fredag 7 maj 2021

Falken från Sparta/Falcon of Sparta

Serie/Series: Nej/no.
Författare/Author: Conn Iggulden.
Genre: Historisk roman/historical fiction.
Språk/Language: Svenska/Swedish.
Sidor/Pages: 383.


(English below)


Handling: Den persiska prinsen Kyros gör anspråk på den persiska tronen som hans bror, Artaxerxes, sitter på och till sin hjälp har han spartanska och grekiska legosoldater. De gör sig redo att marschera rakt mot en av dåtidens största arméer men strider kan förloras och prinsar kan fall. Plötsligt befinner sig spartaner och greker i fiendeland utan ledning och det blir upp till dem själva att ta sig därifrån och rädda sina landsmän. Men perserna tänker inte bara låta dem marschera tillbaka hem oantastade...


Min åsikt om boken: Jag har en förkärlek till historiska romaner, eftersom jag är en historienörd men just den här boken var seg. Själva fokuset ligger dels på Kyros och hans arbete med att samla ihop tillräckligt många soldater och dels på vandringen till Persien men också tillbaka igen. Det händer liksom inte så mycket. Folk går väldigt mycket och får utstå vädrets makter, svält, både persiska soldater och stammar. Det kändes inte så fasligt spännande faktiskt. Jag trodde mer att det skulle handla om intriger vid det persiska hovet eller nåt helt fantastiskt slag, men icke. Kanske inte den bästa historiska händelsen att skriva en hel roman om. Karaktärerna kändes ganska platta också, man fick ingen djupare kontakt med dem eller förstod hur de tänkte/kände. Det berättades mer att så här är den personen utan att det märktes. Så inte en jättespännande bok med andra ord. Översättningen var lite knepig ibland eller så är jag inte så bevandrad inom det svenska språket, haha. Ett flertal gånger nämndes hur en grupp personer "hov upp" i ett vrål. Aldrig hört talas om det ordet och det lät jättekonstigt. Varför inte skriva "gav ifrån sig ett vrål" eller bara "vrålade"? Aja, det är såna småsaker jag kan störa mig på. Det enda som var riktigt intressant var spartanerna och deras sedvänjor, det hade jag gärna läst mer om!

I betyg får den 2,5 av 5💀


Mitt favoritcitat från boken:

"Greker! Män från Korinth, Stymfalien, från Thessalien och Arkadien, från Rhodos, Kreta och Thebe. Omformering, mina herrar. Lyssna på era kaptener - minns följande: Vi tog oss an karduscherna uppe i deras berg, nu är de nere på vår slätt. De har aldrig skådat en sköldborg av lansar och kortsvärd. Låt dem komma gläfsande och pipande. Vi ska ta emot dem som de hundar de är - och hugga ner dem!"
- Sid 372.

💥        💥        💥        💥
Story: The persian prince Kyros is claiming the persian throne that his brother, Artaxerxes, sits on and to his help he has spartan and greek mercenaries. They are getting ready to march towards one of the biggest armies of that time but battles can be lost and princes can fall. All of a sudden the spartans and greeks are in enemy land without a leader and it's up to them to get away from there and save their fellow greeks. But the persians won't let them just marsch back home without interference...


My opinion about the book: I love historical fiction since I'm a history nerd but this book was slow. The focus was partly on Kyros and his work to acquire enough soldiers and partly on the walk to Persia but also back again. Not much is happening. People are walking long distances and have to withstand the weather, starvation, both persian soldiers and local tribes. It didn't feel that suspenseful. I thought it would be more about intrigues within the persian court or a really amazing battle, but nope. Maybe not the best historical event to write a whole novel about. The characters also felt a bit flat, you didn't get any deeper connection with them or understood how they thought/felt. It was more told that this is how this person is without it showing. So not a great book with other words. The only thing that was really interesting was the bits about the spartans and their customs, I really wanted more about that!

I give it 2.5 of 5💀


My favorite quote from the book (my own translation): 

Greeks! Men from Korinth, Stymfalia, from Thessaly and Arcadia, from Rhodes, Crete and Thebes. Regroup, my gentlemen! Listen to your captains - remember the following: We took down the carduschs up in their mountain, not they're down on our plain. They have never seen a shield wall of lances and short swords. Let them come yelping and sqeaking. We will take them on like the dogs they are - and cut them down!"

- Page 372.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

A Thousand Ships

Serie/series: Nej/No. Författare/Author: Natalie Haynes. Genre: Historisk roman/Historical fiction. Språk/Language: Engelska/English. Si...