fredag 26 mars 2021

The Hate U Give.

Serie/series: Nej/No.
Författare/Author: Angie Thomas.
Genre: Roman/Novel.
Språk/Language: Svenska/Swedish.
Sidor/Pages: 447.

(English below)


Handling: Starr Carter är 16 år gammal och bor med sin familj i ett s.k. "ghetto" men går på en privat skola cirka 1 timme hemifrån, med mestadels vita studenter. Starr har svårt att balansera dessa två, extremt olika, världar. I skolan får hon inte vara "för svart" och hemma är hon "för vit". Samtidigt har hon en vit pojkvän, vilket hon håller hemligt från sin radikala pappa.

Efter en fest i sitt bostadsområde får Starr skjuts hem av sin gamla barndomskompis Khalil. De hinner inte åka långt innan polisen stoppar dem och efter det går allt så fel. Starr är det enda vittnet till dödsskjutningen på Khalil och velar mellan att vittna och att hålla det hemligt.
Det finns krafter i samhället som inte vill att hon ska prata, både gängledare och poliser...


Min åsikt om boken: För det första vill jag påpeka att jag trodde boken var på engelska med tanke på titeln, men nej, tydligen inte. Varför översätter man inte hela boken? Det är så dumt. För det andra gäller det även vissa engelska uttryck i boken. Varför har man behållit vissa ord och översatt resten? Boken är i princip översatt till 95% och det är så jäkla konstigt. Helt puckat och väldigt störigt, i alla fall i början.

Hur som, boken i sig är jättebra! Trots att den avhandlar ganska tunga ämnen som rasism, polisvåld, utanförskap, fattigdom och klasskillnader är den ändå relativt lättsam. Den balanserar väldigt bra mellan det svåra och det hoppfulla. Boken genomsyras ändå av hopp, att trots trauman och hemska upplevelser kan man ändå ta sig förbi det, med rätt stöd och klara sig bra. Men också att det är viktigt att göra det som är rätt, trots att man är rädd och även om det inte leder dit man vill. Jag slukade i princip boken på några få dagar och hade jättesvårt att släppa den. Oerhört bra och så läsvärd!

I betyg får den 4.5 av 5💀


Mitt favoritcitat ur boken:

"Kan man tänka sig. Slavägarna trodde också att de gjorde skillnad i svarta människors liv. Att de räddade dem från deras 'vilda afrikanska sätt att leva'. Same shit, different århundrade. Jag önskar att människor som de skulle sluta tro att människor som mig behöver räddas."
- Sid 269.
💥        💥        💥        💥
Story: Starr Carter is 16 years old and lives with her family in a so called "ghetto" men attends a private school cirka 1 hour away from home, with mostly white students. Starr has trouble balancing these two, extremely different, worlds. In school she can't be "too black" and at home she's "too white". At the same time she has a white boyfriend, which she keeps hidden from her radical father.

After a party in her neighborhood Starr is driven home by her old childhood friend Khalil. They don't get far until the police stops them and after that everything goes wrong. Starr is the only witness to the death of Khalil and is torn between testifying and keeping it quiet.
There are forces in society that wants her to keep her mouth shut, both gang leaders and police officers...


My opinion about the book: First of all I want to point out that I thought I bought the book in english considering the title, but no, apparently not. Why not translate the whole book? It's so stupid. That also applies to certain terms in english. Why keep some words in english and then translate the rest? 95% of the book is translated and it's so weird. Really dumb and annyoing, at least in the beginning.

Anyway, the book in itself is great! Even though it's about pretty heavy subjects like racism, police brutality, exclusion, poverty and class differences, it's still pretty easy going. It balances well between hardships and hopefullness. The book is permeated of hope, that despite traumas and horrible experiences you can still move forward with the right support and do well. But also that it's important to do what is right, even though you're scared and it might not go the way you want it to. I pretty much devoured this book in a few days and had a really hard time putting it down. Extremely good and so worth a read!

I give it a 4 out of 5💀


My favorite quote from the book (my own translation):

"Imagine that. The slave owners also thought they did a difference in black people's lives. That they saved them from their 'wild african way of living'. Same shit, different century. I wish people like them would stop believing that people like me need rescuing."
- Page 269.

4 kommentarer:

 1. Tyckte också den var riktigt bra! Har inte läst hennes andra böcker än men borde verkligen göra det.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag har också blivit nyfiken på hennes andra böcker. De kan nog vara värda att läsa!

   Radera
 2. Den här har jag sett lite överallt men inte läst än. Jag drar mig lite för det p.g.a. just språket som du beskriver. Svenska blandat med engelska uttryck. Stör mig väldigt mycket på sånt. :p Men själva berättelsen verkar ändå intressant. Får se hur jag gör. :)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag kan verkligen rekommendera den. I början är det störigt med svengelskan men den försvinner efter ett tag, så är inte alls lika mycket av det senare i boken, utan mest i början.

   Radera

A Thousand Ships

Serie/series: Nej/No. Författare/Author: Natalie Haynes. Genre: Historisk roman/Historical fiction. Språk/Language: Engelska/English. Si...