tisdag 30 juni 2020

The Conference of the Birds

Serie/Series: Ja, del 5/Yes, part 5.
Författare/Author: Ransom Riggs.
Genre: Fantasy, Övernaturligt/Paranormal.
Språk/Language: Engelska/English.
Sidor/Pages: 325.(English below)


Handling: Jacob försöker rädda en ung tjej vid namn Noor ifrån olika grupper som vill få tag på henne, då man tror att hon är en del av en speciell profetia. Jacob begav sig ut på det här räddningsuppdraget utan att nämna det för sina vänner och nu försöker han komma på hur han ska kunna ta med Noor till en säker loop innan någon får tag på henne.
Samtidigt måste han hitta någon som kallas för "V", för det verkar vara den enda personen han och Noor kan lita på.

Samtidigt som detta händer pågår något ännu större, krig riskerar att bryta ut och när Jacobs gamla fiender rymmer förstår han att mycket står på spel. Tillsammans med sina speciella vänner hoppas han att han kan stoppa både kriget, sina fiender och lösningen på profetian innan det är för sent.


Min åsikt om boken: Jag älskade de tre första böckerna men tyckte att bok nummer 4 ("Map of Days") var rätt tråkig, så hade väl inte jättehöga förväntningar på del 5. Men den var faktiskt väldigt bra och spännande! I den här boken tyckte jag att kan kände igen allt som fanns i de tre första, men som jag saknade i 4:an. Som vanligt förhöjer de gamla svartvita bilderna hela berättelsen och det är en av anledningarna till att jag gillar den här serien, det känns lite extra kul och originellt. En mycket underhållande och fartfylld bok! Med tanke på hur den slutar är jag rätt säker på att det kommer en bok till, även om jag inte har kollat upp det. Men skulle bli väldigt förvånad om inte kom en 6:e bok!


Mitt favoritcitat från boken:

"This was maybe the biggest, foulest hollowgast I'd ever laid eyes on; he was easily nine feet tall, two feet of which was just his gaping black mouth. His sharp, pointed teeth were so long they were visible even from this distance, and his three tongues fat as jungle pythons, were pinwheeling in the air around him. And this hollow, unlike others I'd seen, had hair - long, stringy, black, hanging down in matted patches from his scabbed head. He looked like chaos walking, a nightmare come to life."
- sid 263-264

💥        💥        💥        💥


Story: Jacob is trying to save a young girl namned Noor from different groups who wants to get their hands on her, because it is believed she's part of a prophecy. Jacob went on this rescue mission on his own without telling his friends and now he must figure out how to get Noor to a safe loop before they get her.
At the same time he must find someone namned "V", because that seems to be the only person he and Noor can trust.

Something even bigger is also going on, was is close to breaking out and when Jacob's old enemies escapes he realises a lot is at stake. Together with his friends he hope he'll be able to prevent the war, his enemies and figure out the solution to the prophecy beofre it's too late.


My opinion of the book: I loved the first three books but though book no 4 ("Map of Days") was pretty boring, so I didn't expect much from part 5. But it was actually really good and suspenseful! It contained the parts from the first three books that I thought was missing in the fourth book. As usual the old black and white pictures really enhanced the story and is one of the reasons I like this series, it just feels a bit extra fun and original. A very entertaining and pacey book. Considering the ending I'm pretty sure there will be another book, even though I haven't looked that up. But I would be very surprised if a sixth book didn't show up!


My favorite quote from the book:

"This was maybe the biggest, foulest hollowgast I'd ever laid eyes on; he was easily nine feet tall, two feet of which was just his gaping black mouth. His sharp, pointed teeth were so long they were visible even from this distance, and his three tongues fat as jungle pythons, were pinwheeling in the air around him. And this hollow, unlike others I'd seen, had hair - long, stringy, black, hanging down in matted patches from his scabbed head. He looked like chaos walking, a nightmare come to life."
- Page 263-264

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kvinnorna historien glömde/The women history forgot

Serie/Series: Nej/No. Författare/Author: Stefan Högberg. Genre: Historia/history, fakta/non fiction. Språk/Language: Svenska/Swedish. S...