söndag 26 januari 2020

Grekisk mytologi/Greek mythology

Serie/Series: Nej/No.
Författare/Author: Michael Gibson (bilder av/illustrations by Giovanni Caselli)
Genre: Mytologi/Mythology.
Språk/Language: Svenska/Swedish.
Sidor/pages: 160.


(English below)


Handling: Grekisk mytologi består av många gudar och gudinnor som denna bok tar upp och presenterar. Varje gud/gudinna har sin egen berättelse och sina egna områden som de har ansvar över. Men något som förenar dem är att de alla verkar vara både narcissistiska och svartsjuka, vilket påverkar den vanliga dödliga på rätt brutala sätt ibland. Den som utmanade gudarna kunde förvänta sig att bli hämnade på och möjligen ha oturen att förvandlas till något ganska obehagligt. De grekiska gudarna var inte rädda för att lägga sig och påverka människors liv, både till det bättre och det sämre. För dem fanns det inte mer spännande och underhållande, vilket inte alltid var så uppskattat...


Min åsikt om boken: Mytologier överlag är lite av en svag sida hos mig, jag älskar dem. Grekisk mytologi är väl ganska känd, men jag hade inte så jättebra koll på varje individuell gud/gudinna eller vad de ansvarade för. Hade inte heller stenkoll på hur de skapades eller vilka som var deras föräldrar osv, så denna bok var väldigt givande att läsa. Den är informativ, lättläst och är full av fina illustrationer. Den passar så väl yngre som äldre som vill veta mer om de grekiska gudomligheterna. Helt klart ett tips!

Jag har valt att inte ha med ett citat den här gången, för det kändes svårt att välja ett när boken handlar om så många olika personer och historier. Istället kan man få lite trivia: Mina favoriter ur just grekisk mytologi är Artemis, Hecate, Kirke och Medusa. Jag har omedvetet påbörjat ett mytologitema vad gäller mina tatueringar och jag letar alltid efter inspiration till fler. Medusa kommer jag helt klart att tatuera in. Något mer omedvetet som jag tydligen har "bestämt" utan att veta om det är att vänsterarmen är "tjejarmen" (kvinnliga gudomer) och höger är "killarmen". Det är lite udda! Alltså inget medvetet beslut, utan det har bara blivit så. Det är intressant! Haha.

Är ni intresserade av mytologier och har ni några favoritgudar?

💥         💥          💥        💥

Story: Greek mythology consists of many gods and goddesses that this book presents. Each god/goddess has his/her own story and their own areas that they are responsible for. But something that unites them is that they all seem to be both narcissistic and jealous, which affects the lives of the mortals, sometimes in a very brutal way. If you challenged the gods you could expect them to take their revenge on you and possibly have the misfortune of being transformed into something pretty nasty. The greek gods were not afraid of getting involved and affect human lives, for better or for worse. To them there wasn't anything more exciting and entertaining than messing with mortals, which wasn't always appreciated...


My opinion of the book: Mythologies are somewhat of a weak point for me, I just love them. Greek mythology is pretty well krown, but I didn't have that much knowledge about each individual god/goddess or what areas they had responsibility of. The same with how they were created or who their parents were and so on, so this book was really worthwhile to read. It's informative, easy to read and full of pretty illustrations. It's well suited for both younger and older readers who wants to know more about the greek gods. Definitely a tips!


I have chosen not to include a quote this time, because it felt really difficult to choose one when the book is about so many different people and stories. So instead, here's some trivia: My favorites from greek mythology is Artemis, Hecate, Circe and Medusa. I have unconsciously begun a mythology theme when it comes to my tattoos and I'm always looking for inspiration for more. Medusa is definitely something I will get tattooed. Something else that I have unconsiously "decided" without even knowing is that the left arm is the "girl arm" (female goddesses) and the right is the"boy arm". That's a bit odd! I really didn't make that decision consciously, it just happened, which is a bit interesting, haha.

Are you interested in mythologies and do you have any favorite gods?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

A Thousand Ships

Serie/series: Nej/No. Författare/Author: Natalie Haynes. Genre: Historisk roman/Historical fiction. Språk/Language: Engelska/English. Si...