onsdag 16 september 2020

Mellody Looh - Flykten/ The escape

Serie/Series: Ja, del 2/ Yes, part 2.
Författare/Author: Garbiella P. Kjeilen.
Genre: Fantasy.
Språk/Language: Svenska/Swedish.
Sidor/Pages: 333.


(English below)


Handling: Mellody Looh är på flykt från sin egen pappa efter att hon svikit honom. Där och då hade något brustit inom henne, vilket gjorde att mörker och ljus slåss om kontrollen över hennes kropp. Hon flyr och söker skydd långt ifrån allting. Men när hon får reda på att hennes bror har blivit kidnappad och torterad av det mörka rådet gör hon allt för att rädda honom, vilket kräver en hel del. Bland annat hjälp från de ljusa gudarna men också att komma nära de mörka varelserna, som vill att Mellody ska ansluta sig till dem.

Min åsikt om boken: Jag minns att jag gillade första boken väldigt mycket, även om jag inte kommer ihåg den så väl men jag tyckte inte riktigt bok nr 2 höll måttet. Jag fann den förvirrande på många sätt. Dels kommer jag inte ihåg vad som hände i den första boken och trots att man får en "recap" i början kändes det fortfarande inte tillräckligt. Dels var det lite förvirrande med Mellodys två olika sidor, för de var egentligen två olika personer med samma namn men där den ena var ond och den andra god. Och jag förstod först inte varför eller när det blev så, det förklarades dock långt senare i boken. Men det höll mig i nån sorts förvirrad sits ett bra tag. Så jag vet inte om jag kanske var i fel sorts sinnesstämning när jag läste boken eller om den faktiskt ÄR förvirrande. Det är svårt att göra en ordentligt bedömning av en bok som tar upp mycket från förra boken men som man inte kommer ihåg och kanske inte riktigt får någon närmare förklaring av heller. Är det bara jag som är senil eller hade boken behövt mer detaljer? Jag har ändå läst en hel del bokserier och det är inte ofta jag är så här glömsk, så det lutar kanske åt att det är boken som inte är så tydlig.

Sedan var handlingen lite repetitiv. Mellodys två sidor slåss och det är mycket av samma sak hela tiden. Det kändes mest som att boken var ett mellanspel, för att ta handlingen från bok 1 till bok 3. En helt ok bok, men som kanske kunde ha varit lite mer tydlig i referenserna till handlingar i första boken.

Mitt favoritcitat ur boken:

"Triton spelade upp minnet av när han mötte Reg. Jag fick känna vad vampyrguden gjort mot honom. Hur han väckte hungern inom honom och jag fick känna hur Triton kämpat emot. Hur han verkligen inte velat göra det. En tår rann ner för min kind när jag såg hur hans ansikte förändrades. Och än värre blev det när det sista hans innerst skrek, innan instinkterna tog över, var mitt namn".
- Sid 227.


💥         💥         💥        💥

Story: Mellody Looh is on the run from the own father after she betrayed him. Then and there something inside her broke, which made darkness and light fight each other for control over her body. She runs and takes refuge far away from everything. But when she finds out her brother has been kidnapped and tortured by the dark council she does everything to save him, which involves a lot, like getting help from the gods of light but also getting near the dark creatures, who wants Mellody to join them.

My opinion of the book: I remember that I liked the first book a lot, even though I dont remember it well but I don't think book no 2 really measured up. I found it confusing in many way. I don't remember what happened in the first book and even though there's a recap in the befinning it didn't feel enough. It was also confusing with Mellody's two sides, because they were essentially two different people with the same name but one was bad and the other was good. And I didn't quite understand why and when that happened, but it was explained later on. But it held me in a confused state for a good while. So I don't know if I was in the wrong state of mind then I read this book or if it really IS confusing. It's hard to judge a book that brings up so much from the first book but that you don't remember and doesn't give you any details of it. Am I just very forgetful or does the book need more details in it? I've read quite a few book series and it's not often I am this forgetful, so I'm leaning towards the book being not so clear on some matters.

I also feel like the plot/story was a bit repetitive. Mellody's two sides fight and it's pretty much the same thing again and again. It felt like the book was an interlude between bok 1 and book 3. An okey book, but that might need some more clearence/details in its reference to the story in the first book.

My favorite quote from the book (my own translation):

"Triton replayed the memory of when he met Reg. I got to feel what the vampire god had done to him. How he woke the hunger within him and I got to feel how Triton fought against it. How he really didn't want to do it. A tear rolled down my cheek when I saw how his face changed. And it got even worse when the last his inner self screamed, when the instinct took over, was my name".
- Page 227.

2 kommentarer:

  1. Ibland kan det vara knepigt med serier. Den första boken kan vara jättebra och så händer det inte så mycket nytt i andra boken. Själv har jag lite dåligt minne när det gäller serier så jag brukar vänta med att börja läsa dem tills i alla fall den andra boken kommit ut också. :P

    SvaraRadera
    Svar
    1. Nä, precis. Det känns som att det kan vara svårt att balansera berättelser mellan bok 1 och 3 av någon anledning. Det är oftast bok 2 som är lite svagare än resten av böckerna. Jag brukar ändå inte vara så glömsk, men här kom jag knappt ihåg nånting. Så det var väldigt förvirrande ett tag. Då är det ju bra om man kan läsa bok 1 och 2 nära inpå varandra :P

      Radera

Nytt i hyllan / News on the shelf

(English below) Förra veckan var så himla kass, så jag uppskattade när det ramlade in lite böcker. Både sånt som jag själv har beställt men ...