och självständig, men också lite lurig. Hon begick en hel del hyss och bröt mot alla möjliga regler hela tiden, mest för att de antingen inte passade henne just då eller för att hon inte förstod deras syfte och jag kan känna igen mig i det. Jane är också smart, skicklig med vapen och har en moralisk sida som tilltalade mig. Det var också intressant att få inblickar i hur man såg på "icke vita" människor förr i tiden. Även om man vet att det förekom och förekommer än idag, så var det en helt annan sak att möta det så här i boken, där man på nåt sätt "är" huvudkaraktären Jane, en svart tjej. Det blev mer personligt på det sättet, vilket jag som vit aldrig kommer att uppleva i vardagen. En mycket bra och underhållande bok full av spänning, intriger och twistar man inte riktigt hade räknat med.
 
Mitt favoritcitat ur boken:
 
"Me, go to that university lecture?" I snort and shake my head. "I ain't about that. What do I care what some trumped-up rich white man thinks about how the dead rose up? He probably ain't never even seen them out there shambling about. You know how it works. He lives his life sheltered away behind the walls of the city while us poor Negroes go out and kill the dead".
- Sid 12.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 💥        💥        💥        💥
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Story: Jane McKeene was born two day before the dead came to life again. It began with the dead soldiers from the battle of Gettysburg and soon the living dead spread to all of the US. The northern and southern states stopped fighting each other and joined together to fight this new enemy. Despite this huge change much didn't change for the common people, especially not for black people or the native americans. Instead of being used as slaves (which was now illegal) they are forced to fight the living dead. From young years they are taken from their homes and sent to "battle schools", where they are taught how to fight. They will eventually be sent out to kill the living dead or to become bodyguards for rich ladies. All Jane wants is to get home to Rose Hill but destiny doesn't seem to be on her side...
 
My opinion of the book: This was a very special and interesting book to read, to say the least! The author is very skilled at drawing you into the story and breathe life into the US during the 1800's. I liked the character Jane, because she was both stubborn and independant but also a bit tricky. She did a lot of mischiefs and broke all kinds of rules all the time, mostly because they didn't suit her or because she didn't understand their purpose and I see myself in her. Jane is also smart, skilled with weapons and has a moral side to her that spoke to me. It was interesting to get glimpses of how "non white" people were seen back in the days. Even if you know that it occurred then and still do to this day, it was a different experience meeting it in the book, where you kind of "are" the main character Jane, a black girl. It became more personal that way, which I as a white person will never experience in my daily life. This was a very good and entertaining book full of suspense, intrigues and twists you never knew was coming.
 
My favorite quote from the book: 

"Me, go to that university lecture?" I snort and shake my head. "I ain't about that. What do I care what some trumped-up rich white man thinks about how the dead rose up? He probably ain't never even seen them out there shambling about. You know how it works. He lives his life sheltered away behind the walls of the city while us poor Negroes go out and kill the dead".
- Page 12.

torsdag 13 augusti 2020

Nytt i hyllan/ News on the shelf.

 (English below)


Jag råkade visst köpa hem lite fler böcker efter Stockholmsresan, trots att jag redan hade köpt flera stycken. Men resten av året ska jag inte köpa hem en enda bok, förutom Harrow the Ninth (uppföljaren till Gideon the Ninth) och A Fool's Hope (uppföljaren till We are the dead). Nu får det ändå räcka med allt shoppande! Jag är urusel på att spara pengar och att vara ekonomiskt sparsam, men jag VILL spara. Nu är jag ändå 32 år, kanske dags att lära sig hur man hanterar pengar? Haha. Bättre sent än aldrig som man säger.

Hur bra är ni på att spara pengar? Samlar ni hellre på böcker än pengar likt en själv?

I just "happened" to buy some more books after out trip to Stockholm, even though I had already bought several books. But I won't buy any more for the rest of this year, except for Harrow the Ninth (sequel to Gideon the Ninth) and A Fool's Hope (sequel to We are the dead). I feel like it's enough with all the shopping. I'm really bad at saving up money and being economical, but I WANT to save money. I'm 32 years old so maybe now is the time to learn how to handle money? Haha. Better late than never as we say.

