söndag 5 juli 2020

Kvinnorna historien glömde/The women history forgot

Serie/Series: Nej/No.
Författare/Author: Stefan Högberg.
Genre: Historia/history, fakta/non fiction.
Språk/Language: Svenska/Swedish.
Sidor/Pages: 183.


(English below)


Handling: Har du hört talas om Germaine de Staël, Napoleons hatobjekt? Eller kanske Julie-Émilie Maupin, sångerskan med ett häftigt humör? Eller varför inte Pulcheria, en skoningslös jungfru? I den här boken får man möta dem och 4 andra kvinnor som historieböckerna sällan talar om. Var kvinna stod ut och stod upp emot olika former av förtryck, inte sällan misogyni, på sitt eget sätt och levde livet som de ville.


Min åsikt om boken: Detta är en riktigt bra faktabok om 7 väldigt intressanta kvinnor, som jag inte hade hört talas om. Det jag gillar främst med de här kvinnorna och boken är att det inte är "perfekta". Kvinnor framställs annars gärna som antingen perfekta (tysta, skötsamma, lydiga) eller problematiska (pratar för mycket eller för högt, beter sig "opassande", har åsikter osv), till skillnad från män som framställs neutralt, oavsett hur de har betett sig eller vad de har gjort. De här kvinnorna framställs med både bra och dåliga sidor, precis så som det ska vara. Ingen är perfekt!

Boken är lättläst, till skillnad från en del faktaböcker, så det gick fort att läsa ut den. Varje avsnitt var om en specifik person och fanns det bilder så var de inkluderade tillsammans med kartor över dåtidens länder/städer. Det enda negativa jag kan komma att tänka på är att det fanns en del felstavningar, men det störde inte så mycket och att jag hade önskat att det var lite mer mångfald vad gäller personerna som togs upp. Förutom två var alla européer. Hade gärna läst något liknande om historiska kvinna från afrikanska eller sydamerikanska länder t.ex. Jag vet dock inte hur mycket källor det kan finnas om just historiska kvinnor i dessa länder, men nånting borde finnas. Annars var boken jättebra och väldigt underhållande! Helt klart läsvärd!


Mitt favoritcitat ur boken: Har tyvärr inte valt något citat, då boken handlade om så många olika personer, så det hade varit svårt att fånga bokens atmosfär med bara ett citat.

💥        💥        💥        💥

Title: This book doesn't have an english title so I just translated the swedish title.


Story: Have you heard of Germaine de Staël, the woman Napoleon hated? Or maybe Julie-Émilie Maupin, the singer with a temper? Or Pulcheria, the ruthless maiden? In this book you get to meet them and 4 other women that the history books rarely includes. Each woman stood up for themselves and against different forms of oppression, often misogyni, in their own way and lived life the way they wanted.


My opinion of the book: This is a really good non fiction book about 7 interesting women that I didn't know about. What I like the most about these women and this books is that they're not "perfect". Women are often portrayed as either perfect (silent, diligent, obedient) or problematic (talking to much or loud, behaves "inappropriate", has opinions and so on), unlike men who are portrayed in a neutral way, no matter how they behave or what they've done. These women has good and bad sides, just like it's suppossed to be. No one's perfect!

The book is easoly read, unlike some non fiction books, so it didn't take long to finish it. Each chapter is about one specific person and if there are pictures of that person then they were included along with maps over countries/cities of that time. The only negative thing I can think of is that there were some misspellings, but they didn't bother me so much and that I wish there had been a bit more diversity when it comes to the people in the book. Except two, everyone was european. I'd love to read somehing like this about historical women from african or south american countries. I don't know how well documented historical women could have been in these countries, but there must be something somehwere! Other than that the book was really good and very entertaining. Really recommend it!


My favorite quote from the book: I have not chosen a quote since the book is about so many different people, so demonstrating the atmosphere in the book with just one quote would be hard.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Imperium

Serie/Series: Ja, del 1/Yes, part 1. Författare/Author: Robert Harris. Genre: Historisk roman/Historical fiction. Språk/Language: Svenska...