tisdag 12 januari 2021

Tell, or the Adventures in Themiddle.

Serie/Series: Nej/No.
Författare/Author: L.N. Mayer.
Genre: 9-12 år/Middle grade.
Språk/Language: Engelska/English.
Sidor/Pages: 288.

(English below)


Handling: Tell bor på en internatskola för problematiska pojkar. En natt vaknar han upp och ser en sorts varelse stå vid sin plågoandes säng. Utan att riktigt förstå hur är pojken och varelsen helt plötsligt bara borta. Rektorn på skolan hittar Tell vid pojkens tomma säng och han blir därmed utkastad ur skolan utan närmare förklaring.
Väl hemma upptäcker Tell ett brev från sin far där det påstås han har gått bort, men det tror inte Tell på. Fadern var alltid en riktig skojare, så det hela måste vara ett skämt. Men när ett par okända män från barnhemmet kommer till huset börjar Tell få panik. Han rymmer och hamnar på ett väldigt konstigt ställe, där han försöker få tag på den konstiga varelsen och lösa mysteriet med den försvunna pojken.


Min åsikt om boken: Detta är ett recensionsexemplar, tack så mycket till författaren för det! 🙏
Den här boken är jättesvår att förklara för jag förstod knappt nånting. Jag tänkte först att det kanske var på grund av mig, att det inte är min typ av bok eller att den bara flög mig rakt över huvudet, men efter att ha googlat andras åsikter om den är jag inte ensam om det. Handlingen har knappt nån förklaring eller koppling till nånting och vissa karaktärer pratar så osammanhängande att man inte förstår grejen. Först tyckte jag att den var lagom knasig, lite knäpp sådär, men sen höjdes den nivån så mycket att jag inte förstod nånting. Den är bara 288 sidor lång men redan innan jag kommit 100 sidor in kändes det som att jag hade läst minst det dubbla.
Jag förstod inte karaktärerna. De var så vimsiga och i princip dementa utan förklaring. Tell har nån sorts förmåga att ge sin fantasi en fysisk kropp, vilket tydligen är farligt eller förbjudet i Themiddle. Men ingen närmare förklaring till varför eller ens hur. Ingen förklaring till om Tells "hemstad" tillhör samma värld som Themiddle eller om han färdats till en helt annan värld eller hur. I Themiddle har i princip allt ett "the" framför sig. Men varför? Ingen aning. En av karaktärerna är två personer samtidigt fast med ett sinne. Hur? Varför? Ingen aning. Förstod noll. Jag vet mer om hur omgivningen såg ut än vad boken handlade om. Rena kaoset och inget som riktigt föll mig i smaken. Förstod inte heller vad karaktärerna hade för syfte. Vad bidrog de med? Det fanns ingen röd tråd alls. Idén var bra och kul, men utförandet kunde verkligen ha varit bättre. Om jag skulle beskriva boken med ett ord skulle det vara förvirring.

I betyg får den 1.5 av 5 💀


Mitt favoritcitat ur boken:

"Pardon me, Theconsular," Herman apologized, "let me rephrase. Who gave a bunch of ol' farts like yourself permission to play here?"
- Sid 75.
💥        💥        💥       💥
Story: Tell lives in a bording school for troubled boys. One night he wakes up and sees a sorts of creature stand by his bully's bed. Without really understanding how the boy and the creature disappears. The proctor of the school finds Tell by the boy's empty bed and he is shortly there after thrown out of the school without explanation.
When Tell arrives home he discovers a letter from his father where it is said that the father had died, but Tell doesn't believe it. His dad was somewhat of a prankster so it must be a joke. But when a couple of unknown men from the orphanage arrive at the house Tell is panicked. He runs away and ends up in a very strange place, where he's trying to find the weird creature and solve the mystery with the missing boy.


My opinion about the book: This was a review copy from the author, thank you very much!🙏
This book is really hard to explain because I pretty much didn't understand a thing. I first thought that it might be just me, that it was not my type of book or that it just flew over my head, but after googling other people's opinion I realised I'm not alone. The plot doesn't have any explaination or connection to anything and some characters talk so incoherently that you don't understand a thing. At first I thought it was a bit whacky but that level just went up so much that I just didn't understand what was going on. The book is just 288 pages long but before I had even read 100 pages it felt like I had read at least twice as much.
I didn't understand the characters. They were so whimsical and practically demented without explanation. Tell has a sort of ability to give his imagination a physical body, which apparently is dangerous or forbidden in Themiddle. But there's no explanation as to why or even how. No explanation to where Themiddle is from Tell's "hometown". Is it the same world or did he travel to another one? If so, how? In Themiddle pretty much everything has a "the" in front of it. But why? One of the characters is two people at the same time but with one mind. How? Why? I didn't understand it. I know more about the surroundings than what the book was about. It felt chaotic and it wasn't my cup of tea at all. I also didn't understand what the purpose was with the characters. What did they bring to the story? There was no red thread at all. The idea was good and fun but the execution could have been so much better. If I were to describe this book with one word it would be confusing.

I give it 1.5 of 5💀


My favorite quote from the book:

"Pardon me, Theconsular," Herman apologized, "let me rephrase. Who gave a bunch of ol' farts like yourself permission to play here?"
- Page 75.

2 kommentarer:

  1. Knäppa böcker brukar gå hem hos mig, särskilt om det är lite humor i dem också. ;) Men blir det för mycket som du säger så blir det förstört istället tyvärr.

    SvaraRadera
    Svar
    1. Ja, samma här men det saknades tyvärr här. Det var som att lägga bitar från 30 olika pussel och försöka få fram en enhetlig bild. Gick inte så jättebra tyvärr. Det är synd för omslaget är kul och tanken var god!

      Radera

Nytt i hyllan del 3/News on the shelf part 3

(English below) Nu har vi äntligen kommit till den näst sista delen av nyinkomna böcker. "The hate u give" köpte jag tillsammans ...