torsdag 23 juli 2020

Maskeradnatten / The masqerade night

Serie/Series: Ja, del 1/Yes, part 1.
Författare/Author: Alice Ekström.
Genre: Fantasy.
Språk/Language: Svenska/Swedish.
Sidor/Pages: 358.


(English below)


Handling: Rita Karzin är en sorts levande legend, känd som Kvinnan med tusen ansikten. Hon lever ett hårt liv i Shuzias fattigaste delar och bedrar människor och stjäl värdefulla saker för att få lite guld. Tillsammans med sin livvakt Luca försöker hon göra det hon kan för att slippa leva i fattigdom och våld.
En ovanlig dag får hon i uppdrag av en av de fyra klanerna att lönnmörda den tyranniske kungen. Men för att genomföra det behöver hon hjälp och värvar därför fyra kumpaner som alla har specifika färdigheter. Men kan Rita verkligen ta livet av någon och vad händer om hon inte gör det?


Min åsikt om boken: Om jag inte minns fel är detta ett recensionsexemplar från Seraf förlag, tack så mycket för det! 🙏
Jag blev väldigt impad av den här boken, för den var oerhört spännande och engagerande! Den påminner en hel del om Six of Crows av Leigh Bardugo, men den är inte på nåt sätt en kopia utan boken är fortfarande originell med både världen, karaktärerna och handlingen. Det båda böckerna däremot delar är just spänningen, ett svårt uppdrag, fängslande karaktärer och en speciell stad. Det den här boken har som jag verkligen gillade var en sorts klockfunktion, som gjorde att staden förändrades vid ett speciellt klockslag! Det var en rolig och smart detalj som jag uppskattade. Ibland var spänningen för mycket för min del, så jag var tvungen att ta en paus i läsningen men det tog inte lång tid innan jag plockade upp boken igen, för jag ville veta hur det skulle gå hela tiden. Älskar när en bok gör så mot en! Karaktärerna var oerhört intressanta, levande och hade ett djup till sig som gjorde det enkelt att få en emotionell koppling till dem. Speciellt Rita och Caldar. En mycket läsvärd bok! Ser fram emot uppföljaren.


Mitt favoritcitat ur boken:

"Sådan var Rita Karzin. Hon kanske inte såg ut att vara mycket för världen, men hon var den klipskaste Luca nånsin mött. Han hade kunnat beundra hennes glöd om det inte vore för att han var säker på att hon var skvatt galen."
- Sid 26.

💥        💥         💥       💥
Title: This book doesn't have an english title, so I just translated the swedish title into english.


Story: Rita Karzin is sort of a living legend, known as The woman with a thousand faces. She lives a harsh life in the poor parts of Shuzia and swindles people and steals valuables to get some gold. Together with her bodyguard Luca she tries to do whatever she can to get away from poverty and violence.
An unsual day she gets a mission by one of the four clans to assassinate the tyrannical king. But to do that she needs help and enlists four partners with specific skills. But can Rita really kill someone and what happens if she doesn't?


My opinion of the book: If I remember correctly this was a review copy from Seraf publishing, thank you so much! 🙏
I was very impressed by this book because it was so very suspenseful and engaging! It reminds me a lot of Six of Crows by Leigh Bardugo, but it's not a copy of it in any way! It's still original with both the world, the characters and the plot. What both books have in common is the suspense, a difficult mission, capticating characters and a special city. What this book has that I liked a lot was this kind of clock function that changed the city at a specific time. I thought that was a fun and smart detail that I appreciated. At times the suspense was a bit too much for me, so I had to put the book down but it didn't take long before I picked it right back up again, because I had to know what was going to happen. I love when a book does that! The characters were interesting, colorful and had a depth to them that made it easy to get an emotional connection to them. Especially Rita and Caldar. A book worth reading! I really look forward to the sequel.


My favorite quote from the book (my own translation):

"That's what Rita Karzin's like. She might not look like much to the world, but she was the smartest person Luca had ever met. He could have admired her spirit if he wasn't so sure that she was outright crazy"
- Page 26.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Imperium

Serie/Series: Ja, del 1/Yes, part 1. Författare/Author: Robert Harris. Genre: Historisk roman/Historical fiction. Språk/Language: Svenska...