tisdag 28 juli 2020

Xirianas gåta/Xiriana's riddle

Serie/Series: Ja, del 3/Yes, part 3.
Författare/Author: Joseph A. Davis.
Genre: Fantasy.
Språk/Language: Svenska/Swedish.
Sidor/Pages: 379.(English below)


Handling: Markus av Trolyrien har åter blivit kallad till Valarien, men den här gången verkar något väldigt stort och mystiskt pågå. Istället för det färgglada landet som Markus är van vid möts han av döende träd, blommor och gräs. Till och med vattnet ser sjukt ut. Vad är det egentligen som pågår?
Markus får i uppdrag att ta sig till Albirion där drottning Diomeda har lite Evighetsvatten som kanske kan rädda landet från den mystiska sjukdomen som verkar härja fritt.

Prins Albrak är hos Xiriana, kréernas ökengudinna, för att lära sig att bli en trollkarl stark nog för att slåss mot Marduriens alla monster. Men går hon att lita på? Albrak tänker göra allt i sin makt för att rädda Valarien från undergång, men har han gått för långt?


Min åsikt om boken: Detta är ett recensionsexemplar som jag fått av författare, tack så mycket! 🙏
Jämfört med de två tidigare böckerna är denna lite annorlunda. De religiösa inslagen förekommer oftare (Glädjens bok och kung Josua) och boken är inte lika fantasifull som tidigare. Jag vet inte om det beror på att Markus nu är äldre och snart vuxen, men själva handlingen känns både mörkare och hårdare. De roliga och knasiga inslagen finns inte riktigt men det kan ju också bero på att Valarien har drabbats av gråsjukan. Jag tyckte nog att den här boken var lite segare än de två tidigare böckerna. Jag saknade de roliga och lite barnsliga inslagen med klädträd, jättesniglar och konstiga sedvanor, men å andra sidan förstår jag att både serien och karaktärerna utvecklas, så det är inte nödvändigtvis kritik mot författaren. Slutet var väldigt spännande, men jag hade nog velat ha lite mer av det. Från början fram till slutet kändes handlingen något långsam och seglivad, men så fort upphällningen kom på slutet blev det väldigt spännande. Jag skulle nog säga att bok 3 inte är riktigt lika bra som bok 1 och 2.


Mitt favoritcitat ur boken:

"Allt är tomhet. Törst är tomhet. Släpp den. Hunger är tomhet.
Glöm den. Trötthet är tomhet. Vakna ur den."

- sid 17.

💥        💥        💥       💥


Title: This book doesn't have an english title so I just translated it from swedish to english.


Story: Markus of Trolyrien is once again summoned to Valarien, but this time something big and mysterious is going on. Instead of the colorful country Markus is used to he is met with dead trees, flowers and grass. Even the water looks sick. What is going on?
Markus is given a mission to go to Albirion where queen Diomeda has some Eternity water that might save the country from the mysterious sickness that is raging all over.

Prince Albrak is with Xiriana, the desert goddess of the krees, to be taught how to become a wizard powerful enough to fight the monsters of Mardurien. But can she be trusted? Albrak will do what is in his power to save Valarien from destruction, but has he gone too far?


My opinion of the book: This is a review copy from the author, thank you very much!🙏
Compared to the previous two books this one is a bit different. The religious elements are more frequent and the book is not as imaginative as before. I don't know if it's because Markus is older now and soon an adult, but the plot feels both more dark and harsher. The funny and wacky elements are not really there but it can also be because Valarien is plauged by grey sickness. I think this book was a bit more slower than the other two. I missed the funny and childish elements with clothing trees, giant snails and weird customs but on the other hand I understand that both the series and the characters develops so this is not necessarily criticism towards the author. The ending was very suspenseful, but I would have liked more of it. From the beginning to the end the plot felt slow and a little tardy, but as soon as it all came together in the end it was very suspenseful. I'd say that book 3 is not as good as book 1 and 2.


My favorite quote from the book (my own translation):

"Everything is emptiness. Thirst is emptiness. Let it go. Hunger is emptiness.
Forget it. Tiredness is emptiness. Wake from it."
- Page 17.


2 kommentarer:

  1. Den här serien har jag blivit så nyfiken på! Ska prova den någon gång. :)

    SvaraRadera
    Svar
    1. Ja, gör det! Den är väldigt annorlunda och underhållande! :D

      Radera

Imperium

Serie/Series: Ja, del 1/Yes, part 1. Författare/Author: Robert Harris. Genre: Historisk roman/Historical fiction. Språk/Language: Svenska...