How good are you at saving money? Do you rather collect books than money like myself?

tisdag 11 augusti 2020

Det svenska rikets födelse / The birth of the swedish kingdom

Serie/Series: Nej/No.
Författare/Author: Dick Harrison.
Genre: Historia/history, Fakta/non fiction.
Språk/Language: Svenska/Swedish.
Sidor/Pages: 166.

(English below)

 

Handling: Vet du hur Sverige blev till ett enat rike eller när namnet "Sverige" började användas? Hur gick vi från splittrade småriken som lydde under hövdingar till ett enda land under en och samma kung? När började vi använda mynt och varför?
Detta och mycket annat tar denna bok upp. Vi börjar i 500-talets Norden och slutar nån gång under medeltiden. Det är en spännande resa av både konflikter och krig men också nytänkande och framtidsvisioner.


Min åsikt om boken: Dick Harrison är en av mina favorithistoriker just för att han vet hur man gör historia intressant, även för "vanligt" folk så att säga. Alla hans faktaböcker är lättlästa och enkla att förstå utan att göra avkall på själva faktan. Andra historiker blir lätt för insnöade i terminologi som inte används i dagligt tal och slänger årtal hit och dit som läsaren omöjligen kan komma ihåg eller hålla reda på. Men jag upplever inte att Dick Harrison är sådan, utan han är mer alldaglig i sitt språk, lägger fram fakta på ett lätt sätt men lyckas ändå hålla uppe läsarens intresse rakt igenom. Varje gång jag läser nån av hans böcker känns det som att jag är ute på något historiskt äventyr. Det är lite som att han är en historisk fantasyförfattare. Allt han skriver har hänt på riktigt, men han har ett sätt att dra in läsaren i det som händer trots att det bara är fakta hela vägen. Han lyckas göra en spännande berättelse av fakta. Jag tycker det är en rätt häftig egenskap! Som vanligt njöt jag av att läsa boken och det gick väldigt snabbt att läsa ut den. Oerhört spännande om man gillar historia och vårt lands utveckling.

Det enda jag har svårt med, som vanligt, är att hålla reda på alla namn för många heter precis samma sak. Ett exempel är Birger Jarls söner; Valdemar, Erik och Magnus. Magnus får barnen Erik, Birger och Valdemar... Och en av sönerna får en son vid namn Magnus! Så här ska man alltså försöka hålla koll på vilken av dem det handlar om, när allihopa heter precis samma sak! Haha. Det är nåt jag irriterar mig på när det kommer till svensk historia, att samma namn återkommer hela tiden trots att det handlar om olika personer. Fanns det inte fler namn på medeltiden? Man återanvände samma namn om och om igen. Man kan ju hitta typ tre Rikissa i samma familj tillsammans med en Birger Magnusson, en Magnus Birgersson och en Birger Magnusson igen.

Sedan var det roligt att lära sig lite äldre ord och deras betydelse. Ett exempel är "norrbaggar". Baggar betyder tydligen, ordagrant, "fårtestiklar". Så det är en gammal förolämpning som används än idag! Citatet nedan är från en runsten vid en domarring som talar om att platsen ska respekteras, annars kan man hemsökas av arghet (som tydligen betyder "sexuell perversitet och onaturlig lusta") och sedan döden om man begår något brott.


Mitt favoritcitat ur boken:

"Ärofulla runors rad dolde jag här, mäktiga runor. Rastlös av arghet, död genom list
skall den bli som bryter detta. Jag spår fördärv."

- Sid 29.

💥        💥        💥        💥


Title: This book doesn't have an english title so I just translated it.

Story: Do you know how Sweden became one unified kingdom or when the name "Sverige" (swedish word for Sweden) was taken in use? How did we go from scattered small kingdoms ruled by chieftains to one country ruled by one king? When did we began using coins and why?
This and much more is brought to light in this book. We begin in the Nordic countries during the 6th century moving forward to the middle ages. It's a thrilling journey of both conflicts and war but also revolutionary new ideas.

