tisdag 21 januari 2020

Daughter of the Siren Queen

Serie/Series: Ja, del 2 av 2/Yes, part 2 of 2.
Författare/Author: Tricia Levenseller.
Genre: Fantasy, Äventyr/Adventure.
Språk/Language: Engelska/English.
Sidor/Pages: 338.(English below)


Handling: Alosa är ute med sin kvinnliga besättning och letar efter delar av en karta. Hon har precis hittat den sista och tillsammans avslöjar delarna vägen till en legendarisk skatt, som hon och hennes pappa Piratkungen ska hämta tillsammans med sin piratarmada.
Men en av Alosas fiender avslöjar något om hennes pappa som förändrar allt och tidigare vänner har nu blivit dödliga fiender, men om Alosa och hennes besättning kan få tag på skatten för alla andra kan de möjligen klara sig mot alla odds.
Om bara den attraktiva Riden inte distraherar Alosa allt för mycket vill säga...


Min åsikt om boken: Jag älskade första boken men jag tror fasen att jag älskade del 2 ännu mer! Det blev ett sånt bra och spännande avslut på historien! Hemligheten med hennes pappa fick mig nästan att tappa hakan, för det var inte riktigt vad man förväntade sig. Handlingen är väldigt skickligt uppbyggd och varje karaktär känns originell och tillför handlingen nåt. Jag har inte läst så många piratböcker tidigare, men dessa två är grymt bra, så de är ett hett tips om man gillar pirater!

Sen så gillar jag även huvudkaraktären Alosa, för hon blir uträknad av männen hela tiden, trots att hon många gånger är bättre än dem på det mesta. Hon har dock skinn på näsan och bevisar mer än gärna hur bra hon är, bara för att ge snubbarna en smäll på käften, haha. Riktigt härlig karaktär! Önskade bara att det skulle komma fler böcker om henne, för de är så bra! Alosa påminner om en kvinnlig Jack Sparrow, fast inte lika flummig.


Mitt favoritcitat från boken:

"He'll need to shave first thing when he leaves the room.
Otherwise the girls won't be able to focus on their work."
- sid 18
💥        💥         💥        💥

Story: Alosa is out with her female crew and is looking for a piece of a map. She's just found the last one and together the pieces reveal the spot where a legendary treasure is hidden, that her and her father the Pirate King are to fetch it together with their armada of pirates.
But one of Alosa's enemies reveals something about her father that changes everything and former friends are now turned to dealy enemies, but if only Alosa and her crew can get their hands on the treasure before everyone else they might have a chance to make it, against all odds.
Let's just hope that the very attractive prisoner Riden won't distract Alosa too much...


My opinion of the book: I loved the first book but I think I loved the second book even more! The ending of the whole story was so awesome and suspenseful! The secret about her father almost made my jaw drop, because it was so unexpected. The plot is skillfully structured, each and every character feels original and brings something to the story. I haven't read that many pirate books before, but these two are great, so read them if you like pirates!
I also like the main character Alosa, because she's always the underdog in the eyes of the men, even though she's often better than them at almost everything. But she has thick skin and gladly proves to them how awesome she is, just so she can give the men a punch in the face, haha. A really great character. I just wish there were more books coming about her because they are so good! Alosa reminds me of a female Jack Sparrow, but not as goofy.


My favorite quote from the book:

"He'll need to shave first thing when he leaves the room.
Otherwise the girls won't be able to focus on their work."
- page 18

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

A Thousand Ships

Serie/series: Nej/No. Författare/Author: Natalie Haynes. Genre: Historisk roman/Historical fiction. Språk/Language: Engelska/English. Si...