söndag 8 november 2020

The Gathering of Shadows.

Serie/Series: Ja, del 1/Yes, part 1.
Författare/Author: Mark N Drake.
Genre: Mysterium/Mysteri, Thriller.
Språk/Language: Engelska/English.
Sidor/Pages: 205.


(English below)


Handling: Jack Glennison är en f.d. soldat och poliskonstapel som nu arbetar som privatdetektiv i Manchester, England under 1920-talet. En dag kommer en glamorös kvinna till Jacks kontor och vill ha hjälp att hitta sin försvunna make. Jack är säker på att fallet är lätt löst, så han tar sig an det och rester till den något udda ön Darkisle, för att leta efter den försvunna mannen. Medan han följer spåren av mannen är det samtidigt något helt annat som pågår i bakgrunden. Mysteriska saker händer och Jack dras allt längre in i en historia om hämnd, hemliga sällskap och mörk magi. För att sätta stopp för att fler mord begås måste Jack hitta den skyldige.


Min åsikt om boken: Detta är ett recensionsexemplar, jag tackar författaren så mycket för det! 🙏
Jag tycker att det här var en väldigt välskriven debutbok utan krusiduller. Handlingen går rakt på utan onödiga twistar och detaljer, vilket uppskattas. Jack Glennison kändes som en väldigt sympatisk och bra person, så honom gillade jag väldigt snabbt. Man tror först att handlingen ska vara rätt förutsägbar men ganska snart inser man att så inte är fallet. Jag visste inte alls vad som skulle hända, trots att jag först trodde det. Boken var underhållande och intressant att läsa, speciellt vad gällde de mystiska/magiska delarna. Jag hade dock önskat att det fanns mer av just det, det mystiska. Jag håller inte riktigt med om att det är en skräckbok heller, det saknas lite för många element för det. Jag skulle snarare kalla den för en thriller, även om det är på gränsen. Det dominerande inslaget är just den försvunna mannen och det hemliga sällskapet som Jack försöker spåra, så det är ju lite mer åt detektivhållet. Men boken var väldigt bra. Jag tyckte om den!
I betyg ger jag den en stark 3½ till en svag 4 av 5 💀


Mitt favoritcitat ur boken:

"As to Kowalski... well, even now I struggle to find the words. His clothes were on the floor and SOMETHING occupied them. But there was no way of telling that thing had once been Kowalski. The figure slumped on the floor, arms still circling the bench leg, was shrunken. The clothes hung loosely from it. Only the head was visible. Staring up at me was a terible, twisted parody of a human face."
 - Sid 49.

💥        💥        💥        💥

Story: Jack Glennison is an ex soldier and constable working as a private detective in Manchester, England during the 1920's. One day a glamorous women enters Jack's office and want his help in finding her missing husband. Jack is convinced the case will be easily solved so he agrees to take it on and travels to the weird island Darkisle to look for the missing man. While he follows the leads of the man there's something else going on in the background. Mysterious things are happening and Jack is slowly drawn into a story about revenge, secret societies and dark magic. To put and end to more murders happening Jack must find the guilty one.

My opinion about the book: This is a review copy I got from the author, thank you for that!🙏
I think this is a very well written debute book with no frills. The plot is straight on without unnecessary twists and details, which I appreciate. Jack Glennison felt like a very sympathetic and good person, so I liked him right away. You first think the plot is fairly predictable but pretty soon you realise that's not the case. I had no idea what was going to happen, even if I first thought so. The book was entertaining and interesting to read, especially the mysterious/magical parts. I would have wished there were more of that though. I don't really agree with it being a horror book either, there's not enough elements of that in the book. I'd rather call it a thriller, even if it's just on the border. The dominante parts are the missing man and the secret society that Jack is tracking, so it's more towards detective/mystery. But the book was great. I liked it!
Regarding grade, I'd give it a strong 3½ to a weak 4 of 5 💀


My favorite quote from the book:

"As to Kowalski... well, even now I struggle to find the words. His clothes were on the floor and SOMETHING occupied them. But there was no way of telling that thing had once been Kowalski. The figure slumped on the floor, arms still circling the bench leg, was shrunken. The clothes hung loosely from it. Only the head was visible. Staring up at me was a terible, twisted parody of a human face."
 - Page 49.

2 kommentarer:

  1. Låter väldigt uppfriskande med en bok utan krusiduller och som går mer rakt på som du säger. Såna böcker passar mig bäst. :P Den här ska jag definitivt skriva upp!

    SvaraRadera
    Svar
    1. Glömde säga att jag älskar månlampan, jag köpte nyss en likadan! :D

      Radera

The Maleficent Seven

Serie/Series: Nej/No (dock lite osäkert/a bit unsure though). Författare/Author: Cameron Johnston. Genre: Fantasy. Språk/Language: Engels...