My opinion of the book: Dick Harrison is one of my favorite historian because he knows how to make history interesting, even for the masses. His books are easy to read and understand without comprimising the facts. Other historians might easily get caught up in terminology that is not used by common folk and just slaps you in the face with a bunch of dates and years, that you can't remember in the long run. It's just facts upon facts upon facts. But I really don't see this with Dick Harrison. His language is more common, he presents facts in a simple way yet manages to keep the reader interested all the way through. Each time I read his books I feel like I'm on a historical adventure. It's like he's a historical fantasy writer. Everything he writes about has actually happened and he manages to pull you in even though it's just facts. He is very successful at making a story out of facts. I think that is one amazing ability to have! As usual I really enjoyed reading the book and it took almost no time at all to finish it. Extremely interesting to read if you like history and the evolution of our contry.

The only thing I had a hard time with, as usual, was to keep track of all the names because a lot of people shared the same name. One example is Birger Jarl's sons: Valdemar, Erik and Magnus. Magnus has three soons: Erik, Birger and Valdemar... And one of the sons has a son named Magnus! And here I am trying to keep track of who is who, when all of them have the same name! Haha. That is something that really annoys me when it come to swedish history, that the same names keep coming back all the time even though it's different people. Didn't they have more names in the middle ages? It's like the reused the same name over and over again. You can find like three Rikissa in the same family together with a Birger Magnusson, a Magnus Birgersson and then a Birger Magnusson again!

It was also fun to learn about older words and their meanings. Like "norrbaggar" (a swedish nickname on Norweigans. "Norr" means north). Baggar is apparently an old word for "sheep testicles", so it's an old insult that is still used today!
The quote below is from a runestone by a domarring (a stone circle where people gathered to do politics, settle arguments among people and stuff) that is speaking about respecting the place, otherwise you could be haunted by "arghet" (like "madness") which meant "sexual perversion and unnatural lust" and then death if you committed a crime there.

My favorite quote from the book (my own translation):

"Honorable runes' row I hid here, mighty runes. Restless of madness,
death through cunning shall befall the one breaking this. I predict ruin"
.
- Page 29.

lördag 8 augusti 2020

Gideon the Ninth.

Serie/Series: Ja, del 1/Yes, part 1.
Författare/Author: Tamsyn Muir.
Genre: Science fantasy, Äventyr/adventure.
Språk/Language: Engelska/English.
Sidor/Pages: 444.

(English below)


Handling: Gideon Nav tillhör det Nionde huset som är väktare över Den Låsta Gravkammaren. Hon hatar det mörka och dragiga "huset", som ligger under marken på deras planet. Hon hatar också Harrowhark, arvtagaren till det Nionde huset samt de svartklädda och dödskallemålade nunnorna. Gideon är egentligen föräldralös och adopterad av huset men behandlas som en utböling. Hon har svårt att ta order och bete sig som förväntat. Det enda hon vill är att lämna både huset och planeten för gott men ödet vill något helt annat.

Harrowhark, en benhäxa, har fått en kallelse av Kejsaren för att delta i en sorts tävling, där vinnarna blir odödliga Lyctors. Men för att lyckas med det behöver Harrowhark en cavalier, en sorts lojal livvakt och Gideon är tyvärr den enda som finns att välja på. Men varken Gideon eller Harrowhark tycker om varandra. Har de ens en chans att lyckas? Gideon blir lovad att slippa livet i det Nionde huset om hon hjälper Harrow, men tävlingen går inte riktigt som de hade tänkt sig. Plötsligt dör arvtagarna av ett flertal hus och spänningen mellan de som är kvar växer. Det hela kan sluta i ett enda stort blodbad...

 

