måndag 13 september 2021

Warlock Holmes - The sign of Nine

Serie/Series: Ja, del 4/Yes, part 4.
Författare/Author: G.S. Denning.
Genre: Fantasy, deckare/crime.
Språk/Language: Engelska/English.
Sidor/Pages: 429.


(English below)


Handling: Warlock Holmes har ju som bekant ett antal demoner i sig men nu har även dr Watson börjat använda sig av magiska varelser. Närmare bestämt mumien av trollkarlen Xantharaxes. Watson injicerar bitar av mumien för att få profetiska drömmar och försöka klura ut hur han ska komma åt ärkefienden Moriarty. Men hur bra är det för hälsan egentligen?


Min åsikt om boken: De här böckerna är en rolig spinn på den klassiska figuren Sherlock Holmes. Warlock Holmes är inte alls speciellt klipsk men det är tur att han har Watson vid sin sida. Däremot är Warlock en jäkel på magi och kan lösa mysterier på det sättet, ibland i alla fall. Dock är han ganska virrig, men om man är en multidimensionell varelse på 250 år kanske det inte är så konstigt, haha.
Som tidigare böcker är även denna bok uppdelad i kapitel med olika berättelser. Ibland har de med varandra att göra och ibland inte. Jag har fullkomligt älskat varenda bok hittills och jag blev inte besviken den här gången heller! Jag skrattade högt ett par gånger medan jag läste. Warlock Holmes är verkligen min favorit, för han är så himla spejsad och flummig. Men också åt det naiva hållet. Jag gillar även Watson, trots att han kan vara lite för proper och lite kritisk mot folk. Boken innehåller så många klockrena citat, så jag hade svårt att bara välja... Ovanligt men jobbigt problem att ha! Gillar man mysterier med övernaturliga inslag ska man verkligen läsa de här böckerna. De är riktigt rolig och knasiga.

I betyg får boken 4 av 5💀Mitt favoritcitat från boken:

"The day before, Holmes had mixed himself up a batch of his special brew. Arsenic, this time, with a side order of strychnine, cyanide and bleach. Then he'd popped open a copy of The Times and sat in his favorite chair, sipping and reading, until he was effectively dead. This he would do from time to time to silence the thousands of voices that filled his head at all hours."
- Sid 183-184.

"Honk, honk! went the accordion. And from a thousand other realities, a multitude of demons screamed out, in perfect unison, "O Freunde, nicht diese Töne!" (Oh, friends, not these sounds!)."
- Sid 242.
💥        💥         💥        💥
Story: Warlock Holmes has, as we all know, a couple of demons inside him but it seems like dr Watson also is in need of magical beings, namely the mummy of the sorcerer Xantharaxes. Watson injects bits of the mummy to get prophetic dreams and try to figure out how to get to the arch nemesis Moriarty.
But how good is that for his health?


My opinion about the book: These books are a fun spin on the classic figure Sherlock Holmes. Warlock Holmes is not very smart but he's lucky to have Watson by his side. But Warlock is very good at magic and can solve mysteries that way, sometimes at least. He's pretty birdbrained but maybe that's not so weird if you're a multidimensional 250 year old being, haha.
Like the previous books this book is divided into chapters with different stories. Sometimes they are connected and sometimes they're not.
I've loved each book so far and I was not disappointed this time either! I laughed out loud several times while reading. Warlock Holmes is really a favorite of mine, because he's so spaced out and weird. But also a bit naïve. I also like Watson, even though he can be a little too proper and critical of people. The book contains a lot of spon on quotes, so I had a hard time choosing... An unusual but hard problem to have! If you like mysteries with paranormal elements then you should really read these books! They are both funny and quirky.

I give it 4 of 5💀


My favorite quote from the book:

"The day before, Holmes had mixed himself up a batch of his special brew. Arsenic, this time, with a side order of strychnine, cyanide and bleach. Then he'd popped open a copy of The Times and sat in his favorite chair, sipping and reading, until he was effectively dead. This he would do from time to time to silence the thousands of voices that filled his head at all hours."
- Sid 183-184.

"Honk, honk! went the accordion. And from a thousand other realities, a multitude of demons screamed out, in perfect unison, "O Freunde, nicht diese Töne!" (Oh, friends, not these sounds!)."
- Sid 242.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Rule of Wolves

Serie/Series: Ja, del 2/Yes, part 2. Författare/Author: Leigh Bardugo. Genre: Fantasy. Språk/Language: Engelska/English. Sidor/Pages: 588...