Min åsikt om boken: Den här boken är lite svår att förklara på ett bra sätt, för det är en sån salig blandning av både det ena och det andra. Det är ett rymdäventyr med nekromanter, magi, sciencefiktionteknologi, action och typ pussel. Den har verkligen allt! Det är svärdsdueller, skelettjänare, rymdskepp och jag vet inte allt. Den är oerhört underhållande, spännande och olikt något annat jag har läst. Gideon är en riktigt skön karaktär som skiter i allt, hon är sarkastisk och lite egensinnad medan Harrow är mer åt det nördiga men arroganta hållet. De försöker hålla sig ifrån varandra så mycket som möjligt men till slut inser de att de måste jobba tillsammans för att lyckas. De andra åtta husen är också intressanta, för de är alla experter på helt olika saker men har ändå något gemensamt: anatomi och döden. Ett hus är helare medan andra kan fånga själar och så vidare. Den här boken har beskrivits som ett lesbiskt rymdäventyr med nekromanter och ja, det stämmer väl lite åtminstone. Jag tyckte inte det var jättetydligt att Gideon var lesbisk, även om hon har "tuttidningar" och tycker att vissa kvinnor är attraktiva, men hon kan ju lika gärna vara bisexuell? För att beskriva boken som "gränsöverskridande" hade jag nog velat ha mer tydlighet i att Gideon verkligen är lesbisk. Inte för att det spelar någon roll i sig, men det är så boken har beskrivits och jag såg det inte så tydligt. Men det är hur som en jättebra bok, som är så annorlunda jämfört med andra böcker och handlingen är aldrig tråkig. Det händer saker hela tiden utan att det känns för mycket så att säga. Sen så är dialogerna rätt klockrena, just för att Gideon är som hon är. Hon säger bara vad hon tänker rakt ut utan att bry sig, vilket känns så befriande! Det finns många minnesvärda citat att hitta här. Helt klart en läsvärd bok!

Uppföljaren "Harrow the Ninth" släpptes i Sverige i tisdags men verkar inte finnas ute i bokhandeln ännu (har blivit försenad). Men den ska nog finnas på Adlibris, så får se hur länge jag orkar vänta på att den ska komma ut i butikerna innan jag beställer hem den. Måste ha mer av denna serie!

 

Mitt favoritcitat från boken:

 "Harrow turned to her for the first time since they left the shuttle, eyes glittering like beetles beneath the veil, mouth puckered up like a cat's asshole".
- Sid 85.

 

 

 

 

 💥        💥         💥        💥

 

 

 

 

Story: Gideon Nav belongs to the Ninth house, which is the Keeper of the Locked Tomb. She hates the dark and dreary "house", which lies underground on their planet. She also hates Harrowhark, the Heir to the Ninth house and also the black dressed and skull painted nuns. Gideon is an orphan, adopted by the house but is treated like a pariah. She has a hard time taking orders and behave like expected. The only thing she wants is to leave the house and planet for good, but destiny has other plans.

Harrowhark, a bone with, has been summoned by the Emperor to participate in a trial, where the winners become immortal Lyctors. But to succeed Harrowhark needs a cavalier, a type of loyal bodyguard and unfortunately Gideon is the only choice. But neither Gideon nor Harrowhark like each other. Do they even have a chance to succeed? Gideon is promised a way out of the Ninth house if she helps Harrow, but the trials are not what they expected. All of the sudden heirs of other houses dies and the tension between those left is growing. It could all end in a bloodbath...


My opinion of the book: This book is a bit hard to explain in a fair way, because it's such a mix of this and that. It's a space adventure with necromantics, magic, science fiction technology, action and like puzzles. It really has everything! There's sword duels, skeleton servants, space shuttles and so on. It's very entertaining, suspenseful and unlike anything I've ever read before. Gideon is such a great character who doesn't give a shit about anything, she's sarcastic and a bit obstinate while Harrow is more nerdy but arrogant. They try to stay away from each other as much as possible but in the end they realise they need to work together to succeed. The other eight houses are also interesting, because they are experts in different areas but still has something in common: anatomy and death. One house is healers and another can trap souls and so on. This book has been described as a lesbian space adventure with necromancers and yes, that might hold some truth. I didn't think it was obvious that Gideon was a lesbian, even though she had "boob magazines" and found some women attractive, but she could have been bisexual for all I could get out of it. Not that it matters, but the book had been described as "norm breaking" because of Gideon been lesbian so I think I need more clarity on that because it wasn't that obvious.
Anyway, it's a great book, different from other books and the plot is never boring. Stuff happens all the time without it getting too much. The dialogues are also very funny and awesome because Gideon is the way she is. She just says what she thinks and doesn't care what people might think, which is very freeing! There are some very memorable quotes in this book. I highly recommend this book!

The sequel "Harrow the Ninth" was released in Sweden last tuesday but seems to not have arrived in the bookstores yet (delayed for some reason) but I think it's available at Adlibris, so we'll see how long I can wait for it to be out in the bookstores before I order it online. I need more of this series!


My favorite quote from the book:

"Harrow turned to her for the first time since they left the shuttle, eyes glittering like beetles beneath the veil, mouth puckered up like a cat's asshole".
- Page 85.

torsdag 6 augusti 2020

Nytt i hyllan/New on the shelf

(English below)

I tisdags for jag och maken till Stockholm för att spendera en natt i Gamla stan. Vi besökte det kungliga slottet, livrustkammaren, Sound Pollution, Scifibokhandeln och Comics Heaven. När klockan var ungefär 7 på kvällen var vi helt slut. Vi hade varit vakna sedan 05.15 och gått runt hela dagen, så vi satt på hotellrummet och glodde på tv resten av kvällen. Men det var en kul resa!
Så klart köpte jag ju en massa böcker och annat kul som jag tänkte visa. Det enda jag inte fick tag på var "Harrow the Ninth", som kom ut i tisdags men böckerna har inte hunnit komma fram till butikerna av nån anledning. Det var ju lite segt. Men snart så.

Förutom 6 nya böcker köpte jag även två mangor om katter (vad annars), en serietidning, ett kattgosedjur, två japanska magnetbokmärken och en skiva. Death är ett av mina favoritband och jag älskar deras platta "Symbolic" så behövde fylla på i skivsamlingen kände jag. Köper sällan fysiska cd-skivor så det var lite kul. Köper oftast album via Google Play, för det är så snabbt och smidigt att ha i telefonen. Men jaja, det var ju lite kul! Fick uppleva lite nostalgi från ungdomen då man alltid köpte skivor så fort man hade pengar. Lyssnade i alla fall igenom den nya skivan igår innan läggdags och den var precis lika bra som "Symbolic". Riktigt grym!

Last tuesday my husband and I went to Stockholm to spend a night in the old town. We visited the royal castle, the royal armoury, Sound Pollution, the scifi bookstore and Comics Heaven. At 7 o'clock in the evening we were exhausted. We had been awake since quarter past 5 in the morning and been walking all day, so we sat in our hotel room watching tv the rest of the night. But it was a fun trip!
I of course bought a lot of books and other fun stuff that I want to show. The only thing I didn't get a hold of was "Harrow the Ninth". It was released on tuesday but the books hadn't arrived at any book store for some reason. That was a bumer but it'll be here soon.

Except for 6 new books I also bought two mangas about cats (what else), a comic book, a stuffed animal (cat), two japanese magnet bookmarks and a record. Death is one of my favorite bands and I love their album "Symbolic" so I felt like I needed to expand my record collection. I hardly ever buy physical copies so it was fun. I often buy CD's on Google Play because it an easy and smooth way of having it on the phone. But yeah, it was fun! I got to experience some nostalgia from my youth when I always bought CD's as soon as I had any money. Anyways, I listened to the new record yesterday before bed and it was as awesome as "Symbolic". Really awesome!

måndag 3 augusti 2020

Alla lästa böcker i juli/All the books I read in July.

(English below)

Hann med att läsa en del i juli på grund av det låga tempot på jobbet, men det blev inte ovanligt mycket läst ändå. Jag brukar läsa i genomsnitt 5-6 böcker/månad och i juli läste jag 7 st, så bara en bok mer än vanligt men bättre än ingenting!
Den bästa av dem var helt klart "We are the Dead". Jag blev helsåld på den boken! Sedan var även "Maskeradnatten" riktigt bra och spännande. En bra läsmånad helt enkelt!I managed to read a couple of books in July because of the slow spell at work, but not a as many as one might think. I usually read somewhere around 5-6 books/month and in July I read 7, so one more book than usual but it's better than nothing!
The best of them was, without a doubt, "We are the Dead". I just loved that book! Also "Maskeradnatten" ("the Masquerade Night") was really good and so suspenseful. A pretty good reading month!

A Thousand Ships

Serie/series: Nej/No. Författare/Author: Natalie Haynes. Genre: Historisk roman/Historical fiction. Språk/Language: Engelska/English. Si...